Stunten met homeopathie. De aankondiging.

09-06-2009

-

door
2 minuten
Leestijd:
Collectieve zelfmoord van skeptici... met homeopathie.

Ik slik slangengif...

"Wel, ik ben bereid al je homeopathie in één teug leeg te drinken, en je zal zien dat er me niets overkomt!" zei ik tegen mijn moeder. Haar verontwaardiging ­ "dat is onverantwoord!" ­ bracht me op een idee. Waarom doen we dit niet? Waarom nemen we niet bijvoorbeeld lachesis (slangengif) en kappen we het goedje massaal doorheen ons strottenhoofd? Weliswaar op zijn homeopathisch, dus post-Avogadro verdund, zodat er geen enkele molecule slangengif meer inzit. Of laten we arsenicum tot ons nemen. Die naam spreekt tot de verbeelding. Volgens de Materia Medica, het boek van de homeopaten waarin alle symptomen staan beschreven voor elk middel, krijgen de mensen die homeopathische arsenicum innemen, angst voor de dood en nog een heleboel andere dingen. Er zouden ons alleszins toch ernstige dingen moeten overkomen. Als ik met mensen over de stunt spreek, krijg ik reacties van ongeloof. Het lijkt me aan te slaan bij leken. Bij velen zit het gevoel ingeworteld dat een geneesmiddel, homeopathisch of klassiek, steeds zijn effect heeft op het menselijk lichaam en dus bij verkeerd gebruik schadelijk kan zijn. Het is op dat gevoel dat de stunt mikt. Homeopaten daarentegen zullen hun verhaaltje wel klaar hebben: homeopathie heeft geen bijwerkingen, zie je wel! Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, schreef in zijn Organon dat elk homeopathisch middel zijn effect heeft en dus met zorg gebruikt moet worden. Een homeopaat vertelde me hierop dat je Hahnemann naar de geest moet volgen, niet naar de letter.

U slikt toch ook?

We hebben zoveel mogelijk VRIJWILLIGERS nodig. Zegt het voort en meldt u aan! Concreet hebben we een budget voor de aankoop van homeopathische "geneesmiddelen". Als timing kijken we naar het najaar. We hopen er een mediastunt van te maken gekoppeld aan een briefschrijfactie naar de ziekenfondsen. We zoeken echter nog naar een degelijke manier om te testen of het echt om post-Avogadro verdunde homeopathie gaat. Als iemand een suggestie heeft, geef een gil.

Iets wetenschappelijker alstublieft!

Skepp zou Skepp niet zijn als er geen verlangen is naar een deugdelijke, wetenschappelijke test. Dit ligt niet zo eenvoudig. De homeopaten moeten dan eensgezind met een bewering voor de dag komen die te testen valt. Onlangs kreeg ik van een homeopaat te horen hoe een "proving", dit is het inventariseren van de optredende symptomen bij een bepaald homeopathisch middel, wordt uitgevoerd. Een aantal proefpersonen neemt eenmalig ­ dus letterlijk maar één keer - een sterk verdund en "gepotentieerd" homeopathisch middel in. Dit gebeurt¹s morgens nuchter. Dan houden de proefpersonen gedurende de daaropvolgende maand een soort dagboek bij van een hele reeks gewaarwordingen, zowel lichamelijke als geestelijke. Uit al die verslagen wordt dan het geneesmiddelenbeeld afgeleid. Volgens diezelfde homeopaat kun je provings gemakkelijk overdoen en kom je tot dezelfde resultaten. Daar ligt dus een kans...

Hoopvol en - toegegeven - lichtjes naïef gelovend in een degelijke test neem ik contact op met een homeopaat die zulke provings uitvoert: "Euh, een proving uitvoeren op een wetenschappelijke basis? Ja, dat kan maar daar heb je veel mensen voor nodig hoor." Ik geef niet op en informeer hoeveel: "Tja, toch wel een duizendtal om wetenschappelijk waarde te hebben." Ik schrik. "Duizend? Voert u al uw provings uit met duizend mensen?" vraag ik met enig ongeloof en heel wat verbazing in mijn stem. "Oh neen, met veel minder." "En heeft dat onderzoek dan nog enige waarde?" "Uit ervaring weten we dat het werkt."

Ik zucht en besluit om me die dag met iets anders bezig te houden.


Authors
Joeri Mesens
Publicatiedatum
09-06-2009
Opgenomen in
Homeopathie