Het krakend geluid van gevaar

01-06-2004

-

door verscheen in :
3 minuten
Leestijd:
Chiropraxie kan gevaarlijk zijn. Het begint steeds duidelijker te worden dat alternatieve geneeskunde, en meer bepaald de chiropraxie, de gezondheid ernstig kan schaden. Nochtans wordt beweerd dat het een heel veilige behandeling is, omdat maar 1 op 400 000 behandelingen zou mislopen. Dit cijfer is enkel gebaseerd op de meldingen in de medische literatuur. Zich hierop baseren is even verkeerd als het aantal verkeersslachtoffers tellen op basis van meldingen in medische bladen.

In de Verenigde Staten en Canada werden de laatste jaren verscheidene onderzoeken verricht naar de risico's die chiropraxie kunnen inhouden. Een aantal ernstige complicaties zoals beroerte, verlamming en soms zelfs overlijden blijken zich te kunnen voordoen. Omdat de slagaders in de nek die de hersenen voeden zo nauw aan de nekwervels verbonden zijn, is de grootste omzichtigheid geboden als de nek gemanipuleerd wordt. Een chiropractor kan de slagader in de hals beschadigen door de aderwand te hard samen te drukken of overmatig te strekken. Hierdoor kan de bloedtoevoer naar de hersenen belemmerd worden of een bloedklonter ontstaan en zo een herseninfarct (beroerte) veroorzaken. De gevolgen van een beroerte zijn vaak blijvend en invalideren de patiënt in meerdere of mindere mate.

In maart '99 startte het Canadian Stroke Consortium (CSC) een onderzoek naar beroertes gedurende de voorbije jaren. Er werd in Toronto een meldpunt opgericht voor gevallen van beroerte. Hoewel dit onderzoek nog maar recent bezig is, blijkt toch nu al dat in een groot aantal van de gevallen manipulatie van de nek de oorzaak van de beroerte was. Bij de onderzochte patiënten trad in 30 % van de gevallen de beroerte spontaan op (vaak tengevolge van een aangeboren afwijking, hoge bloeddruk enz.) en bij 70% werd ze veroorzaakt door een nektrauma. Bij de helft van de gevallen van nektrauma was chiropraxie, en een enkele keer fysiotherapie, de oorzaak. Meestal treedt de beroerte op enkele uren na de beschadiging, maar het kan ook weken of maanden later zijn.

Onderzoek in de Verenigde Staten bracht identieke complicaties aan het licht. In '92 deed het Stanford Stroke Center in Californië een rondvraag bij leden van de American Academy of Neurology. De neurologen werd gevraagd of zij gedurende de laatste twee jaar patiënten hadden behandeld, die een beroerte gekregen hadden binnen de 24 uur na behandeling door een chiropractor. Er werd melding gemaakt van 55 dergelijke voorvallen bij patiënten tussen 21 en 60 jaar. Eén patiënt was aan de gevolgen overleden en 48 anderen hielden er permanente neurologische afwijkingen aan over zoals spraakstoornissen en duizeligheid.

Het CSC krijgt maandelijks 2 meldingen van beroerte na manipulatie van de nek. Dit lijkt niet veel, maar het meldpunt bestaat dan ook maar sedert maart '99 en enkel een beperkte groep van Canadese beroertecentra is hierbij betrokken. Het werkelijke aantal zal veel hoger liggen: dit is maar het topje van de ijsberg.

Het is ontstellend dat een in de meeste gevallen nutteloze behandeling dergelijke gevaren kan inhouden. Nutteloos, want nekklachten gaan meestal ook spontaan over. Voor sommige nekklachten kan het al wel eens aangewezen zijn te manipuleren, maar hiervoor bestaan er methodes die heel wat veiliger en efficiënter zijn dan chiropraxie.

Nog erger is het als er aan de nek met kracht gedraaid wordt voor kwalen die helemaal niets met de nek te maken hebben. In de USA maken de chiropractors agressieve reclame voor kraken van de wervelkolom voor heel wat ziekten zoals astma, buikkrampen, bedwateren, sinusitis, maagpijn, concentratiestoornissen, oorontsteking, reuma, ja zelfs ter voorkoming van wiegendood. Laat de nek van uw pasgeboren baby onmiddellijk kraken door een chiropractor, schrijven ze! In de brochures die ze uitdelen staat dat bijna elke ziekte van elk orgaan kan genezen door de wervels te kraken. In de USA komen er nu meer en meer vervolgingen en veroordelingen wegens bedrieglijke reclame.

Nog een ander gevaar schuilt in het feit dat 46% van de Amerikaanse chiropractors actieve tegenstanders van vaccinaties tegen kinderziekten zijn (Volgens hun eigen publicaties: J Manipulat Physiolog Therapeut 1994;17:584-90). Als zij hun zin krijgen zullen de gevaarlijke ziekten die nu bijna verdwenen zijn weer slachtoffers gaan maken (polio, mazelen, kinkhoest,…).

Verder waagt zowat 2/3 van hen zich ook aan allerlei andere twijfelachtige praktijken zoals homeopathie (37%), kinesiologie (37%), acupressuur (65%), het voorschrijven van diëten (83%), maar ook meer exotische oplichterijen zoals diagnoses door middel van haaranalyse, candeling (brandende kaarsjes in het oor steken), enz... (Zie National Board of Chiropractic Examiners. "Job Analysis of Chiropractic: A Report, Survey Analysis, and Summary of the Practice of Chiropractic within the United States.")
Lectuur:

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
01-06-2004
Opgenomen in
Chiropraxie