Etienne Vermeersch

15-02-2019

-

door
1 minuut
Leestijd:
Het zal niemand zijn ontgaan dat Etienne Vermeersch, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, op 18 januari overleden is. Bij al het lof en eerbetoon dat hem te beurt viel, is de belangrijke rol die hij speelde in de “skeptische beweging” wat op de achtergrond geraakt.

Etienne Vermeersch was immers een van de stichters van de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP), op 8 juni 1990, samen met onder meer Wim Betz, Jean Paul Van Bendegem, Ronny Martens en Tim Trachet. Zijn rol in de oprichting was veel meer dan een formaliteit. Anderhalf jaar daarvoor al was hij betrokken in intens overleg en samenwerking tussen Vlaamse skeptici, wat tot de oprichting zou leiden. Zeker in het begin, toen veel nog moest geregeld worden, was Etienne Vermeersch zeer actief. Hij was een spreker op het (tweede) Europees Skeptisch Congres in Brussel in 1990, nauwelijks enkele maanden na de oprichting van SKEPP.

Een echt leidende rol in SKEPP wilde hij niet spelen. Naarmate hij het steeds drukker kreeg, onder meer in zijn academische loopbaan, en ook steeds meer voor andere onderwerpen gevraagd werd, nam hij ee, rol op de achtergrond in. Maar als het moest was hij present. Dan verkondigde hij de kritische stem waar geen speld tussen te krijgen was. Ons geheim wapen, zeiden we wel eens.

Deze tekst van hem, een lezing gehouden op de eerste grote bijeenkomst van SKEPP, geeft een goed inzicht in zijn skeptisch denken: “Wetenschappelijke apriori’s tegen het paranormale”. 

Niemand is onvervangbaar, zo wordt gezegd, maar Etienne Vermeersch laat in de skeptische beweging een grote leemte achter, als geleerde en denker, maar ook als vriend en goede steun.

(Meer in het volgende nummer van Wonder en is gheen Wonder)

CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons">Foto attributie

Authors
Tim Trachet
Publicatiedatum
15-02-2019