Bestaat telepathie?

Principiële bezwaren tegen telepathie
23-12-2009

-

door
2 minuten
Leestijd:
Tegen het bestaan van telepathie kan je heel wat principiële bezwaren inbrengen:
  • We zouden ergens een gespecialiseerd zender en ontvanger orgaan moeten hebben dat energie verbruikt en uitzendt. Er zijn geen kandidaten onbekende organen in ons lichaam.
  • Telepathie zou heel gericht zijn, dus zou er ergens een directionele "antenne" moeten zijn, die we ondertussen toch zouden moeten tegengekomen zijn.
  • De gedetaileerde structuur van onze hersenen ontwikkelt zich erg individueel (het is ordegroottes complexer dan wat ons DNA kan coderen), maar toch zou een "zender" zijn of haar gedachten in detail kunnen mappen op de anders gestructureerde hersenen van een ander, of diens gedachten lezen.
  • Onze neuronen communiceren via elektrische stroompjes, ionen en allerlei neurotransmitters. Een externe beïnvloeding van die communicatie is een fysisch proces en moet meetbaar zijn. Onze huidige meetapparatuur is gevoelig genoeg om één enkel foton te detecteren.
  • Er is eigenlijk geen "ruimte" meer in de natuur voor een onbekend energieoverdrachtsysteem dat over zulke afstanden informatie of energie kan overbrengen, buiten de bekende mechanismen als bv. electromagnetische straling.
  • De bekende krachten in onze macroscopische wereld (gravitatie, electromagnetisme) nemen af met het kwadraat van de afstand.
    Telepathie lijkt zich niets aan te trekken van afstanden.
  • Evolutionair zou telepathie een biezonder sterk voordeel moeten opleveren. Als een dier de gemoedstoestand of gedachten van een mogelijke partner of concurrent zou kunnen lezen, dan zou het zijn/haar kansen om zich voort te planten enorm verhogen. Als telepathie tussen soorten zou mogelijk zijn, dan zou het lezen van de gedachten van predatoren of prooien ook een groot voordeel opleveren. Dus zouden telepathische gaven zich door de populatie moeten verspreid hebben als een razend vuur. Mogelijk zou er zich ook een wapenwedloop hebben ontwikkeld tussen telepathisch vermogens en afweersystemen. We hebben geen aanwijzingen dat er zulk een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Maar misschien is telepathie en erg recente mutatie en daarom nog zeldzaam ;-)

Je kan natuurlijk argumenteren dat telepathie, in tegenstelling tot psychokinese, niet noodzakelijk zondigt tegen de natuurwetten en daarom niet a priori kan afgewezen worden. De electromagnetische activiteit in onze hersenen is waarneembaar buiten ons hoofd (bv. met EEG). Je zou je kunnen inbeelden dat  het gewoon een geval van electromagnetische inductie van de zender naar de  ontvanger is. Maar de problemen die ik hierboven geschetst heb blijven bestaan. Je kan telepathie eigenlijk alleen rijmen met een niet-materialistische visie op de menselijke geest, waarbij je je "op het astraal vlak" geen bal hoeft aan te trekken van de natuurwetten en de bestaande kennis over de wereld die we rondom ons waarnemen.

Authors
Paul De Belder
Publicatiedatum
23-12-2009
Opgenomen in
New Age