kloptdatwel

Subscribe to feed kloptdatwel
Bijgewerkt: 39 min 7 sec geleden

De linke weekendbijlage (13-2018)

zo, 01/04/2018 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September, een complotvehikel van George van Houts

di, 27/03/2018 - 12:09

In 2017 begon George van Houts met zijn voorstelling Kom Plot in de theaters. Toen kondigde hij ook aan een initiatief te gaan starten om nieuw onderzoek naar 9/11 mogelijk te maken. Dat doet hij middels de Stichting 11 September, waarin naast Van Houts o.a. Wico Valk van Architects & Engineers for 9/11 Truth Nederland in het bestuur zit. De stichting geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn echter evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt.

  1. De invloedrijke neoconservatieve denktank PNAC had in 2000 geschreven dat er 'een nieuw Pearl Harbor' nodig zou zijn om er voor te zorgen dat de VS hun machtspositie zouden kunnen handhaven. Misleidend.
  2. De gekaapte vliegtuigen werden niet onderschept, terwijl dat normaal gesproken binnen 10 minuten zou gebeuren. En waarom waren er op 9/11 grootscheepse militaire oefeningen gaande? Onzin.
  3. De instorting van de Twin Towers zou heel verdacht zijn. Suggestief.
  4. De instorting van WTC7, niet geraakt door een vliegtuig, is een duidelijk geval van gecontroleerde sloop. Onzin.
  5. Kantoorbranden kunnen helemaal geen gebouwen met een stalen draagstructuur doen instorten. Misleidend.
  6. De eigenaar van WTC7, Larry Silverstein,  had waarschijnlijk voorkennis, want hij gaf al voor de aanslagen opdracht voor een nieuw gebouw op de plaats van WTC7. Onzin.
  7. NIST zou niet hebben onderzocht of de instortingen veroorzaakt zouden kunnen zijn met explosieven. Onzin.
  8. De 9/11 Commissie werd wel heel erg laat ingesteld en had een veel te klein budget om goed werk te leveren. Suggestief.
  9. Bij het Pentagon zijn verdacht weinig camerabeelden van de inslag en van het bij Shanksville neergestorte vliegtuig is bijna niets teruggevonden. Onzin.
  10. De FBI heeft geen bewijs dat Osama bin Laden erachter zat, dat geven ze zelf toe. Onzin.

en Generaal Wesley Clark hoorde in het Pentagon dat in de volgende 5 jaar 7 landen binnengevallen zouden worden: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en ten slotte Iran. Suggestief.

Het verhaal van Clark staat in de folder, niet als onderdeel van de 10 genummerde redenen, daar komt het als extraatje; op de website is het net andersom, daar komt het vermeende ontbreken van bewijs voor de betrokkenheid van Bin Laden na de opsomming.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 september - reden 10A

di, 27/03/2018 - 12:09

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de elfde reden (*):

In 2007 heeft Wesley Clark inderdaad het verhaal verteld dat hij kennis had genomen van een geheim memo binnen het Pentagon waarin een meerjarige strategie werd uitgestippeld, waarbij zeven landen zouden worden aangevallen om de daar heersende regimes ten val te brengen. Het schreef het op in zijn boek A Time to Lead: For Duty, Honor and Country waarbij hij Irak, Syrië en Iran noemt, en in een later interview noemde hij de vier andere landen.

De status van het memo is niet duidelijk, in een ander interview heeft Clark verklaard dat het misschien eerder een conceptnotitie was, waarin een denkrichting is weergegeven. Clark kan reden gehad hebben om het dubieuze karakter van zo'n neoconservatieve agenda (van hoofdzakelijk Republikeinen) te benadrukken, want hij was op dat moment nog volop politiek actief voor de Democratische partij.

(*)  Op de website is dit de tiende reden, in de flyer staat deze als ongenummerde toegift en gaat nummer 10 ergens anders over.

Zie bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 10 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 10

di, 27/03/2018 - 12:08

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de tiende reden (*):

Op de "Most Wanted"-lijst van de FBI komen alleen de meest gezochte personen te staan tegen wie een formele aanklacht is ingediend. Bin Laden kwam op de lijst in 1999, omdat hij achter de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenya en Tanzania zou zitten en 'verdacht werd van andere terroristische aanslagen wereldwijd'. Expliciete toevoeging van de aanslagen van 9/11 had gekund, maar had volgens de FBI geen doel gediend.

In eerste instantie ontkende Bin Laden in audio- en videoboodschappen betrokkenheid bij de aanslagen, maar met name in een videoboodschap in 2004 claimt hij duidelijk de verantwoordelijkheid.

(*)  In de flyer is dit de tiende reden, op de website staat deze ná de 10 genummerde redenen en gaat nummer 10 ergens anders over.

Lees bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 9

di, 27/03/2018 - 12:08

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de negende reden:

Bij het Pentagon waren er maar twee camera's die de inslag van het vliegtuig hebben vastgelegd. Andere camera's die het misschien hadden kunnen waarnemen, werden vernietigd bij die inslag of waren niet in gebruik. Omdat bewakingscamera's meestal alleen maar waarnemen dan wat er dichtbij op de grond te zien is, is het ook niet zo vreemd dat er niet veel meer beeldmateriaal is. Truthers beweren vaak dat de FBI vlak na de aanslag beelden van meer dan 80 beveiligingscamera's in de buurt van het Pentagon in beslag heeft genomen, maar dit blijkt in werkelijkheid om een verzameling van divers materiaal te gaan, zie links hieronder.

Bij Shanksville hebben een aantal getuigen van het eerste uur opgemerkt dat de crash site op hun overkwam alsof er geen vliegtuig was neergestort, wat niet zo vreemd is als je bedenkt dat het grootste deel van het vliegtuig in de grond was verdwenen. Vooral burgemeester Ernie Stull wordt vaak geciteerd met zijn opmerking "there was no plane", maar meteen daarna zei hij: "They just found the two turbines because, of course, they're heavier and more massive than everything else. But there was almost nothing left of the actual airplane. You can still find plate-sized parts out there. And Neville from the farm over there found an aluminum part from the airplane's outside shell behind his barn that must've been about 8 by 10 or even 8 by 12 feet."

Lees bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 september - reden 8

di, 27/03/2018 - 12:07

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de achtste reden:

De National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, ofwel de 9/11 Commission was een commissie ingesteld door het Congress die als taak kreeg te onderzoeken wat de omstandigheden waren geweest waaronder de aanslagen hadden kunnen plaatsvinden, en hoe het zat met de paraatheid van inlichtingendiensten en de mogelijkheden om zo'n aanslag af te weren.

De voorzitters, Kean en Hamilton, hebben later in een gezamenlijk boek geklaagd dat er te weinig budget was voor de commissie om het werk op tijd af te krijgen, dat er te laat gestart werd en over tegenwerking van officials (die natuurlijk liever niet de schuld van het falen van overheidsinstellingen in de schoenen geschoven kregen). Hamilton heeft wel verklaard het eindresultaat als redelijk succesvol te beschouwen.
Het rappport is zowel geprezen als bekritiseerd, maar de serieuzere kritiek bestrijdt niet de officiële lijn, nl. dat de aanslagen werden gepleegd door 19 terroristen van Al Qaeda.

Lees bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 7

di, 27/03/2018 - 12:07

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de zevende reden:

Op de persconferentie van NIST waar het rapport over WTC 7 gepresenteerd, heeft NIST duidelijk uitgelegd hoe er om gegaan is met alternatieve hypothesen voor de instorting, waaronder het gebruik van explosieven. Belangrijkste reden om die te verwerpen, is dat NIST berekende dat de benodigde explosieve kracht een drukgolf zou hebben veroorzaakt die tot in de wijde omtrek als zeer hard geluid te horen zou zijn geweest (130-140 dB op 1 km afstand) en dergelijk hard geluid is op geen van de video-opnames te horen.

Op een vraag of NIST actief gezocht heeft naar explosieven werd ontkennend geantwoord, maar dat is niet zo raar, want het onderzoek van NIST ging pas veel later van start. FEMA deed wel onderzoek direct na 9/11 en ingeschakelde experts hebben geen aanwijzingen voor het gebruik van explosieven of andere opzet gevonden anders dan de vliegtuigen die het gebouw werden ingevlogen door de kapers.

Zie bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 6

di, 27/03/2018 - 12:06

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de zesde reden:

Larry Silverstein vertelt in 2014 tijdens een voordracht hoe de herbouw van World Trade Center 7 in zijn werk ging. Hierbij verspreekt hij zich als hij de datum van de eerste design meeting met de Port Authority van New York noemt. Silverstein zegt 'April 2000' maar voor wie zijn hele speech beluisterd is het duidelijk dat hij de april ná 9/11 bedoelt.

Silverstein wordt door truthers wel vaker verdacht van loslippigheid, waarmee hij zijn betrokkenheid bij een complot zou verraden. Bekender is zijn uitdrukking 'pull it' uit een interview waar het ging om het terugtrekken van het team brandweerlieden dat nog bezig was met het bestrijden van branden in WTC7, maar wat door complotdenkers gezien wordt als opdracht om het gebouw neer te halen middels gecontroleerde sloop.

Zie:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 5

di, 27/03/2018 - 12:06

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de vijfde reden:

De truthers maken er nogal een punt van dat gedurende 2,25 seconden de noordelijke buitenmuur van WTC 7 een vrije val lijkt te maken. Dat kunnen zij niet anders verklaren dan door middel van controlled demolition. NIST geeft er echter een redelijke verklaring voor in hun rapport. WTC 1 en WTC 2 kwamen overigens niet in vrije val naar beneden, maar met iets lagere versnelling.

Dat er vóór 9/11 geen gebouwen met een stalen draagconstructie door brand verwoest werden, klopt. In januari 2017 stortte echter het Plasco gebouw in Teheran op vergelijkbare wijze in na een brand. Die gebeurtenis kun je zien als bevestiging van de mogelijkheid dat dit soort gebouwen door brand compleet kan instorten, maar truthers kiezen er liever voor om te denken dat het bij het Plasco gebouw ook wel om explosieven zal draaien.

Lees bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 4

di, 27/03/2018 - 12:05

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de vierde reden:

De instorting van WTC 7 is voor veel truthers hét bewijs voor gecontroleerde sloop. NIST heeft na een uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat de ongecontroleerde branden over meerdere verdiepingen en de omvangrijke schade die was ontstaan aan het gebouw door brokstukken van het ingestorte WTC 1, als oorzaken voor de instorting gezien moeten worden. De bedenkingen van de truthers zijn grotendeels beantwoord in de FAQ van NIST, maar vaak blijken critici niet de moeite te hebben genomen om serieus kennis te nemen van de methodiek van NIST en het rapport zelf.

Danny Jowenko wordt vaak opgevoerd als belangrijke expert die zou hebben geconstateerd dat de instorting van WTC7 door gecontroleerde sloop moet zijn veroorzaakt. Jowenko deed zijn uitspraken in een documentaire van ZEMBLA, waarin voornamelijk de complotdocumentaire Loose Change als bronnenmateriaal gebruikt wordt. Jowenko zag alleen het veel door truthers vertoonde korte fragement van de instorting en zag dus niet dat daarvoor  het zogenaamde penthouse in het gebouw zelf verdween. Overigens twijfelde Jowenko meteen aan het scenario als hij verneemt dat de instorting op dezelfde dag plaatsvond en dat het gebouw langdurig in brand stond. Jowenko stelde ook in dezelfde documentaire dat het bij de instortingen van WTC1 en WTC2 zeker niet om gecontroleerde sloop zou gaan.

Zie bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

Leugens en misleidingen van Stichting 11 September - reden 3

di, 27/03/2018 - 12:05

De Stichting 11 September geeft '10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken'.  Al deze redenen zijn ofwel evident vals, misleidend of irrelevant voor de vraag of het officiële verhaal over de aanslagen van 11 september 2001 klopt. Hieronder de derde reden:

NIST heeft de instortingen van WTC1 en WTC2 nauwelijks bekeken, alleen de gebeurtenissen die tot aanvang van de instorting leidden. Hoe die finale instorting begon met het begeven van het gebouw ter hoogte van de verdiepingen waar de inslag plaatsvond en de branden voortduurden, kunnen we op talloze videobeelden zien. Een snelle instorting volgde. Onwaarschijnlijk snel volgens de truthers. De structuren onder de directe geraakte verdiepingen hadden veel meer weerstand moeten bieden en de instorting af moeten remmen, of zelfs helemaal doen stoppen. Dat is niet gebeurd en daarom moet er wel extra energie in het systeem ingebracht zijn. Middels explosieven. Of nog ongeloofwaardigere scenario’s.

De meeste experts die zich met de zaak hebben beziggehouden zien de problemen niet, maar er zijn er maar weinig die er echt aan gerekend hebben. Dat is wel gebeurd, ook in wetenschappelijke artikelen.

Lees bijvoorbeeld:

Naar het overzicht met de 9 andere redenen

Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom en kunnen in de comments hieronder worden gedeeld of via mail aan de redactie.

De linke weekendbijlage (12-2018)

za, 24/03/2018 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Hadden we tenslotte voor vandaag nog een leuk uitje gevonden, blijkt dat het al vol zit ..

Landgoed Heidestein Wichelroedewandeling

'Waarom zou je niet in debat gaan met mensen die in complottheorieën over 9/11 geloven?'

do, 22/03/2018 - 06:00

Vorige week werd er in een auditorium van de UGent geredetwist over valversnellingen, betonstof, de integriteit van stalen kolommen en de smelttemperaturen van diverse metalen. Klinkt als een stoffige discussie die enkel gespecialiseerde techneuten aanbelangt? In werkelijkheid zat de zaal afgeladen vol, en laaiden de emoties bijzonder hoog op. De discussie ging over de aanslagen op 9/11, en op het podium zaten ingenieur Coen Vermeeren en ikzelf, samen met moderator Rob Vanoudenhoven.

(foto: Robert J. Fisch | Wikimedia commons )

Dat die technische argumenten de gemoederen beroeren, komt omdat er volgens sommigen erg veel van afhangt. Anno 2018 zijn er nog altijd talloze mensen - wereldwijd zeker tientallen miljoenen - die geloven dat de aanslagen op 9/11 niet werden uitgevoerd door Al Qaeda, maar dat het een 'false flag' operatie was, een geheime complot dat door de echte daders in de schoenen van Osama Bin Laden en zijn 19 rovers werd geschoven. Die groep denkers staat bekend als de '9/11 Truth movement'. De WTC-gebouwen zijn niet door vliegtuigen ingestort, aldus de complotdenkers, maar door vooraf aangebrachte explosies neergehaald. In het Pentagon is zelfs nooit een vliegtuig ingeslagen gevlogen, beweren vele anderen. In werkelijkheid werd het complot van 9/11 beraamd door Bush zelf, of door andere sinistere genootschappen.

De technische argumenten over smelttemperaturen en valsnelheden zijn voor de Truthers een 'smoking gun'- het ultieme bewijs dat wij door officiële instanties op een onvoorstelbare wijze belogen en bedrogen werden. Onnozele 'aluhoedjes'

Vriend en vijand hebben mij afgeraden om een publiek debat aan te gaan met 'Truthers'. De ene vond dat ik zonder expertise in de ingenieurswetenschappen niet het risico mocht nemen om onderuit aan te gaan. De ander vond dat marginale complotdenkers geen platform verdienen, en al zeker niet in de gebouwen van een universiteit. Daarmee creëer je de indruk dat er een ernstige wetenschappelijke discussie bestaat over de complotfantasieën (quod non), en krijgen complotdenkers een gratis promo-rondje, waardoor ze het debat al gewonnen hebben nog voor het begonnen is. Nog anderen vonden dat ik goedkoop scoorde op de kap van onnozele 'aluhoedjes'. Heb ik echt niets beters te doen? En bovendien, zo vonden velen, had dat debat geen enkele zin, omdat toch niemand van gedacht zou veranderen.

Dat laatste klopt: een peiling door de moderator wees - voorspelbaar - uit dat niemand in het publiek - dat overweldigend uit complotdenkers bestond - na afloop van het debat van mening was veranderd. Maar dat geldt zowat voor alle publieke debatten, ongeacht het onderwerp. De meeste mensen komen niet naar een debat luisteren om ideeën uit te wisselen, maar om 'hun' team toe te juichen vanop de tribune. En na afloop zijn beide partijen er even hard van overtuigd dat ze de tegenstand vermorzeld hebben.

Is de complottheorie over 9/11 zo onzinnig dat ze geen debat waard is? Eerder nam ik deel aan publieke debatten met theologen over het bestaan van God, met homeopaten over geschud water, en met parapsychologen over telepathie en reïncarnatie. Waar trek je de grens? Die denkbeelden vind ik niet minder ongeloofwaardig dan de hypothese dat de Amerikaanse regering een incoherent complot zou opzetten met zowel inslaande vliegtuigen als gecontroleerde explosieven, waarbij ze 3.000 van haar eigen burgers zou vermoorden en haar eigen grootste symbool en economisch centrum vernietigen. En ik ben inderdaad geen ingenieur, maar ik weet wel wat af van complottheorieën: mijn doctoraat ging over de aantrekkelijkheid van pseudowetenschap, met inbegrip van complottheorieën, en ik schreef samen met Johan Braeckman over 9/11-complotten in De ongelovige Thomas heeft een punt. Bovendien gaan complottheorieën over veel meer dan over ingenieurskunde, maar ook over psychologie, sociologie, politieke wetenschappen, en vooral over bewijsvoering en argumentatie.

Er is ook een principieel argument om het debat met complotdenkers aan te gaan, hoe onwaarschijnlijk, absurd of irrationeel je hun opvattingen ook vindt. De waarheid wordt enkel gehard door haar bloot te stellen aan kritiek, zoals John Stuart Mill schreef. Als je weigert in debat te gaan met mensen die in onzin geloven, dan vergeet je op den duur waarom het precies onzin is. Hoe weten we eigenlijk wie er precies achter 9/11 zat? Welke fysische kennis beschikken we over de instorting van de gebouwen? En hoe maak je het verschil tussen een reëel complot (zoals het Watergateschandaal) en een van de pot gerukte complotfantasie? In een debat met een complotdenker leer je onrechtstreeks dingen bij over fysische modellen, over falsifieerbaarheid en bewijslast, over berekeningen van waarschijnlijkheid, over de werking van overheidsbureaucratie, en over de valkuilen van de menselijke geest.

Complotflodder

Een complottheorie kan je zelf maken, aan de hand van een eenvoudig recept. Neem eender welke historische gebeurtenis, liefst een belangrijke, en liefst een negatieve. Zoek naar anomalieën in het officiële verhaal dat je leest en ziet in de media: dingen die de wenkbrauwen doen fronsen, details die niet lijken te kloppen of merkwaardig zijn. Dat kan gaan om foto's of videobeelden, maar ook getuigenissen en de verslaggeving zelf. Spin daar suggestieve vragen rond. Dat kan je toepassen op de maanlanding (waarom wapperde de vlag, waarom kloppen de schaduwen niet?), op de foto van het verdronken Syrische jongetje Aylan(waarom ligt hij in de verkeerde richting? Waarom is zijn broekje niet nat?) en ook op de aanslagen van 9/11: waarom stortte het nabije gebouw WTC 7 in, hoewel het niet door een vliegtuig werd geraakt? Hoe konden vliegtuigen zo'n onmogelijk manoeuvre uitvoeren? Hoe konden de passagiers zogezegd naar huis bellen vanop de vlucht? Waarom werden er ontploffingen gehoord nabij de Twin Towers kort voor de instorting? Waarom berichtte de BBC al over de instorting van WTC 7 toen het gebouw nog recht stond.

Op de meeste van die vragen bestaan goede antwoorden, maar niet op allemaal. In een complexe en chaotisch gebeurtenis als 9/11 zijn er altijd zaken die in het ongewisse blijven, of die op stom toeval berusten. Zelfs in een gedetailleerde reconstructie kan je niet elke lichtflits en elke knal verklaren. Je kan plausibele verklaringen aanwijzen (een vallende lift, een ontploffende dieselgenerator of elektriciteitskast), maar de exacte details zullen we nooit achterhalen.

Een antwoord of uitgewerkte theorie hebben complotdenkers zelf niet. Er is een eindeloze stroom van insinuaties en suggestieve vragen, maar na 17 jaar speculaties over 9/11 is er onder Truthers nog steeds geen enkele eensgezindheid over de werkelijke toedracht. De term "complottheorie" is wat dat betreft wat misleidend; we kunnen het beter "complotflodders" noemen. Binnen de Truther-beweging is er ook een interessante selectiedruk op vergezochtheid: hoe absurder de hypothese, hoe kleiner de kans dat er door officiële instanties en wetenschappers ernstig onderzoek naar verricht is, dus hoe meer je die afwezigheid vervolgens als 'verdacht' kan bestempelen. Waarom werd er nooit rekening gehouden met de hypothese dat het Pentagon door een kruisraket is geraakt, in plaats van een passagiersvliegtuig? Waarom hebben officiële instanties niet gezocht naar sporen van nano-thermiet en andere exotische springstoffen in het WTC-puin? Hebben ze soms iets te verbergen?

Een debat met een complotdenker aangaan, is daarom als water naar de zee dragen. Een scepticus drukte het ooit uit als een wetmatigheid: 'De hoeveelheid energie die je nodig hebt om onzin te weerleggen, is een grootteorde groter dan de energie die je nodig hebt om ze te produceren'. Dwars door alle onverklaarbaarheden en mysterieuze anomalieën blijven alle complotdenkers van één iets rotsvast overtuigd: dat 'het' verhaal niet klopt, en dat we worden belogen door 'de' elite.

Parallel universum

De 9/11 Truth-beweging is ook interessant voor sociologen. De discussie met Coen Vermeeren op het podium verliep hoffelijk, maar het publiek waagde zich zelf geregeld aan een 'gecontroleerde explosie'. Mensen jouwden, schreeuwden met overslaande stem, en het schuim stond op menige mond. Zoals een vriendin me achteraf zei: 'Ik niet wist dat hippies zo agressief waren.'

Dat de emoties zo hoog oplaaien, mag eigenlijk niet verwonderen. Een complottheorie komt daarom nooit alleen. De meeste Truthers denken niet enkel dat 9/11 een duister complot is, maar ook de meeste andere terreuraanslagen, de moord op Kennedy, de maanlanding, de verdrinking van het Syrische jongetje Aylan, enzovoort. Ze geloven dat we massaal besproeid worden met giftige chemicaliën (chemtrails) en ingespoten met ziekmakende metalen en nano-robots (vaccinaties). Want als 'ze' ons één keer zo onvoorstelbaar kunnen bedriegen, en als 'ze' zo machtig zijn, dan kunnen we niets of niemand nog vertrouwen. En de weinige wakkere burgers worden door de elite en mainstream media gemarginaliseerd als een bende irrationele 'complotgekkies'. Dat is een nogal verontrustend wereldbeeld.

In sociologisch opzicht is complotdenken nauw verwant met populisme, omdat het een hebzuchtige, cynische en kwaadaardige elite afzet tegen het gewone volk. Net zoals populisten, geloven complotdenkers in de kracht van hun eigen 'gezond verstand' (zoals hun intuïties over vallende gebouwen) en zijn ze argwanend tegenover officiële instanties en wetenschappelijke experts. De Truth-beweging heeft ook vaak een spirituele dimensie: het is een verhaal van bewustwording en van bevrijding uit onwetendheid. Mensen voelen zich herboren en zeggen dat hun ogen eindelijk zijn 'open gegaan'.

Narcistische verleiding

Er schuilt ten slotte ook een narcistisch verleiding in: de verdwaasde massa is gehersenspoeld, maar de complotdenker doorziet als enige de schone schijn, en durft de verontrustende waarheid onder ogen zien. Mensen die nog niet ontwaakt zijn worden 'sheeple' genoemd, een portmanteau van 'sheep' en 'people'. Het is een vorm van zingeving in een ingewikkelde wereld.

Dat alles maakt de 9/11 Truth-beweging bijzonder fascinerend. In ieder geval heb ik geen spijt van mijn deelname aan debat, en ik heb zelf wat bijgeleerd. Een woordvoerder van de UGent, gevraagd naar een reactie over de locatie van het debat, merkte op dat het motto 'Durf denken' ook inhoudt dat je de confrontatie aandurft met mensen die compleet anders denken dan jij. En dat het ten slotte een tegensprekelijk debat was, met een neutrale moderator.

Mijn finale reden om hieraan deel te nemen, heeft zelfs niets met complotdenken of wetenschapsfilosofie te maken: ik heb geen vergoeding gevraagd voor mijn deelname, maar in de plaats gevraagd aan de organisator (Peter Vereecke) dat hij €500 zou schenken aan de Against Malaria Foundation, de organisatie die volgens effectieve altruïsten één van de meest effectieve vormen van liefdadigheid ter wereld is. Misschien heb ik de complotdenkers inderdaad ongewild wat onverdiende aandacht gegeven, waardoor hun irrationele ideeën een groter bereik hebben gevonden. Misschien had ik ze net zo goed kunnen negeren. Maar als ik dat kleine nadeel in de weegschaal leg tegen de 200 malarianetten die AMF met dat geld zal verspreiden, dan is de afweging snel gemaakt.

De 'aluhoedjes' hebben zich flink opgewonden, maar ze hebben wel allemaal €10 inkom betaald. Waarvoor dank!

Verscheen eerder op Knack.be. Er is ook een video-opname van het debat gemaakt en die zal vermoedelijk binnenkort wel ergens opduiken. Voor een inhoudelijke discussie met aandacht voor technische details van de aanslagen en de argumenten van Vermeeren, is het waarschijnlijk handiger daarop te wachten. Intussen kan de lezer wel de presentatie van Boudry bekijken.

ME/CVS en de rest: problematische ziektebeelden blijven om aandacht vragen

wo, 21/03/2018 - 06:00

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Het was in januari en februari van dit jaar dat SP-Kamerleden Beckerman en Van Kent aandacht vroegen voor de gevaren van gespoten purschuim en in vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken stelden dat PUR-schuim gevaarlijk kan zijn voor isoleerders en bewoners. Zij bepleitten opneming van PUR op de lijst van zorgwekkende stoffen en waren onder de indruk van een door Tubantia gerapporteerd gezin, waarvan alle leden jaren nadat de kruipruimte van hun huis met PUR was geïsoleerd aanhoudend ernstige ziekteverschijnselen vertoonden en sindsdien in een caravan wonen, met achterlating van al hun roerende goederen in het giftige huis. Het gaat vooral om benauwdheid, moeheid, slaap- en concentratieproblemen en bloedneuzen. Volgens het Meldpunt PUR-slachtoffers zouden er plusminus 800 mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren, die zij toeschrijven aan PUR-schuimisolatie.

In Noord-Brabant kampen nog veel mensen met de gevolgen van de grote Q-koortsepidemie van 2007-2010. Op 15 maart 2018 kwam onderzoekster Ellen van Jaarsveld van de Nijmeegse universiteit naar buiten met haar onderzoek onder mensen die na de Q-koorts een chronische vermoeidheid hadden overgehouden. De kans daarop ligt ergens tussen de 3 en de 20%. Zij kwam tot de deprimerende conclusie dat er ondanks intensieve behandeling en goede begeleiding weinig zicht is op genezing. Acute Q-koorts is met antibiotica goed te genezen, maar het zijn vooral patiënten met ‘chronische Q-koorts’ bij wie geen lichamelijke afwijkingen te vinden zijn, die met de jaren zelfs een toename in klachten ervaren. De onderzoekster concludeert dat chronische Q-koorts een progressieve ziekte is. Het aantal lijders bedraagt mogelijk zo’n 700.

Op 19 maart 2018 publiceerde de Gezondheidsraad (GR) haar advies over ME/CVS. Over deze controversiële aandoening bracht de GR ook al in 2005 een advies uit, waarvan de toenmalige minister van VWS Hoogervorst zich distantieerde, omdat men ME/CVS een eigenstandige aandoening had genoemd. Het advies uit 2005 was optimistisch over de resultaten van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij lijders aan ME/CVS en beval nader onderzoek aan, omdat alle onderzoek naar een oorzaak vruchteloos was gebleken. De adviesaanvraag uit 2015 was het gevolg van een petitie ‘Erken ME’ op initiatief van de ME-patiëntenvereniging en de minister van VWS die de GR verzocht het advies nog in 2015 af te ronden. Dat is duidelijk niet gelukt.

Behalve over de wetenschappelijke stand van zaken inzake oorzaak en behandeling zou ook aan mogelijkheden van preventie aandacht moeten worden besteed. Na te hebben vastgesteld dat de oorzaak van ME/CVS nog steeds niet is gevonden, stelt men in het juist verschenen rapport:

Verschillende lichaamssystemen kunnen erbij betrokken zijn, zoals het immuunsysteem, het metabole systeem, het cardiovasculaire systeem, het centrale zenuwstelsel, het neuroendocrienesysteem, het microbioom en het genoom. ME/CVS wordt daarom een ‘multisysteemziekte’ genoemd. Hoe de betrokken systemen precies op elkaar inwerken bij ontstaan en voortbestaan van ME/CVS is niet duidelijk. Ook kan het zijn dat er verschillende ziekten schuilgaan onder de noemer ME/CVS.

Met deze catastroferende en medicaliserende benadering – ‘multisysteemziekte’! - zullen maar weinig lijders afstand gaan doen van dit syndroom, waarvoor overigens nog nooit een goede definitie is gegeven. Men volstaat met lijstjes van symptomen en indien men er daarvan voldoende aanvinkt, dan telt men als patiënt. Ook is er nog maar weinig over van het optimisme over de resultaten van CGT bij dit syndroom en een viertal commissieleden wil er zelfs helemaal vanaf. De naar schatting 30.000 ME-patiënten mogen niet gedwongen worden CGT te proberen en moeten dan toch in aanmerking blijven komen voor een uitkering.
Ondanks het zeer empathische karakter van dit rapport vindt de afgevaardigde van de ME-patiëntenvereniging het nog niet mooi genoeg. Hij kwam met een minderheidsrapport en stelt dat het advies te positief is over CTG en de vergelijkbare graded exercise (GE), dat men nergens schrijft dat ME/CVS geen psychologische aandoening is en dat had beslist gemoeten, dat CTG en GE niet geprobeerd maar zelfs afgeschaft moeten worden omdat veel patiënten er slechter van worden, en dat men meer aansluiting zou moeten zoeken bij buitenlandse richtlijnen. Ook wil hij exclusief vasthouden aan de afkorting ME en wil niets van het neutralere ‘CVS’ weten.

Het nieuwe rapport bevat weinig nieuwe inzichten, het zal geen einde maken aan de epidemie van ME/CVS, die nu al sinds de jaren ‘80 aanhoudt, en het is in de kern een politiek en geen medisch advies. Molière’s mooie toneelstuk La malade imaginaire (de ingebeelde zieke), waarin de hoofdpersoon een imposant ziektebeeld vertoont, maar daaraan toch niet dood gaat, blijft onverminderd actueel. Honi soit qui mal y pense.

De linke weekendbijlage (11-2018)

za, 17/03/2018 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

 

 

Ethische bank in wording volhardt en neemt dan een bocht

vr, 16/03/2018 - 08:00

Stel, ik vertegenwoordig een bank in oprichting en ik wil een boodschap verkondigen waarin ik mijn toekomstig financieel instituut wil afschilderen als een solide instelling én als een moreel baken in de corrupte, verrotte en gevaarlijke wereld van de haute finance.

Stel, ik vind het niet voldoende om aan te geven waar het banksysteem volgens mij in de fout is gegaan om zo de oprichting van mijn bank te legitimeren, ik wil ook nog eens één bepaalde groep mensen met de ultieme, hoogste schuld opzadelen waarom de financiële wereld zo ontspoord is. Ik vraag me niet af of dat nuttig is, of dat mijn geloofwaardigheid vergroot en evenmin of dat mijn morele normen naar het beoogde niveau kan tillen. Nee. Ik kies daarentegen – even nadenken, het gaat over banken, veel geld en zéér foute toestanden – ik kies dus voor, oh ja, wie anders dan de joden.

Afbeelding Geheugen van Nederland

Blijft u nog even volgen, we graven onze put twee scheppen dieper.

Stel, ik verdedig mijn toch wel zware en dubieuze aantijgingen aan de hand van een beruchte anti-Joodse tekst uit het begin van vorige eeuw. Ik negeer het feit dat een kleine 100 jaar geleden voor de eerste keer afdoende werd aangetoond dat het geschrift in kwestie, De Protocollen van de Wijzen van Sion, een vervalst verslag was van een fictieve vergadering waarbij Joodse Wijzen of Ouderen niet minder dan de wereldoverheersing zouden hebben bedisseld. Ik wil ook geen belang hechten aan het feit dat deze tekst het antisemitische klimaat in nazi-Duitsland mee heeft helpen vormgeven en dat nog steeds doet in bepaalde kringen in het Midden-Oosten.

Stel, tot slot, dat ik opmerkingen en vragen rond het gebruik van De Protocollen in de promotiecampagne wil counteren en verantwoorden aan de hand van nog oudere anti-Joodse geschriften, o.a. de zogenaamde “Carta de los Judios de Constantinopla”, waarvan ik beweer dat niemand minder dan de sinsterere Illuminati ze gebruikt hebben om De Protocollen van de Wijzen van Sion op te stellen, maar waarvan eveneens onomstotelijk aangetoond is dat het vervalsingen zijn.

Komt nu mijn vraag: hoe ethisch, op een schaal van 1 tot 6.000.000, denkt u, beste klant, dat mijn bank uw geld gaat beleggen en beheren?

*******

Enige tijd geleden kreeg ik volgend bericht via Facebook Messenger. Geen aanspreking, geen aan- of inleiding, gewoon dit bericht:

Oorspronkelijk document uit 1489 als brief van Constantinopel, aangepast in 1776 naar de Protocollen van de wijzen van Sion en vertaald naar het Nederlands in 1933. Spreekt boekdelen. Heeft niets te maken met anti Joodse toestanden… vraagt enkel wat opzoekingswerk.

Afzender: Michael Sabbe.

Dhr. Sabbe is lid van het team van de Blije B, tegenwoordig ook B of Joy, “een coöperatieve fairtrade pro-life bank in oprichting”. Ik heb hier op deze pagina’s al verschillende stukken over de Blije B geschreven en meer bepaald over hun gebruik van antisemitische teksten tijdens lezingen en (promo-)interviews (Ronald Bernard over De Blije B en de Lijpe JDe al iets minder Blije Ben Ethische bank in wording volhardt – 1) en over hun voorliefde voor allerhande complottheorieën [*]. Volgens de webpagina van de Blije B is Michael Sabbe econoom van opleiding. Zelf noemt de Vlaamse secondant van Bernard zich “Ambassador at the B of Joy”.

In dit artikel wil ik het bovenstaande bericht snel uit elkaar vijzen, maar (nog) niet duiden of uitspitten. Nee, de boekdelen ga ik later laten spreken. Ik ben er mij van bewust dat de kans bestaat dat ik te veel lees in zijn berichten; heel duidelijk was dhr. Sabbe hoegenaamd niet. Duidelijkheid en coherentie spelen trouwens iemand die goochelt met complottheorieën, zelden in het voordeel. Onduidelijkheid is een preventieve immunisatiestrategie, onduidelijkheid is als de klodder snot waarin de paling zich veilig waant, ook al bevindt hij zich gevangen in een emmer.

Dhr. Sabbe lijkt te beweren dat de beruchte Protocollen van de Wijzen van Sion (ca. 1905) werden ge- of herschreven in 1776 (en hier verwijst hij meer dan waarschijnlijk naar de Illuminati). Dit eveneens beruchte genootschap, dat opduikt in tal van historische en recente complottheorieën, zou De Protocollen (her)scheven hebben op basis van laat-15de-eeuwse documenten zoals bijvoorbeeld “de brief van Constantinopel“.

Daarop spoort de man mij in onvervalste (Vlaamse) complotdenkersstijl aan om “wat opzoekingswerk” te doen.

(foto: TPapi | Flickr)

Enerzijds is zulk een verzoek vaak de zoveelste fase in een oneindige en schijnbaar onwinbare variant van het spelletje whack-a-mole. Dat De Protocollen een vervalsing is, staat al bijna 100 jaar buiten kijf, dat de Illuminati echt bestaan hebben en opgedoekt werden in 1785 is eveneens minzaam bekend en over de zogenaamde brief (of brieven) van Constantinopel bestaat een vrij uitgebreide wetenschappelijke literatuur die overtuigend kan aantonen dat het vervalsingen zijn bedoeld om de vurige haat ten opzichte van joden aan te wakkeren. Het lijkt het mij hic et nunc niet opportuun om deze drie onderdelen uit te spitten. Het is ook niet zó moeilijk om dat terug te vinden in de respectievelijke vakliteratuur (1).

Toch duikt deze theorie, die reeds verkondigd werd in 1982, namelijk in de bestseller Het Heilige Bloed en de Heilige Graal van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln, met de regelmaat van de klok op. Het mag geen verrassing zijn dat deze ideeën verspreid werden door David Icke en soortgelijke figuren (2), vaak heren die beweren niet antisemitisch te zijn, maar dezelfde overtuigingskracht hebben als een kind met een nutella-baard dat zegt geen chocopasta te lusten. En nu dus ook door de koekenbakkers van de Blije B.

Anderzijds, het ingaan op de uitnodiging of uitdaging om het te onderzoeken en het voorleggen van bevindingen die de complottheorie tegenspreken, lijken veel op het gewillig aandragen van brandstof die de complotgedachte mede draaiende houdt. Het doet mij enigszins terugdenken aan een gesprekje dat ik als student ooit gevoerd heb met een kleuter die naar de zoo was geweest, daar haaien had gezien die wel zeer agressief gedrag vertoonden. Bij elke knik van mijn hoofd, bij elke “echt waar?” (of bij elk ander teken van aandacht), deed hij er een schepje bovenop. Het verhaal van de vrolijke bengel eindigde dan ook in een beschrijving van een spectaculair en episch gevecht tussen beren en haaien in het “zwembad van de dolfijnen”. Dit schattige fake news kon ik toen niet gebruiken voor mijn paper, maar het is wel de enige van alle babbels met die kleuters die mij na ruim 25 jaar is bijgebleven, wat uiteraard ook wel iets zegt over de werking van mijn geheugen en mijn hang naar verhalen.

Terug naar de grote kinderen. Hoe stevig een argument ook in feiten vervat zit, als het de complotgedachte niet bevredigend ondersteunt, zal het voor een onderlegde complotdenker geen moeite kosten om dat argument tot brandhout te herleiden en te verteren (3). Soms door boudweg de argumenten te negeren, hier in dit geval door het aanbrengen van een nieuwe verhaallijn, een nieuwe couche. Hoe dan ook, de gegeven aandacht, eerder dan de gegeven argumenten, zet aan tot meer geconspireer.

In de nieuwe versie van Sabbe en Bernard werden de Illuminati niet opgeheven, maar zijn ze ondergronds gegaan. Ze hebben zich over de wereld verspreid en zetten hun eeuwenoude satanische werk verder vanuit de verborgenheid waarvan u en ik niets afweten (omdat het geheim is en wij niet genoeg ontwaakt zijn) maar de complotdenkers wel (ondanks het feit dat het geheim is, maar zij zijn dan wel ontwaakt en gegroeid, woke as fuck, zoals dat tegenwoordig in het vakjargon heet). En daarvoor hoeft men geen feiten of onderbouwde argumenten aan te dragen, eenvoudigweg omdat het hen daarover niet gaat. Trouwens, de stelling dat de Illuminati al eeuwenlang (onder andere namen) hun geheime werk verrichten, om eind 18de eeuw even hun kop te laten zien en dan weer in de coulissen van het wereldgebeuren te verdwijnen, wordt nu ook niet bepaald onderbouwd in de nieuwe versie. Maar opnieuw, dat wordt niet als belangrijk ervaren.

En dat heeft dhr. Sabbe m.i. nu net gedemonstreerd met het openingsbericht. Na maandenlang de Joden geblameerd te hebben [*] voor de crisis en het algemene verderf, voor de overweldigende verrotting in de wereld van de banken en het geld, zijn het plots de mysterieuze, ongrijpbare Illuminati die de Joden al eeuwenlang misbruikt hebben. Het zijn dus niet de eeuwige geldzieke en machtsgeile Joden die ons, arme schaapkens, bedreigen. Het zijn de Illuminati die de brave Joodjes als zondebokken aanreiken, het zijn de Illuminati die er eeuwenlang in slagen om de Joden met afschuwwekkend enthousiasme te laten afslachten door de onwetende massa’s waarboven dhr. Sabbe en het opperhoofd van de Blije B zich mijlenver verheven wanen. Maar zulke flinterdunne argumenten kunnen de nutella-baarden van de jokkende Blije B’ers uiteraard niet overtuigend genoeg verbergen. Een deel van de promotie voor die bank blijft trouwens bestaan uit geflirt met antisemitische literatuur en halfslachtige, weinig overtuigende verontschuldigingen daarvoor.

Dit is wat de Blije B zo boeiend maakt als studie-object, die constante tegenstellingen en spanningen die ze zelf oproepen in hun eigen “theorieën”. Je ziet als het ware voor de eigen ogen een complottheorie groeien, veranderen en opgeslokt worden door een eigen, nieuwe complottheorie, die de complotgedachte minstens zo goed in stand houdt en de oudere schijnbaar ontdoet van hinderlijke beschuldigingen van ranzig antisemitisme. Verder hebben ze niet alle sporen van hun vorige versie (de Joden zijn de slechteriken) weten uit te wissen.

Over hun motieven wil ik zelf niet speculeren. Zelf beweren ze nog steeds een bank te willen oprichten, een moreel hoogstaand financieel instituut, een ethisch baken. En daarvoor vragen ze geld, veel geld. En al bij al ben ik maar een simpele germanist, ik ben beter op de hoogte van Nederlandse spreekwoorden genre “als de vos de passie preekt, boer let op je kippen”, dan van financiële constructies.

* * *

Opnieuw moet en wil ik de Nederlandse skepticus Pepijn van Erp (o.a. Stichting Skepsis en kloptdatwel.nl) bedanken voor zijn hulp, informatie en verwijzingen naar bronnen en artikelen. Ik had Pepijn gevraagd of hij iets afwist van een “document uit 1489” en als antwoord stuurde hij een reeks links en referenties door die me de rest van de week hebben bezig gehouden. Bedankt, Pepijn!

(1) Hic et nunc betekent hier en nu. Waarschijnlijk zal ik elders en later de drie onderdelen van deze complottheorie zoals deze nu gepropageerd wordt door leden van de Blije B in detail bespreken. De kans is niet klein dat men deze complotverhalen later opnieuw zal aanpassen als dat de complotgedachte beter ondersteunt.

(2) Zie “Anatomie van een vervalsing” door Peter Zegers (Skepter, september 2001).

(3) Ik gebruik hier doelbewust het begrip complotgedachte, eerder dan het woord complottheorie. Een complottheorie lijkt mij ook een onderdeel te zijn dat opofferbaar is aan de hogere complotgedachte. Dat lijkt mij trouwens ook een reden dat verschillende complotdenkers, ondanks de woeste in-fights in die kringen, vaak elkaar (deels) tegensprekende complottheorieën toch kunnen omarmen.

[*] Dit artikel is eerder in twee delen verschenen op de website KritischeMassa.Be en is met toestemming van de auteur overgenomen. Het is de redactie van Kloptdatwel bekend dat de heer Sabbe bezwaar heeft gemaakt tegen twee zinsneden in deze tekst, omdat die volgens hem leugenachtig en belasterend zouden zijn. Frank Verhoft verweert zich daartegen in een volgend artikel op zijn website: Wanneer het geld spreekt – de Blije B, nog eens. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat De Blije B (en in het bijzonder Sabbe) tijdens lezingen en via uitlatingen via andere media, weliswaar niet expliciet kwaad spreekt over Joden, maar dat het opvoeren van de Protocollen van Sion, op de wijze die geconstateerd is, wel degelijk als antisemitisme aangemerkt kan worden.  - Redactie Kloptdatwel.

Test Your Intolerance biedt onzinnige testen op basis van bioresonantie

di, 13/03/2018 - 09:57

Via de website www.testuwintolerantie.nl biedt het Engelse bedrijf Test Your Intolerance testen aan om te kijken of je misschien allergieën hebt of intoleranties voor bepaald soort voedsel. De Nederlandse website is erg vaag wat die testen precies inhouden, maar wie op de Engelse site kijkt, ziet al snel iets staan van Bioresonance, en dan moeten de alarmbellen afgaan. Bioresonantie is namelijk je reinste onzin.

Ik vroeg het voor de zekerheid even na bij een medewerker in de chat:

Het lange antwoord, stond er binnen een seconde na het plaatsen van mijn vraag. Dat zal wel copy-paste van een standaard antwoord op dergelijke vragen zijn geweest en doet vermoeden dat ze dergelijke vragen wel meer krijgen.

Test Your Intolerance geeft dus wel toe dat het allemaal onbewezen onzin is, maar of ze de Nederlandse site nu gaan aanpassen? Zal me benieuwen.

Kloptdatwel.nl ontmaskerd als joodse samenzweerders in AVROTROS-podcast van Hans Schiffers

ma, 12/03/2018 - 10:00

AVROTROS-plaatjesdraaier Hans Schiffers heeft een zus, Irma Schiffers. Die maakte in 2017 furore in aluhoedjeskringen met haar interviews met Ronald Bernard, boegbeeld van de Blije Bank (of Bank of Joy), waarin die fantastische verhalen hield over zijn bankiersverleden, een geheime wereldelite van 8000 personen die aan satanistische missen inclusief kinderoffers doet, en het advies om de antisemitische Protocollen van Sion te lezen. Lees daarvoor de eerdere berichtgeving op Kloptdatwel.

Hans leek het een goed idee om een podcastserie op te nemen met zijn complotgekke zusje, inmiddels zijn er al vijf delen van de DJ en de anarchist. In die eerste delen komt Bernard ter sprake, maar ook een hoop ander gezeur, waaruit vooral blijkt dat Hans te weinig in de complotmaterie zit om echt pittige vragen te stellen aan Irma. Beetje saai dus, alleen interessant voor de liefhebber. Interessanter is het net verschenen deel 5, waarin Ronald Bernard zelf zijn opwachting maakt. Hij spreekt er o.a. over het stuk op Kloptdatwel, het stuk van Frank Verhoft en het artikel in de Volkskrant wat daarna verscheen.

Je kunt het allemaal van het begin afluisteren of meteen even doorspoelen naar minuut 35:

Horen we daar een hele nieuwe complottheorie over de kritiek op Bernards uitlatingen? Omdat de interviews van Irma met Bernard zoveel bekijks kregen, zou er een antistemming zijn ontstaan, waarbij Kloptdatwel.nl (hoofdzakelijk ik dus, als schrijver van het stuk) er op gebrand zou zijn om het verhaal onderuit te halen (welk verhaal Hans hier precies bedoelt is niet zo duidelijk: het sympathieke beeld van de Blije Bank of die fantasieverhalen van Bernard?). Vervolgens zou het tweede stuk in de Volkskrant geschreven zijn nadat daar een belletje was gaan rammelen vanwege 'de goede contacten' met Kloptdatwel. Bernard weet dat wel zeker want 'iemand anders heeft onderzoek gedaan naar hoe dat gegaan is, het was inderdaad die website (Kloptdatwel dus) en nog een Belgische website (dat moet Frank Verhofts KritischeMassa.be zijn)', waarop Hans Schiffers opmerkt: "Het zijn Joodse mensen, trouwens" ... Zeg, Hans, hoe kom je daar nu weer bij?

Dat tweede stuk in de Volkskrant van journalist Koen Haegens waarin wel aandacht werd besteed aan de complottheorieën waar Bernard allemaal in gelooft, zou geschreven zijn in opdracht van de hoofdredacteur, die volgens Bernard: "vriendjes [is], in ieder geval heel goed bekend met, een kringetje van anderen, waarin dus die website zit, wat je net zei vanuit België, maar ook nog een website vanuit Nederland" - Schiffers: "Kloptdatwel.nl. Ja, maakt niet uit, dat zijn wetenschappers die zoeken op een hele amusante manier, trouwens ..." - Bernard: "maar het bleek dan in ene keer dat dat daar vier, vijf mannen eigenlijk iets hadden afgesproken en die zijn een soort van anticampagne begonnen." Hans Schiffers: "Dit klopt, want dit heb ik zelf ook zo onderzocht."

Wat een fantasie heeft Bernard toch! Over die oudere (niet louter antisemitische) oorsprong van de Protocollen, dat ze deels geplagieerd zijn van door Maurice Joly verzonnen dialogen tussen Montesquieu en Machiavelli (goed opgezocht, hoor, Hans!), komen we nog wel terug binnenkort. Maar vanaf iets voor minuut 45 in de podcast begint Bernard het grote wereldcomplot uit de doeken te doen, waarbij de Illuminati vanuit hun strategische posities religies en volkeren gebruiken voor hun agenda. Ook de Joden zijn hun slachtoffers. Die geheime agenda is eigenlijk de Bijbel die voor de Illuminati een blauwdruk is voor de toekomst. En dan gaat het verder over de samenwerking tussen de nazi's en zionisten om een Groot Israël te bewerkstellingen (Bernard zal wel op het Ha'avara-Abkommen doelen).
Zijn kennis heeft Bernard gedeeltelijk uit zijn contacten met 'de kringen van mensen die dit weten, ingewijde mensen' en zoeken op internet. En hij noemt hij ook het boek Ridders van nu. Over occulte genootschappen en ridderordes in de 20ste eeuw van André van Bosbeke, waarvan Bernard in deel vijf van de interviews met Irma vertelt dat hij het door iemand toebedeeld kreeg toen hij in een Belgische gevangenis zat. Net als de Protocollen van Sion 'een pareltje' volgens Bernard. Ik heb zo het idee dat Frank Verhoft ons binnenkort kan vertellen met wat voor schrijfsel we hier van doen hebben.

Vanaf 1:00:30 bedankt Bernard nog even alle beslissingsbevoegden bij AVROTROS voor het totstandkomen van de podcast, "die hun goedkeuring hebben verleend, wat betekent dat ze hun nek uitsteken binnen een traditioneel medialand, waardoor het eigenlijk de koplopers zijn, de helden zijn, van de nieuwe vorm van nieuws-, actualiteit brengen." "Wat ze zelf nog niet eens weten op dit moment," merkt Hans Schiffers dan op. Dat moeten we misschien maar in ons achterhoofd houden voordat we iedereen oproepen om hun lidmaatschap op te zeggen, maar mij lijkt er wel genoeg reden om de omroep eens te vragen of het wel zo'n goed idee was om de naïeve Hans Schiffers deze serie te laten maken ...

De linke weekendbijlage (10-2018)

za, 10/03/2018 - 09:18

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Amelia Earhart eindelijk gevonden, of trappen de media er weer te makkelijk in?

vr, 09/03/2018 - 22:08

"Mysterie verdwenen pilote Amelia Earhart nu eindelijk opgelost?" staat er als titel boven het nieuwsbericht op de NOS website. Nu kun je er meestal van uitgaan dat het antwoord dan wel nee zal zijn, maar wie dit artikeltje leest zal waarschijnlijk achterblijven met het idee dat nu wel degelijk vrij zeker vaststaat dat Amelia Earhart aan haar einde kwam op het atol Nikumaroro. Volstrekt ten onrechte.

De NOS gaat, evenals andere media, weer eens veel te makkelijk mee in dit speculatieve verhaal,  maar maakt het nog erger door zelfs de simpelste zaken niet te checken.

Eerst die simpele blunders. Er is helemaal geen schoen gevonden, alleen een hak. En er is geen sextant gevonden, alleen doosje waarvan sommigen beweren dat het gebruikt werd om een sextant in op te bergen. Dit is allemaal vrij makkelijk te vinden, je kunt het ook naluisteren (of lezen) in een aardig podcast op Skeptoid uit 2012. Scientias doet het wel beter in de berichtgeving, maar is ook niet erg kritisch.

Het nieuwtje gaat om dat onderzoek van dat skelet. Op dat punt gaan veel media volstrekt de mist in met de gevonden '99% zekerheid'. De onderzoeker beweert aangetoond te hebben dat zijn schattingen van lengtes in het skelet van Earhart beter passen bij de metingen van het gevonden - maar niet meer beschikbare - skelet dan 99% van de andere skeletten in zijn referentiedatabase. Niet dat het 99% zeker is dat het skelet van Earhart is!
Voor de kans dat dat skelet vervolgens inderdaad van Earhart was, heb je in ieder geval ook nog de a priori kans nodig dat zij in de buurt van dat eiland was, en die moet als heel erg laag ingeschat worden op basis van een berg argumenten die niets met skeletten van doen hebben.

De forensisch antropoloog Richard Jantz die dit onderzoekje heeft gepubliceerd denkt daar in navolging van TIGHAR (The International Group for Historic Aircraft Recovery) en in weerwil van al dat bewijs heel anders over. TIGHAR beweert al heel lang dat het skelet toch van Earhart zou zijn geweest, maar hun argumentatie en onderzoek moeten als pseudowetenschap gequalificeerd worden.

Zo'n onderzoekje, ook al is het van dubieuze kwaliteit, is natuurlijk wel goede publiciteit voor dat spiksplinternieuwe tijdschrift waarin dit onderzoek staat: Amelia Earhart and the Nikumaroro Bones: A 1941 Analysis versus Modern Quantitative Techniques, Richard L. Jantz, Forensic Anthropology. 2018.

Enige tijd terug was er ook al 'nieuws' over Earhart, ze zou staan op een foto die genomen zou zijn na haar verdwijning. Het bleek echter om een foto te gaan van eerdere datum waar zij onmogelijk op zou kunnen staan (zie de linke weekendbijlage 28-2017).