Gevaarlijke Kruiden

09-06-2001

-

door
2 minuten
Leestijd:
In Brussel start binnenkort een proces tegen artsen, apothekers en importeurs van Chinese kruiden. De zaak dateert van 1990 - 1991, toen een honderdtal vrouwen te horen kregen dat hun nieren totaal vernietigd waren door ongeneesbare interstitiële fibrosis. Alternatieve artsen hadden hen een geneeskrachtige cocktail met Chinese kruiden voorgeschreven om te vermageren.

Schadelijke gevolgen


Het kruidenmengsel bevatte o.a. de plant Aristolochia die aristolochisch zuur bevat, wat zeer giftig voor de nieren (nefrotoxisch) en kankerverwekkend is. Een paar duizend mensen kregen een soortgelijke bereiding. Bij vijf procent werden de nieren ernstig beschadigd. De eerste nierdialyses startten in 1991. Een tachtigtal mensen zijn nog onder behandeling of hebben reeds een niertransplantatie ondergaan. Bij sommigen waren ook de urinewegen door kanker aangetast, waardoor zelfs de getransplanteerde nieren terug verwijderd moesten worden. Bij anderen werden pre-cancereuse cellen in hun urine aangetroffen, wat wijst op een begin van kanker. De meldingen van ernstige lever of nierschade en kanker beginnen in alle landen binnen te stromen. Niet enkel de lever en de nieren worden aangetast, ongeveer een derde van de slachtoffers kreeg ook de diagnose "aorta insufficientie" te horen. Dit falen van een hartklep wordt veroorzaakt door het gebruik van phen-fen, een mengeling van een chemische en "natuurlijke" eetlustremmer, middelen die nu verboden zijn.

Wie zal er schuldig bevonden worden ?


De artsen die de kruiden om te vermageren voorschreven ? De nationale farmaceutische inspectie, die nagelaten heeft het product te registreren ? De importeur die nagelaten heeft het produkt de wettelijke controles te laten ondergaan en het te laten registreren, terwijl ze hun klanten lieten geloven dat alles wettelijk in orde was ? De apothekers die de producten verkochten zonder na te gaan of de samenstelling gecontroleerd en geregistreerd was ? Ze proberen allemaal de schuld in elkaars schoenen te schuiven.

Verdediging van voorstanders


De bewering van de voorstanders van Chinese kruidengeneeskunde dat de schadelijke effecten te wijten zouden zijn aan de bijmenging met andere produkten houdt geen steek. Meerdere studies tonen ondubbelzinnig aan dat aristolochisch zuur ALLEEN sterk kankerverwekkend en nefrotoxisch is. Het is echter niet uitgesloten dat door de combinatie met andere producten de kwalijke werking nog versterkt zou kunnen worden. Een acupuncturist uit Gent schrijft in de ‘Artsenkrant’ van 6 juni dat hij en zijn collega's sinds jaren Aristolochia voorschrijven en nog nooit enige schade vastgesteld hebben. Dit toont eens te meer aan dat het ongehoord is strenge regels op te leggen voor de introductie van "normale" medicijnen en tevens de vrije hand te laten aan de import van uitheemse kruiden waarvan maar zeer weinig geweten is. Alle kruiden, of ze nu exotisch of inlands zijn, ongeacht of ze nu al honderden jaren gebruikt worden, moeten de veiligheidstests ondergaan en gestandaardiseerd worden.

Wetgeving en onderzoek


In België is Aristolochia verboden bij Ministerieel Besluit van 01.04.93 (BS 05.05.93) verlengd bij MB van 17.5.94, 19.5.95, 14.5.96, samen met 7 andere planten. Aristolochia mag zelfs niet in homeopathische verdunningen gebruikt worden, de andere 7 wel ! Bij Koninklijk Besluit van 21.11.97 staat het ook op de lijst van verboden planten die niet in of als voedingsmiddel mogen gebruikt worden. Merkwaardig dat onze Belgische specialisten in de Chinese geneeskunst daar geen weet van schijnen te hebben. De universitieiten van Munchen en Exeter kregen de opdracht om de meldingen van schadelijke bijwerkingen op te volgen en te onderzoeken. In Duitsland is er de officiële Commissie E voor phytotherapie. Op hun lijst van absoluut verboden producten staat "Aristolochia, alle soorten". De arts John A. Beutler, die geneesmiddelenonderzoek verricht aan het ‘Laboratory of Drug Discovery Research & Development’, van het National Cancer Institute van de Verenigde Staten, schrijft ons dat alle soorten van Aristolochia dit zuur bevatten dat zeer toxisch en kankerverwekkend is. Hij is van oordeel dat iedereen die dit aan mensen voorschrijft achter de tralies zou moeten gezet worden ! De Chinese handelaren blijven deze giftige plant echter nog steeds te koop aanbieden via het internet.


Uit deze zaak blijkt nog maar eens dat niet alles wat "natuurlijk" is ook per definitie gezond is.

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
09-06-2001
Opgenomen in
Kruidengeneeskunde