Reactie op brief over conventionele en niet-conventionele geneeskunde

12-06-2009

-

door
5 minuten
Leestijd:
 • Skepp kan mij, spijtig genoeg, niet overtuigen even skeptisch te staan tegenover Conventionele Behandelingen (CB) als tegenover Niet-Conventionele Behandelingen (NCB).


SKEPP: Er mag maar één soort geneeskunde zijn EBM: evidence based medicine, geneeskunde gebaseerd op bewijzen, dat is de conventie. Wie geen bewijzen kan/wil leveren mag zich NCB noemen. De nood/vraag naar placebobehandelingen is reëel, maar wij verzetten ons er tegen dat zij de status van wetenschappelijk zouden krijgen zonder bewijs te leveren (Colla). Conventioneel of niet: elke vorm van geneeskunde moet zich eraan houden.
 

 • Het is nog maar de vraag of de CB voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de NCB.


SKEPP: Lees de tijdschriften, alles wordt voortdurend in vraag gesteld en geëvalueerd, maar waarschijnlijk nog niet voldoende. Er worden standaarden en richtlijnen opgesteld, er is de Cochrane collaboration om internationaal bewijzen te verzamelen, het tijdschrift "Evidence Based Medicine",...
 

 • In de dagelijkse huisartsenpraktijk wemelt het evengoed van de hokus-pokus en de onwetenschappelijke acten. Bijvoorbeeld: tot 80% van de behandelingen tegen rugpijn zijn overbodig,


SKEPP: Akkoord, zie standaarden. Hokus-pokus kan nuttig zijn, als er geen echt alternatief bestaat, maar altijd en overal enkel hokus-pokus verkopen kan niet door de beugel. Maar dat neemt niet weg dat de redenering een beetje mank loopt. Wordt geïnsinueerd dat we voorzichtig moeten zijn met het afkeuren van NCB omdat er zoveel mis loopt met de CB? SKEPP wil gewoon dat het op zijn minst NIET ERGER wordt. Toegeven aan NCB, dan is de ellende niet te overzien.
 

 • ...rugoperaties gebeuren op basis van vaststellingen die evengoed bij een klachtenloze persoon kunnen worden gedaan....


SKEPP: Als je daar bewijzen van hebt, dan is dit toch wel gedaan door chirurgen die niet erg correct werken qua indicaties, dat is dan slechte geneeskunde, alternatief onder het mom van wetenschappelijk, en dat wordt door SKEPP net zo goed afgekeurd.
 

 • ....huisartsen zijn het zelfs niet eens hoe een correcte bloeddrukmeting gebeurt....


SKEPP: Hier bestaan speciale lessen voor, we kunnen ze niet dwingen die te volgen.
 

 • ....huisartsen slagen er soms zelfs in niet eens een medisch dossier bij te houden...


SKEPP: Dit is een deontologisch opgelegde verplichting, een bepaald syndicaat verzet zich tegen controle hierop.
 

 • ....huisartsen blijven massaal geneesmiddelen voorschrijven in de wetenschap(!) dat er eigenlijk op dat moment geen therapeutisch effect te verwachten is, de mogelijkheid van spontane remissie wordt onvoldoende onderkend enz...


SKEPP: Toch even nuanceren, er zijn geneesmiddelen die genezen (antibiotica tegen bacteriën), anderen die regelen (bloeddruk, schildklier, diabetes), en er zijn er die enkel verlichting brengen, symptoomcontrole, pijnstilling, palliatie. Je kan niet alles over een kam scheren.
 

 • Het behoren tot de academische wereld is voor mij geen bewijs voor of garantie van wetenschappelijk handelen.


SKEPP: Voor ons ook niet, maar het biedt toch meer garanties dan bij New Age te behoren. Beoordeel niet op basis van het prestige maar op basis van de argumenten. Wij kopen liever ons brood bij een gediplomeerde bakker, dan bij een bloemist. De kans bestaat dat het brood niet te eten is. Maar dat is de fout van de bakker, niet van de school. De kans dat ik een goed brood vind bij de bloemist is echter gering. Ik zal dus opnieuw naar een bakker stappen.
 

 • Zolang er in medische faculteiten psychoanalyse onderwezen wordt, ruikt ieder protest uit die hoek tegen de homeopathie dan ook snel naar korporatistische zelfbescherming.


SKEPP: Psychoanalyse behoort voor ons ook tot de NCB. Bij mijn weten staat het nergens in Vlaanderen op de lijst van de curricula. Weet jij meer ?
 

 • Feit is dat er ondertussen in de wereld van de NCB voor miljarden wordt uitgegeven aan kwakzalverij, en ook dat apothekers, ook wetenschappelijk opgeleid aan academische instituten, tegenwoordig bijna eender wat aan eender wie verkopen.


SKEPP: Zeer veel apothekers zijn enkel maar commercanten. Er schort iets aan de kwaliteitscontrole. Als Colla zijn zin krijgt zal het nog erger worden. Apothekers en artsen die een praktijk hebben zijn geen onderzoekers.
 

 • Is de vraag dan ook niet of het sukses van de nieuwe kwakzalvers niet wordt veroorzaakt door het falen van de conventionele genezers?, met name door hun slordige manier om met de wetenschap en hun beroep om te gaan?


SKEPP: Of door het verdwijnen van de pastoors en tovenaars... Voor velen is het niet aanvaardbaar dat we oud worden, verslijten, ziek worden en uiteindelijk zullen sterven. Wie het elixir van de jeugd (of andere leugenachtige wonderen) belooft zal altijd voldoende klanten trekken om ze op te lichten.

 • Dat het COST B4-rapport niet echt ernstig genomen wordt is verder snel duidelijk: wat bijvoorbeeld te denken van het volgende: Sociologisch Aspect (pag. 9): "De voorstanders van NCB beweren dat hun behandelingen minder ingrijpend en kostenbesparend zijn…..In verschillende landen werd vastgesteld dat de toename van NCB niet gepaard ging met enige vermindering van de verkoop van geneesmiddelen. Hieruit volgt dat de NCB nog geen bijdrage hebben geleverd dat een vermindering van de kosten voor gezondheid." Dat volgt daar helemaal niet uit! Evengoed mogelijk is dat zonder NCB de kosten nog meer waren gestegen. Zulke redeneringen zijn toch niet ernstig te nemen?


SKEPP: Het zwitsers rapport is geen redenering maar een feit. Ook Belgische studies (test aankoop, Adriaansen) wijzen er op dat het vooral high consumers zijn die veel gebruik maken van NCB en ook van CB. Het groepje dat enkel bij NCB zweert is miniem. Ook in de USA zijn er gezondheidsorganisaties die tot dezelfde conclusies kwamen, daar zijn het vooral de chiropractors die de kosten opdrijven.
 

 • Tenslotte: in verband met mijn studies ben ik erg geïnteresseerd in effectmeting en resultaatstudies bij de verschillende psychotherapeutische methoden. Mijn voorlopige hypothese is dat het zelfgenezend vermogen van de mens (soms) zwaar wordt onderschat.


SKEPP: Psychotherapie staat onder zware kritiek, het heeft nut, maar de vraag is of de opleiding wel helemaal zinvol is. Zoals we reeds stelden, de nood/vraag naar placebobehandelingen is reëel en dat wordt erkend. We zijn het er dus al lang over eens dat het zelfgenezend vermogen bestaat en, inderdaad, in het algemeen zwaar wordt onderschat. Bovendien, het contact patiënt/arts (het luisterend oor) kan in vele gevallen volstaan. Maar, we moeten ons ervoor hoeden dan maar te besluiten alles aan dat zelfgenezend vermogen over te laten of te denken dat een goed gesprek sowieso volstaat.

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
12-06-2009
Opgenomen in
Algemeen