Vision-Clear©

een nawoord
09-09-2009

-

door verscheen in :
46 seconden
Leestijd:
Soms zijn voorspellingen gemakkelijk. De website www.artrosilium.net, die 29 april 2009 van het internet verdween, is weer terug. Dat is niet anders dan men kon verwachten. Het is de Amerikaanse versie met de oudjes die weer vrolijk gaan tennissen, dansen en met hun kleinkinderen rondhollen. Silicium wordt er nog steeds een metaal genoemd. Echte vakmensen.

Het Duitse drankje Artrosilium Trunk is ook weer op het Duitse e-bay verschenen, maar nog niet met een Nederlandstalige of Franstalige tekst. Misschien is dat wel het geval wel tegen de tijd dat dit nummer van Wonder verschijnt. Dát de aanbiedingen terugkomen is voorspelbaar, maar wanneer dat precies gebeurt niet.

Zoals ook te verwachten was, heeft de Nederlandse Reclame Code Commissie op 25 juni 2009 de volgende beslissing uitgesproken:

"De mededeling in de reclame-uiting dat Vision-Clear© de daar genoemde oogziekten kan voorkomen, dient naar het oordeel van de Commissie te worden opgevat als een verboden claim in de zin van de Warenwet. De uiting is daarom in strijd met art. 2 NRC (Nederlandse Reclame Code). De uiting is voorts misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van art. 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

Zie ook het artikel over Vision Clear in het vorige nummer - 2/2009

Authors
Marie Prins
Publicatiedatum
09-09-2009