Fundraiser - steun de vrijheid van meningsuiting!

01-04-2019

-

door
54 seconden
Leestijd:
De vrijheid van meningsuiting wordt dezer dagen van alle kanten beschimpt. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik. Recent werd ook SKEPP in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het zomernummer (enkel toegankelijk voor leden, na inloggen op de website) van ons ledenmagazine ‘Wonder en is gheen Wonder’ waarin onder meer de methodes van Carl Van De Velde en zijn gelijknamige “Instituut” op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SKEPP, is ‘Wonder en is gheen Wonder’ dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken op kritische wijze te benaderen.

In het artikel werden de inhoud van de seminars/masterclasses van Carl Van de Velde en zijn Instituut en de verkooppraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd.  Het betrof (1) een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini (6 geheimen van beïnvloeding) en de 9 stappen volgens psycholoog Antony Praktanis en (2) een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, zoals daar zijn NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort.

In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Carl Van De Velde en zijn Instituut de auteurs van het artikel - SKEPP-leden Patrick Vermeren en Bart Van de Ven - prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 EUR (!).

SKEPP kan de poging om haar auteurs monddood te maken niet met lede ogen aanzien. SKEPP steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren.

Op deze pagina vindt u de volledige tekst van deze oproep en kan u een bijdrage storten voor het fonds.

Authors
SKEPP vzw
Publicatiedatum
01-04-2019
Opgenomen in
Human Resource Management