Gorter verliest proces tegen SKEPP.

In België mag men een kwakzalver nog een kwakzalver noemen
12-06-2009

-

door
2 minuten
Leestijd:
6 februari 2009: Vonnis: Gorter verliest proces tegen SKEPP. - Persbericht SKEPP.

De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis afgewezen die de omstreden alternatieve kankerbehandelaar Robert Gorter had ingespannen tegen de vzw SKEPP en twee van zijn leden, de artsen Wim Betz en Luc Bonneux.

De Nederlandse arts Robert Gorter baat een “kankerkliniek” uit in Keulen waar hij kankerpatiënten behandelt met een allegaartje van alternatieve therapieën, zoals homeopathie, vitaminekuren, maretakextract, en ook met behandelingen die lijken op  experimentele spitstechnologie, zoals warmtetherapie en dendritische cellen. Hij maakt agressief reclame en belooft spectaculaire genezingen. Een vereniging van kankerpatiënten vroeg om advies. Betz en Bonneux wezen er in een artikel op de website van SKEPP op dat die behandelingen onzinnig tot gevaarlijk zijn en zeer duur, tot tienduizenden euro’s. Zijn reclame is erg misleidend.

Gorter is huisarts maar noemt zich professor en kankerspecialist. Een Duitse rechtbank heeft hem inmiddels verboden zich professor te noemen.

Het artikel noemt die Keulse kliniek een duidelijk voorbeeld van kwakzalverij en raadt het de mensen ten stelligste af.

Gorter stapte naar de rechtbank omdat hij door die publicatie schade zou hebben opgelopen. Hij eiste dat SKEPP het artikel van zijn website zou halen. Bovendien eiste hij van beide auteurs en van de vereniging 25.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank wijst die eisen nu af vanwege het recht op vrije meningsuiting (vonnis van 6/2/2009). Het gewraakte artikel is volgens de rechters “een bijdrage van twee dokters die zich kunnen beroepen op enige faam in de medische wereld. Zij beroepen zich op hun onderzoek ter zake en op de gefundeerdheid van hun uitlatingen en kritiek” . Het gaat dus niet om “lichtzinnige ideeën” en Gorter heeft niet kunnen aantonen dat men enkel de bedoeling had hem kwaadwillig te schaden. De rechtbank spreekt zich niet uit over de behandeling van Gorter, maar merkt op: “Wie zich als dokter in de medische wereld inlaat met experimentele therapieën stelt zich bloot aan kritiek op deze therapieën en op zijn handelswijzen.” Door bovendien publiciteit te geven aan zijn behandeling, stelt Gorter zich bloot aan kritiek, aldus de magistraten. Zijn eis wordt verworpen en hij moet ons de kosten voor verdediging vergoeden.

SKEPP is uiteraard verheugd dat een rechtbank uitdrukkelijk het recht op vrije meningsuiting erkent als er gefundeerde kritiek wordt geleverd op omstreden therapieën. Dat klinkt vanzelfsprekend voor een vrij land, maar toch werd eerder in Nederland de Vereniging tegen de Kwakzalverij veroordeeld omdat ze een andere omstreden therapeut een “kwakzalver” had genoemd. Betz en Bonneux hebben niet geaarzeld die term te gebruiken, maar duidelijk uitgelegd wat ze ermee bedoelden: ”het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten waarvan de werking niet bewezen is".

SKEPP levert alleen kritiek op omstreden praktijken en theorieën als die gebaseerd is op ernstig onderzoek en kennis van zaken.  De rechtbank heeft dat ook voor dit geval erkend. Dat is een goede zaak in de strijd tegen flauwe kul en charlatanisme;

  • Wim Betz is te bereiken op willem.betz A T telenet.be
Authors
Wim Betz
Publicatiedatum
12-06-2009