kloptdatwel

Subscribe to feed kloptdatwel kloptdatwel
Bijgewerkt: 28 min 53 sec geleden

De linke weekendbijlage (9-2023)

za, 04/03/2023 - 10:43

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Myles Power dook ook even in het fenomeen Wim Hof:

The post De linke weekendbijlage (9-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (8-2023)

za, 25/02/2023 - 12:54

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En er is net weer een nieuwe Skepter uitgekomen!

Skepter 36.1 – Lentenummer 2023

 

The post De linke weekendbijlage (8-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (7-2023)

za, 18/02/2023 - 06:08

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En doet Stichting Skepsis aan product placement?

De Avondshow 15-2-2023

The post De linke weekendbijlage (7-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (6-2023)

zo, 12/02/2023 - 10:47

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

The post De linke weekendbijlage (6-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De voorspellende gaven van aardbevingsgoeroe Frank Hoogerbeets

wo, 08/02/2023 - 09:00

Vroeg of laat schudt de aarde

Op maandag 6 februari 2023, vroeg in de ochtend, werd het grensgebied tussen ZO-Turkije en NW-Syrië getroffen door een zeer zware aardbeving, ter grootte van 7.8 op de schaal van Richter, wat tot enorme aantallen verwoestingen en slachtoffers heeft geleid in beide landen. Het dodental is inmiddels al de 6.000 gepasseerd en zal ongetwijfeld nog verder stijgen. Uit tal van landen is hulp aangeboden.
Dit gebied is nogal aardbevingsgevoelig, aangezien twee tektonische platen hier samenkomen: de Arabische en de Anatolische plaat. De hierdoor opgebouwde spanningen worden periodiek ontladen in kleine en grote aardbevingen. Wanneer deze precies plaatsvinden is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten niet goed te voorspellen, met alle gevolgen van dien.

Te midden van de enorme media-aandacht die deze ramp genereerde dook ineens de naam Frank Hoogerbeets op. Deze had een paar dagen ervoor, op 3 februari, een afbeelding op Twitter geplaatst waarop het rampgebied heel precies was omcirkeld. De inhoud van de tweet luidde:

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem

Afgezien van de vage bewoordingen “vroeg of laat” is de nauwkeurigheid van deze voorspelling verbluffend, zowel qua tijd, plaats als intensiteit van de beving. Toevalstreffer of spectaculair bewijs?

 “Planetaire geometrie"

Hoogerbeets bleek een zelfbenoemde aardbevingsvoorspeller te zijn, die met behulp van eigen software die de planeetstanden in het zonnestelsel bijhield en een eigen onderzoeksinstituut Solar System Geometry Survey (SSGeos) tal van voornamelijk zware aardbevingen zou kunnen voorspellen. Deze werden naar zijn mening namelijk (mede) getriggerd door specifieke planeetstanden, die in de astrologie bekend staan als conjuncties (0 graden), driehoeken (270 graden) en opposities (180 graden). Zo ontstond de zelf ontworpen discipline van de “planetaire geometrie.”

In tal van videos op YouTube had hij de laatste jaren voorspellingen gedaan over op handen zijnde aardbevingen. Ook had hij aardbevingen uit het verleden geanalyseerd met behulp van zijn theorie, dat deze vrijwel altijd vooraf worden gegaan door bepaalde planeetstanden. Natuurlijk is Hoogerbeets bekend met de wetenschappelijke theorie van de platentektoniek, maar naar zijn mening zorgden specifieke planeetstanden steeds voor het laatste zetje.

Op zijn SSGeos website geeft hij summier uitleg over zijn theorie. Het gaat hem niet zozeer om de zwaartekracht die door de planeten en vooral de maan op de aardkorst wordt uitgeoefend, maar elektromagnetische krachten. Dat deze daadwerkelijk bestaan was volgens hem al aangetoond door radio-zendamateur John H. Nelson. Deze had in de jaren ’40, ’50 en ’60 door middel van korte golf radiocommunicatie aangetoond dat planeetstanden van invloed zijn op de aardatmosfeer. “Of nearly 1,500 atmospheric condition forecasts that he made in 1967 he had an accuracy rate of 93.2%. His forecast methods, while seemingly forgotten, have not been refuted to date.”

Tegelijkertijd houdt Hoogerbeets vele slagen om de arm bij het doen van zijn voorspellingen. De bewuste planeetstanden leiden niet altijd tot zware aardbevingen, maar alleen als de spanningen in de aardkorst hoog zijn opgelopen. Ook geeft hij toe dat ze soms geen enkele waarneembaar effect sorteren. Desondanks pleit hij voor nader onderzoek van deze planeetstanden als waarschuwingsignalen voor toekomstige bevingen.

Twitter heeft inmiddels bij sommige van zijn tweets de volgende waarschuwing geplaatst (waarbij een aantal links zijn geplaatst naar wetenschappelijke websites over aardbevingen):

There is no scientific basis for earthquake predictions. There is always a chance for earthquakes in places with active faults, but specific forecasts perform no better than random when tested. Claims of correlation with planetary alignment have been disproven.

Op zijn YouTube-kanaal doet Hoogerbeets regelmatig voorspellingen.

Toch is de wetenschap niet geheel en al onbekend met het verschijnsel dat bijvoorbeeld de maan van invloed is op het optreden van aardbevingen. Zo lezen we in Nature: “Big earthquakes, such as the ones that devastated Chile in 2010 and Japan in 2011, are more likely to occur during full and new moons — the two times each month when tidal stresses are highest.” (De recente aardbeving in Turkije en Syrië vond overigens ook plaats vlak na de volle maan van 5 februari om 19:30). Overigens gaat het in dit artikel wel degelijk om zwaartekrachteffecten, en niet om elektromagnetisme.

Als we de (enige) bron nagaan die Hoogerbeets noemt, dan blijkt het onderzoek van Nelson wel degelijk te zijn bekritiseerd. De bevindingen van Nelson blijken grotendeels artefacten te zijn: “Randomicity tests show that the apparent association of radio disturbance days with planetary position is an artifact of Nelson's counting method.” De link met atmosferische storingen en aardbevingen werd door Nelson overigens ook niet gelegd.

Brits boulevardblad

Gaan we na waar Hoogerbeets mogelijk gepubliceerd heeft over zijn bevindingen, dan stuiten we op het Britse boulevardblad Daily Express, waarin geregeld – in de categorie “Weird” ook nog eens -  sensationele berichten zijn geplaatst waarin naar “seismic psychic” Frank Hoogerbeets werd verwezen. Steevast worden deze artikelen afgesloten met de opmerkingen dat wetenschappers geen brood zien in zijn theorieën, maar dat zullen niet veel lezers hebben opgemerkt. Hier een greep:

 • Earthquake WARNING: Totally DESTRUCTIVE tremor to strike NEXT WEEK - shock claim - Thu, Feb 14, 2019
 • Earthquake WARNING: ‘Huge MEGA-THRUST to strike’ by end of February -  Mon, Feb 11, 2019
 • Earthquake WARNING: Magnitude NINE tremor to hit by February 26 - shock claim - Mon, Feb 25, 2019

En ook de recente aardbeving wordt door dit blad gecovered – opnieuw met een disclaimer: “However, Mr Hoogerbeets predictions has been slammed by critics within the scientific community who claimed the theory is not universally accepted”:

 • Scientists respond to 'cosmic mystic's' prediction of Turkey earthquake in Tweet days ago - Mon, Feb 6, 2023

Een search van “Frank Hoogerbeets” op deze website levert een krankzinnig aantal hits op, de ene nog sensationeler dan de andere. Het moge duidelijk zijn dat deze publicaties dodelijk zijn voor iemands wetenschappelijke reputatie.

We treffen zelfs op KennisNet een examenvraag voor het Voortgezet Onderwijs aan die verwijst naar een niet uitgekomen voorspelling uit 2015 van Hoogerbeets, voeding gevend aan zijn toch al bedenkelijke reputatie: “De aardbeving die niet kwam.” Waarna de ontnuchterende conclusie volgt: “We kunnen simpelweg stellen dat aardbevingen vooral voorkomen langs de randen van tektonische platen, daar waar die platen aan elkaar grenzen. Door verschuivingen van deze platen komt er langs de randen van deze platen veel energie vrij in de vorm van trillingen.”

Kijken we in het algemeen naar wat er zoal bekend is over of aardbevingen eigenlijk wel te voorspellen zijn, dan biedt de Wikipedia pagina “Earthquake prediction” ons weinig hoop:

There have been around 400 reports of possible precursors in scientific literature, of roughly twenty different types, running the gamut from aeronomy to zoology. None have been found to be reliable for the purposes of earthquake prediction.

En een recent gepubliceerd rapport over het voorspellen van aardbevingen trekt een eveneens sobere conclusie:

The search for diagnostic precursors has not yet produced a successful short-term prediction scheme.

Het laat zich aanzien dat Hoogerbeets zijn theorie zal moeten onderbouwen en publiceren om te kunnen wedijveren met eerder op dit gebied gedane pogingen tot voorspelling van aardbevingen. Met name moet hij hard kunnen maken hoe elektromagnetische storingen in de atmosfeer van invloed kunnen zijn op aardbevingen (dit lijkt me van een andere orde dan radiocommunicatie).

Hoewel Hoogerbeets geen astroloog is gebuikt hij toch concepten uit deze pseudowetenschappelijke discipline, zoals conjunctie en oppositie tussen planeten, waaraan verregaande invloeden worden toegeschreven. Anders dan de horoscopen-astrologie lijkt zijn model echter eerder vanuit het perspectief van de zon dan van de aarde te zijn opgesteld. Toch krijgt hij ook uit de hoek van de moderne astrologie kritiek te verduren. De gedachte dat planeten überhaupt fysieke invloed op ons kunnen uitoefenen – laat staan zware aardbevingen veroorzaken – wordt in deze kringen als achterhaald gezien. Planeetstanden en wereldgebeurtenissen zijn immers het gevolg van het jungiaanse synchroniciteitsprincipe, dat per definitie “acausaal” door Jung is gedefinieerd. Losgezongen aardbeefkunde.

The post De voorspellende gaven van aardbevingsgoeroe Frank Hoogerbeets appeared first on Kloptdatwel?.

De nog net in het weeekend vallende linke weekendbijlage (5-2023)

zo, 05/02/2023 - 18:29

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De nog net in het weeekend vallende linke weekendbijlage (5-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

Kopervergiftiging ligt op de loer met de Plasma en GaNs therapie van Silvia Hoevenaar

wo, 01/02/2023 - 12:45

Voor een aantal skeptici is Silvia Hoevenaar mogelijk al een bekende aangezien ze door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) al eens over het voetlicht is gebracht met haar kwakzalverij. Ze is onlangs met iets nieuws begonnen: de “Plasma GaNs therapie”. Volgens Hoevenaar levert haar geknutsel met potjes, elektrodes en batterijen via een alchemistisch proces een plasma op met bijzondere eigenschappen. Een uitgebreide analyse laat echter zien dat er niets gebeurt dat niet met gewone scheikunde kan worden verklaard en belangrijker, dat het gebruik van het product een gezondheidsrisico oplevert door te grote inname van koper.

Op haar Facebookpagina kun je zien wat het maken van dat spul inhoudt.  In lezingen en workshops die ze geeft over plasma en GaNs vertelt ze hoe je het maakt en krijg je ook een setje om het te maken. Ik citeer de omschrijving die ze geeft over haar workshop:

Plasma en gans kunnen je leven een heel stuk verbeteren. Je gezondheid, je emoties, je planten, dieren, je landbouw, je elektrarekening en nog veel meer. Op deze uitgebreide lezing leer je alles over hoe je plasma geactiveerd water kunt inzetten en wat je nodig hebt om het zelf te maken, maar vooral hoe het werkt. In 3 uur tijd weet je heel veel over plasma dat je daarna 100% door wilt om het zelf te leren maken.
Plasma is een 4e staat van materie en werkt in de energie als de bouwsteen van het universum. Deze flow van magnetische en zwaartekrachtvelden, hebben een impact op alles wat uit balans is en kunnen dat weer herstellen als je gebruik maakt van plasma. Gans is een vorm van een oneindige energie bron die via een soort alchemistisch proces wordt opgewerkt wat een uitwerking heeft op alles waar je het voor gebruikt en water kan je daarmee activeren tot plasma water. Wat zelfs al onderzocht wordt door de Radboud Universiteit, Erasmus en Wageningen Universiteiten in de werking hiervan op gezondheid en landbouw.

Je kunt dan onderstaande plaatjes vinden op de facebook pagina’s.

Figuur 1: Opstelling volgens Hoevenaar op Facebook

Als chemicus zeg je dan dat je gewoon naar een elektrochemische cel zit te kijken, maar dat heb ik schijnbaar verkeerd begrepen. In de chemie spreken we van een elektrochemische cel als we elektrische energie gebruiken om de redoxreactie aan te drijven. Volgens haar gaat het hier om “Koper GaNs CUO” en wederom citerend:

Als je werkt met plasma en GaNs, neemt je lichaam op wat het nodig heeft en daardoor kan je nooit een teveel van deze soorten plasma binnen krijgen. Je kan deze vorm van heling zelf maken via een proces om plasma geactiveerd water te maken.

Ze adviseert om de neergeslagen zouten (GaNs) die ontstaan bij de elektrolyse alleen in kompressen op te nemen (“GaNs gebruik je in kompressen of in de buisjes die je in je drinken doet.”) Ze raadt wel aan de oplossing (het plasma), verder verdund, te drinken (“Drink NOOIT de GaNs maar alleen de plasma!”).
Wederom een wondermiddel dus. Het blijft trouwens niet bij koper alleen, schijnbaar worden er meer typen cellen behandeld, elk natuurlijk zijn eigen wondermiddel.

Figuur 2: Verschillende “GaNs”-en

Probeer je te  begrijpen hoe zij deze cellen zien dan kun je vooral herkennen dat ze basis natuur- en scheikunde totaal niet begrijpen en er een heel aparte draai aan geven. Vooral het begrip energie wordt weer aardig misbruikt. Ter illustratie een klein stukje uit een post van een aanhanger, door Hoevenaar als “Zo mooi dit.” omschreven:

Als je ook atomen wilt gaan afkoelen kwamen ze erachter, als dit naar nul graden toe moest dan was hiervoor extra energie nodig.
Extra energie wat meer was dan de berekeningen om deze 0 graden te bereiken.
Want zoals bleek als ze dit niet deden dan maakte de atomen uit zichzelf warmte aan waardoor de 0 graden niet werd bereikt.
Waar haalde deze atomen dan hun energie vandaan?

Plasma

Je vraagt je af wat deze mensen op de middelbare school gedaan hebben alwaar hun toch een minimale basiskennis van natuur- en scheikunde onderwezen werd. Dat stukje op zich is al een omkering van de werkelijkheid. Op de weg naar het absolute nulpunt (0 K, -273.15 °C) onttrek je juist energie uit het systeem. De warmte (energie) die de atomen en moleculen vertegenwoordigen is in feite de gemiddelde snelheid waarmee ze staan te trillen. Door energie te onttrekken vindt er steeds minder beweging plaats tot je het absolute nulpunt bereikt. Bij die temperatuur is er verassend genoeg nog altijd een minimale vorm van beweging (nulpuntsenergie).
Over plasma beweert Hoevaar het volgende:

Plasma is een 4e staat van materie en werkt in de energie als de bouwsteen van het universum. Deze flow van magnetische en zwaartekrachtvelden, hebben een impact op alles wat uit balans is en kunnen dat weer herstellen als je gebruik maakt van plasma. Gans is een vorm van een oneindige energie bron die via een soort alchemistisch proces wordt opgewerkt wat een uitwerking heeft op alles waar je het voor gebruikt en water kan je daarmee activeren tot plasma water. Wat zelfs al onderzocht wordt door de Radboud Universiteit, Erasmus en Wageningen Universiteiten in de werking hiervan op gezondheid en landbouw.

In de natuurkunde wordt onder plasma een fase verstaan waarin de deeltjes van een gasvormige stof enigszins geïoniseerd zijn. Vaak wordt plasma de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. De overgang van gas naar plasma is echter geheel continu. In feite is gasvormig plasma simpelweg de bekendste vorm, en bestaat plasma ook in de andere fasen. De meeste van ons kennen plasma waarschijnlijk van de plasmalampen, die geen gebruik maken van warmte of een alchemistisch proces.

Figuur 3: Een plasmalamp in actie zoals je die in de winkel kunt kopen. Je kunt tegenwoordig ook een USB versie kopen.Keshe Foundation

Interessanter vond ik onderstaande citaat:

Volgens Mehran Keshe die een nucleair ingenieur is en al vele jaren onderzoek doet naar plasma technologie en wetenschap, is ervan overtuigd, dat je 99% van alle ziektes kunt hele door gebruik te maken van plasma. Deze kennis en info deel ik jou graag omdat er veel meer mogelijk is dan de meeste mensen denken of kunnen beseffen. Open je mind en kom luisteren naar deze magie van plasma en gans!

Er wordt hier verwezen naar de Keshe Foundation waarop dit GaNs geleuter dan gebaseerd is. De Keshe Foundation claimt dat ze werkt aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën die dan leiden tot allerlei sciencefiction achtige toepassingen. Volgens de website gaat het dan meer specifiek over het ontwikkelen van “Plasma Science” in de vorm van speciaal ontwikkelde “Plasma reactors” en andere apparaten.

De naam Mehran Keshe kwam mij echter bekend voor en na wat gespit in mijn archief vond ik een artikel uit 2007 in Elektuur, een tijdschrift over elektronica, getiteld ”Message in a bottle – Speurtocht naar de Holy Grail – vrije energie”. Het artikel beschrijft een gesprek met Mehran Keshe die met een Colafles met wat elektroden en een vloeistof erin in feite claimt  een energetische Perpetuum Mobile ontwikkeld te hebben. Ik wil dit artikel niet in zijn geheel hier bespreken maar een tweetal citaten zegt genoeg.

De fles draagt het geheim van de toekomst van energievoorziening van de wereld in zich. En passant levert deze fles ook de oplossingen voor het CO2 probleem, ...

[...]

Volgens Keshe zijn op dit moment een aantal instituten en universiteiten zijn vindingen aan het onderzoeken en laten terughoren dat het tot nog toe allemaal  lijkt te kloppen. De tijd al het leren.

Citaten die dus heel herkenbaar overkomen en keer op keer op diverse plaatsen door de jaren heen herhaald worden.  Er wordt met namen van universiteiten gestrooid maar zonder echte contactinformatie te geven. Maar dat het artikel uit 2007 is en we ondertussen al in 2023 leven zegt in feite genoeg, er is niets terecht gekomen van die mooie beloften.

Experimenteren

De echte vraag waar we als skepticus mee worstelen is of het drinken van de geproduceerde vloeistof (al dan niet verdund) gevaarlijk kan zijn, bijvoorbeeld doordat we teveel koper in ons lichaam zouden opnemen. Koper is een sporenmineraal dat nodig is bij de vorming van bindweefsel en botten. Het zorgt ook voor de vorming van pigment van het haar, een goede werking van het afweersysteem en de bloedstolling en is betrokken bij de overdracht van zuurstof (oxidatiereacties). Koper kan zich opbouwen in de zachte weefsels van lever en  de metabole vermogens van de lever om het bloed te ontgiften en te reinigen verstoren. Als het om metabolische effecten gaat dan spelen koperionen een rol (Cu2+) en (meestal) niet koper metaal (Cu).

Om die vraag te beantwoorden kunnen we wat experimenten uitvoeren waarbij we de gepresenteerde cellen kopiëren en analyseren. Op Facebook vinden we dat voor het bouwen van een cel de volgende materialen benodigen:

 • gedestilleerd water
 • 10% natrium chloride
 • koper plaatje
 • genanocoat koperplaatje
 • 2 elektrische draden
 • zwakke batterij

Alvorens de uitgevoerde experimenten te bespreken is het verduidelijkend om de basis van de elektrochemie kort te bespreken [2,3,4].

Om elektrodeprocessen te kunnen bestuderen maken we gebruik van een elektrochemische cel. Deze bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit twee geleiders (elektroden) geplaatst in een vat gevuld met elektrolytoplossing (meestal een anorganisch zout). Bij stroomdoorgang door een dergelijke cel vinden aan de elektroden reacties plaats waarbij de lading in de vorm van elektronen of ionen het grensvlak elektrode/oplossing of oplossing/elektrode passeert. De elektrode waaraan oxidatie plaatsvindt wordt anode genoemd, de elektrode waaraan reductie plaatsvindt heet kathode.

Voor de anodische (+ pool) reactie kunnen we schrijven (e = elektron):

red1 ⇔ ox1 + n e

Voor de kathodische reactie (- pool):

ox2 + m e ⇔ red2

De bruto celreactie wordt dan:

m red1 + n ox2 ⇔ m ox1 + n red2

Stroomdoorgang kan alleen plaatsvinden in gesloten circuit wat je bereikt door beide elektroden uitwendig met elkaar verbinden. Levert een elektrochemische cel bij het tot stand komen van dit elektrisch contact spontaan stroom, dan spreken we van een galvanische cel (accu). Als je een uitwendige spanningsbron (bijvoorbeeld een batterij) moet aansluiten om stroom door de cel te doen vloeien, dan spreken we van een elektrolytische cel. Dan zet je elektrische energie om in chemische energie. De celreactie verschilt alleen daarin van een normale redoxreactie in oplossing, dat de elektronen nu niet direct van het ene deeltje op het nadere worden overgedragen maar via een uitwendig circuit.

Een eerste opmerking die ik wil maken is dat als je twee koperen elektrodes gebruikt in combinatie met een batterij, in normaal gebruik, te maken krijgt met elektrodepositie, in dit geval verkopering (elektroplating). Als het doel is om een object te verkoperen gebruikt je echter kopersulfaat (CuSO4.5H2O) als zout en niet keukenzout (NaCl).

[De details van de experimenten kun je bekijken door de op de knoppen met 'Show' te klikken.]


Plasma & GaNs: Experiment 1 - kale koperelektroden SelectShow> Experiment 1

In mijn eerste experiment heb ik het “nanocoaten” van het koper even buiten beschouwing gelaten en heb het uitgevoerd met kale koperelektroden. De elektroden heb ik gemaakt door elektriciteitsdraad te strippen en een stuk gestripte draad rond een pen te wikkelen. Om het elektrolyseproces te monitoren bouwde ik een meetopstelling om de spanning, stroomsterkte en temperatuur vast te leggen. Vóór en ná het experiment zijn de elektrodes gewogen. Met pH papiertjes is de pH van de oplossing gemeten vóór en ná elektrolyse. Daarnaast heb ik monsters van de vloeistof genomen op het einde van het experiment en na bezinken van het gevormde neerslag. Deze monsters heb ik na indampen onder de microscoop bekeken. Het gevormde neerslag is afgefiltreerd, van het filtreerpapier afgeschraapt en gewogen. Het elektrolyseproces heeft 3 uur gedraaid. De meetresultaten van het eerste experiment zijn gevisualiseerd in Figuur 4 en laten zien dat de cel gefunctioneerd heeft en dat er elektronen/ionentransport heeft plaatsgevonden.

Figuur 4: Experimenteeropstelling en meetresultaten 1ste experiment

Gedurende het experiment heb ik wat foto’s genomen en zoals je kan zien vormt zich een oranje/bruin neerslag en kan je gasbelletjes aan de cathode (- pool) gevormd zien worden (Figuur 9). Het gevormde neerslag bezinkt relatief snel waarna een heldere oplossing achterblijft. De pH van de oplossing is ca. 8-9.

Figuur 5: Begin (gasbelletjes aan -pool)  -  Eind (oplossing is oranje)  -  Na bezinken

Na affiltreren van de oplossing en drogen van het neerslag werd het neerslag van het filtreerpapier geschraapt en gewogen. De balans gaf aan dat 375 mg van een koperachtige substantie was. Niet alle materiaal kon van het papier afgeschraapt worden, een deel bleef achter in het papier (grof filter). De weegcijfers van de elektrodes zijn samenvat in onderstaande Tabel.

Tabel 1: Weegcijfers elektrodes

De weegcijfers laten zien dat de anode massa heeft verloren, terwijl de kathode pool mogelijk een minieme hoeveelheid massa heeft opgenomen. Visuele inspectie laat ook een verruwing van het oppervlakte van de anode zien. Gebaseerd op deze cijfers blijft slechts maximaal 6% van het geproduceerd koper achter in de oplossing. In werkelijkheid zal dit lager zijn aangezien een deel achterbleef op het filter. Microscopisch onderzoek van de ingedampte oplossing bevestigd dat we na bezinken voornamelijk met een zoutoplossing te maken hebben (Figuur 6).

Figuur 6: Microscopisch onderzoek ingedampte oplossingen. Links: voor bezinken zoutkristallen. Zeer kleine koperdeeltjes zijn duidelijk waarneembaar.
Rechts: na bezinken, zoutkristallen.

Bekijken we de cel wat gedetailleerder op elektrochemisch niveau dan is de chemie iets complexer dan we in eerste instantie verwachten. Bij verkopering, waarbij je zoals vermeld dan een kopersulfaat oplossing gebruikt, zou je met onderstaande halfreacties te maken hebben:

 • Anode (+): Cu  ⇔ Cu2+  +  2e-
 • Kathode (-): Cu2+ +  2e- ⇔  Cu (s)

Je verwacht dat het gevormde koper zich op de kathode gaat afzetten maar we zien dat het neerslaat in de oplossing als bruin/oranje poeder. De verklaring is dat zodra de stroom door de (geleidende) oplossing gaat lopen koper oxideert (elektronen worden onttrokken) aan de kathode (+) en in oplossing gaat. De koperionen diffunderen door de oplossing naar de anode (-),  waar ze elektronen teruggeven aan het koper metaal door op de elektrode neer te slaan. Daar vallen (afbladderen) ze van af en zweven dan door de oplossing waardoor deze oranje/bruin kleurt.

Het gebruik van natriumchloride i.p.v. kopersulfaat maakt het systeem iets complexer. Het keukenzout vormt Na+ en Cl- ionen waarbij de Na+ ionen zich naar de kathode (negatief) bewegen en de Cl- ionen naar de anode (positief). De migrerende ionen dragen de lading door de oplossing en zorgen er zo voor dat het elektrische circuit gesloten wordt.

Op basis van de aanwezige componenten kunnen we de volgende potentiële halfreacties formuleren (met hun standaard elektrodepotentiaal)[5]:

 1. Na+(aq) + e ⇔  Na (s)                            E0 = -2.7109 V        Kathode (-) reactie - reductie
 2. 2H2O(l) + 2e ⇔ H2(g) + 2OH−(aq)   E0 = -0.8277 V         Kathode (-) reactie - reductie
 3. Cu2+(aq) + 2e ⇔ Cu (s)                        E0= +0.3402 V         Kathode (-) reactie - reductie
 4. Cu (s) ⇔ Cu2+(aq) + 2e                        E0= -0.3402 V          Anode (+) reactie - oxidatie
 5. 2H2O ⇔ O2 + 4H+ +4e                        E0 =-1,23 V                 Anode (+) reactie - oxidatie
 6. 2Cl- (aq) ⇔ Cl2(g) + 2e                        E0= -1.3583 V             Anode (+) reactie - oxidatie

Halfreacties 3 en 4 zijn de verkoperingsreacties die duidelijk waarneembaar een rol spelen. De gasvorming die we aan de kathode waarnemen in combinatie met de verhoging van de pH geeft aan dat waterstofvorming plaatsvindt volgens halfreactie 2. Op basis van deze observaties kunnen we ook halfreactie 5 uitsluiten. De vorming van Natrium als metaal op de kathode volgens halfreactie 1 benodigt meer spanning dan de batterij (1,5 V) kan leveren, nog afgezien van de benodigde overpotentiaal, dus kunnen we deze mogelijkheid uitsluiten. De overpotentiaal is het extra voltage dat benodigd is om de reactie te laten verlopen met dezelfde snelheid als in een ideaal systeem. Chloorgas (Cl2) zou zich in principe kunnen vormen aan de anode (+) volgens halfreactie 6, we hebben echter geen gasvorming gezien aan de anode. Dat zou op zich verklaarbaar zijn doordat gevormd chloorgas onmiddellijk doorreageert naar natriumhypochloriet (bleek) volgens:

 • Cl2(g) + 2OH-(aq) ----> Cl-(aq) + OCl-(aq) + H2O(l)

Halfreactie 6 kunnen we daarom niet helemaal uitsluiten maar we kunnen wel aannemen dat deze (ook op basis van de benodigde overpotentiaal) waarschijnlijk niet of nauwelijks plaatsvindt.

Deze nogal uitgebreide analyse van de cel is gemaakt om te laten zien dat het systeem volledig elektrochemisch verklaarbaar is zonder een beroep te hoeven doen op plasmaverschijnselen of alchemistische transmutaties.


Plasma & GaNs: Nanocoating SelectShow> Nanocoating

In het eerste experiment hebben we de “nanocoating” buiten beschouwing gelaten hetgeen een kritiekpunt kan zijn op dat experiment. Wat de nanocoating precies inhoudt, kunnen we afleiden uit enkele opmerkingen die we op Facebook kunnen vinden

Kan iemand mij een beetje meer informatie geven rond nanocoating met caustic soda? ….Als de caustic soda 2 dagen staat met spiralen en een paar zink plaatjes, moeten de spiralen dan al helemaal zwart zijn of komt dat later tijdens het droogproces? Als ze wel helemaal zwart zouden moeten zijn, wat heb ik dan fout gedaan. - Ja het duurt een paar dagen dat het zwart is. Eerst stomen een dag. En daarna verder stomen op een warmte bron is goed. Zoals een kachel bijvoorbeeld. Dan gaat het proces verder en wordt het zwart.

Dat levert voldoende informatie op voor een experimentje. In het experiment is een koperen spiraal in een sterk basische oplossing geplaatst, door daar de nodige korrels gootsteenontstopper (NaOH) in te stoppen en op te lossen. Vervolgens zijn enkele zink pellets toegevoegd zodanig dat ze in contact kwamen met het koper. Zoals je in Figuur 7 kan zien kleurt het koper zwart en kan je gasbelletjesvorming zien. De basischemie van deze reactie is bekend. Zink (Zn) reageert met Natriumhydroxide (NaOH) en vormt natriumzinkaat (Na2ZnO2​, Natrium zinkoxide) en waterstof (H2).

 • Zn + 2H2O + 2NaOH → Na2Zn(OH)4 + H2

Figuur 7: "Nanocoaten" - aan het begin en na een paar dagen.

Ook hier geldt dat de chemie iets complexer is dan aangegeven in bovenstaande reactie. Het zink lost langzaam op de in de sterke loogoplossing [6]:

 • Zn(s) + 2OH- (aq) ⇔ ZnO22- (aq) + H2 (g)

Het zink wordt geoxideerd naar het zinkaat ion en de hydroxide ionen worden gereduceerd naar waterstof. Indien koper in contact komt met het zink ontstaat een elektrolytische cel en vindt elektronentransport plaats (stroom) van het zink naar het koper. Op het oppervlakte van het koper zullen de elektronen het zinkaat reduceren volgens:

ZnO22-(aq) + 2H2O(l) + 2e → Zn(s) + 4OH-(aq)

Op het oppervlakte van het zink worden de verloren elektronen gecompenseerd door het produceren van zinkaat:

Zn(s) + 4OH-(aq) → ZnO22-(aq) + 2H2O(l) + 2e

Dit is dus een meer klassieke galvaniseringsreactie waarbij zink neerslaat op het koper. Op deze manier produceren we dus een “genanocoate” koperelektrode die we in een volgend experiment kunnen gebruiken.


Plasma & GaNs: Experiment 2 - genanocoate anode SelectShow> Experiment 2

In dit tweede experiment is de “genanocoate” koperelektrode verbonden met de anode (+ pool) en de koperelektrode met de kathode (-pool). Figuur 8 laat zien dat deze deze cel hetzelfde gedrag vertoont als in het eerste experiment. In dit experiment trad ook een zweem blauwkleuring op (in het eerste experiment heb ik daar niet echt op gelet).

Figuur 8: Visuele observaties tweede experiment

Na het experiment kan men wederom zien dat de anode is aangetast (verruwd) terwijl de kathode glanzend is. Op onderstaande foto is te zien dat de “nanocoating” van zink verdwenen is en in oplossing is gegaan volgens:

Zn ⇔ Zn2+ + 2e

Figuur 9: Visuele observatie elektrodes na het experiment

De weegcijfers van de elektrodes zijn samenvat in Tabel 2.

Tabel 2: Weegcijfers elektrodes

De oplossing werd wederom afgefiltreerd waarbij na afschrapen 190 mg koperachtig materiaal werd teruggewonnen (Recovery: 190/254 = 75%). Wederom bleef een deel van het materiaal achter in het papier. Zoals men in Figuur 10 kan zien was in het filter blauwkleuring waarneembaar hetgeen impliceert dat er koperionen gevormd zijn (koperchloride, CuCl2).

Figuur 10: Filtreerpapier

Op basis van deze observaties kunnen we concluderen dat het tweede experiment geen wezenlijk andere resultaten heeft opgeleverd dan in het eerste experiment. Het laagje zink op de kathode lijkt nauwelijks invloed uit te oefenen.

Een kritiekpunt op dit experiment zou kunnen zijn dat de elektrodes verkeerd gepolariseerd zijn. De foto’s die op facebook te vinden  zijn (figuur 2), suggereren dat de “genanocoate” koperelektrode is verbonden met de kathode (- pool) en de koperelektrode met de anode (+ pool).


Plasma & GaNs: Experiment 3 - genanocoate kathode SelectShow> Experiment 3

In dit derde experiment is de “genanocoate” koperelektrode verbonden met de kathode (- pool) en de koperelektrode met de anode (+ pool).  Zoals in Figuur 11 te zien is zijn de resultaten niet wezenlijk anders dan in de eerdere experiment. Ook nu is de anode zwaar aangetast en de kathode glinstert. Na affiltreren is er geen blauwkleuring waargenomen in het filterpapier. Om meer inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid koper die op het filter achterblijft is het filter voor en na affiltreren (en drogen) gewogen.

Figuur 11: Visuele observaties derde experiment

De weegcijfers van de elektrodes zijn samenvat in Tabel 3.

Tabel 3: Weegcijfers elektrodes

Na affiltreren en drogen winnen we 171 mg koper terug door afschrapen van het filter (Recovery 79%). Het filter voor en na wegen geeft een opbrengst van 195 mg (Recovery 90%). Dit geeft aan dat ca 20 mg koper achterblijft op het filter.


function wpSpoilerGroupToggle_1(id) {var myName = id + '_action';var e = document.getElementById(id);if(e.style.display == 'block'){wpSpoilerToggle(id,true,'Show','Hide','fast','false');}else{wpSpoilerHide('spoilerDiv704c8001',true,'Show','fast');wpSpoilerHide('spoilerDiv72dd8002',true,'Show','fast');wpSpoilerHide('spoilerDiv45a78003',true,'Show','fast');wpSpoilerHide('spoilerDiv59ad8004',true,'Show','fast');wpSpoilerToggle(id,true,'Show','Hide','fast','false');}} Koper in je maagdarmstelsel

Het is volstrekt duidelijk dat de systemen die we bestudeerd hebben vanuit een elektrochemisch perspectief verklaarbaar zijn zonder een beroep te hoeven doen op allerlei buitenissige verklaringen (Ockham’s scheermes). De analyse lijkt zeer gedetailleerd, maar je kan nog wel dieper in het systeem duiken (chemisch, fysisch, thermodynamisch). In dit onderzoekje hebben we ons geconcentreerd op de verschillende configuraties die je kan maken met koper/koper elektrodes met en zonder zink coating en we kunnen op basis van de resultaten concluderen dat er geen wezenlijk verschil is tussen deze cellen.

Op Facebook zien we dat  “keytohealth” ook andere elektrochemische cellen (Zink/Koper en Koolstof/Koolstof elektrodes) gebruikt die we niet verder bestudeerd hebben aangezien de oorspronkelijke vraag die men zich stelde was of het mogelijk was om toxische concentraties koper op te bouwen door het “plasma” te drinken.  Een effect dat ook niet onderzocht is, is het gebruik van andere oplossingen dan zoutoplossingen. Afgaand op de Facebookpagina’s en sommige foto’s daarop (figuur 1) lijkt het erop dat de “gelovigen” sappen en andere vloeistoffen in de cel stoppen. Zeker als je vruchtensappen gebruikt kunnen die de elektrochemie van de cel beïnvloeden aangezien dit vaak zure oplossingen zijn. Als dat inderdaad zo is dan gebruikt je meer viskeuze vloeistoffen, die het neerslaan van koper kunnen bemoeilijken.

Als koper als metaal in de maag komt zal het oplossen in het maagzuur (pH=1, bevat zoutzuur) volgens:

Cu (s) + 2HCl (aq) → CuCl2 (s) + H2 (g)

De echte vraag blijft of we kunnen afschatten hoeveel koper opgenomen wordt in het lichaam.

Koper wordt voornamelijk geabsorbeerd in de dunne darm, een deel wordt ook in de maag opgenomen een schematische weergave is weergegeven in Figuur 13. [bron]

 

Figuur 13: Schema opname via maagdarmstelsel

De referentiewaarden voor koper in bloed zijn voor volwassenen 11-23 μmol/l, en in urine 0.15-0.95 μmol/l. Voor een veilige inname van koper is door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA 2006) een bovengrens van 5 milligram per dag voor volwassenen vastgesteld. Als men plasma drinkt dan zal het koper dat daarin opgelost zit via het maagdarmstelsel in het bloed komen. De hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam is 7% van het lichaamsgewicht, en dit bestaat weer voor ongeveer de helft uit water. Gemiddeld heeft een volwassen vrouw 4.5 liter bloed en een volwassen man 5.6 liter bloed in het lichaam.

Risico op kopervergiftiging

De basis van de evaluatie is het gewichtsverlies aan de anode. Aangezien alleen het plasma gedronken wordt, verminderen we dat met de hoeveelheid teruggewonnen materiaal door filtratie en de hoeveelheid koper die op het filter achterblijft zoals we het bepaald hebben in het laatste experiment (No. 3, 20 mg). Om een meer conservatieve benadering te hanteren berekenen we de koperconcentratie toename voor een volwassen man (Molmassa koper 63.55 g/mol). De resultaten zijn samengevat in Tabel 4.

Tabel 4: Berekening kopertoename in bloed

De resultaten lijken eenduidig, de hoeveelheid koper die opgenomen wordt overstijgt de maximale bovengrens van 5 milligram per dag voor volwassenen vastgesteld, ook omdat koper opgenomen zal worden uit andere voedingsmiddelen. De verwachtte piekconcentraties in het bloed zullen ook de normaalwaardes ruim overschrijden.

Een paar kanttekeningen zijn hier op zijn plaats. De hoeveelheid koper die van de anode afgescheiden wordt is afhankelijk van een aantal factoren die we niet specifiek constant gehouden hebben in dit onderzoekje. Stroomsterkte en batterijspanning zullen min of meer identiek zijn voor de verschillende experimenten terwijl tijdsduur (concentratie) en elektrodeoppervlak variabelen zijn die je iets moeilijker kan vergelijken.

Het elektrode oppervlak (in Experiment 2 en 3 hebben we een dikkere koperdraad gebruikt) is een variabele die niet constant is gehouden gedurende de experimenten. Hoe groter het koperoppervlak des te meer koper er in oplossing kan gaan en op de foto’s in Facebook afgaande zijn de elektrodes daar wat groter (meer windingen, langer) hetgeen betekent dat meer koper in oplossing is gegaan.

Een tweede kanttekening is dat we er in de berekening van uitgaan dat al het koper onmiddellijk in het bloed wordt opgenomen. Dat is onrealistisch, opname zal wat tijd nodig hebben hetgeen betekent dat de koperpiek concentratie in het bloed lager zal liggen en in de tijd wat uitgesmeerd zal worden. Hierbij kan dan wel weer de opmerking gemaakt worden dat filtratie een beter middel is om vaste deeltjes te scheiden van een vloeistof dan bezinken en overschenken. Bij bezinken en overschenken is de kans groter dat meer koper in de oplossing achterblijft.

De tijdsduur is een variabele die constant gehouden is gedurende de experimenten maar het is niet helemaal duidelijk hoe lang de “keytohealth” gelovigen zelf de elektrolyse uitvoeren, des te langer des te meer koper in oplossing gaat. Figuur 1 suggereert dat men wel wat langer dan 3 uur elektrolyseert.

Het volume van de zoutoplossing waarin de elektrolyse wordt uitgevoerd zal mede de concentratie bepalen. Bij de experimenten is ca. 200-250 ml zoutoplossing gebruikt terwijl figuur 1 en 2 suggereren dat “keytohealth” iets grotere volumes hanteert wat mogelijk tot iets lagere concentraties kan leiden. Het gebruik van grotere elektrodes en een langere elektrolyseduur zou dat effect echter snel teniet doen.

Ondanks enkele mitsen en maren geven de resultaten aan dat het drinken van het “plasma” tot een overmatige inname van koper kan leiden wat nadelig kan zijn voor de gezondheid. De meest voorkomende acute symptomen zijn buikklachten, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Deze gevolgen ontstaan korte tijd na blootstelling en houden meestal niet lang aan. Acute buikklachten als gevolg van een enkele dosis koper komen voor bij kopergehaltes van 30 mg/l vloeistof en hoger. Bij inname van een zeer hoge enkele dosis koper, kan onder andere lever- en nierschade ontstaan.

Conclusies

Deze nogal uitgebreide analyse van de elektrochemische cel is gemaakt om te laten zien dat het systeem volledig elektrochemisch verklaarbaar is zonder een beroep te hoeven doen op plasmaverschijnselen of alchemistische transmutaties. Op basis van de gevonden meetresultaten en de daaropvolgende analyse  concluderen we dat het drinken van elektrochemisch bereid “plasma” een gezondheidsrisico inhoudt doordat je teveel koper binnen kunt krijgen als je het 'plasma' regelmatig zou gebruiken.

Referenties
 1. Hettinga; “Message in a bottle – Speurtocht naar de ‘holy grail’- vrije energie”; Elektuur; 4 2007; p.16 – 19.
 2. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner; “Electrochemical Methods”; John Wiley & Sons; 1980; 1-136
 3. Morgan; 'Op avontuur in de elektrochemie'; Centrex; 1964; p. 114-122.
 4. F. Freese, Dr. W.E. van der Linden; “Elektrochemische Analysemethoden”; Agon Elsevier; 1971; ISBN 9010102408; p. 3-49.
 5. CRC Handbook of Chemistry and Physics; 60th Ed; 1979-1980; D-155 -D-157
 6. Bassam Z Shakhashir; “Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry  Volume 4”; The University of Wisconsin Press; 1992; ISBN 9780299128609; p. 267

The post Kopervergiftiging ligt op de loer met de Plasma en GaNs therapie van Silvia Hoevenaar appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (2-2023)

za, 14/01/2023 - 22:46

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De linke weekendbijlage (2-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (1-2023)

za, 07/01/2023 - 12:08

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Voor wie op Twitter zit is het een aanrader om het verslag van 'Holistic Sjamadriaan' van de eerste dag van Giel Beelens Kukuru festival terug te lezen. Werkelijk hilarisch.

We gaan van start met Kukuru Ontwerp je eigen 2023! De hele dag doe ik verslag van de webinars. pic.twitter.com/UIuLCA3i4E

— Holistic Sjamadriaan (@zeg_eens_aad) January 6, 2023

The post De linke weekendbijlage (1-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

Firehosen met klimaatscepticus Ferdinand Meeus

wo, 04/01/2023 - 07:00

Ferdinand Meeus, een gepensioneerde scheikundige die zich nogal roert in het klimaatdebat met dubieuze uitlatingen, mag zich verheugen in aanhoudende aandacht van factcheckers (o.a. DPA, Knack, Factcheck Vlaanderen, Klimaatveranda en #Ophef) en nieuwssites (o.a. Joop, De Nieuwe Wereld, ON!). Omdat hij hier niet bepaald altijd even goed uitkomt, wou ik zelf eens kijken waar de commotie overgaat en hoe hij zich tegen de kritiek verdedigt. Naar aanleiding van Meeus' antwoord op vragen van het programma #Ophef!, ben ik zijn Twitter en OpinieZ, een online opinieplatform, gaan bekijken. Wat ik daar tegenkwam is het best te beschrijven als een variant van de eerder op Kloptdatwel besproken gesprekstechniek Gish Gallop.

Ter herinnering de Gish Gallop is een discussietactiek waarbij je een snelle reeks van “misleidende argumenten, halve waarheden en verkeerde voorstellingen” afvuurt op je opponent. De variant die Meeus vooral op Twitter hanteert, kan Firehosing genoemd worden. Deze techniek kenmerkt zich door misinformatie over een langere periode en via meerdere kanalen te verspreiden. Je creëert zo een overweldigende hoeveelheid aan informatie van lage kwaliteit, leugens en al eerder ontkrachte stellingen.
Op Twitter bereikt Meeus dat door zijn berichtjes opnieuw te sturen, stellingen continu te herhalen, korte onduidelijke reacties te plaatsen, enzovoorts. Sommige van die berichten worden dan opgepikt en krijgen vele likes en reacties.
Door de hoeveelheid is het ondoenlijk om overal op te reageren en kan de ongeïnformeerde lezer het idee krijgen dat Meeus toch een punt zou hebben. Bijvoorbeeld door het illusory truth effect, ook behandeld in het programma #Ophef. Dit effect houdt in dat je geneigd bent verkeerde informatie als waarheid te zien, omdat je er bekender mee bent. Een ander doel van Firehosing is het uitschakelen van de ratio, omdat je door de hoeveelheid en herhaling begint te twijfelen wat nou waar is. Zo ga je keuzes maken op basis van emoties of de groep/de stam waarmee je je identificeert in plaats  van je keuze af te laten hangen van redelijk argumenten.

De productie van Meeus is dus te groot om per bericht te behandelen. Wel kan ik enkele tactieken bespreken die hij gebruikt. Zo hoop ik te illustreren dat wat Meeus deelt van dusdanige lage kwaliteit is dat het beter genegeerd kan worden.

Fopexpert

De eerste tactiek die Meeus gebruikt is nep-expertise. Door te doen alsof hij een expert is, hoopt hij dat zijn boodschap serieuzer genomen wordt en niet slechts als een mening van een leek. Meeus heeft geen wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van klimaatverandering. In zijn twitter profiel staat de titel IPCC expert reviewer, maar die titel kan zo’n beetje iedereen krijgen zo laat #Ophef overtuigend zien. De verdediging van Meeus, dat het IPCC aangeeft dat de titel wel wat voorstelt, schiet tekort gegeven de demonstratie van de journalist en verklaring van iemand die betrokken was bij het proces van beoordeling.
In een reactie op #Ophef stelt Meeus dat zijn opleiding in organische scheikunde hem een expert maakt aangaande de basiswetten van CO2, broeikaseffect en van de energiebalans van de planeet. Er zijn echter scheikundigen die wel actief onderzoek deden naar atmosferische processen aangaande het klimaat die uitspraken van Meeus tegenspreken. Ook scheikundige verenigingen spreken zijn uitlatingen gedeeltelijk tegen. Een ander punt dat zijn vermeende expertise tegenspreekt is dat de onderwerpen op zijn twitteraccount voor het grootste gedeelte helemaal niet over CO2, energiebalans en de basiswetten gaan. Het meeste gaat over ijs gerelateerde onderwerpen als zeeijs en ijsmassa, biologische onderwerpen als koraal, gewassen en de hoeveelheid bladbedekking in de wereld, observaties over temperatuur, weerextremen en overstromingen en vooral ook politiek. Onderwerpen waar hij zelf dus aangeeft geen expertise over te bezitten. Toch werpt hij zich voortdurend op als expert, in antwoorden op de vraag of hij een expert is op Twitter en op OpinieZ.

Het zal geen verassing zijn dat de meerderheid van wetenschappers die wel expertise hebben door actief wetenschappelijk onderzoek in de klimaatwetenschappen Meeus tegenspreken. Meeus zijn tactiek tegen deze kritiek is de klimaatwetenschappers en zelfs de hele klimaatwetenschap verdacht te maken door een combinatie van complotdenken, beschuldigingen en verouderde wetenschapsfilosofie. Hiermee vermijdt hij dat hij inhoudelijk moet reageren op de kritiek en hoopt hij dat het voor de lezer niet uitmaakt dat hij alleen zelfverklaarde expertise heeft op het gebied van klimaatwetenschap.

Uit eigen ervaring weet ik dat er niet veel nodig is om ervan beschuldigd te worden in een sekte te zitten wegens het delen van bepaalde klimaatinformatie. Verklaringen van glaciologen in factchecks worden afgedaan als komend van bekende klimaatalarmisten. Anderen worden beschuldigd van het plegen van censuur. Een voorbeeld van het complotdenken is een selectieve quote van prof D. Schneider uit 1989. Schneider is vaker doelwit van mensen die kritisch tegenover klimaatverandering staan omdat hij een publiek figuur was. De quote blijkt uit de jaren ‘70 te komen. Door het bewust weglaten van de zin die hier direct op volgt - "I hope that means being both." - lijkt de quote te beweren dat Schneider oproept om te overdrijven over klimaatverandering terwijl hij juist opriep om de waarheid te spreken. Dit was al in 1989 bekend. Toch blijft Meeus dit verspreiden.

Fopwetenschapsfilosofie

Een voorbeeld van hoe Meeus de klimaatwetenschap verdacht maakt is om het verouderde falsificationisme te gebruiken en te beweren dat omdat klimaatwetenschap in zijn ogen niet gefalsifieerd kan worden, of al gefalsifieerd is, het - Karl Popper indachtig - geen “echte” wetenschap is. Hij twittert echter ook dat je wetenschapsfilosofen als Kuhn en Lakatos moet lezen en had dan moeten weten dat zij nogal wat kritiek hadden op deze te simplistische weergave van wetenschap door Popper. Filosofen vinden dit een kul argument getuige ook de reactie van wetenschapsfilosoof en skepticus Maarten Boudry op Twitter.

Kersenplukken met onduidelijke grafieken

Een manier om zaken te verdraaien is door selectief met bronnen om te gaan en onduidelijke grafieken te plaatsen waar je dan zelf maar een conclusie uit moet trekken. We hebben hierboven al gezien dat Meeus niet de hele quote van Schneider gebruikt. Andere voorbeelden zijn misleidende grafieken die een verkeerde y-as nemen, een variant hiervan wordt door Sanne Blauw besproken.
Maar ook door erg selectief te zijn in welke grafieken hij kiest van bronnen die op zich betrouwbaar zijn, doet Meeus aan misleiding. Bijvoorbeeld door op Twitter de onderstaande grafiek weer te geven die dagelijkse variatie laat zien in plaats van de duidelijkere grafiek van dezelfde site die de maandelijkse weergave laat zien. Beide grafieken gaan over het zeeijs en komen van dezelfde bron, het verschil is de duidelijkheid en de tijdspanne.

Door onduidelijke grafieken te geven kan Meeus een conclusie aan de grafiek verbinden die tegen de conclusie van de bron van de grafiek ingaat. Zo beweert NOAA namelijk dat droogte wel is toegenomen in tegenstelling tot wat Meeus met deze grafiek op Twitter beweert.

Oversimplificatie

Een andere tactiek is dat Meeus de vaak complexe zaken te simpel weergeeft waardoor het onjuist of misleidend wordt. Dit zijn we al tegengekomen bij bespreking van zijn tweede tactiek. Toen versimpelde Meeus de vraag of klimaatwetenschap legitiem is tot Poppers falsificationisme. Een ander voorbeeld zijn Meeus zijn tweets over absolute percentages van CO2, rond de 0,04%, in de atmosfeer, en het daarmee samenhangende verwarmingseffect. Dat zou allemaal zo laag zijn (0,04% en 1% van de zon) dat het lachwekkend zou zijn om dit serieus te nemen. Echter kunnen we met een natuurkundig model berekenen dat al die lage percentages van broeikasgassen een stevig effect op de temperatuur van de aarde hebben. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur van de aarde -19.5ºC zijn, met broeikasgassen rond de 14ºC. Een verschil van zo’n 34ºC. Niet slecht voor een paar percentages broeikasgassen die gezamenlijk plaatselijk niet meer dan 3% van de atmosfeer uitmaken. Alleen absolute percentages geven en dan impliceren dat het geen effect heeft, is te simpel en daardoor geen goede informatie.

Nog een voorbeeld hiervan is deze grafiek over de ontwikkeling van het aantal branden per jaar. Die zou volgens Meeus bewijzen dat de verwachting van een toename van branden door klimaatverandering foutief zou zijn. Wie echter het artikel leest, komt erachter dat er wél een stijging is van het risico van branden. Er zijn meerdere oorzaken voor branden en omdat mensen minder land verbranden zie je een daling, terwijl het risico op branden door klimaatverandering dus stijgt.
Het te simplistisch voorstellen van zaken zien we ook bij zijn opmerking over vulkanen onder West-Antarctica. De vulkanen zouden het smelten veroorzaken terwijl NASA aangeeft van niet. De ijsmassa is namelijk al 30 miljoen jaar oud terwijl die vulkanen er al miljoenen jaren waren. Er is ook geen aanwijzing dat de vulkanen actiever zijn geworden. Daardoor zijn de vulkanen geen oorzaak van het huidige smelten. Ook de simplistische dooddoener dat klimaatverandering van alle tijden is, behoort tot zijn repertoire. Vertelt je niets over de oorzaak van de huidige verandering en hoe erg het is.

Inconsistent

Een laatste observatie is dat Meeus zichzelf tegenspreekt. Zo lijkt het niet uit te maken of een bewering van Meeus tegen een andere bewering van hem ingaat, als het maar tegen de huidige klimaatwetenschap is. Een goed voorbeeld hiervan is zijn beschuldiging dat wetenschappers die in Nature publiceerden niet de WMO definitie van klimaat zouden hanteren in de zin dat het om een tijdspanne van 30 jaar gaat voor gemiddelde weervariabelen. Zelf deelt Meeus echter zee-ijs trends die maar 10 jaar behelsen, temperatuur voor oktober die maar met een gemiddelde van afgelopen 10 jaar werkt en dagelijkse temperatuur-anomalieën. Allemaal niet met gemiddelden over tijdspannes van 30 jaar.

[uit een artikel van Meeus op Opiniez]Tegenspraak door gemiddelden van 10 jaar te nemenIrrelevant, temperatuur van 1 dag is geen klimaat. Omgekeerde wereld

Mensen die zijn misleidende en foutieve berichten doorprikken en uitleggen worden door Meeus steevast beschuldigd van het niet hebben van vakkennis, alarmistisch te zijn en selectief of misleidend te zijn. Kortom Meeus beschuldigt zijn tegenstanders precies van hetgeen hijzelf doet. Meestal wilt hij wel dat zijn weerwoord wordt gepubliceerd of dat er een debat met hem komt. Zo krijgt hij extra aandacht waardoor de Firehose-tactiek kan floreren. Dit is ook de beschermingstactiek die we bij de Gish-Gallop hebben gezien. En mocht Meeus op dit artikel reageren zal de hierboven beschreven voorspelbare reactie waarschijnlijk ook uitkomen.

Ik kan nog vele andere voorbeelden geven van misleidende en foutieve informatie van Meeus. Echter kost het teveel moeite om elke tweet of artikel van hem te behandelen. Dat is nogmaals de tactiek van Firehosing. Ik hoop te hebben aangetoond dat de informatie van Meeus van een lage kwaliteit is en bedoeld is om te verwarren. De kwaliteit is zo laag dat Meeus maar het beste genegeerd kan worden.

Lees ook over Firehosing op Neurologica Blog: How to Combat Firehosing

The post Firehosen met klimaatscepticus Ferdinand Meeus appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (53-2022)

za, 31/12/2022 - 12:48

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Al gezien dat de video's van de presentaties van het afgelopen Skepsiscongres al online staan? Bekijk ze op de website, hieronder een korte impressie:

 

The post De linke weekendbijlage (53-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (52-2022)

za, 24/12/2022 - 16:16

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

The post De linke weekendbijlage (52-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

Heel knap: medium voorspelt accuraat de voorspellingen van een concullega!

vr, 23/12/2022 - 13:28

Tal van mediums komen aan het eind van het lopende jaar met voorspellingen voor het jaar dat moet gaan komen. Dit jaar komen de voorspellingen van Craig Hamilton-Parker min of meer al uit voordat dat nieuwe jaar is aangebroken. Zeer accuraat voorspelt hij welke voorspellingen zijn Nederlandse collega een paar weken later zou doen.

De fragmenten van Hamilton-Parker komen uit drie van zijn video's gepubliceerd op 1 & 10 november en 8 december. Van den Broek publiceerde zijn video op 12 december.

 

The post Heel knap: medium voorspelt accuraat de voorspellingen van een concullega! appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (51-2022)

zo, 18/12/2022 - 13:47

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

In haar interview in Skepter vertelde Marieke Kuypers als dat ze zich voor Pointer ging bezighouden met claims uit de wellnesshoek, hier de eerste factcheck:

The post De linke weekendbijlage (51-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (50-2022)

za, 10/12/2022 - 15:06

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Skepter 35.4 – Winternummer 2022

 

The post De linke weekendbijlage (50-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (49-2022)

zo, 04/12/2022 - 12:22

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

Skepter 35.4 – Winternummer 2022

 

The post De linke weekendbijlage (49-2022) appeared first on Kloptdatwel?.