5G bangmakerij in De Standaard

31-12-2019

-

door
1 minuut
Leestijd:
Feitenvrije paniekzaaierij in De Standaard van vandaag over imaginaire risico's van 5G voor zogenaamde "stralingsgevoeligen". SKEPP-lid Jan Bosmans, arts-radioloog, verbonden aan de UGent, reageert in een brief aan de ombudsvrouw van deze krant.

Geachte mevrouw De Ruyter,

Het spijt mij dat ik dit moet zeggen, maar ik ben echt geschokt door een artikel in De Standaard! Ik heb het over "Voor wie elektrosensitief is, wordt 5G de hel" (DS 31/12, pagina 12-13). Zonder één kritische noot worden hier twee pagina's gewijd aan een syndroom dat volgens alles wat de wetenschap weet over elektromagnetisme compleet onzin is. Zie hoax.fandom.com/wiki/nl/elektrohypersensitiviteit. Dat laatste wordt zelfs niet vermeld!

Ik ben er niet tegen dat mijn krant bericht over bizarre fenomenen in de wereld, integendeel. Met 'bizarre fenomenen' bedoel ik niet die zogenaamde 'elektrohypersensitiviteit', maar wel het feit dat het geloof in onbestaande syndromen het sommige mensen onmogelijk maakt om een normaal leven te leiden. De hoofdrolspeler in het betrokken artikel heeft in zijn hele leven geen dag gewerkt! Noteer dat de psychiatriebijbel DSM-5 de grens tussen onschuldige menselijke trekjes en psychiatrische afwijkingen daar stelt, waar die eigenschappen een normaal sociaal leven onmogelijk maken. 

Dit totaal onkritische artikel, blijkbaar geschreven door een 'believer', is zondermeer een smet op het wetenschappelijke blazoen van De Standaard. Te verwachten is dat het stuk een aantal lezers met vage klachten op de gedachte zal brengen dat ook zij aan dat 'syndroom' lijden.

Wat vindt de uitstekende wetenschapsredactie van De Standaard van dit fake news?

Ik kijk uit naar uw reactie.

 

Vriendelijke groet,

Jan Bosmans

Jan ML Bosmans, MD, PhD
Staff radiologist & UGent visiting professor
Dept. of Radiology - Ghent University Hospital
Corneel Heymanslaan 10 / 2K12D-0212
B-9000 Ghent - Flanders - BELGIUM

 

Link naar het artikel in De Standaard

Authors
Jan Bosmans
Publicatiedatum
31-12-2019