Een Koninklijk Besluit over het Voorschrijven van Water

14-07-2013

-

door
2 minuten
Leestijd:
Minister Onkelinx heeft woord gehouden. Ze wou homeopathie “regelen” nog voor de zomervakantie en heeft afgelopen week een koninklijk besluit hierover door de ministerraad gejaagd, dus niet via het parlement of de senaat.
Eén van de oorspronkelijke bedoelingen van de wet Colla was om de illegale “alternatieve genezers” die geneeskunde doen zonder wettelijke toelating de kans te geven om erkend te worden, mits ze zich aan een aantal voorwaarden van veiligheid en controle onderwerpen. Ze werden meestal niet vervolgd, tenzij ze het al te bont maakten of ernstige schade hadden veroorzaakt. Dit KB zal daaraan niets veranderen: de illegalen blijven illegaal en de mogelijke straffen zijn zwaar.
 
Wat wel verandert is dat sommige (tand)artsen en vroedvrouwen, en nog enkele andere medische beroepen, zich nu officieel homeopaat mogen noemen. Het lijkt alsof er een nieuwe medische specialiteit wordt ingesteld of erkend, buiten de normale procedures. Ze moeten daarvoor wel 800 uren lessen en stages in de homeopathie hebben gevolgd. Zullen die dan een monopolie krijgen om water voor te schrijven? Dat zou eigenaardig zijn, want elke arts heeft de vrijheid om medicatie voor te schrijven, dus ook water, of suikerkorreltjes. Maar als het middel verdund en geschud is, wordt dat dan verboden? Zo niet, wat is dan het nut en de zin van die erkenning en opleiding? Is dit enkel het voeren van een erkende titel: “Homeopaat”, een arts of aanverwante erkend in de placebologie? De minister heeft bepaald dat niemand zich enkel “homeopaat” mag noemen, die titel moet steeds gekoppeld worden aan een erkend medisch beroep, dus (tand)arts- of vroedvrouw-homeopaat, maar als overgangsmaatregel ook kinesitherapeut-homeopaat,  diëtist, ergotherapeut, logopedist, verpleegkundige, en zelfs podoloog-homeopaat (echt waar!). Die tweede groep mag niet behandelen zonder te beschikken over een recente diagnose door een arts, maar de klant kan verklaren dat dit niet gewenst is. 
 
Alle homeopaten zullen hun erkenning krijgen van de “kamer” voor homeopathie, die voor de helft uit universitaire afgevaardigden bestaat. Die zullen dan mee moeten oordelen of de kandidaat voldoende opgeleid is in het stellen van diagnose op basis van de inhoud van dromen. Het enthousiasme van de academische leden laat zich voorspellen. 
 
Op het eerste gezicht heeft dit besluit enkele goede kanten, de bescherming van de patiënten tegen de grofste medische oplichters gaat erop vooruit, als we toch mogen veronderstellen dat het gerecht nu wel de wet zal toepassen. Het verontrustende is dat dit KB een officiële erkenning betekent, binnen de erkende medische beroepen, van een fantasiebehandeling. Dit kan en zal als precedent gebruikt worden door andere verkopers van illusies. Onbekwame of onverantwoordelijke medici kunnen moeilijker beteugeld worden, want ze zijn toch “erkend” om die niet-werkzame behandelingen te verkopen.
 
Dit KB wordt een doos van Pandora want een bruikbare en verifieerbare definitie van wat homeopathie of een homeopathisch middel zou zijn is er niet. Zonder etiket kan niemand het onderscheid maken tussen homeopathisch water of suikerklontjes en gewoon water of suikerklontjes, of tussen twee verschillende homeopathische "geneesmiddelen". Wie dat wel zou kunnen komt in aanmerking om de prijs van 1 miljoen euro te winnen bij SKEPP. Dat aanbod is nog geldig tot eind september. Die middelen zijn trouwens voor iedereen vrij verkrijgbaar, gewoon omdat er niets werkzaams in zit.
 
Dit KB is gewoon een slag in het water, al dan niet geschud. Alle Belgische universiteiten en hogescholen hebben geweigerd lessen te organiseren in waterschudden en het voorschrijven ervan, omdat er geen bewijs bestaat dat het meer is dan een placebo.
 
Wim Betz
14 juli 2013
Authors
Wim Betz
Publicatiedatum
14-07-2013