Reactie op de vroegtijdig uitgelekte resultaten van de Cost B4

25-04-1998

-

door
2 minuten
Leestijd:
Reactie op de vroegtijdig uitgelekte resultaten van de Cost B4 Unconventional medicine in Europe, een studie van de Europese commissie.

Na de berichten in de media, zoals De Morgen en het radionieuws van 23 april 1998, aan de hand van gelekte gegevens uit een rapport over een Europees wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van alternatieve geneeswijzen (Cost B4) lijkt het niet onverstandig daar enige kritische kanttekeningen bij te maken.

Zolang het rapport niet uitgebracht is en door iedereen gelezen is, is het onmogelijk, zoniet onbetamelijk, er uitspraken over te doen. Nu lijkt het lek precies afkomstig te zijn van dr. Michel Van Wassenhoven, lid van het Cost B4-comité en voorzitter van een belangenvereniging van homeopaten. Merkwaardig is wel dat hij dit doet op het moment dat prof. Wim Betz, eveneens lid van het comité, maar tevens algemeen secretaris van SKEPP en "rabiaat criticus van alternatieve geneeswijzen" (dixit De Morgen) in het buitenland verblijft, iets wat Van Wassenhoven zeer goed wist.

Anderzijds is het duidelijk dat de homeopaten belang hebben bij de resultaten van het onderzoek en dat Van Wassenhoven die resultaten wel heel eenzijdig interpreteert. Van Wassenhoven zegt niets nieuws en slechts de helft van de waarheid. Zo zegt hij triomfantelijk dat nu is aangetoond dat het effect van alternatieve geneeswijzen meer is dan louter een placebo. Maar niemand heeft ooit beweerd dat alleen het placebo-effect een rol speelt. Hij geeft wel zijn eigen interpretatie aan gegevens waarvan de meeste al bekend zijn. Maar zelfs dan kan hij niet de indruk ontlopen dat precies de homeopathie het zwakst uit het onderzoek komt.

Het Cost B4 rapport houdt rekening met de wetenschappelijke literatuur terzake, bijvoorbeeld met The Lancet van 20.09.97. Als conclusie bij de meest uitgebreide literatuurstudie die ooit gemaakt werd naar de effectiviteit van de homeopathie leest men daar (bladzijde 839): "Er is onvoldoende bewijs uit deze studies dat eender welke soort homeopathische behandeling duidelijk werkzaam (clinically effective) zou zijn in enige ziekte." In De Morgen meldt dr. Van Wassenhoven triomfantelijk dat "de tijd van de subjectieve en emotionele dialoog nu voorbij is." Die dialoog hebben we dan toch vooral aan de voorstanders van de alternatieve geneeswijzen te danken die nooit wilden ingaan op de rationele argumenten van de wetenschappelijke onderzoekers.

Er zou nu bewezen zijn dat de alternatieve geneeswijzen ‘een graad van wetenschappelijkheid’ bezitten. Er wordt jammer genoeg niet verder uitgelegd hoe iets slechts gedeeltelijk wetenschappelijk kan zijn. Niet een manier van behandelen is wetenschappelijk, wel de manier waarop je ze onderzoekt en inpast in een breder geheel van wetenschappelijke kennis. Dat is tot nog toe met de alternatieve geneeswijzen nauwelijks of niet gebeurd. En als het gebeurd is, blijken de resultaten niet op een betrouwbare effectiviteit te wijzen. Het stemt wel hoopvol dat er eensgezindheid lijkt te groeien over de absolute noodzaak van wetenschappelijk onderzoek. Laten we hopen dat de beoefenaars van alternatieve geneeswijzen zich dan ook aan de resultaten van dat onderzoek zullen houden.

Het lijkt er ondertussen sterk op dat de organisatie van dit lek een maneuver is om de maatschappelijk discussie over het wetsontwerp van Minister Colla in een bepaalde richting te sturen. Een onhandig maneuver. Van Wassenhoven zegt: "Het lijkt me fundamenteel dat een erkenning van de betrokken geneeswijzen al gebeurt voor wat ze nu waard blijken te zijn.". Maar wat is zijn homeopathie volgens het onderzoek waard ? Van zodra de resultaten bekend zijn zal SKEPP er met genoegen commentaar op leveren.

 

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
25-04-1998
Opgenomen in
Algemeen