kloptdatwel

Subscribe to feed kloptdatwel
Bijgewerkt: 4 min 49 sec geleden

De linke weekendbijlage (11-2019)

za, 16/03/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

En als u nog een paar euro over heeft voor een goed doel, denk dan eens aan Nieuwcheckers:

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (11-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Twee antroposofische artsen in het nieuws

di, 12/03/2019 - 06:00

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Tommy Wierenga is een goed schrijver en zijn boeken verkopen dan ook uitstekend, terwijl er talrijke vertalingen van zijn werk zijn uitgebracht. In zijn Caesarion uit 2009 beschrijft hij de belevenissen van zijn moeder, die later in het verhaal ook borstkanker kreeg. Zij liet zich lange tijd alleen behandelen door haar antroposofische huisarts uit Groningen. Later zette zij koers naar ene ‘Dr. Med. Richard H. Kloos’, Artz für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde, werkzaam in een instituut te Keulen. Deze arts wordt in Caesarion afgeschilderd als een trillende zenuwlijder met een vlinderdasje, die hem zijn geloofwaardigheid zouden verlenen zoals ‘de ziener vaak blind is en de sjamaan mank of verlamd. Hiermee heeft de god hem geslagen om diepe waarheid te kunnen preken.’
Van pagina 299 tot aan 304 wordt de arts trefzeker beschreven en geciteerd en de schrijver vertelde in interviews dat hij ook daadwerkelijk in Gorters kliniek, want over hem gaat het, was geweest als begeleider van zijn moeder. Na een aantal uitspraken waarin Steiner en de maretak en Gorters’ zelfgenezing van kanker langs die lijnen aan de orde waren geweest ‘daverde de storm van spierkrampen weer over de tafel. Hierna schikte hij zijn geblondeerde lokjes en veegde over zijn snorretje alsof het van zijn plaats was geweest.’
Na levensechte beschrijvingen van de eigen bloed therapie, de hyperthermie-behandeling en nog vijf nieuwe ‘rampzalige reizen naar Keulen’ alsmede na het sterven van medepatiënten stopt de moeder van de hoofdpersoon haar Keulse avonturen om op zoek te gaan naar genezers in Drenthe en Noordwijk aan Zee. Ook nadat de diagnose was gesteld weigerde zij nog langer tijd om reguliere therapie te ondergaan.

Inmiddels overleed Wieringa’s moeder in 2015 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van een veel te laat behandelde borstkanker, want volgens de antroposofische huisarts was er geen sprake van kanker, een blunder die zij twee jaar volhield. Het betrof hier een ongewone soort kanker, namelijk de ziekte van Paget, die er aanvankelijk uitziet als een soort eczeem rond de tepelhof. Ook normale medici behandelen dit ziektebeeld soms eerst alsof het eczeem betreft, maar als daarop gerichte therapie niet werkt, dan heroverweegt zo’n arts zijn diagnose en wordt de juiste diagnose gesteld.
Twee jaar vasthouden aan een onjuiste diagnose onderwijl kijkend naar een zich geleidelijk uitbreidende afwijking, daarvoor moet je toch wel een bijzonder slecht arts zijn. In zijn recent verschenen boek Dit is mijn moeder geeft Wieringa meer details over haar ziektegeschiedenis. Dit tegen de achtergrond van een levensbeschrijving, die zich kenmerkt door een haatliefde verhouding met zijn moeder, die geheel verstrikt is in New Age denken, in spiritualisme, alternatieve geneeswijzen, geloof in reïncarnatie, liederlijke feesten en liefdesaffaires.
Wieringa laat in dit boek zijn terughoudendheid varen en noemt als voorbeelden van de artsen die haar beterschap beloofden de namen van de kwakzalvers Robert Gorter en de basisarts Henk Fransen. Ze bleef deze en ook andere kwakzalvers lang trouw, hoewel genezing uitbleef. Hij kwalificeert ze trefzeker als lijders aan een messiascomplex, die de wanhoop van de stervenden voeden, en soms ook wel als schaamteloze opportunisten, maar ‘allemaal horen ze thuis tussen de balletje-balletje-artiesten op de kermis’.

Van een ander kaliber is de antroposofisch huisarts, die ons enig inzicht in haar praktijkvoering verleende tijdens een lezing op een congres  in oktober 2012, getiteld Heel de Mens. Integrative Medicine in de praktijk. Daarin legde ze uit dat zij, ‘net als elke antroposofisch arts, naast de reguliere diagnose altijd ook direct een antroposofische diagnose stelt. (…) De NHG-huisartsenstandaarden worden zo toegepast dat meestal naast de standaardtherapie ook een antroposofisch geneesmiddel en of therapie wordt aangeboden, speciaal gericht op het specifiek individuele van deze patiënt. Als patiënten de standaardtherapie niet willen, worden mogelijke gevolgen, complicaties en bijwerkingen besproken.’
Waartoe een luchtweginfectie kan leiden bij een antroposofisch arts maakt ze ook duidelijk: ‘ Wanneer dat passend is, schrijf ik een antibioticum voor. Wanneer de patiënt aangeeft als het ware een nieuwe instap in zijn leven te willen maken en de tijd te willen nemen om het natuurlijk beloop met ondersteuning van antroposofische middelen aan te gaan, dan gaan we in gesprek, intensiveer ik de controles en schrijf een antroposofisch, gehomeopathiseerd middel voor. Ook uitwendige wikkels rond de borstkas met bijvoorbeeld thijmolie zijn dan weldadig.’ Even later gaat het over het belang van de biografie, over de maretak tegen kanker en over patiënten met een ‘bloeiende stofwisseling’. Nog een citaat: ‘Wie oncologische therapie ondergaat, krijgt als het ware de mogelijkheid tot een tweede leven’. En zo kwebbelt dat nog een tijdje door.

Deze woorden zijn afkomstig van Madeleen Winkler, antroposofisch huisarts te Gouda en sinds 2000 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, die in maart 2019 afscheid nam. Misschien hebben wij hier niet te maken met een balletje-balletje-artiest, maar met al dit magisch denken in haar gedachtengoed moeten we toch wel minimaal van een gepatenteerd warhoofd spreken. Daarom deed het mij pijn te moeten vernemen dat haar op 9 maart 2019 de versierselen behorende bij de Orde van Oranje-Nassau zijn opgespeld door de Goudse burgermeester. Wegens haar grote verdiensten voor de antroposofische geneeskunde.

Twee antroposofische huisartsen: de eerste zou alsnog voor de tuchtraad moeten staan, de tweede zou blij moeten zijn dat dat haar nog net bespaard is gebleven, maar een koninklijke onderscheiding voor deze Steineriaanse quatsch in haar medische praktijk: wat een gotspe!

The post Twee antroposofische artsen in het nieuws appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (10-2019)

zo, 10/03/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (10-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

5 redenen waarom het zo moeilijk is om als een wetenschapper te denken

ma, 04/03/2019 - 06:00

Christian Jarrett - de oorspronkelijke auteur - volgens zijn eigen LinkedIn profiel: Cognitive neuroscientist turned science writer. Editor and creator of the British Psychological Society's Research Digest blog. Author of PERSONOLOGY, Using The Science of Personality Change To Your Advantage.

Denken als een wetenschapper is erg moeilijk, zelfs voor een wetenschapper. Het vereist dat de eerdere overtuigingen aan de kant gezet worden, de kwaliteit en betekenis van het bewijs geëvalueerd wordt en afgewogen wordt tegenover de context van eerdere bevindingen. Maar je eigen agenda naast je neerleggen en objectief blijven zit niet in de menselijke aard.

Gezien dat een overweldigende meerderheid van het wetenschappelijke bewijs de theorie van evolutie ondersteund en toch zegt één derde van de amerikanen dat de theorie absoluut vals is. Op een gelijke manier is er overweldigende wetenschappelijke overeenstemming dat menselijke activiteit bijdraagt aan klimaatverandering en toch twijfelt één derde van de amerikanen.

In Engeland zijn ze er net zo aan toe.  In een recente survey zeiden 96% van de leraren dat ze geloofde dat studenten beter leerde wanneer ze les krijgen volgens hun persoonlijke leerstijl, en dat terwijl  het wetenschappelijke bewijs voor dat concept vrijwel niet bestaat. In een nieuw hoofdstuk in de psychology of learning and motivation boek serie, hebben Priti Shah en haar collega's van de universiteit van Michigan een gedetailleerde blik geworpen op de redenen van waarom mensen zo slecht zijn in wetenschappelijk denken en in dit artikel zijn vijf belangrijke inzichten uitgeschreven.

We worden makkelijk beïnvloed door anekdotes

Wanneer we alle dagelijkse beslissingen nemen, zoals het beginnen van een nieuwe behandeling of het inschrijven voor een bepaalde klas op de universiteit, zullen de meeste van ons krachtiger beïnvloed worden door een persoonlijk getuigenis van één persoon dan door een onpersoonlijke beoordeling of uitslagen die gemiddeld zijn over veel mensen. Dit is de kracht van een anekdote die onze kritische vermogens dooft. In een studie die vorig jaar uit is gekomen, hebben Fernando Rodriguez en zijn collega's tientallen studenten gevraagd om wetenschappelijk nieuws verslagen te evalueren die niet kloppende conclusies trokken uit zwak bewijs. Sommige van die verslagen begonnen met een anekdote die de niet kloppende conclusies ondersteunde, andere verslagen bevatte geen anekdotes en functioneerde als een controle conditie. Ongeacht hun universitaire niveau of kennis van wetenschappelijke concepten, de studenten waren minder bedreven in het kritisch evalueren van de verslagen toen ze met een anekdote opende. “Anekdotische verhalen kunnen ons vermogen om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken in reële situaties te maken ondermijnen”, zeiden de onderzoekers. Natuurlijk wordt gezondheid en wetenschap nieuws in de media gebracht door middel van anekdotes, zo verhogen ze de kans dat nieuws consumenten alle beweringen in zijn geheel slikken.

We zijn te zelfverzekerd

Wanneer we geconfronteerd worden met een wetenschappelijke bewering, vinden  veel mensen het moeilijk om wetenschappelijk te denken over de desbetreffende bewering omdat we onze begrip van de wetenschap overschatten. Een studie van 2003 vroeg honderden universiteit studenten om verschillende wetenschappelijke nieuws verhalen te lezen, te interpreteren en hun begrip te beoordelen. De studenten maakte veel interpreteer fouten zoals, het verwarren van correlatie met oorzaak, zelfs wanneer ze dachten dat ze het materiaal snapte. Dit is een reproductie van een enquête van de jaren 80 van duizenden Britten en Amerikanen: bijna 60 procent zeiden dat ze matig of goed geïnformeerd waren over nieuwe wetenschappelijke bevindingen en toch konden veel minder dan dat, basis vragen over wetenschap beantwoorden. Een deel van het probleem lijkt te zijn dat we onze begrip afleiden van wetenschappelijke tekst gebaseerd op hoe goed we de gebruikte taal snappen. Dit betekent dat populaire wetenschappelijke verhalen geschreven in lekentaal bij kunnen dragen aan een vals vertrouwen. Deze “spreekvaardigheid bias” kan ook toegepast worden op wetenschapslezingen: een recente studie heeft gevonden dat studenten hun kennis overschatten die ze hadden verkregen van een lezing die gegeven was door een boeiende spreker.

We zijn bevooroordeeld door onze eerdere overtuigingen.

Dit obstakel voor wetenschap is aangetoond door een nu klassieke studie uit de jaren '70 waarbij deelnemers gevraagd werden om wetenschappelijke onderzoek te evalueren dat in strijd was met hun eerder overtuiging of het juist ondersteunde. Bijvoorbeeld, een van de studies die geavaleerd moest worden liet zien dat hoeveelheden aan moord lager waren in staten in Amerika waar de doodstraf nog werd uitgevoerd. Deelnemers vertoonde een duidelijke voorkeur in hun evaluaties. Bijvoorbeeld, als ze voor de doodstraf waren dan evalueerde ze de studie over doodstraf beter. Echter, als ze tegen de doodstraf waren zagen ze sneller fouten in de studie over de doodstraf. Wetenschappelijke vaardigheden bieden weinig bescherming tegen deze cognitieve voorkeur, deze vaardigheden kunnen zelfs deze voorkeur versterken. Een studie uit 2013 vroeg deelnemers om een onderzoek artikel te evalueren over wapen controle. De deelnemers die kundiger waren met cijfers waren in het bijzonder bevooroordeeld: als de bevindingen van de studie hun overtuiging ondersteunde waren ze goedgezind in hun evaluatie, maar als de bevindingen in strijd waren met hun overtuiging, gebruikte ze hun vaardigheden om de bevindingen neer te halen. Dit is een fenomeen dat de “identiteit-beschermende cognitie” genoemd wordt.

We worden verleid door grafieken, formules en inhoudsloze neurowetenschap.

Er is niet veel nodig om de gemiddelde krant of tijdschrift lezer te verbijsteren wanneer oppervlakkige rekwisieten van wetenschap gebruikt worden, zoals formules, grafieken en vaktaal. Neem de volgende studie van Ibrahim et al, (in het nieuwe hoofdstuk): onderzoekers hadden deelnemers gevraagd om nieuws verhalen in acht te nemen over een correlatie studie over genetisch gemodificeerde voedsel dat of overeenkwam met bewijs uit het verleden dat laat zien dat ze veilig zijn  of dat het niet overeenkwam met het gewicht van onderzoek in het verleden. Daarnaast, kwam er wel of niet een spreidingsdiagram bij het nieuwsverhaal. Wanneer het nieuwsverhaal een grafische visualisatie had van het correlatie onderzoek, dat niet overeenkwam met het onderzoek van het verleden (dat de uitslag impliceerde dat het schadelijk effecten heeft), de deelnemers waren eerder geneigd om het onderzoek te interpreteren als bewijs voor het idee dat “genetisch gemodificeerde voedsel schadelijk zijn”, dan wanneer de deelnemers hetzelfde nieuwsverhaal hadden gelezen zonder een visuele grafiek. “Dit is zorgelijk”, schreef Shah et al., “want het demonstreert hoe makkelijk mensen overtuigd kunnen worden door nieuwe data, ongeacht van het wetenschappelijke opbrengst van de resultaten.” Een soortgelijk onderzoek naar de kritische vaardigheden van lezers heeft aangetoond dat zij verblind worden op een soort gelijke manier als hierboven uitgelegd, door ongegronde neurowetenschappelijke jargon en zinloze formules.

Alleen slim zijn is niet genoeg.

Zelfs expert onderzoekers leiden aan de menselijke tekortkomingen die wetenschappelijk denken ondermijnen. Hun kritische vermogens worden besmet door hun agenda, door hun ultieme motieven voor het doen van hun experimenten. Dit is waarom de open wetenschap revolutie die momenteel gaande is in psychologie, zo belangrijk is: wanneer onderzoekers hun methodes en hypotheses transparant maken, en ze pre-registreren hun studies, dat maakt het onwaarschijnlijker dat de wetenschappers afgeleid worden, of zelfs corrupt worden door confirmatie bias (het zoeken van bewijs dat past bij hun overtuiging).

Neem het voorbeeld van een recente systemische review in psychotherapie onderzoek: een recente analyse heeft gevonden dat de conclusies van veel onderzoek verdraaid wordt op een manier dat deze conclusie de onderzoekers hun voorkeur ondersteund. In andere situaties heeft de hele publicatie gemeenschap, van journaals tot de wetenschap journalisten, hun kritische vaardigheden stil gelegd, alleen maar omdat ze het eens zijn met het bericht dat opduikt uit een onderzoek.

In hun hoofdstuk, laten Shah en haar collega's zien dat ruwe cognitieve vaardigheden (IQ) niet een goeie voorspeller zijn van iemand zijn vaardigheden om als een wetenschapper te denken. Wat belangrijker is, is een persoon zijn “behoefte aan kennis” en hun vaardigheid of motivatie om hun instinct te omzeilen en diep na te denken. Een positieve noot is dat deze talenten waarschijnlijk meer kneedbaar zijn, en dus trainbaar, dan basis intelligentie. Maar hier is nog veel en solide bewijs voor nodig om dat fatsoenlijk te kunnen testen.

Bovenstaande is uit het Engels vertaald met goedkeuring van de auteur:

Christian Jarrett - 5 Reasons It’s So Hard To Think Like A Scientist.

The post 5 redenen waarom het zo moeilijk is om als een wetenschapper te denken appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (9-2019)

za, 02/03/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (9-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

John Oliver over mediums

wo, 27/02/2019 - 06:00

In zijn show Last Week Tonight nam John Oliver deze week op zijn karakteristieke manier het fenomeen mediums onder de loep:

The post John Oliver over mediums appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (8-2019)

za, 23/02/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (8-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Reclame Code Commissie deelt tikt op de vingers uit voor spotjes met 'de R in de maand' van griepalert en Oscillococcinum

wo, 20/02/2019 - 14:14

De Reclame Code Commissie heeft een beslissing genomen over de klachten die ingediend waren over de spotjes van griepalert.nl en Oscillococcinum die vanaf januari in de STER-blokken te zien waren, die met "de 'R' is in de maand". De commissie vindt dat de reclame-uitingen in strijd zijn met artikel 2 van de Nationale Reclamecode en beveelt de adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Mooi, daar zijn we hopelijk weer een tijdje vanaf.

In 'De boefjes van Salveo Pharma' schreef ik waarom de spotjes in mijn ogen niet door de beugel konden. Voor homeopathische geneesmiddelen mag je geen reclame maken waarbij je noemt waar het voor bedoeld is als je daarvoor geen wetenschappelijk bewijs kunt overleggen. De Nederlandse marketeer van Oscillococcinum, Salveo Pharma, had een spotje voor Oscillococcinum ter goedkeuring ingediend bij de instantie die daar over gaat: KOAG/KAG. Die keurde het spotje goed omdat er niet zo'n indicatie in genoemd wordt en 'R in de maand' gezien wordt als aanduiding voor een gebruiksmoment, wat blijkbaar wel mag. Het spotje voor griepalert.nl werd echter niet aan KOAG/KAG voorgelegd.

KOAG/KAG schreef, na aanleiding van de klachten, aan de Reclame Code Commissie van mening te zijn dat "beide commercials op een onjuiste manier bij elkaar zijn gebracht" en dat de indicatie griep die in de commercial voor griepalert.nl wordt genoemd, afstraalt op de commercial voor Oscillococcinum die er telkens meteen op volgde in de STER-blokken. Volgens Salveo Pharma zouden de uitingen echter volledig los van elkaar staan: "Tussen beide commercial is geen enkel verband te leggen noch te impliceren." Het is niet zo verwonderlijk dat de commissie hier niet in meeging en oordeelt dat "de gemiddelde consument een onmiskenbare samenhang [zal] zien tussen beide commercials."

Kortom, de klagers kregen gelijk. Maar intussen kon Salveo Pharma tot deze uitspraak ongestoord doorgaan met het uitzenden van de spotjes en het is maar de vraag of hun geplande campagne nu zoveel ingekort is. Over de gang van zaken bij de STER heb ik daarom eigenlijk ook wel wat vragen. Die heeft zich er blijkbaar voor geleend om die twee spotjes achter elkaar geplakt uit te zenden en had toch ook wel kunnen bedenken dat dat dubieus was, aangezien er alleen een KOAG/KAG goedkeuring was voor het Oscillococcinum spotje zonder het griepalert verhaal daaraan voorafgaand.

The post Reclame Code Commissie deelt tikt op de vingers uit voor spotjes met 'de R in de maand' van griepalert en Oscillococcinum appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (7-2019)

za, 16/02/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (7-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Koning Kwakzalver

ma, 11/02/2019 - 12:56

Vandaag maken we even kennis met Stephen Kwasi Oduro ook bekend als Koning Barima Asamoah Kofi de Vierde of Bishop Barima van de Genesis II Church. Een gevaarlijke kwakzalver.

Barima is een van de Ghanese chiefs woonachtig in Nederland. Een artikel uit 2009 in het Parool geeft meer achtergrond: In de Bijlmer: Koning heeft het prima. Hij werkte blijkbaar enige tijd bij de GGD in Amsterdam:

In het dagelijks leven is koning Barima gezondheidswerker bij de Amsterdamse GGD. De combinatie maakt van hem een gewilde gast bij de Ghanese zenders in de grote steden, waar hij als radiodokter voorlichting geeft over diabetes, hoge bloeddruk en psychische klachten. Ook daarbij is ruimte voor de eeuwenoude Afrikaanse tradities.

Intussen is hij niet bepaald gezondheidsbevorderend bezig en propageert meneer naast de eeuwenoude Afrikaanse tradities ook moderne kwakzalverij. Hij is ingetreden in de Genesis II Church, de sekte die het kwakzalversmiddel MMS inzet tegen elke denkbare aandoening. Een gevaarlijke praktijk, want MMS is in feite een bleekmiddel en maakt geen onderscheid tussen zieke en gezonde cellen.

De Ierse kwakzalverbestrijder Fiona Pettit O'Leary laat op haar blog zien wat Barima in Ghana uitvreet: hij geeft MMS aan kinderen in een weeshuis. Zij sprak Barima er ook telefonisch over. In een gesprekje met Archbishop Mark Grenon (inmiddels in feite de grote baas van de MMS-sekte, oprichter Jim Humble is er nog wel op de achtergrond), vertelt Barima dat hij ook in Nederland mensen behandelt (vanaf 10:10).

In juni 2018 behaalde Barima een 'PhD' aan een Californische naturopaten opleiding, inclusief quasi promotieceremonie. In zijn betoog vertelt hij allerlei onzin over vaccinaties en steekt natuurlijk de loftrompet over MMS, o.a. aan de hand van testimonials van tevreden patiënten, en hij presenteert volstrekt idiote theorieën over hoe het middel zou werken.

Sinds zijn 'promotie' hanteert hij dit visitekaartje:

Visitekaartje van Barima/Oduro met valse doctorstitel (via zijn Facebook-pagina)

De echte liefhebber kan nog proberen chocola te maken van zijn Youtube video met de titel 'The Depopulation Agenda or Why are "they" trying to kill us'. Wat hij precies vertelt, kan ik niet volgen, maar de slides die hij toont zijn genoeg om een indruk te krijgen in welke bizarre complottheorieën hij allemaal gelooft. Laten we maar hopen dat hij niet al te veel invloed heeft op de Ghanese gemeenschap in Nederland.

The post Koning Kwakzalver appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (6-2019)

za, 09/02/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Stichting Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij staan ook dit jaar weer met een stand op de Nationale Gezondheidsbeurs (van 7 t/m 10 februari). Op vrijdag was ik zelf aanwezig, via Twitter deelde ik wat impressies. Hier een selectie:

Vandaag breng ik een dagje door op de Nationale Gezondheidsbeurs. @skepsisnl en @kwakzalverij bieden er wat tegenwicht tegen de onzinverkopers die er ook staan. pic.twitter.com/ji4E9hrKMu

— Pepijn van Erp (@pjvanerp) February 8, 2019

Op de Gezondheidsbeurs moet je de gevoeligheid van je bullshitdetector wel een beetje bijstellen, anders raakt ie overbelast. pic.twitter.com/iSwy1HN60u

— Pepijn van Erp (@pjvanerp) February 8, 2019

 

Een raar gevormde buis, waar je volgens de standhouder alleen maar je telefoon ff doorheen hoeft te halen om die van gevaarlijke stralingsbelasting te ontdoen. pic.twitter.com/mfDSGWyhwn

— Pepijn van Erp (@pjvanerp) February 8, 2019

Kristallen en magneten in je kussen tegen de straling 's nachts... misschien zo meteen eens voorzichtig vragen hoe dat dan werkt. pic.twitter.com/a9Ltime3jT

— Pepijn van Erp (@pjvanerp) February 8, 2019

Hier kunnen ze denk het sterrenbeeld van je bloedcellen met een stroomstoot via je oog vaststellen.... pic.twitter.com/a4mXmGAAKa

— Pepijn van Erp (@pjvanerp) February 8, 2019

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (6-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (5-2019)

za, 02/02/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Help Nieuwscheckers de feiten checken tijdens de Europese verkiezingen

 

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (5-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Nepvideo van VN vergadering over 'first UFO contact'

do, 31/01/2019 - 13:20

De middelen om video's op overtuigende manier te bewerken komen steeds meer binnen eenieders bereik. Kijk de volgende video, waarin we een deel van een vergadering bij de Verenigde Naties te zien krijgen die eigenlijk geheim zou moeten zijn gebleven, maar door iemand met een mobieltje stiekem gefilmd zou zijn:

Het UFO-contact waarover het zou gaan zou slaan op piramidevormige UFO's die recent gezien zouden zijn boven het Pentagon, maar dat terzijde. De video van de vergadering is een knappe bewerking van opnames die gemaakt zijn tijdens een toespraak van Erdogan die hij op 25 september 2018 hield zoals iemand anders op Youtube duidelijk maakt door wat beelden naast elkaar af te spelen:

De dame in de opname, Aliya Prokofyeva, bestaat echt. Ze doet zich op haar website voor als 'Space visionary' en die video zal wel als publiciteitsstuntje bedoeld zijn. Of zij ook iets te maken heeft met die video's met de piramidevormige ufo's is mij vooralsnog onbekend. Meer over die repeterende radiosignalen die recent (echt) zijn ontdekt, zie bijvoorbeeld hier.

The post Nepvideo van VN vergadering over 'first UFO contact' appeared first on Kloptdatwel?.

Chiropractie: een universitaire opleiding?

do, 31/01/2019 - 09:31

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Volkomen terecht prijkt de dichtbundel Pessimisme kun je leren van dichter Lévi Weemoedt al wekenlang bovenaan in de bestsellerslijsten. Voor veel nieuwe lezers moet de kennismaking met het fantastische dichtwerk van de publiciteitsschuwe dichter een eyeopener zijn geweest, want zijn eerdere publicaties, zowel bestaande uit poëzie als proza, waren ook van hoge kwaliteit, door mij zeer bewonderd, maar veel werd er niet van verkocht en de dichter – ook nog eens gekweld door een moeizaam privéleven en perioden van drankzucht en depressiviteit – had moeite het hoofd boven water te houden. Dat leidde tot gedichten als: ‘De pakketten van de voedselbank bevatten te weinig sterke drank’.
In 1994 maakte hij in opdracht van het toenmalige glossy magazine Avenue een reis met een camper door Amerika. Een van zijn rapportages luidde Campbera Obscura en aan een voorval dat hij mee maakte tijdens die reis wordt ik steevast weer herinnerd als er zich bij de VtdK weer eens een slachtoffer van de o zo Amerikaanse chiropractie meldt.

Weemoedt reed met zijn sturende fotograaf langs de binnenplaats van een seminarie-achtig gebouw, waar zich veel jongens en meisjes bevonden in witte kledij en met kort haar. Op de gevel stond Omar Temple en Weemoedt stapt uit en gaat poolshoogte nemen. Hij meende eerst met een sekte van doen te hebben. De leider van het gebeuren was ene J. Marion Doar en het bleek hier te draaien om een koks-opleiding aan de Johnson & Wales University of Charleston, South Carolina. Het was Career Day, een jaarlijks gebeuren waar de studenten (Weemoedt noemt hen de ‘doctores deegrol’) zich kunnen presenteren aan hoteldirecteuren en omgekeerd.

Ook de chiropractoren die zich in Nederland vestigden beroemen zich in hun CV steevast op hun universitaire opleiding. In de praktijk is het niveau van die opleidingen lager dan de Nederlandse fysiotherapie-opleidingen en ze duren veelal ook wat korter, circa 3 ½ jaar. Van die periode moeten de uren gewijd aan de bizarre theorie (de scheefstaande wervel als grondoorzaak van ongeveer alle kwalen) en het kwartaal waarin de zakelijke en bedrijfsmatige kant van het vak wordt gedoceerd worden afgetrokken. Blijft over drie jaar opleiding aan instituten, die vaak ‘stand alone’ staan zonder contact met medische faculteiten of daarmee soms een vage associatie hebben, waarvoor de universiteit geld vangt, maar zich verder nauwelijks met de chiropractie-cursus bemoeit.

Ik breng dit onderwerp ter sprake omdat wij een melding ontvingen over de in Geldermalsen actieve chiropractor Barney. Hij beschrijft zijn opleiding op zijn website als volgt: ‘Dr. M. Barney is chiropractor en studeerde af aan de Parker Universiteit in Dallas, Verenigde Staten. Na het behalen van zijn Bachelor of Science in Anatomie op de Oswego State University studeerde hij verder om zijn Doctorate of Chiropractic (D.C.) titel te behalen, waarmee hij officieel chiropractor werd. Ook behaalde hij een tweede titel: Bachelor of Science in Psychologie. Een stage in het Uneve ziekenhuis in Mexico-stad werd door hem volbracht op de radiologie afdeling. Terug in Dallas, Verenigde Staten, specialiseerde Dr. Barney zich in het corrigeren van lichaamshoudingen met een focus op het behandelen van chronische hoofdpijn en migraine. Het behandelen van nek- en rugpijn behoort tevens tot zijn professie. (…) Dr. Barney zet zijn ruime chiropractische kennis op hartstochtelijke wijze in om zoveel mogelijk patiënten gezond te maken én te houden.’

Deze zeer geleerde ‘doctor’ had niettemin bijna een patiënt vermoord toen hij haar voorstelde om tot chiropractische manipulaties over te gaan, ondanks het feit dat zij hem had meegedeeld dat zij leed aan het syndroom van Ehlers-Danlos. Dat is een aangeboren ziekte van het elastische weefsel in het lichaam en omdat daardoor ook de vaatwanden zwakker zijn dan normaal is manipulatie 100% gecontra-indiceerd, zelfs volgens de eigen richtlijnen van de chiropractors, omdat hierbij het risico op vaatwandscheuren (in de hals) met hersen-infarcering of zelfs dood tot gevolg aanzienlijk is.
De man ‘pretendeerde exact te weten waar hij het over had’, maar zal vermoedelijk nog nooit van deze zeldzame diagnose hebben gehoord. In die drie jaar opleiding zal dat niet de hoogste prioriteit hebben genoten. Gelukkig wist onze meldster beter en kwam het niet tot het uitvoeren van een chiropractische ingreep. Dat deze onnozele man ook nog eens fleurt met zijn doctorsgraad is ergerlijk, maar hij kan zich vooralsnog beroepen op een uitspraak van het Hof Leeuwarden/Arnhem, dat oordeelde dat wie zich in de VS doctor mag noemen, dat ook in Nederland zou mogen.  Het laatste woord daarover moet echter nog komen.

The post Chiropractie: een universitaire opleiding? appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (4-2019)

za, 26/01/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (4-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Skeptici versus platte-aardegelovigen: The Salton Sea Flat Earth Test

di, 22/01/2019 - 12:51

In de zomer van vorig jaar kwamen een groep skeptici en een een groep platte-aardegelovigen samen aan de Salton Sea voor een experiment dat onomstotelijk duidelijk zou moeten maken dat de aarde bolvormig is. National Geographic was er bij:

Het verslag van de skeptici van deze gebeurtenis verscheen in het november/december nummer van Skeptical Inquirer (online).

De prominente platte-aardegelovige Mark Sargent die bij het experiment was, deed het meteen af als een effect waarbij de hete lucht en de daarmee samenhangende breking van het licht een rol zou spelen. In een lange podcast legt Sargent nog meer uit wat er allemaal mis met de test zou zijn. Hieronder een andere platte-aardegelovige die 'het uitlegt':

Refractie is een van de standaardverklaringen die platte-aardegelovigen aandragen om te verklaren waarom schepen achter de horizon lijken te verdwijnen, maar heel precies leggen ze het nooit uit hoe dat zit. Het is natuurlijk wel zo dat atmosferische omstandigheden er voor kunnen zorgen dat de refractie verandert, maar meestal zorgt die er voor dat je juist meer van een object kunt zien dan wanneer de atmosfeer geen rol zou spelen. Onder heel bijzonder omstandigheden (het hangt allemaal af van luchtlagen) kun je misschien minder zien van een object, maar niet op zo'n manier dat je de bovenste helft  van een schip nog kunt zien uitsteken boven een duidelijk afgetekende horizon.

The post Skeptici versus platte-aardegelovigen: The Salton Sea Flat Earth Test appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (3-2019)

za, 19/01/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (3-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De boefjes van Salveo Pharma

vr, 18/01/2019 - 13:00

In reclame voor een homeopathisch geneesmiddel mag je niet noemen waarvoor het bedoeld is. Tenzij je overtuigend bewijs aanlevert dat het bij die indicatie ook echt werkt. Maar dergelijk bewijs is voor geen enkel homeopatisch middel geleverd, ook niet voor Oscillococcinum, de schudverdunde verrotte ingewanden van de muskuseend (Anas barbariae). Het marketingbedrijf Salveo Pharma BV dat de marketing van dit peperdure onzinproduct in Nederland verzorgt, probeert deze beperking slinks te omzeilen.

Dit zag ik donderdagavond in het STER-reclameblok voor de uitzending van Jinek:

Dat griepalert.nl is een website van Salveo Pharma, wat duidelijk wordt als je de 'kleine lettertjes' op die site leest. Afzonderlijk zijn de spotjes voor griepalert.nl en Oscillococcinum waarschijnlijk niet in strijd met de reclamecode en de wetgeving op reclame voor geneesmiddelen. Maar door ze zo pal na elkaar te plaatsen en ook nog eens in beide spotjes de uitdrukking 'de R (is weer) in de maand' te gebruiken, wordt de kijker mogelijk toch weer op het idee gebracht dat Oscillococcinum een middel is dat iets tegen griep zou kunnen uitrichten. En nogmaals, daar is geen enkele betrouwbaar bewijs voor en is bovendien bijzonder onwaarschijnlijk omdat de vermeende actieve bestanddelen (die verrotte eendeningewanden) zo belachelijk ver verdund zijn.

Ook CDA Tweede Kamerlid René Peters was deze twee spotjes opgevallen. "Het zal best legaal zijn allemaal. Maar apart is het wel." schrijft hij. Ik heb daar wat sterkere bedenkingen bij en heb vandaag een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Mijns inziens zou het niet toegestaan moeten zijn dat deze twee spotjes in hetzelfde reclameblok worden uitgezonden.

Na de Oscillococcinum volgde in hetzelfde blok overigens nog een spotje voor een ander product van Salveo Pharma, nl. Trachitol, waaarvan het Zorginstituut Nederland in haar Farmacotherapeutisch Kompas op 'farmacotherapeutische gronden' adviseert om het niet voor te schrijven.

The post De boefjes van Salveo Pharma appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (2-2019)

za, 12/01/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Op die laatste link is een korte aanvulling op zijn plaats. De redactie van Kloptdatwel kreeg ruim een week geleden ook (een aantal van) de foto's van de gebutste Van den Broeke toegestuurd door Sjaak van Dam, de boer die hem betrapt zou hebben bij het maken van een grascirkel en hem van zijn terrein zou hebben geslagen. Erg ruimhartig in het geven van toelichting op het gebeuren was Sjaak niet en na een mailtje heen en weer, bleef het een week stil van zijn kant.
Woensdag verscheen de bewuste YouTube-video online (met dus nog veel meer foto's die Van den Broeke aan Sjaak gemaild zou hebben), geplaatst door een account met dezelfde naam en diep in de nacht stuurde Sjaak weer een slecht gespeld mailtje. Het lijkt erop dat wie er ook achter zit, diegene geslaagd is in zijn opzet weer eens aandacht te genereren voor Van den Broeke...

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (2-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Kritische Franse blogger aangeklaagd door antroposofische artsen

wo, 09/01/2019 - 12:43

De voormalige antroposoof Grégoire Perra, die een kritische blog bijhoudt over de antroposofie, heeft het aan de stok met antroposofische artsen. Perra is door hen aangeklaagd wegens smaad. De antroposofische artsen claimen meer dan 35.000 euro schade te hebben opgelopen vanwege een blog over zijn ervaringen met de soms erg dubieuze praktijken van de antroposofische geneeskunde.

Het was eigenlijk een lezing die hij gaf voor GEMPPI, een club die kritisch kijkt naar sektes, en het stuk dat de antroposofen niet willen dat we het lezen staat hier: Mon expérience de la médecine anthroposophique.

Het lijkt me sterk dat de antroposofen een punt hebben tegen Perra. Hij noemt immers nergens namen van individuele artsen bij de voorbeelden die hij geeft. In het kort komt zijn kritiek erop neer dat antroposofische artsen eigenlijk geen goede artsen kunnen zijn, omdat hun denken is vertroebeld door de vaak occulte antroposofische ideeën.

Al eerder had Perra te maken met juridisch getreiter door antroposofen, in 2013 werd hij in een eerder proces vrijgesproken van alle aanklachten. Ook deze rechtszaak zal waarschijnlijk wel goed aflopen voor Perra, maar kosten zal hij wel moeten maken en daarom is hij een crowdfunding daarvoor gestart.

De aanleiding voor de aanklacht is volgens Perra echter niet direct dit specifieke stuk, maar eerder de ophef die ontstond rondom een artikel in Le Monde diplomatique in juli dit jaar waaraan hij meewerkte: L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme. Het artikel geeft een beeld van de antroposofische ideeën en ook invloed van de antroposofische beweging in de maatschappij via banken als Triodos. In het stuk wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een privéschool (Domaine du Possible) die in 2015 mede opgericht werd door Françoise Nyssen die enige tijd later minister van Cultuur was in Frankrijk. Als ik het goed begrijp, ging de ophef er voornamelijk over dat de school zich niet openlijk presenteert als een steinerschool maar dat leerlingen, zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte waren, wel aan een bepaald quasi-religieus ritueel werden blootgesteld.

Voor meer informatie over de bizarre antroposofische geneesmiddelleer, zie ook het stuk ‘Het juiste niveau van domheid’ -De antroposofische geneesmiddelleer uit Skepter 16.3 (2005)

The post Kritische Franse blogger aangeklaagd door antroposofische artsen appeared first on Kloptdatwel?.