Recht van Antwoord (VTM), Raad van Dwazen?

08-09-2001

-

door verscheen in :
1 minuut
Leestijd:
Rond Halloween mag er al eens wat onzin gespuid worden, maar het kan ook te ver gaan. Dat HUMO de horoskoop van een prinses brengt, tot daar: de doorsnee HUMO-lezer is intelligent genoeg om het koldergehalte daarvan juist in te schatten. Wat in het VTM-programma Recht van Antwoord gebeurde zit echter in een andere dimensie.

Men solt niet met het leven van mensen. Iedereen heeft het recht zijn eigen mening te vormen, zei men; uiteraard, je mag denken en zeggen dat de aarde plat is, maar anderen hebben het recht deze visie idioot te noemen. Als radeloze patiënten zich aan elke strohalm vastklampen, gebruiken we uit respect die term niet; we vinden het wel tragisch. Vicky Versavel heeft het recht de uitzichtloze weg te volgen die in Nederland Sylvia Millecam* naar de dood gevoerd heeft; toch hopen we dat haar vrienden haar tijdig dat risico doen beseffen. Weet ik dan beter dan Liliane St-Pierre wat de beste therapie is in geval van kanker? Zeker niet; alleen weet ik dat ik het niet weet en dat ik me dus moet laten leiden door deskundigen die daarover ernstig onderzoek gedaan hebben. Ik weet ook dat er niet aan de ene kant de klassieke geneeskunde bestaat en aan de andere kant de alternatieve. Alle therapieën waarvan de werkzaamheid bewezen is door dubbelblind onderzoek, behoren vanzelf tot de standaard geneeskunde; wat men ‘alternatief’ noemt, zijn alle therapieën waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond.  Hoe iemand zonder enige opleiding terzake zich kan aanmatigen er één uit die grabbelton te nemen: eten van klei, rantsoen van rauwe groenten, makrobiotisch dieet, homeopathie, wansmakelijke kruidenbereiding, bedevaart naar Lourdes...  - of een combinatie daarvan - , en die aan wanhopige mensen aan te raden en daarbij het aureool van BV te misbruiken, is voor mij zowel vanuit verstandelijk als vanuit moreel oogpunt onbegrijpelijk.
Het meest ergerlijke van dit programma was nochtans dat één van de ‘wijzen’ de verwarring over zinvolle en zinloze therapieën kompleet maakte door ervoor te pleiten dat men geld van “Kom op tegen kanker” aan die waardeloze ‘alternatieven’ zou besteden  (terloops, aan welke dan?). Gelukkig dat Els De Bens wijze dingen zegde, anders zouden we met recht en reden van een ‘Raad van Dwazen’ kunnen spreken.

* Sylvia Millecam weigerde alle behandeling en is een jammerlijke dood gestorven, omdat ze tot het laatste moment door kwakzalvers (een homeopathisch arts en het medium Yomanda)  in de waan werd gelaten dat het geen kanker was maar een
gemakkelijk te genezen infectie (nvdr).

Authors
Etienne Vermeersch
Publicatiedatum
08-09-2001