kloptdatwel

Subscribe to feed kloptdatwel kloptdatwel
Bijgewerkt: 6 min 43 sec geleden

De linke weekendbijlage (16-2024)

zo, 21/04/2024 - 11:56

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

De nieuwste podcast van Stichting Skepsis is een special over de Deventer Moordzaak. Een heel wat langere podcast dan normaal, bijna anderhalf, waarin Richard Engelfriet en Pepijn van Erp het met emeritus hoogleraar Ton Derksen over zijn argumenten hebben waarom hier sprake is van een gerechtelijke dwaling.

The post De linke weekendbijlage (16-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

Test jezelf op Telepathie!

vr, 19/04/2024 - 07:38

Vorig jaar in oktober was ik op de spirituele beurs Paraview. Hier werd mij verteld door o.a. de handlezer en aurafotograaf dat ik paranormale aanleg heb en zo een kraampje op de beurs kon openen. Omdat ik buitengewone beweringen toch eerst wil onderzoeken ben ik een aantal experimenten gaan doen om te zien of ik deze paranormale gaven, die zij bij mij zien, kan ontdekken. Dit is het verslag van het eerste experiment met Zenerkaarten waarbij ik mijzelf test op telepathie. Want voor buitengewone beweringen als het hebben van paranormale gaven hebben we ook goed bewijs nodig. Bewijs dat wellicht geleverd wordt via experimenten. 

Zenerkaarten zijn vernoemd naar de uitvinder en psycholoog Karl Edward Zener. Zener was een collega van Joseph Banks Rhine die op de Duke university paranormaal onderzoek verrichte. De kaarten bestaan uit vijf verschillende vormen, cirkel, plus, drie golven, vierkant en een ster (Hulspas & Nienhuys, 2021, p.382). Deze kaarten zouden beter uit elkaar te houden zijn voor paranormaal begaafden dan plaatjes in een gewoon pak kaarten, want hoe onderscheid je goed de boer van een koning?

Het gebruik van Zenerkaarten in experimenten voor het vinden van paranormaal begaafden of paranormale krachten als belangrijkste onderzoekmethode vond vooral plaats van 1937-1970 (Hyman, 1989, p.122). Daarna zijn er andere methoden die overheerste in het paranormale onderzoek. Zenerkaart experimenten behoorden in hun tijd tot één van de beste bewijzen van paranormale krachten volgens sommigen.

Zenerkaart experimenten zijn nooit verdwenen en je kan tegenwoordig ook online en op apps verschillende tests zelf doen. Er zijn ook nog verschillende protocollen in omgang die vermelden hoe je met Zener kaarten kan experimenteren. Zelf heb ik gebruik gemaakt van de informatie van de website van de James Randi Educational Foundation die een lespakket hebben waar het experiment wordt beschreven. Een ander werk waarvan ik gebruik gemaakt heb is het boek van Suzanne Blackmore en Adam Hart-Davis getiteld: “Test your psychic powers” uit 1995. 

Testen op telepathie

De eerste paranormale gave die ik wilde testen is telepathie. Telepathie wordt opgevat als het kunnen lezen van de gedachten van een ander zonder daarbij de bekende zintuigen te gebruiken (Hulspas & Nienhuys, 2021, p.432). Om te testen of ik dit kan heb ik de hulp ingeroepen van iemand om haar gedachten te lezen op Zenerkaarten. Zij zat tegenover aan de  een tafel met een whiteboard tussen ons in waardoor ik haar niet zag. Door deze opstelling is het belangrijkste andere zintuig, zicht, uitgeschakeld. Tast was ook uitgeschakeld omdat we niet in contact met elkaar stonden. Gehoor, geur en smaak leken ons geen probleem te geven vanwege de afstand en het protocol die hierna zal worden weergegeven.

Ze zei wanneer ze een Zenerkaart pakte “kaart”, keek naar de kaart en visualiseerde de vorm die op de kaart stond in haar gedachten en benoemde de vorm ook in haar gedachten. Hierop meldde ik wat ik dacht qua vorm en zij noteerde zowel de vorm die op haar kaart stond als de vorm die ik benoemde. Zo hebben we 100 Zenerkaarten doorlopen. Na 50 kaarten werd er geschud waardoor er even een pauze was. Ik mocht de kaarten niet schudden of me op een andere manier met de test bemoeien.  Toen alle 100 Zenerkaarten geraden waren controleerde ik nog of de vormen die ik genoemd had en de getrokken Zener kaart overeenkwamen.

Als er puur gegokt zou worden, verwacht je dat er 1 op de 5 kaarten goed gegokt zouden worden. Als er telepathie in het spel is gaan we er vanuit dat er meer dan 1 op de 5 kaarten goed geraden zullen worden. Anders is telepathie niet onderscheidbaar van kans en dan lijkt het niet zo’n praktisch nut te hebben om telepathie te bezitten. Om het aantal correcte kaarten extreem genoeg van de verwachte 1 op 5 kans te laten afwijken, stellen wij een grens op het aantal correct geraden Zenerkaarten welke je maar in 5 procent van de gevallen zou verwachten als de kans werkelijk 1 op 5 zou zijn om een Zenerkaart correct te raden. Dit zou bij 100 pogingen, 27 of meer correct geraden Zenerkaarten zijn. Dit is berekend via de Z-test voor proporties toetsmodel zoals beschreven in hoofdstuk 19 van het boek The practice of statistics in the life sciences van Baldi en Moore. 

Resultaten

Wat opvalt is dat de eerste 25 pogingen faalde maar bij de tweede 25 er 11 goed geraden waren. Dit geeft aan dat er veel spreiding kan zitten in de resultaten van de pogingen. Hierdoor is het belangrijk om een flink aantal pogingen uit te voeren zodat je een goede reeks hebt om te bepalen of er meer aan de hand is dan je op basis van kans zou verwachten. Hoe meer pogingen je doet hoe beter het gebruikte model, de Z-test van proporties, toegepast kan worden en hoe minder het aantal correcte pogingen van de verwachte aantal onder de kans van 1 op 5 hoeft uit te komen om statistisch significant te zijn.

Bij 100 pogingen verwacht je een uitkomst van 20 correct als er alleen gegokt zou zijn. De werkelijk aantal correct geraden Zener kaarten waren 23. Dit geeft een Z-waarde van 0,75. een Z-waarde geeft bij Z-toetsen aan hoeveel het gevonden aantal afwijkt van de verwachte aantal onder de hypothese van alleen kans. Een Z-waarde van 1,645 of hoger zou statistisch significant verschillend zijn bij de eenzijdige Z-toets. Deze grens hebben we zelf eerder gekozen als waarde die zo extreem is dat we de hypothese dat er slechts gegokt werd konden verwerpen. Dat zou overeenkomen met 27 of hoger correct geraden Zenerkaarten. 

Conclusie

Gegeven de proefopzet bij de test, het aantal correct geraden kaarten en het statistische toetsmodel die wij gebruikten, hebben wij jammer genoeg geen goed bewijs gevonden dat ik telepathische krachten heb. Het aantal correct geraden Zenerkaarten van de 100 was niet 27 of hoger, maar 23. Hierdoor blijft het de vraag of de aurafotograaf en handlezer gelijk hadden in hun oordeel over mijn paranormale krachten. 

Ik hoop hiermee een voorbeeld gegeven te hebben voor anderen hoe zij zelf hun paranormale krachten kunnen onderzoeken. 

Literatuur:

Baldi, B., Moore, S. The Practice of Statistics in the Life Sciences. W.H. Freeman and Company. 2009. Derde druk.

Blackmore, S. Hart-Davis, A. Test your Psychic Powers. Thorsons. 1995. 

Hyman, R. The Elusive Quarry. Prometheus Books. 1989.

Hulspas, M. Nienhuys, J. W. Tussen Waarheid en Waanzin. Geus. pdf versie 2021.

The post Test jezelf op Telepathie! appeared first on Kloptdatwel?.

Boek over Evidence Based Trainen behoeft Evidence Based Nuance

di, 16/04/2024 - 08:00

Beste lezer,

Wij zijn Maarten Freriks en Richard Engelfriet. Twee bevlogen ondernemers met een skeptisch hart: wij geloven niet dat wetenschap een mening is. In 2019 schreven wij een kritisch stuk waarin we trainers en coaches verweten de term ‘evidence based’ te misbruiken als marketingtool. Onze kritiek richtte zich ook op het trainingsbureau van Karin de Galan.

Een paar dagen na het verschijnen van het artikel belde Karin ons op. Ze nam onze kritiek ter harte en paste zelfs haar website aan. Dat vinden wij uiteraard lovenswaardig en zeer sportief! En die sportiviteit herhaalde Karin onlangs, toen ze ons vroeg om haar nieuwste boek Evidence Based Trainen – 44 slimme interventies voor maximaal resultaat, dat ze samen met Peter Baggen schreef, te recenseren. En dat doen we natuurlijk graag. We gebruiken de klassieke western The Good, The Bad and the Ugly als kapstok.

The Good

Laten we beginnen met een groot compliment: wat is het een zegen dat De Galan en Baggen (respectievelijk trainer en onderzoeker) de moeite nemen om te kijken of hun instrumenten enige basis hebben in de wetenschap. En dan niet alleen maar roepen dat ‘onderzoek heeft uitgewezen dat…’, maar die ook concrete referenties leveren en de lezer in heldere taal uitleggen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hulde!

Wat ook mooi is, is hoe de auteurs ons meenemen in hun eigen toetsstenen voor evidence based werken: wie als trainer een bepaalde methode gebruikt, zou tenminste moeten kijken of het instrument is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie, of het is getest in goed opgezette experimenten en of die experimenten ook wel eens herhaald zijn en vergelijkbare uitkomsten gaven.

Ook hier geldt: wat een enorme stap in de goede richting ten opzichte van de zweverige trainers die niet verder komen dan een theorie die ‘goed voelt’ en waarbij cursisten vooral zichzelf moeten blijven als ze uit hun comfort zone komen. Of die überhaupt weigeren hun eigen methodes eens kritisch te beschouwen, zoals Patrick Schriel met zijn dubieuze DISC kleurentest.

The bad

Maar toch. Hoe goedbedoeld het boek ook is, en hoezeer we het ook toejuichen dat twee auteurs eindelijk eens een fatsoenlijke poging doen hun eigen werk wetenschappelijk te toetsen: het boek staat vol met onderzoeken waarvan het de vraag is of je die zomaar als keiharde waarheid kunt bestempelen.

Zo start het boek bijvoorbeeld met een mooi onderzoek van de Amerikaanse hoogleraar Gist uit 1989. Maar wat de auteurs niet benoemen, is dat het gaat om een experimenteel veldonderzoek met 59 managers. Wat zeggen die uitkomsten over leren in het algemeen? Mag je die conclusies zomaar veralgemeniseren voor iedere trainer die voor een groep staat? En ook de eis – die De Galan en Baggen zelf op tafel leggen - dat een onderzoek moet zijn herhaald, zien we ineens nergens meer. Hoe vaak is het experiment van Gist sinds 1989 herhaald? En gaf dat steeds hetzelfde resultaat? De lezer tast in het duister.

Wie het prettig leesbare boek doorspit, stuit iedere keer op dit probleem. Er is een leuk experiment gedaan met 87 verlegen mensen. Maar kan een trainer leiderschapsvaardigheden die twee dagen de hei op gaat met een groep managers van Philips daar zomaar conclusies uit trekken? Hetzelfde geldt voor een experiment met 108 medewerkers van een universiteit die drie uur een training volgen. Voor de 80 mensen die instructies krijgen over een kaartjesautomaat. 78 studenten die leren hoe ze hechtingen moeten zetten. En 90 pubermeisjes mochten onder wetenschappelijk toezicht darten.
Voor al die experimenten geldt: leuk, interessant. Maar nergens lezen we of die onderzoeken ooit herhaald zijn, of ze dan steeds dezelfde uitkomst gaven en vooral: waarom zouden de conclusies van die pijltjesgooiende pubermeisjes ook gelden voor pak ‘m beet een 46-jarige presentator van de Skepsis Podcast of een kalende directeur van een trainingsbureau?

Meta-analyses

Gelukkig komen de auteurs met een oplossing: wat nou als je al die kleine experimenten op een hoop gooit, en dan kijkt of je uit al die data conclusies kunt trekken?
Welkom in de wereld van de meta-analyse. Een beproefd wetenschappelijk recept om robuuste conclusies te trekken. Zo voeren de auteurs een mooi voorbeeld op van de Amerikaanse wetenschapper Christina Lacerenza uit 2017. Daar zijn 335 experimenten met managementvaardigheidstrainingen bij elkaar gezet. En dan blijkt dat die trainingen wel degelijk effect hebben.

Of is dat toch te kort door de bocht? Want er bestaat een ‘publication bias’ in de wetenschap: we weten dat tijdschriften vooral experimenten publiceren waar een mooi effect is opgetreden. Onderzoeken die geen effect gaven, zijn minder interessant. En dus bestaat de kans dat die 335 experimenten vooral onderzoeken waren die leuke effecten gaven. Over de teruggetrokken studies weten we niks. En dan is er nog een ander risico: organisaties met mislukte methodes geven vaak geen toegang om wetenschappers hun methode te laten onderzoeken.

Voor wie denkt dat dit enkel wat skeptisch gezeur is van onze kant: deze beperkingen komen rechtstreeks uit het onderzoek van Lacerenza en haar collega’s! Zoals dat gebruikelijk is in wetenschappelijke artikelen, geven onderzoekers zelf aan wat de zwakke kanten van hun onderzoek zijn. Waarom stellen De Galan en Baggen op pagina 57 dat er geen reden is om ‘te twijfelen aan de juistheid’ van de uitkomsten, terwijl het onderzoek waar ze zich op baseren dat expliciet wel doet?

The ugly

We herhalen het nog maar eens: De Galan en Baggen hebben een goedbedoeld en leesbaar boek geschreven. Maar ze willen gewoon iets te graag conclusies trekken. En zo werkt wetenschap helaas niet. Wetenschap zit vol nuances, en kent altijd beperkingen. Dat is helemaal niet erg, maar wees er wel eerlijk over. En dat laten de auteurs gewoon net iets te vaak na. Hun grote held, psycholoog Albert Bandura, is zo’n beetje de olifant in de kamer. Maar liefst 175 keer komt de naam voor in het boek.

Albert Bandura (Wikimedia Commons)

Het woord ‘kritiek’ turfden we slechts 10 keer. En nergens had die kritiek betrekking op het werk van Bandura. En dat, terwijl die kritiek er wel degelijk is. Zijn beroemde bobo-poppen experimenten voldoen niet aan ethische standaarden (kinderen van drie jaar oud moesten kijken naar boze acteurs die poppen afranselden). De uitgangspunten van Bandura staan haaks op de wetenschappelijke consensus onder biologen dat ons DNA een hele belangrijke voorspeller is van gedrag. En tot slot – daar is ie weer – zijn er sterke twijfels of de opzet van Bandura’s experimenten wel voldoende toereikend zijn om de uitkomsten van zijn studies te generaliseren. Niet alleen vanwege de beperkte groepen in zijn experimenten (72 kinderen), maar ook vanwege de vraag of agressief gedrag van acteurs op poppen wel iets zegt over agressief gedrag tussen mensen.

Simpeler gesteld: het onderzoek van Bandura raakt achterhaald door nieuwe kennis. Zo gaat dat nu eenmaal in de wetenschap: kennis ontwikkelt zich, vooral door steeds kritisch te blijven.

Het is ook één van de vele adviezen die trainers vaak meegeven aan hun cursisten: blijf jezelf ontwikkelen, durf je eigen uitgangspunten kritisch onder de loep te nemen. Des te opmerkelijker is het als trainers precies die vaardigheid zelf amper lijken toe te passen. Dat gebeurt in dit boek ook als de auteurs in hun nawoord schrijven dat ze ‘altijd de laatste inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek’ gebruiken. Hun kritiekloze benadering van Bandura staat daar haaks op. En dat vinden wij tamelijk ugly.

Conclusie: Wij juichen het boek Evidence Based Trainen – 44 slimme interventies voor maximaal resultaat natuurlijk van harte toe. Als dit het begin is van een beweging waarbij trainers moeite doen om hun verhalen te onderbouwen en om anderen daar kritisch naar te laten kijken, zijn wij twee tevreden skeptici.

Tegelijkertijd behoeft het goedbedoelde boek wel wat Evidence Based Nuance. Wie evidence based wil werken, is ook duidelijk over de tekortkomingen van het onderzoek. Wie dat vervelend vindt, mag van ons gerust even stevig inslaan op wat poppen, maar bij voorkeur niet in aanwezigheid van kleine kinderen.

The post Boek over Evidence Based Trainen behoeft Evidence Based Nuance appeared first on Kloptdatwel?.

Museum tentoonstelling tip

ma, 15/04/2024 - 16:00

Het Teylers museum in Haarlem heeft van 17 februari tot 1 september 2024 een tentoonstelling voor de kritische denker. De tentoonstelling heet De Grote Illusie-200 jaar Virtual Realities.

Hier leer je meer over technieken als ‘de geest van Manu’ en de geschiedenis van bewegende en 3D beelden. Ook kun je zelf bepaalde illusies uitproberen.

Naast deze tentoonstelling heeft Teylers museum ook in zijn vaste collectie verschillende stukken die interessant zijn voor de kritische denker. Zo is er de zondvloedmens bijvoorbeeld of ontdek de goocheltrucs uit de 19de eeuw.

 

The post Museum tentoonstelling tip appeared first on Kloptdatwel?.

De linke net-na-het-weekendbijlage (15-2024)

ma, 15/04/2024 - 09:53

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En als je de nieuwe podcast van Stichting Skepsis nog niet beluisterd hebt, kun je dat natuurlijk alsnog doen:

 

The post De linke net-na-het-weekendbijlage (15-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke net-na-het-weekendbijlage (14-2024)

ma, 08/04/2024 - 14:04

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En vandaag is ook een nieuwe podcast van Stichting Skepsis online gekomen:

 

The post De linke net-na-het-weekendbijlage (14-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke net-na-het-weekendbijlage (13-2024)

ma, 01/04/2024 - 10:35

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En een schokkende video van Susan Oliver!

The post De linke net-na-het-weekendbijlage (13-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (12-2024)

zo, 24/03/2024 - 18:51

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

En de vijfde podcast van Skepsis staat al weer bijna een week online!

The post De linke weekendbijlage (12-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke net-na-het-weekendbijlage (11-2024)

ma, 18/03/2024 - 12:36

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De linke net-na-het-weekendbijlage (11-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (10-2024)

zo, 10/03/2024 - 14:05

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

The post De linke weekendbijlage (10-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

Pentagon herhaalt wat we eigenlijk al wisten over ufo's: geen enkel bewijs van buitenaards intelligent bezoek of doofpot

za, 09/03/2024 - 12:32

De laatste jaren kent het ufo-fenomeen een enorme opleving. Daar zijn goede en minder goede redenen voor, waarover al veel geschreven is. In ieder geval leidde het onder andere in 2022 tot de oprichting van een afdeling binnen het Pentagon onder de naam All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), die het onderzoek naar waarnemingen structureel en centraal zou gaan aanpakken.  Gisteren publiceerden deze onderzoekers een uitgebreid rapport over de waarnemingen vanaf 1945 en of overheidsinstanties daarmee zijn betrokken:

Report on the Historical Record of U.S. Government Involvement with Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Volume I

Een paar citaten uit de Executive Summary:

AARO found no evidence that any USG investigation, academic-sponsored research,or official review panel has confirmed that any sighting of a UAP represented extraterrestrial technology. All investigative efforts, at all levels of classification, concluded that most sightings were ordinary objects and phenomena and the result of misidentification. Although not the focus of this report, it is worthwhile to note that all official foreign UAP investigatory efforts to date have reached the same general conclusions as USG investigations.

en

AARO found no empirical evidence for claims that the USG and private companies have been reverse-engineering extraterrestrial technology. AARO determined, based on all information provided to date, that claims involving specific people, known locations, technological tests, and documents allegedly involved in or related to the reverse-engineering of extraterrestrial technology, are inaccurate.

Het rapport is niet overal even expliciet over wat ze onderzocht hebben of wie de geïnterviewden zijn, maar met een beetje puzzelen valt dat in veel gevallen toch wel af te leiden. Een voorbeeldje. Waar het rapport schrijft over 'a sample' zonder nadere duiding in

Experimentation on Alleged Extraterrestrial Spacecraft Sample: AARO has concluded that a sample from an alleged crashed off-world spacecraft that AARO acquired from a private UAP investigating organization and the U.S. Army is a manufactured, terrestrial alloy and does not represent off-world technology or possess any exceptional qualities. The sample is primarily composed of magnesium, zinc, and bismuth with some other trace elements, such as lead. This assessment was based on its materials characterization.

gaat het zonder twijfel om een stuk samengesteld metaal dat al decennialang bekend is in het ufo-wereldje en waarvoor ook al best lang goede verklaringen voor zijn gegeven, oa op Metabunk de site van Mick West.

Well, so much for this famous bit of industrial waste. https://t.co/OAC3IcgBRb pic.twitter.com/PzqWRAqA7W

— Mick West (@MickWest) March 8, 2024

Zoals recent ook is beschreven in Skepter, zijn veel van de lieden die verantwoordelijk zijn voor de recente opleving van het ufo-gebeuren ook al jaren betrokken in bizar paranormaal onderzoek. Een belangrijke speler is de excentrieke miljardair Robert Bigelow die zijn goede politieke connecties met de belangrijke senator Harry Reid (D) inzette om hier ook nog overheidssubsidie voor te krijgen. AARO bevestigt dit nu.

Pretty much what I and other researchers have said for years: It's a small group of paranormal enthusiasts who all know and work with each other, all growing out of the Skinwalker Ranch poltergeist hunt. pic.twitter.com/TiEVkw7Yru

— Jason Colavito (@JasonColavito) March 8, 2024

Als je zelf de namen wil proberen te plakken op de dze gesprekspartners, zou je onderstaande video (al eerder gedeel op Kloptdatwel) erbij kunnen pakken.

 

Ufo-enthousiastelingen zullen dit rapport wel weer zien als een zoveelste poging van het Pentagon om zaken achter te houden, maar de ufo-influencers die het verhaal de laatste jaren opgestookt hebben zijn denk ik stiekem heel tevreden. Het ergste wat ze had kunnen overkomen is dat er bijvoorbeeld opeens wel een echte neergestorte vliegende schotel in een geheim Amerikaans onderzoeksinstituut was opgedoken. Dan was hun rol, die draait om complottheorieën en net een beetje serieus genomen worden door populistische politici, waarschijnlijk vrij snel uitgespeeld. De expertise om zoiets echt te onderzoeken of te duiden hebben ze immers helemaal niet in huis.

The post Pentagon herhaalt wat we eigenlijk al wisten over ufo's: geen enkel bewijs van buitenaards intelligent bezoek of doofpot appeared first on Kloptdatwel?.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen nog steeds in de ban van ritueel misbruik

do, 07/03/2024 - 12:23

Op woensdag 6 maart 2024 besprak de Kamercommissie Jusititie & Veiligheid dan eindelijk het rapport van de commissie-Hendriks over georganiseerd sadistisch misbruik, dat ruim een jaar geleden verscheen. Over de merkwaardige achtergrond van het tot stand komen van het rapport schreef ik samen met Peter Zegers vorig jaar in Skepter. De belangrijkste conclusie van de Commissie Hendriks is dat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van netwerken waarbinnen satanisch ritueel misbruik plaatsvindt. In feite dezelfde conclusie van de werkgroep-Hulsenbek in 1994.

We schreven ook dat de Tweede Kamer de onderzoeksvraag 'handig' had verpakt als een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen om de schijn te vermijden dat de parlementariërs stiekem zelf toch ook wel geloof hechten aan al die spannende verhalen van slachtoffers van elite netwerken die er satanische praktijken op nahouden. De commissie trapte daar niet in, de aanleiding van het verzoek tot het onderzoek lag ook heel duidelijk in de radioprogramma's van Argos die juist draaiden om rituele kenmerken. Uiteraard kon de commissie er niet omheen ook onderzoek te doen naar georganiseerd misbruik zonder rituele kenmerken, en nu hebben de Kamerleden het uiteraard liever alleen daar nog over. Daarbij zal ook wel meespelen dat vorig jaar het verhaal van Argos over het meisje 'Lisa' stevig onderuit ging, en haar moeder inmiddels wegens smaad is veroordeeld.

Een complotdenker  als Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie houdt dat natuurlijk niet tegen om stevig met dit doorgeprikte verhaal te blijven uitpakken en vooral te blijven suggereren dat de top van Justititie misbruikers in eigen kring al decennialang de hand boven het hoofd houdt. Maar ook Michiel van Nispen van de Socialistische Partij, een van de initiatiefnemers van de motie die uiteindelijk leidde tot het instellen van de commissie-Hendriks, lijkt nog geloof te hechten aan het bestaan van misbruik met rituele kenmerken:

In dit korte fragment komt dat denk ik het duidelijkst naar voren.

Over het wel of niet bestaan van rituele kenmerken blijft de wetenschap verdeeld, maar de verklaringen die zijn er. En volgens mij moet de minister vandaag toezeggen en ervoor zorgen dat meldingen met rituele kenmerken en of over hooggeplaatsten, hoe ongeloofwaardig die misschien ook wel zouden lijken, nooit zomaar terzijde mogen worden gelegd, omdat dit zogenaamd niet zou kunnen bestaan.

Waarom denkt Van Nispen dat de wetenschap verdeeld is? Het lijkt alsof hij de conclusies van de Commisie Hendriks die ook uiteenzet hoe tegenwoordig tegen het onderwerp in de wetenschap wordt aangekeken, compleet negeert. Ja, er is in elk vakgebied wel een wetenschapper te vinden die een dissident geluid laat horen, maar dat is echt wat anders dan te suggereren dat 'de wetenschap verdeeld is'.
Welke wetenschappers zou Van Nispen in gedachten hebben? Wellicht de Australische criminoloog Michael Salter die aan Argos vertelde dat er wel degelijk forensische bewijs zou zijn gevonden voor het bestaan ritueel misbruik. Probleempje: als je Salter vraagt naar de details, blijkt het helemaal niet te gaan om professioneel onderzoek, maar om persoonlijke herinneringen als adolescent. (Zie update bij: Bracht Argos eigenlijk wel iets nieuws over ritueel misbruik?).

Ook in zijn tweede punt hier, is het duidelijk dat Van Nispen wel erg zijn oren laat hangen naar de vermeende slachtoffers. Een van de zaken die na het rapport van de werkgroep-Hulsenbek tot stand is gekomen, is een expertgroep die de politie kan adviseren als er aangiften van misbruik worden gedaan waarin rituele kenmerken voorkomen: de LEBZ. Nu is het wel zo dat de vermeende slachtoffers geen vertrouwen hebben in die expertgroep, maar dat zit 'm eerder in het gegeven dat het ze door therapeuten die hardnekkig zijn blijven geloven in het bestaan van (satanisch) ritueel misbruik wordt afgeraden om aangifte te doen. Hun verhaal zou immers toch niet geloofd worden door de LEBZ, maar een wat meer voor de hand liggende reden is natuurlijk dat ze hun cliënten willen beschermen tegen een al te kritische blik op hun vaak bizarre verhalen.

Van Nispen gaat zelfs zo ver dat hij bij de instelling van een meldpunt voor slachtoffers van georganiseerd misbreuk een rol weggelegd ziet voor de organisatie van die gelovige therapeuten, het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld. Dat helpt sowieso niets. Zelfs als zo'n meldpunt een verhaal met rituele kenmerken zodanig goed onderbouwd acht dat er wat moet gebeuren, dan moet dat toch door de autoriteiten (politie en justitie) in gang worden gezet en wordt het verhaal van het vermeende slachtoffer alsnog kritisch doorgelicht.

Ook noemt hij in het kader van dit meldpunt de stichting Misbruikt! In die stichting heeft Corinne Dettmeijer, voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, een belangrijke rol. Zij is ook iemand die de verhalen die Argos over 'Lisa' bracht nog steeds enigszins geloofwaardig lijkt te vinden. In december haalde de VPRO en HUMAN de afleveringen van Argos offline, en daar is Dettmeijer zo boos over dat ze een klacht stuurde naar de Ombudsman voor de publieke omroep.

Zo kabbelt dit onderwerp nog wel even verder, totdat er onvermijdelijk weer een nieuwe serieuze opleving komt, zoals we voorspellen aan het eind van ons artikel in Skepter.

Sadistisch misbruik in de Tweede Kamer

Het hele commissiedebat is overigens hier terug te kijken:
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-06/justitie-veiligheid/troelstrazaal/seksueel-geweld-en-kindermisbruik-10-00/onderwerp

The post Tweede Kamerlid Michiel van Nispen nog steeds in de ban van ritueel misbruik appeared first on Kloptdatwel?.

Europees Skeptisch Congres 2024 - 30 mei t/m 2 juni in Lyon

wo, 06/03/2024 - 10:37

Het 20e congres van de Europese koepelorganisatie van skeptische organisaties ECSO wordt georganiseerd in Lyon (Frankrijk). Van 31 mei tot 2 juni zullen ongeveer 200 skeptici uit heel Europa hier samenkomen op uitnodiging van de Franse Vereniging voor Wetenschappelijke Informatie (AFIS). Nederlandse leden van ECSO zijn de Stichting Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij en van beide organisaties gaan er altijd wel een aantal actieve betrokkenen naar dit Europese congres. Het is een leuke gelegenheid om collega's uit o.a. Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, België en Zweden te treffen.

Er zijn vijf sessies met presentaties en debatten in het Engels gepland, met bekende sprekers. Details over het programma en de sprekers zijn te vinden op de website van het congres, waar je nu ook kunt inschrijven (met korting tot en met eind maart).

[persbericht van de organisatie]

The post Europees Skeptisch Congres 2024 - 30 mei t/m 2 juni in Lyon appeared first on Kloptdatwel?.

De linke nog-net-in-het-weekendbijlage (09-2024)

zo, 03/03/2024 - 20:08

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Het lentenummer 2024 van Skepter!

 

 

The post De linke nog-net-in-het-weekendbijlage (09-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (08-2024)

zo, 25/02/2024 - 12:10

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En inmiddels staat er een vierde Skepsis podcast online:

In deze vierde podcast van Stichting Skepsis spreekt host Richard Engelfriet met Pepijn van Erp over biologisch eten. Is dat echt zo gezond, diervriendelijk en duurzaam in vergelijking met ‘gewoon’ voedsel? Met gast Bram Peper hebben we het over goedbedoelde cursussen die werkgevers – ook universiteiten – vaak aanbieden, maar waarvan de wetenschappelijke onderbouwing vaak ver te zoeken is. En waarom zijn brave spaces een beter idee dan safe spaces?

 

 

The post De linke weekendbijlage (08-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (07-2024)

za, 17/02/2024 - 20:33

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

 

The post De linke weekendbijlage (07-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (06-2024)

zo, 11/02/2024 - 21:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Een aardige video waarin Steven Greenstreet uitlegt hoe het nu preies zit met dat UFO gedoe in de VS:

 

 

The post De linke weekendbijlage (06-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (05-2024)

zo, 04/02/2024 - 11:06

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En intussen is er ook weer een nieuwe Skepsis podcast: "In deze derde podcast van Stichting Skepsis spreekt host Richard Engelfriet met Pepijn van Erp over ufo’s en met huisarts Tom over patiënten die soms komen aanzetten met diagnoses die door andere behandelaars op heel merkwaardige wijze zijn bepaald. Tenslotte spreken ze gezamenlijk over ervaringen die deze skeptici misschien toch wel eens aan het twijfelen hebben gebracht over hoe rationeel de wereld in elkaar lijkt te steken."

 

 

The post De linke weekendbijlage (05-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (04-2024)

zo, 28/01/2024 - 10:26

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

 

The post De linke weekendbijlage (04-2024) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (03-2024)

zo, 21/01/2024 - 12:13

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Susan Oliver legt nog een keer goed uit waarom dat allemaal niets werd met hydroxychloroquine als middel tegen covid. In een draadje op X bekeek ik zelf ook nog even het bewijsmateriaal wat het Artsencollectief inzet als bewijs, het stelt nagenoeg niets voor.

 

 

The post De linke weekendbijlage (03-2024) appeared first on Kloptdatwel?.