Astrologie - onschuldig tijdverdrijf?

Als mensen nu in astrologie willen geloven, waarom mag dat niet?
09-07-2012

-

door verscheen in :
3 minuten
Leestijd:
Als mensen nu in astrologie willen geloven, wat is daar mis mee? Ze doen daar toch niemand kwaad mee? Zolang er niemand massa's geld mee verdient, of zolang er geen lobbygroep is om van astrologie een verplicht vak in de middelbare school te maken, zie ik echt niet in waarom astrologie zogezegd "bestreden" zou moeten worden. Is het nu echt zo vreselijk dat er een horoscoop in de flair staat?
Antwoord door ir. Wouter Vanden Hove:

Astrologie lijkt compleet onschuldig voor mensen die geen geloof hechten aan de horoscoop in de Flair. Astrologen zelf geloven niets van de horoscoop in de Flair (wegens niet persoonlijk). Maar is het niet te optimistisch om impliciet te stellen dat mensen die wél in astrologie geloven maatschappelijk allemaal zo onbelangrijk zijn (huisvrouwen, werklozen) om enig impact hebben op andermans lot?

Stel een Amerikaans president die gelooft in astrologie en die onderhandelt over nucleaire bewapening/ontwapening zie http://www.google.be/search?q=ronald+reagan+astrology

Stel tegelijkertijd, in Frankrijk, ook een kerngrootmacht, een Frans president die eveneens geloof hecht aan astrologie, zie http://www.google.be/search?q=mitterand+astrology en http://www.wsws.org/articles/2001/sep2001/sorb-s21.shtml

Alvast een leuke combinatie, niet? Te ver gezocht of historische realiteit? Van een hele reeks anders staatsleiders en dictators is geweten dat ze geloof hechten aan astrologie, en dat ze zich door astrologen hebben laten adviseren.

Misschien iets concreter maken naar de dag van vandaag: Stel je bent ploegsporter, maar de trainer wenst je niet op te stellen omdat hij vindt dat je sterrebeeld verkeerd is. "Astroloog/bondscoach Raymond Domenech selecteert geen schorpioenen" http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AK1T333E De trainer doet daar toch niemand kwaad mee?

Stel je solliceert bij een bedrijf dat in Aziatische handen is gekomen, maar je CV wordt niet eens in aanmerking genomen omdat je een bepaald sterrenbeeld hebt."Sterrenbeeld speelt belangrijke rol bij aanwervingen in China" http://www.skynet.be/nieuws-sport/sport/voetbal/detail_sterrenbeeld-spee...

Is dit "misbruik" van astrologie? Zijn dit "uitwassen" van astrologie? Of is het gewoon consequent handelen, éénmaal men geloof hecht aan astrologische principes? Uiteraard zijn er veel mensen die astrologie onzin vinden, en die het overbodig vinden om daartegen te ageren, en daar zelfs lacherig over doen. Volledig begrijpelijk, echter, je zal maar de pech hebben dat jouw baas, jouw HR-manager, jouw klant, jouw trainer, jouw schoolmeester, jouw burgemeester geloof hecht aan astrologie. Daarom vind ik het maatschappelijk verantwoord om tegen astrologie te ageren. Niet zozeer tegen astrologie-als-hobby, men tekent horoscopen zoveel men wil, zelfs tegen betaling, maar wel tegen astrologie-de-overtuiging, astrologie-het-wereldbeeld. (dit is mijn persoonlijke mening)

Maar wiens taak is dat? Test-Aankoop? Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding? De Flair? De ZAP-leden van de vakgroep astronomie? Of misschien een VZW die zich specifiek dat tot doelt stelt? Het doel van SKEPP richt zich echter niet tegen astrologie-de-overtuiging, maar tegen astrologie-de-verifieerbare-claims-die-ze-maken (in theorie toch)

Ageren, hoe?

Door informatie in te zamelen, door lezingen geven en publicaties te maken. Dat is allemaal heel braaf en academisch correct, maar wat brengt dit op als je hiermee slechts een groep van reeds gelijkgezinden bereikt? - Door tegenwicht te leveren aan veel commerciële en leugenachtige propaganda van astrologen ("wetenschappelijk bewezen", "effectief, want gezien op televisie"). Via media-optredens en media-uitlatingen die helaas ook kunnen uitmonden in sloganesk taalgebruik. Academisch is dat helemaal niet correct (wat wel in de media?) maar misschien wel veel efficiënter in het bereiken van andere doelgroepen.

Door astrologie vallen geen hopen doden of gewonden, ik heb enkel graag dat decision-makers wiens beslissingen mij en mijn familie affect hun beslissingen er niet op baseren.En ik leef liever in een maatschappij waar astrologie-aanhangers een flinke minderheid zijn ipv een meerderheid, waar mensen die geboren zijn in november ook nog mogen meevoetballen, als ze kunnen shotten tenminste. Persoonlijk vind ik astrologie een bestoft, saai thema waar men al decennia niets nieuws kan over gemeld worden. Maar ik heb graag dat er iets of iemand is die op tijd en stond eens zegt dat astrologie maar een hoop loze verhaaltjes zijn, zeker als er af en toe iemand opstaat die expliciet het tegendeel beweert.

Disclaimer: ik ben oud werkend lid, en former webmaster van SKEPP. Een tiental jaar geleden was ik waarnemer bij de astrologie-test van Greet Fransen die toen bekend was geworden met haar astrologie-programma "Sterren kijken" op prime-time VTM met Marlène de Wouters.

zie ook: Zou SKEPP zich niet beter met maatschappelijk relevante dingen bezighouden?

Authors
Wouter Vanden Hove
Publicatiedatum
09-07-2012
Opgenomen in
Astrologie