kloptdatwel

Subscribe to flux kloptdatwel
Mis à jour : il y a 37 min 3 sec

De linke weekendbijlage (34-2019)

sam, 24/08/2019 - 11:29

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

The New Yorker: How Healing Crystals Became a Cultural Phenomenon

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (34-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Geld sleuren, een apart talent

mar, 20/08/2019 - 12:11

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Geld sleuren, zo kun je het oneerbiedig noemen, en het vereist een bijzonder talent. Want je bent goed in je vak, je publiceerde mooi onderzoek, maar de geldkraan naar medisch-wetenschappelijk onderzoek, zoals die wordt gekanaliseerd via ZonMw, die loopt niet, maar druppelt slechts en ook aanvragen ten behoeve van zinvol en kwalitatief goed onderzoek worden tot frustratie van onderzoekers heel vaak afgewezen.
Van de in 2019 ingediende Veni-projecten werden er maar 14% door ZonMw gehonoreerd. Piet Borst wees er op dat bij NWO het toekenningspercentage van subsidieaanvragen voor fundamenteel biomedisch onderzoek gedaald is tot 5 procent.

Wat je dan ook moet kunnen is het aanboren van andere geldbronnen en er zijn onderzoekers die er in slagen om op onorthodoxe wijze aanzienlijke fondsen binnen te halen via stichtingen, legaten en steuncomité’s. Een eminent fondsenwerver was bijvoorbeeld de internist-oncoloog professor Pinedo, die op zeer innemende en welbespraakte wijze enorm veel geld binnenhaalde, waarvan zelfs een heel instituut bij toen nog  de VU werd opgericht.

Een ander talent op dit vlak is – ruwe bolster, blanke pit – Casper van Eijck, hoogleraar chirurgische oncologie en clubarts in Rotterdam, die onderzoek wil doen naar onconventionele methoden bij de behandeling van alvleesklierkanker. Ook hij bespeelt de media als geen ander en heeft voor zijn onderzoek, waar de meeste van zijn vakbroeders geen heil in zien, inmiddels 8,3 van de ‘benodigde’ 10 miljoen euro binnen. Wij schreven op deze website al eerder over Van Eijck en zijn aanbeveling elke dag wat kurkuma door je eten te gooien.

Een vergelijkbaar succesvol bespeler van de publieke goedgeefsheid is de gepensioneerde hoogleraar chirurgie Hans Jeekel, die zelf ook muzikaal is en zich inmiddels al zo’n 6 jaar bezig houdt met muziek als medicijn.
Vorige week bracht de PR-afdeling van het Erasmus MC naar buiten dat Rotterdamse onderzoekers bij 5000 operatiepatiënten het effect van muziek hadden onderzocht. Het bleek slechts te gaan om een literatuuronderzoek, dat positief uitviel voor dit nieuwe ‘medicijn zonder bijwerkingen’. Tamelijk ongeloofwaardig was natuurlijk dat men ook gunstige effecten zag van muziek terwijl de patiënt onder narcose was. Dat was een bevinding, die men beter had kunnen verdonkeremanen.

Ook Jeekels uitspraak in Een Vandaag (10 augustus 2019) dat het ritme van de aangeboden muziek ongeveer moet overeen komen met het hartritme, zal de steun voor zijn strapatsen bepaald niet vergroten. Wat een quatsch! Na dit geklets over het hartritme deinst Jeekel inmiddels niet terug voor al weer een niet erg geloofwaardige uitspraak. Omdat er bij de groep patiënten, die muziektherapie onderging minder pijnstillers werden gegeven zou grootschalige introductie van koptelefoons in de operatiekamers zelfs gaan bijdragen aan het intomen van de opiaat-epidemie, zoals die de VS momenteel al teistert.
Volgens sommigen lijkt het ook in ons land – verslaving aan pijnstillers - die richting op te gaan. Maar dat met muziektherapie een significante reductie van het aantal opiaatgebruikers kan worden bewerkstelligd, dat is speculatief en moet eerst maar eens bewezen worden. Burgemeesters, bankiers, antropologen en havenbaronnen kun je zo iets wel wijs maken, maar elke medicus zal zijn twijfel hebben, al was het alleen maar omdat noch de patiënten noch de dokter geblindeerd kunnen worden en omdat veel dankbare patiënten die vriendelijke dokters met hun innovatieve ideeën maar al te graag naar de mond willen praten. Alle reden voor gezonde skepsis dus.

Maar Jeekel heeft zijn hulptroepen inmiddels goed opgezadeld: de stuurgroep Muziek als Medicijn telt maar drie personen waaronder Jeekel. In het Comité van Aanbeveling zitten geen medici, maar wel rijke mensen als de CEO van het Rotterdamse havenbedrijf en de oprichter van museum Voorlinden, Van Caldenborgh. In het Comité van Aanbeveling figureert prominent ook A. Aboutaleb, burgemeester van de havenstad. Ook Nout Wellink laat zich zien in Jeekel’s gezelschap en de professor wordt overal uitgenodigd, zoals in Harvard en door een Chinese universiteit. Men heeft inmiddels al zes promovendi (!) die bezig zijn met onderzoek op het gebied van muziek als medicijn. Tot de mede-onderzoekers behoren talrijke medische hoogleraren, een trompettist, alsmede antropologen en zelfs een medisch antropoloog, die gepromoveerd is op live muziek rond operaties, in de context van integrative medicine en zorginnovatie in Europa en Afrika. Men beoogt niets minder dan muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een volwaardige plaats te geven.

Voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat, toch verwacht ik dat Pinedo’s Cancer Centre wellicht interessante kennis zal voortbrengen, maar van die projecten uit Rotterdam – over alvleesklierkanker en muziek als medicijn - daarover horen we over een paar jaar niets meer. Wedden?

The post Geld sleuren, een apart talent appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (33-2019)

sam, 17/08/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (33-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Heavy metal helpt niet bij pijnstilling volgens Erasmus MC, maar dat blijkt nergens op gebaseerd

jeu, 15/08/2019 - 06:00

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum bekeken wat er zoal aan wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd over het inzetten van muziek om pijnbestrijding te verbeteren bij operaties. De conclusie van hun meta-analyse is dat patiënten als ze naar muziek luisteren tijdens de operatie minder pijnstillers nodig hebben. In de berichtgeving komt telkens een opvallend detail naar voren: met heavy metal zou het niet werken!

'Met muziek tijdens operatie minder pijnstillers nodig, maar heavy metal werkt niet' schrijft de NOS. En in de NRC: "De kans op bijwerkingen en langdurig gebruik van pijnstilling neemt hierdoor ook af, concluderen de onderzoekers. Heavy Metal en hardrock blijken niet te werken."
Bij RTL Nieuws hebben ze een paar mensen gevonden die daar vraagtekens bij hebben, die kwamen er naar eigen zeggen juist sneller bovenop door de stevige muziek.

De berichtgeving is telkens grotendeels gebaseerd op een eigen nieuwsbericht van het Erasmus MC: Met Chopin onder het mes. Daarin wordt het onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Annals of Surgery toegelicht, maar staat ook de volgende paragraaf:

Heavy metal

De onderzoekers ontdekten dat bij sommige muziek het gunstige effect niet optreedt. Heavy metal blijkt niet te werken. Een bepaald type hardrock evenmin. Jeekel: “Er zijn aanwijzingen dat de muziek aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Er moet een zeker ritme in zitten dat aansluit bij het hartritme, er moeten harmonieën zijn en pauzes. In sommige muziek zit dat niet. Dan werkt het niet goed.
Jeekel wil graag verder onderzoek doen om te bepalen welke muziek het beste resultaat geeft. “Misschien ontdekken we een algemene structuur en kunnen we die muziek dan componeren.”

Hans Jeekel, emeritus hoogleraar chirurgie, kwamen we op Kloptdatwel al eerder tegen. Hij schreef mee aan een nogal mager ZonMW-rapportje over 'evidence-based complementaire zorg', waarbij hij in de pers merkwaardige uitspraken deed over homeopathie. En onze columnist Cees Renckens schreef nog niet zo lang gelden weinig vertrouwen te hebben in eerder onderzoek van Jeekel naar de effecten van muziek onder volledige narcose.

Meta-analyse

Ik was wel nieuwsgierig waarom in het stuk van Erasmus MC zo stellig stond dat heavy metal (en een ander bepaald type hardrock) niet zou werken. Het is geen citaat, maar het leek me waarschijnlijk dat de auteur dit ook wel uit de mond van Jeekel had opgetekend. Vol goede moed besloot ik het artikel in Annals of Surgery door te nemen. Al snel kwam ik erachter dat daar de termen 'heavy metal' of 'rock' helemaal niet in voorkomen. Maar goed, dacht ik, het is een meta-analyse, misschien is het een conclusie uit een van de onderliggende studies die opgevallen was, maar niet apart vermeld in het artikel.
De onderliggende studies zijn nogal verschillend van opzet. Omdat ik me niet zo goed kon voorstellen dat onderzoekers patiënten aan heavy metal zouden blootstellen zonder dat die daar zelf om hadden gevraagd, besloot ik alle studies te bekijken waarbij er sprake was van een keuze voor specifieke muziek door de proefpersonen zelf. Dan bleven er nog iets van vijftien over, waarvan ik de meeste vrij gemakkelijk kon vinden (van één onderzoek ontbreekt de referentie, maar kon ik wel achterhalen; van twee andere kon ik geen pdf vinden). In slechts twee van die studies staat dat er ook rockmuziek is gebruikt (in één geval wordt specifiek Metallica genoemd), maar uit die studies blijkt geen verschil.

Hans-Joachim Trappe

Ik mailde Jeekel daarom maar eens om te vragen waar het negatieve oordeel over heavy metal op gebaseerd is. Hij zou er op terugkomen en deed dat ook, zie verderop in dit stuk. Intussen was ik op Twitter via Leo Blokhuis op een ander spoor gezet. De bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder had in een interview iets gezegd over heavy metal, maar dat was al heel wat genuanceerder en had niet direct betrekking op het gebruik tijdens operaties.
Sowieso valt op dat als je met trefwoordcombinaties als 'heavy metal music health effects' zoekt, je best veel onderzoek vindt. Meestal gaat het echter om psychologisch onderzoek zonder dat er fysiologische effecten zijn gemeten (of waarbij er op dat vlak geen verschillen waren te zien), gaat het om heel kleine groepen en zijn de resultaten voor heavy metal voor het welbevinden eerder positief dan negatief te noemen (hoewel het natuurlijk wel uitmaakt of iemand de muziek überhaupt te pruimen vindt).

Uiteindelijk belandde ik bij een stuk van de Duitse hoogleraar cardiologie Hans-Joachim Trappe, die onderzoek naar het effect van muziek heeft gedaan en zelf een zeer verdienstelijk organist is. In een brochure uitgegeven door de Duitse hartstichting (Herztöne – Musik und Gesundheit, 2010) schrijft hij het volgende:

Heavy Metal hat keine therapeutische Heilkraft, ebenso wenig wie Technomusik. Während bei Heavy Metal zum Teil noch echte Instrumente zum Einsatz kommen, ist Technomusik synthetisch. Diese Musik kann im Einzelfall helfen, Aggressionen abzubauen, Wut, Enttäuschung und Frustrationen besser zu verarbeiten, physiologisch werden aber Herzfrequenz und Blutdruck erhöht, Stress baut sich auf, so dass diese Musik eher zerstörerisch wirkt. Auch über plötzliche Todesfälle durch Herzrhythmusstörungen bei Techno-Partys ist berichtet worden. Es ist bezeichnend, dass bei Heavy Metal und Technomusik selbst Pflanzen weniger gut gedeihen oder gar eingehen, wenn sie damit dauernd beschallt werden.

Een nogal stellig geformuleerd stukje met discutabele uitspraken. Dat er doden zijn gevallen bij techno-parties zal natuurlijk meer met het drugsgebruik dat daar nogal gebruikelijk is te maken hebben, dan met de muziek an sich. Waar Trappe dit precies op baseert (het is van vóór zijn eigen onderzoek dat later aan de orde komt) is niet direct duidelijk, in de folder staan geen bronnen. Maar in een artikel in Heart uit 2010 (waar nogal wat andere auteurs weer aan refereren voor de vemeende negatieve gezondheidseffecten van heavy metal) schrijft hij het even stellig op:

The greatest benefit on health is visible with classical music and meditation music, whereas heavy metal music or techno are not only ineffective but possibly dangerous and can lead to stress and/or life-threatening arrhythmias.
[...]
In contrast, heavy metal or techno music can lead to stress and restlessness, sleep disturbances, fatigue, exhaustion, impairment of the immune system, hardness of hearing and/or loss of hearing.
[...]
Heavy metal and techno are ineffective or even dangerous. This music encourages rage, disappointment and aggressive behaviour while causing both heart rate and blood pressure to increase. Breastfeeding mothers should avoid this music because there is a negative influence on milk flow.

Hierbij verwijst Trappe steeds naar een hoofdstuk uit het boek Heilen mit Tönen van ene Felicitas Storm, waarover ik verder niets kon vinden, maar zeker niet de indruk maakt van een wetenschappelijk verantwoord werk. "Die Reiki-Meisterin Felicitas Storm arbeitet in ihren Performances mit Klangschalen, Mantras, Atemübungen und Meditationen." staat er bij een aanbieder van het boek. Ai. In de recentere artikelen van Trappe wordt er ook niet meer aan gerefereerd.

Terzijde: muziek voor planten

De laatste zin uit het citaat van Trappe uit de brochure doet me ook vermoeden dat het deels gebaseerd is op onderzoeken bij planten. In 'Muzikale mest - Kunnen planten ons horen?' uit  Skepter 26.2 (2014) schreef Dirk Koppenaal over verschillende experimenten die gedaan zijn om het effect van muziek op de groei van planten te onderzoeken. Zo vergeleek Dorothy Retallack, een bachelorstudent musicologie, eind jaren 1960 de invloed van klassieke en rockmuziek:

Geïnspireerd door de gebedsproeven van dominee Franklin Loehr vroeg zij zich af of planten klassieke muziek boven de door haar verfoeide rockmuziek verkozen. De resultaten waren verbluffend. De planten in de kas met de klassieke zender groeiden en bloeiden en bogen zich naar de radio alsof zij geen noot wilden missen. De planten die de rockzender moesten verduren, werden daarentegen lang en dun en bogen zich zo ver mogelijk van de herrie vandaan. Ze dronken ook aanmerkelijk meer dan de controles en de ‘klassieke’ planten.

De wetenschap was wat minder onder de indruk. De omstandigheden waren niet bijster goed gecontroleerd, de statistiek was niet best en de resultaten werden nooit in een betrouwbaar laboratorium herhaald.  Retallack wist haar onderzoek (uitgevoerd als bachelor student) niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd te krijgen en schreef het uiteindelijk in een boek uitgegeven door een New Age-uitgeverij: The Sound of Music and Plants (1973). Mythbusters deed in 2004 nog wel een poging om het idee te testen en vond eerder een positief effect van de ruige muziek,

Heavy metal is OK, ABBA is de klos

Maar ik vond dat Trappe later zelf ook bij mensen het effect van verschillende muzieksoorten heeft onderzocht. In het artikel 'Musik und Herz - Was ist gesichert, was nicht, was ist neu?' gepubliceerd in Der Kardiologe in 2017 beschrijft hij twee experimenten waaraan in totaal 120 proefpersonen deelnamen. Het eerste experiment waarin naast werk van Bach ook heavy metal, gewoon lawaai en stilte werden gebruikt, publiceerde hij echter al eerder in Musik-, Tanz- und Kunsttherapie (2014). Later werd een tweede experiment met dezelfde methode uitgevoerd, nu met muziek van Mozart, Johann Strauss jr. en ABBA. Uit de samenvatting:

In own studies we could demonstrate that classical music, heavy metal music and relaxation led to decreased HR, systolic and diastolic pressures in comparison to pop music of the Swedish group ABBA. Music is important and music therapy will increase and will help in many diseases.

Wat deed Trappe? Hij onderzocht wat de bloeddruk en hartslag voor, tijdens en na blootstelling aan de muzieksoorten waren. Daar komen dan dit soort grafieken uit:

Trappe schrijft over deze resultaten dat de bloeddruk bij het luisteren van Bach daalde van 128,3 mmHg vooraf, naar 120,8 mmHg tijdens het luisteren, heel significant met indrukwekkende p-waarden. Bij heavy metal is het 123,5 mmHg vooraf en 119,9 mmHg tijdens. Ook een significante daling, maar minder sterk dan bij Bach, aldus Trappe. En bij ABBA is er 'vreemd genoeg' geen significante daling te zien (van 123,6 mmHg naar 121,9 mmHg).
Wie echter gewoon naar de grafiekjes kijkt, zal zo zien dat alle waarden - voor tijdens en na - niet wezenlijk van elkaar verschillen. Dat er bij Bach gemiddeld een grotere daling te zien is, kan ook verklaard worden door de iets hogere beginwaarden. Uiteindelijk is ABBA de dupe van het statistische prutswerk van Trappe. In het artikel schrijft hij nog een hele paragraaf onder de subtitel 'Was ist bei ABBA anders? Warum „wirkt“ ABBA nicht wie Bach oder Mozart?' ...

Voor de liefhebbers: de heavy metal gebruikt in dit onderzoek gaat om vijf nummers van de CD Indestructible van de band Disturbed die in 2008 uitkwam.

Het onderzoek van Trappe staat nog wel heel ver af van het meten van effecten op pijnstilling, maar laat zeker niet zien dat 'het bij heavy metal niet werkt'. Ik vroeg hem per mail of hij op grond van dit eigen onderzoek zijn uitspraak uit 2010 had herzien, maar daar kreeg ik nog geen antwoord op.

Jeekel legt uit

Jeekel had inmiddels (gisteravond) tijd gevonden om een aardig uitgebreid antwoord op mijn mail te sturen. Hij had inderdaad geen 'level-1 bewijs'  dat heavy metal minder effect heeft of helemaal niets doet in vergelijking met andere muzieksoorten. Dat het in het stukje van Erasmus MC zo terecht is gekomen, komt omdat hij verteld had dat in een aantal studies geen effect van heavy metal was gevonden. Maar dat waren te weinig onderzoeken om harde uitspraken over te doen, volgens Jeekel. De uitspraak over heavy metal had een te pregnante plaats gekregen in het stuk.

Ik bedacht me dat er misschien een probeem schuilt in de onduidelijke status van die 'amazingerasmusmc'-website. De berichten zijn duidelijk geen persberichten, maar in dit geval lijkt het bericht min of meer wel zo opgevat te zijn door andere media. Aan de andere kant is er ook geen duidelijke redactie: er wordt wel gerept van 'redactie contacten', maar niet van een hoofdredacteur en/of redactiestatuut. Van de disclaimer wordt ook je ook niet veel wijzer. Wie kun je eigenlijk aanspreken op fouten op die site? Het lijkt mij dat dat toch gewoon de afdeling communicatie is.

Maar in zijn mail vertelde Jeekel ook dat ze bij een systematische review van dierproeven wel duidelijk bewijs hadden gevonden. Harde wetenschappelijke studies, die echter niet in een interview te vertellen zouden zijn. Ik neem aan dat Jeekel doelt op deze recente, mede door hem geschreven, overzichtsstudie: Music Affects Rodents: A Systematic Review of Experimental Research'.
Een van de aandachtspunten daarin is inderdaad een vergelijking van de effecten van verschillende soorten muziek op ratten en muizen. Die vergelijking werd gedaan in zeven studies (van de in totaal 42 in de review opgenomen artikelen), waarvan er eentje (Erken, 2008) naast Mozart, herrie en stilte ook rockmuziek gebruikte. Geen heavy metal, geen hardrock. En op de keper beschouwd, kwam er niets relevants uit. Was ook niet te verwachten met de gekozen uitkomstmaten (iets met veranderingen in rode bloedcellen) en maar zeven ratten per groep.
Eigenlijk vind ik het nogal verbazingwekkend dat er ethische commissies zijn die goedkeuring gaven aan het opofferen van proefdieren voor het onderzoeken of het wat uitmaakt of je ratten twee weken week lang een uur per dag naar Mozart of slappe rockmuziek laat luisteren. Zeker als de onderzoekers er geen blijk van geven eenvoudige statistische analyses netjes te kunnen uitvoeren...
Er was nog een andere studie (McCarthy, 1992) waar iets van rock gebruikt was, maar daar gaat het weer op zo'n fors volume (80 dB) dat schadelijke effecten eerder daar aan geweten kunnen worden dan aan de muzieksoort; hier was ook geen sprake van een controlegroep met andere muziek.

Het idee dat heavy metal niets zou doen, of zelfs negatieve effecten heeft, kunnen we volgens mij wel toeschrijven aan onderzoekers met een stevige bias tegen die muzieksoort. En helaas worden hun ongegronde oordelen blijkbaar makkelijk overgenomen door andere onderzoekers die er niet kritisch naar hebben gekeken.

The post Heavy metal helpt niet bij pijnstilling volgens Erasmus MC, maar dat blijkt nergens op gebaseerd appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (32-2019)

sam, 10/08/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (32-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (31-2019)

sam, 03/08/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (31-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Nee, de ziekte van Lyme is geen biologisch wapen losgelaten door het Pentagon

lun, 29/07/2019 - 14:45

Het verzinsel dat de ziekte van Lyme in een laboratorium is ontwikkeld als biologisch wapen en al dan niet per ongeluk is losgelaten, gaat al vrij lang rond. Onlangs heeft deze gedachte een zetje gekregen door het uitkomen van een boek waarin de ontdekker van de veroorzaker van de ziekte, Willy Burgdorfer, geïnterviewd is en uitspraken heeft gedaan die door sommigen worden geïnterpreteerd als bevestiging van het verhaal. Het Huis van Afgevaardigden heeft nu zelfs via een amendement op de defensiebegroting het Pentagon om uitleg gevraagd. Op de website The Conversation legt Sam Telford, hoogleraar infectieziekten aan Tufts University, uit dat er niets klopt van deze complottheorie.

Burgdorfer in het laboratorium werkend met teken (foto: Rocky Mountain Laboratories Historical Collection | Wikimedia Commons)

De Republikeinse afgevaardigde Chris Smith kwam tot zijn amendement door het lezen van Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons van Kris Newby.  Daarin wordt Burgdorfer neergezet als een onderzoeker van biologische wapens, waar eigenlijk geen bewijs voor is volgens een artikel in de The Washington Post. Maar nu het amendement is aangenomen moet de Inspector General uitzoeken of het ministerie van defensie met teken (en andere insecten) heeft geëxperimenteerd als biologische wapens tussen 1950 and 1975.
Hierover werd vervolgens door nogal wat media bericht, maar helaas niet altijd met de nodige kritische kanttekeningen. Het AD doet het bijvoorbeeld niet best, hoewel het bericht feitelijk klopt. KIJK benoemt nog wel dat het om een complottheorie gaat, maar laat vreemd genoeg weg uit een bron waarop hun bericht is gebaseerd (BuzzFeed via Popular Mechanics) dat experts zo'n onderzoek volkomen onzinnig vinden, omdat er geen enkel (wetenschappelijk) bewijs voor is. Metro doet het eigenlijk best aardig. Wat ze er in het sprookjesbos van maken hoeft ons natuurlijk niet te verbazen ...

Telford legt in zijn stuk helder uit waarom wetenschappers zo stellig kunnen zijn in het verwerpen van de complottheorie en vertelt hoe de ziekte van Lyme en zijn veroorzaker, de Borrelia spirocheet, bekend zijn geworden. Die geschiedenis maakt het volstrekt duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een uit een laboratorium losgelaten gemanipuleerde infectie.
Burgdorfer ontdekte de spirocheet (die naar hem vernoemd werd: Borrelia burgdorferi) in 1981 in hertenteken afkomstig van Shelter Island, dat ligt bij Long Island, dichtbij New York. De enige onderbouwing van de complottheorie is dat Shelter Island niet ver (zo'n 15 km) ligt van Plum Island, waar een militair laboratorium was gevestigd. En dat ligt dan ook weer niet zover (zo'n 20 km) van het plaatsje Old Lyme, waar in 1975 de eerste gevallen van de zieke van Lyme (vandaar de naam) werden gezien.
Het laboratorium op Plum Island had echter sinds 1954 geen militaire bestemming meer en dat de spirocheet in de teken van Shelter Island werden ontdekt, is geheel toevallig. Toen die eenmaal ontdekt was, werd die vrijwel meteen in teken op heel andere locaties in Amerika ook aangetroffen. Ook zijn er achteraf patiënten met de ziekte van Lyme gevonden, die de ziekte al voor 1975 hebben opgelopen, tot in Californië toe. De connectie met het laboratorium op Plum Island berust dus op toeval, maar zie daar complotdenkers nog maar eens van te overtuigen...

Later is de veroorzaker nog teruggevonden in weefsels afkomstig van dieren die eind 19e eeuw leefden. En inmiddels is er ook zoveel bekend over de genetica van de bacterie en de verschillen daarin tussen populaties die geografisch van elkaar geïsoleerd zijn, dat met zekerheid gezegd kan worden dat ze nooit afkomstig kunnen zijn van een stam die ergens in de afgelopen vijftig jaar ontworpen zou kunnen zijn in een laboratorium en daarna losgelaten.

Lyme als biologisch wapen is ook volstrekt niet plausibel, volgens Telford, omdat het veel te lang duurt om er iemand mee uit te schakelen. Dat defensie interesse heeft in onderzoek naar Lyme is overigens niet vreemd, militairen hebben natuurlijk wel regelmatig last van teken en de mogelijke ziekten die die bij zich dragen en je wil je personeel daar zo goed mogelijk tegen beschermen. Het is daarom goed mogelijk dat ze wel eens onderzoek van Burgdorfer gefinancierd hebben of hem als adviseur hebben geraadpleegd. Telford wijt de opmerkingen van Burgdorfer die in het boek zijn opgenomen ook aan diens aparte gevoel voor humor, hij zou dergelijke contacten met defensie wel eens op een geheimzinnige manier ingekleed kunnen hebben om de schrijver op het verkeerde been te zetten.

No, Lyme disease is not an escaped military bioweapon, despite what conspiracy theorists say

We kunnen het Burgdorfer zelf helaas niet meer vragen hoe hij er nu precies over denkt, want hij overleed in 2014. Newby houdt vol dat Burgdorfer op het eind van zijn leven de waarheid over zijn rol in dat biologische-wapensprogramma wilde vertellen. Ze reageerde op Facebook op het artikel in The Washington Post en claimt dat ze veel archiefmateriaal heeft dat haar versie bevestigt en een video-opname van een interview met Burgdorfer. Ook op het artikel van Telford reageert ze op Facebook middels een open brief en stelt daarin dat de publicatie van Telford uit 1982 (over de ontdekking van de spirocheet) een poging tot misleiding zou zijn geweest om het echte verhaal te verdoezelen.

Newby linkt ook naar een website waarop ze dat bewijsmateriaal beschikbaar heeft gesteld (link), maar daarop staan zoveel documenten, dat ik niet zo snel zou weten waar te beginnen; met extra zoekwoorden als 'burgdorfer' en/of 'newby' kun je het aantal documenten drastisch inperken, maar iets interessants vond ik zo niet. Als ze echt een smoking gun zou hebben, zou ze die volgens mij al wel hebben laten zien. In een interview met haar op YouTube vond ik haar ook bijzonder speculatief, en vaag over haar interview met Burgdorfer. Van een eerder interview met hem dat ze beschrijft (dat iemand anders  afnam) vertelt ze ook dat Burgdorfer al zo door de ziekte van Parkinson werd belemmerd dat er nauwelijks bruikbare soundbites uit hem kwamen en dat je de hele drie uur moest bekijken om erachter te komen dat Burgdorfer überhaupt ergens mee zat. Tsja. Er zal in haar eigen interviews misschien ook wel het nodige aan interpretatie aan te pas zijn gekomen, denk ik dan, en een bespreking van haar boek lijkt dat te bevestigen.

Zie ook Snopes: Did Lawmakers Demand the Pentagon Disclose If It Developed Weaponized Ticks?

The post Nee, de ziekte van Lyme is geen biologisch wapen losgelaten door het Pentagon appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (30-2019)

sam, 27/07/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (30-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (29-2019)

sam, 20/07/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (29-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (28-2019)

sam, 13/07/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (28-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Kwakzalverij in maat en getal

lun, 08/07/2019 - 06:00

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Sinds 1980 publiceert het CBS elk jaar het percentage van de bevolking dat bij een alternatieve genezer onder behandeling is geweest. Ik hecht veel waarde aan deze statistieken, want zo hebben wij iets in handen als er weer eens gevraagd wordt naar het effect van alle inspanningen, die de Vereniging tegen de Kwakzalverij en de stichting Skepsis zich onvermoeibaar getroosten.

Tot 2014 waren de gegevens uit de Gezondheidsenquête van het CBS wat  verwarrend omdat men ook vroeg of er een contact was geweest met de huisarts, die ook alternatieve geneeswijzen toepaste. Vaak wisten de ondervraagden niet eens of hun huisarts zich schuldig maakte aan alternatieve geneeswijzen en bovendien was maar bij 1 op de 7 contacten met zo’n alternatieve huisarts sprake van een alternatieve behandeling, vaker ging het om alledaagse klachten als verwijzing naar de oogarts voor de bril of pilrecepten.
Die consulten kwamen toch in de CBS-statistiek terecht. En niet zelden telden aanhangers of slecht geïnformeerde journalisten de getallen ‘contact met huisarts, die ook alternatief behandelt’ plus ’onder behandeling geweest met alternatieve genezer, niet de eigen huisarts’ onbekommerd bij elkaar op. Dat leidde tot veel te hoge percentages aan ondergane alternatieve behandelingen. In 2014 besloot het CBS dit vervuilende gegeven over de eigen huisarts uit de enquête weg te halen, onbetrouwbaar en weinig relevant als het was.

Uit de CBS-cijfers komt al jarenlang een percentage ‘onder behandeling geweest bij een alternatieve genezer’ naar voren dat internationaal zeer laag is. Dat werd recent nog eens bevestigd in het onderzoek dat Nijmeegse sociologen verrichtten en waarin Nederland en Portugal er in Europa als besten uit kwamen. Zie bijvoorbeeld de volgende figuur uit het rapport over 2014:

Op www.europeansocialsurvey.org kunt u het hele rapport vinden. Omdat de vraagstelling in alle deelnemende landen identiek was zijn deze cijfers als basis voor vergelijking zeer betrouwbaar.

Aanhangers van alternatieve geneeswijzen zoals de antropoloog Peter Jan Margry trachten op alle mogelijke wijzen aan te tonen, dat onze bevolking erg gehecht is aan alternatieve geneeswijzen en Margry includeert in zijn statistiek ook marginale en weinig medische zaken als yoga en mindfulness. Hij kwam in zijn enquête (Healing en alternatief genezen, een culturele diagnose, 2018) uit 2017 op 51,5 procent gebruikers van alternatieve geneeswijzen en merkte zelf al op dat dat getal wel erg ver weg lag bij de 5,2% bezoekers aan alternatieve genezers uit de Gezondheidsenquête van het CBS. De respons van zijn enquete was slechts 20% en de steekproef was bepaald niet aselect en alleen al om die redenen kan aan de statistiek van Margry geen enkele waarde worden gehecht.

Recent wijdde ook de doorlopende serie Statistische Trends van het CBS aandacht aan de alternatieve geneeswijzen. Er kwamen enkele merkwaardige zaken uit naar voren, zoals dat elf procent van de bevolking in dat jaar een alternatieve genezer had bezocht en wel twintig procent als het om de afgelopen vijf jaar ging. Terwijl de Gezondheidsenquête aangaf dat 5,2% onder behandeling was geweest bij een alternatieve genezer noemde het Trends rapport 6%. Navraag leerde dat het verschil te verklaren was omdat in de Trends was gekeken naar mensen van 18 jaar en ouder, terwijl in de Gezondheidsenquête vanaf nul werd gerekend. De osteopaat, chiropractor en acupuncturist waren ieder met 2 procent het vaakst bezocht door de volwassen bevolking. Vrouwen gingen vaker dan mannen en de meerderheid is zeer tevreden over de ondergane alternatieve behandeling. Het verschil tussen de 11% en de 6% berust op het feit dat het in het eerste geval om ‘contact’ gaat en bij de 6% om ‘behandeling’.

In dit Trends-onderzoek Belevingen kwam ook naar voren dat 60% van de bevolking graag zag dat alternatieve geneeswijzen zouden worden opgenomen in het basispakket en 80 % wenste wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van alternatieve geneeswijzen. 22% wilde zelfs dat alle alternatieve geneeswijzen in het basispakket zouden worden opgenomen.
Curieus was ook de vraag in het Trends-onderzoek waarop ondervraagden, die niet bij een kwakzalver waren geweest, moesten uitleggen waarom zij in het afgelopen jaar geen alternatieve genezer hadden bezocht. Hoe verrassend: het Trends-onderzoek ontdekte dat ‘voorstanders van reguliere geneeswijzen’ weinig vertrouwen in alternatieve geneeswijzen hebben. Bij lezing van de vragenlijst en de uitkomsten ervan dringt zich bij mij weer een oud citaat van wijlen Jan Blokker op: sociologen ontdekken altijd dingen, die een normaal mens al met zijn klomp kon aanvoelen. Maar toch las ik het Trends-rapport met enig genoegen en is mijn conclusie onontkoombaar: als je alle wensen van de geënquêteerden bij elkaar optelt dan wordt het basispakket weer flink duurder en gaat er een hoop geld naar zinloos effectiviteitsonderzoek van alternatieve geneeswijzen. Of de antwoorden dezelfde waren geweest als men zich had gerealiseerd dat de premie van de zorgverzekering daardoor weer verder zou gaan stijgen, dat zou ik nog wel eens willen weten.

The post Kwakzalverij in maat en getal appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (27-2019)

sam, 06/07/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (27-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Ingetrokken artikelen van Diederik Stapel worden ook in 2019 nog steeds geciteerd

jeu, 04/07/2019 - 06:00

Stapel bij VPRO Boeken (2014)

Je zou verwachten dat iedere psycholoog, misschien wel iedere wetenschapper, op de hoogte is van de lotgevallen van Diederik Stapel, en zijn frauduleuze bevindingen niet meer argeloos citeert. Was het maar waar: nog steeds — zeven jaar na de affaire — worden Stapels artikelen aangehaald.

Dit blijkt uit een binnenkort te publiceren onderzoek van Luis Morís Fernández en Miguel Vadillo van de Universidad Autónoma de Madrid, ‘Retracted papers die hard’. ‘Weinig gevallen van wetenschappelijk wangedrag en datavervalsing hebben de aandacht ontvangen die Stapel heeft gekregen, maar het weerhoudt geleerden er niet van zijn teruggetrokken artikelen te citeren,’ aldus de auteurs.

Sinds het bedrog van Stapel in 2011 aan het licht kwam, zijn 58 van zijn artikelen ingetrokken; volgens de site Retraction Watch staat Stapel daarmee overigens vierde op de lijst auteurs met de meeste retracties. De omvang van zijn fraude deed een schok door de psychologie en andere takken van wetenschap gaan, en leidde mede tot een algemene herbezinning op het wetenschappelijk proces.

Fernández en Vadillo namen 20 veelgeciteerde artikelen van Stapel, en bekeken of die minstens een jaar na retractie nog steeds werden geciteerd — positief, dus zonder kanttekening, negatief, dus met de retractie genoemd, of neutraal, waarbij het alleen om bijvoorbeeld de methodologie van een artikel ging. De tijdschriften waarin de citaten voorkwamen, werden gescoord naar belang en naar vakgebied.

In 2015 bekeek de Volkskrant ook al eens hoe het stond met het citeren van de ingetrokken artikelen.

De 20 artikelen werden in totaal 102 keren geciteerd terwijl ze toen al minstens een jaar waren teruggetrokken. Daarvan waren er 80 citaties positief, 9 neutraal en 13 negatief. Van de 80 positieve citaties stonden er 21 in de belangrijke psychologische bladen zoals Frontiers in Psychology en Cognition and Emotion, en 41 in andere grote tijdschriften. In 2018 werden artikelen van Stapel nog 7 keer geciteerd waarvan 6 keer instemmend, in 2019 tot dusver 4 keer waarvan 3 instemmend. Dat zullen er dus nog wel wat meer worden, verwachten de auteurs.

Het aantal citaties van de artikelen van Stapel daalde overigens wel al voordat ze formeel werden ingetrokken, waarschijnlijk door de grote media-aandacht.

Met de huidige technologie, menen de auteurs, zou het voor tijdschriftredacties betrekkelijk eenvoudig zijn om verwijzingen naar een teruggetrokken artikel uit de literatuurlijst te vissen. Daar bestaat zelfs al een computerprogramma voor, net zoals er een programma is dat waarschuwt voor foutieve statistische resultaten. ‘De tijd dat bibliothecarissen met een groot stempel retracties moesten aangeven op de pagina’s van gedrukte tijdschriften is allang voorbij,’ besluiten zij. ‘Met de komst van nieuwe technologieën, elektronische tijdschriftene, digitale registers en enorme databanken moet dit probleem tot het verleden gaan behoren.’

The post Ingetrokken artikelen van Diederik Stapel worden ook in 2019 nog steeds geciteerd appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (26-2019)

sam, 29/06/2019 - 11:05

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (26-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Kloptdatwel eindelijk erkend als 'professionele complotontkenners'

mer, 26/06/2019 - 06:00

Bij complotkrantje De Andere Krant lijken ze een beetje gefrustreerd te zijn dat hun zestien pagina's tellende 9/11 editie nog geen aandacht heeft gekregen in wat dan heet de mainstream media. Hier op Kloptdatwel schreef ik wel een stukje over de prijsvraag van de Stichting 11 September die er in staat en op Twitter en de Facebookpagina van Kloptdatwel maakte ik een paar opmerkingen over het interview met Coen Vermeeren. Alleen dat levert ons al de erkenning als 'professionele complotontkenners' op!

Ik weet niet of ze bij De Andere Krant inzien hoe ironisch dit is. Complotflodderaanhangers halen nogal eens de mythe van stal dat de CIA zo'n beetje de term complotdenker ('conspiracy theorist') bedacht heeft om ze daarmee zo negatief weg te zetten dat ieder weldenkend mens (en zeker de mainstream media) het wel uit zijn hoofd zou laten om hun complotflodders serieus te nemen.  En dan introduceren ze nu zelf het frame 'complotontkenner' om maar niet in discussie te gaan met juist die mensen die nog wel de moeite nemen om serieus hun ideetjes te onderzoeken.

The post Kloptdatwel eindelijk erkend als 'professionele complotontkenners' appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (25-2019)

sam, 22/06/2019 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (25-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

De knullige prijsvraag van Stichting 11 September

jeu, 20/06/2019 - 16:05

Vorig jaar mocht George van Houts bij Pauw zijn zegje doen over 9/11. Als verassing kondigde hij een prijsvraag aan waarmee je een hoeveelheid goud ter waarde van maar liefst 100.000 euro zou kunnen winnen als je “9 van de 11 overtredingen van de natuurwetten, die zijn opgetreden tijdens de officiële lezing van de 9/11-gebeurtenissen natuurkundig" zou weten te verklaren. In het vervolg hoorden we niets meer van de prijsvraag die alleen nog juridisch zou moeten worden dichtgetimmerd. Maar hij staat nu in aangepaste vorm in de recent verschenen 9/11 editie van De Andere Krant*. Het is er niet beter op geworden.

In de versie die in De Andere Krant is verschenen staan negen vragen die beantwoord moeten worden, maar eigenlijk is het aantal vragen veel groter, want die vragen blijken allemaal deelvragen te hebben. Daarbij is er ook wel weer een hoop overlap, dus om hoeveel afzonderlijke kwesties het precies gaat is niet zo snel vast te stellen. Ik zal de opgaven kort bespreken en van enig commentaar voorzien.

In vraag 1 verwijzen ze naar het boek van prof. Herwijnen, Leren van instortingen. Dat haalt Van Houts ook in zijn voorstelling aan en noemde het hier in de commentaren op Kloptdatwel. Van wat ik weet over dat boek geeft Herwijnen daarin als alternatief voor het officiële verhaal van NIST de theorie van Steven Jones, maar die bevat aantoonbaar onjuiste elementen (gesmolten staal en thermiet). En die punten zitten eigenlijk ook al weer in andere (deel)vragen van de prijsvraag.
Er staat hier als opgave: "overtuig Prof. ir. F van Herwijnen en/of gelijkwaardige experts van de juistheid van de officiële verklaring." Lekker vaag. Een erkende expert is bijvoorbeeld prof. Zdeněk P. Bažant, die uitgebreid over de instortingen gepubliceerd heeft (zie bijvoorbeeld zijn reactie op een eerder artikel in Europhyics News van een aantal lieden van AE911Truth, waaronder Jones ). Telt die ook als "gelijkwaardige expert"? Dan zou je op dit punt lekker snel klaar zijn, maar ik heb zo'n vermoeden dat Stichting 11 September dit niet goed rekent...

In vraag 2 wordt gevraagd het beruchte nano-thermiet artikel van Niels Harrit en een aantal anderen (onder wie weer Jones) wetenschappelijk te weerleggen. Dat is al meermalen gebeurd, zodat je moet afvragen wat ze hier dan precies wel als wetenschappelijke weerlegging zouden aanvaarden. Harrit is overigens in de omschrijving gepromoveerd tot professor, maar dat gebeurt wel vaker in schrijfsels van complotaanhangers.

Dan moet je in vraag 3 uitleggen hoe de "verstoffing" in zijn werk ging. Hier wordt een linkje gegeven naar dit YouTube-filmpje waarin je kort nadat het merendeel van WTC1 is ingestort nog een aantal kolommen overeind ziet staan. Die vallen uiteindelijk ook om, maar dat zie je niet zo goed, omdat er tegelijk een hoop stof dat er op lag, loskomt en het zicht belemmert. Er zijn wel filmpjes uit andere hoeken waarop dat 'verdwijnen' veel minder optreedt.  Maar sommige truthers houden vol dat dit een bewijs is dat stalen onderdelen zomaar pardoes in stof opgingen, waarvoor ze dan onbekende direct energy weapons als verklaring van stal halen.

In vraag 8 vragen ze om alle 51 bewijzen die het Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry heeft ingediend ter ondersteuning van hun verzoek aan een Grand Jury om een nieuw onderzoek te starten te weerleggen. Ook hier zit weer veel ouwe meuk tussen (zie Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers).
Vragen 5 en 7 zijn gesteld aan de hand van boeken van David Ray Griffin en Elias Davidson. Ik heb die niet gelezen, maar ik vraag me af of hier nog zoveel nieuwe 'problemen' met het officiële verhaal in naar voren komen, die niet al afgedekt zijn door de 51 'bewijzen' van dat Lawyers’ Committee.

Een paar vragen zijn wel erg flauw als je het mij vraagt. In vraag zes vragen ze om te verklaren hoe het kan dat de kapers niet op de passagierslijsten stonden en dat er vijf na 9/11 nog in leven waren. Dit zijn stokoude complotkoeien die nog een keertje uit de sloot gehaald moeten worden.
In de dagen kort na 9/11 was er (in de media) nog wat onduidelijkheid over de identiteit van de aanslagplegers, wat ook kwam door de verschillende manieren waarop je Arabische namen kunt omzetten naar het Latijnse alfabet. Een later gecorrigeerd BBC bericht werd nog lang aangedragen als bewijs door truthers dat sommige vermeende kapers nog in leven zouden zijn en er helemaal niets mee te maken hadden. En die passagierslijsten zijn gewoon bekend met daarop de namen van de kapers. Ze werden pas officieel vrijgegeven bij het proces tegen Zacarias Moussaoui. Kort na 9/11 waren alleen lijsten met slachtoffers beschikbaar en daarop waren de kapers, als daders van de aanslagen, niet vermeld.

Vraag 4 uit de prijsvraag van Stichting 11 September

Ook het door AE911Truth gesponsorde onderzoek van prof. Husley komt aan de orde, in vraag 4 (zie rechts). Over dat onderzoek van Hulsey heb ik eerder al wat geschreven (ook in Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers). Het grote probleem met deze vraag is natuurlijk dat het onderzoek van Hulsey nog helemaal niet af is! Het is nog niet eens aangeboden voor peer review bij een tijdschrift, zoals de bedoeling is. We weten niet eens of Husley zijn eerdere conclusies (die hij eigenlijk al trok voordat het onderzoek goed en wel gestart was) nog wel overeind houdt.

En tenslotte gaat een deelvraag van vraag 9 over het bekende BBC-fragment waarin verslaggever Jane Standley op basis van een foutief bericht van Reuters vertelde dat WTC7 al was ingestort, terwijl je het in de live-uitzending in de achtergrond nog overeind kon zien staan. Wat je hier nog over zou moeten verklaren na het zien van bijvoorbeeld de BBC-documentaire The Third Tower is mij een raadsel.

Was er bij de aankondiging door Van Houts vorig jaar nog sprake van enige objectieve toetsing van een inzending, nu lijkt daar niets meer van over te zijn. Die eerder voorgestelde toetsing was dan wel niet heel erg realistisch - je artikel of onderzoek zou door maar liefst vijf universiteiten peer reviewed “en bevestigd” moeten worden- maar er sprak nog wel een juiste intentie van uit. Nu lijkt het erop alsof je de mensen van Stichting 11 September zelf moet overtuigen. Dat heeft mijns inziens weinig zin, gezien ze ook die nogal makkelijk te fact-checken vragen in hun opgave hebben opgenomen. Als ze daar al niet durven vertrouwen op de publiek beschikbare informatie, hoe moet het dan met ingewikkelde berekeningen?

Wat voor soort bewijsmateriaal ze precies verwachten is ook niet duidelijk. In de inleiding staat:

U kunt € 100.000,- winnen als u deze officiële complottheorie van de Amerikaanse overheid aannemelijk kunt maken en de wetenschappelijke bewijzen tegen deze officiële theorie kunt weerleggen. (U mag daarvoor al het officiële bewijs van de Amerikaans overheid gebruiken.)

Betekent dat laatste nu dat je alleen maar mag gebruiken wat door officiële  instanties is aangevoerd en niets van wat door onafhankelijke wetenschappers over 9/11 is geschreven? Dan wordt het al lastig. Zelfs wat we ze precies onder 'een complete lijst met serieuze antwoorden'  verstaan is niet helder. Dat wekt ook te weinig vertrouwen om eerst die 100 euro "inschrijfgeld", die ze vragen als een soort waarborg, over te maken. Volgens het artikel zou de prijsvraag ook op de website van Stichting 11 September terug te vinden moeten zijn, maar daar trof ik die (op zoek naar misschien wat preciezere voorwaarden) vooralsnog niet aan.

NB Een scan van de prijsvraag werd gedeeld op Twitter.

* De eerste editie van De Andere Krant stond vol vriendelijke, onkritische verhalen over Rusland, waarover NRC en Volkskrant een aantal interessante artikelen schreven. De tweede editie ging over het geldsysteem en werd in samenwerking gemaakt met Stichting Ons Geld, waar Van Houts ook bij betrokken is.

The post De knullige prijsvraag van Stichting 11 September appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (24-2019)

sam, 15/06/2019 - 11:04

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (24-2019) appeared first on Kloptdatwel?.

Jan Böhmermann over homeopathie

ven, 14/06/2019 - 06:00

De Duitse komiek Jan Böhmermann - zeg maar de Arjen Lubach van onze oosterburen - besteedde gisteren in zijn programma Neo Magazin Royale aandacht aan homeopathie:

The post Jan Böhmermann over homeopathie appeared first on Kloptdatwel?.

Prominente Belgische skepticus Wim Betz overleden

mer, 12/06/2019 - 11:28

Wim Betz, 1943-2019 (foto: J. van Giel | Wikimedia Commons)

Van onze Belgische skeptische vrienden van SKEPP  (de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale) komt het droevige nieuws dat Wim Betz afgelopen zaterdag is overleden, hij was een van de oprichters van SKEPP en later erevoorzitter. Betz was emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.

Vooral op het gebied van de bestrijding van kwakzalverij was Betz erg actief en hij had enorme kennis op dat terrein.  De Vereniging tegen de Kwakzalverij eerde hem in 2011 met de Gebroeders Bruinsma Erepenning. En in 2012 kreeg hij de Outstanding Skeptics Award van de Europese Raad van Skeptische Organisaties (ECSO).

Bij het ontvangst nemen van dat laatste eerbetoon hield Betz onderstaande lezing (al eens eerder op Kloptdatwel gedeeld), waarin hij uitleg geeft over hoe homeopaten op slinkse wijze hebben getracht erkenning te krijgen via wetgeving in Europa.

The post Prominente Belgische skepticus Wim Betz overleden appeared first on Kloptdatwel?.