Edito NR.1, 2012

Nieuw ledenbeheer voor SKEPP
06-10-2012

-

door verscheen in :
2 minuten
Leestijd:
SKEPP groeit en blijft groeien. Eind mei 2011 waren we met 635, eind 2011 met 826, inclusief 7 ereleden. Die groei kwam er op twee manieren. In de zomer lanceerden we een ronselactie bij oud-leden, waarmee we een 80-tal ‘verloren schapen’ terugwonnen.

Of moet ik ‘geiten’ schrijven, de term die in de parapsychologie gebruikt wordt om skeptische proefpersonen te onderscheiden van gelovige ‘schapen’? Daarnaast dienden zich heel wat nieuwe leden aan, ongetwijfeld dankzij de vele malen dat SKEPP in het nieuws kwam. De nieuwe lidmaatschapsaanvragen zijn een beetje onze barometer: als er een plotse toename is, weten we dat we een positief effect hebben bereikt. De recente ‘clash van de Gentse filosofen’ lijkt die barometer een forse duw gegeven te hebben. De laatste twee maanden loopt er zowat één aanvraag per dag binnen op onze website.

Maar met groei komen er ook groeipijnen. Ons ledenbeheersysteem is ontwikkeld toen SKEPP nauwelijks meer dan 200 leden telde. Het kreeg een aantal keer een facelift, maar uiteindelijk barstte het uit zijn voegen. Enkele weken geleden zijn we overgeschakeld op een volledig nieuw systeem, ‘in the cloud’ zoals dat tegenwoordig heet. Met dat systeem zal u zelf uw gegevens kunnen beheren: adreswijziging, e-mailwijziging, lidmaatschapsverlenging, inschrijven op maillijsten, inschrijven op evenementen, enzovoort. Het nieuwe ledenbeheer heeft ook voor de organisatie vele voordelen. Zo is het eenvoudiger om adressenlijsten te exporteren voor de verzending van het tijdschrift, mailings te verzorgen naar alle of bepaalde leden, het beheer van bunkmail wordt grotendeels geautomatiseerd, en de website kan informatie bevatten die enkel zichtbaar is voor leden. Uw privacy is voor ons ook erg belangrijk, daarom zal de toegang tot uw gegevens streng gereglementeerd zijn binnen onze organisatie. Bestuursleden en medewerkers krijgen enkel toegang indien hun taken binnen de organisatie dat vragen, en dan enkel tot de gegevens die ze daarvoor nodig hebben. Dat was impliciet het geval bij het oude systeem, maar is nu expliciet ingebouwd in het nieuwe beheersysteem.

U leest er binnenkort meer over op onze website. Maar we hebben uw hulp nodig om het geheel op punt te stellen. Om toegang te krijgen moet u een login en een paswoord hebben. Daarvoor zal u binnenkort een mail ontvangen, en daar knelt het schoentje. Van velen van u heeft SKEPP geen mailadres, of enkel een oud, vervallen adres. Als u nog nooit een mail van SKEPP kreeg (bunkmail telt niet voor deze test), zoals een uitnodiging voor de algemene vergadering of een aankondiging van een evenement zoals 20 jaar SKEPP in 2010, dan hebben we geen e-mailadres van u. In dat geval ontvangen we graag een mailtje op ledenadmin@skepp.be met uw naam, postadres (om naamgenoten te onderscheiden) en e-mailadres. Dan brengen we dat in orde. Als u zelf geen e-mail heeft, stuur dan het e-mailadres van een familielid of vertrouwenspersoon. Het e-mailadres wordt de sleutel tot uw gegevens, samen met een door u gekozen paswoord. SKEPP zal het maar uitzonderlijk gebruiken, voor een mailing van algemeen belang of om u eraan te herinneren dat uw lidmaatschap vervalt. Tevens worden richtlijnen naar dit adres gemaild indien u uw wachtwoord vergeten bent.

Vanaf dit jaar zal een lidmaatschap ook lopen vanaf de dag dat u zich hebt aangemeld tot één jaar daarna. We werken niet meer met kalenderjaren of nazendingen van de reeds verschenen nummers van het tijdschrift. Bij de overdracht van de gegevens van onze huidige leden hebben we 1 januari als start van het lidmaatschap genomen, vermits die informatie niet beschikbaar was in het oude bestand. Onze ICT-ploeg is nog bezig om de laatste plooitjes glad te strijken voor we u toegang geven. Er zal een handleiding verschijnen op de SKEPP-website en het startschot zal gegeven worden via een gepersonaliseerde mail. Mogelijk hebt u die reeds gekregen op het moment dat u dit leest.

Authors
Paul De Belder
Publicatiedatum
06-10-2012