Raad van bestuur, ereleden, medewerkers

Raad van bestuur

 • Paul De Belder, voorzitter
 • Tim Trachet, erevoorzitter en algemeen secretaris
 • Johan Torfs, ondervoorzitter
 • John Vos, penningmeester
 • Fred Waumans
 • Laurent Goovaerts
 • Johan Braeckman
 • Marleen Finoulst
 • Dirk Devroey
 • Gerda Sterk

Erevoorzitters

 • Prof. Dr. Wim Betz
 • Prof. Dr. Jean Paul Van Bendegem
 • Tim Trachet

Ereleden

 • Prof. Henri Broch
 • Prof. em. Paul Kurtz (+)
 • Prof. Dr. Roger Van Geen (+)
 • Prof. Dr. Cornelis de Jager
 • Armand Pien (+)
 • Jean Meeus
 • Prof. em. dr. Etienne Vermeersch
 • Dr. Jan Willem Nienhuys
 • Prof. em. dr. Jacques Van Rillaer
 • Prof. dr. Edzard Ernst
 • Prof. Michael Heap
 • Gili (Lieven Gheysen)

De website

webmaster
 • Dries Van Giel
 • Jan Roos
grafische vormgeving en technische ondersteuning
Beheerder Forum
 • Jan Vanderwegen

Het tijdschrift "Wonder en is gheen wonder"

Kernredactie
 • Bart Coenen (hoofdredacteur)
 • Cliff Beeckman
 • Johan Braeckman
 • Tim Trachet
 • Pieter Van Nuffel
 • Wietse Wiels
Redactiecomité
 • Wim Betz
 • Stefaan Blancke
 • Luc Bonneux
 • Maarten Boudry
 • Maxime Darge
 • Geerdt Magiels
 • Ronny Martens
 • Marc Meuleman
 • Pieter Peyskens
 • Griet Vandermassen

WIE IS WIE?