DiSC

Wat is DiSC?

DiSC Classic is een test die als ambitie heeft dat volwassenen zichzelf en andere volwassenen beter zou leren kennen. Er worden vier zaken gemeten met 28 items: dominantie, invloed, stabiliteit en consciëntieusheid (vandaar DiSC). Het is een zelfscorend instrument.

DiSC Indra is een test die als ambitie heeft de “relatiedynamieken” grondig te begrijpen. Er worden 18 clusters gemeten: Convincing, Expressive, Sociable, Cheerful, Receptive, Cooperative, Patient, Modest, Careful, Private, Serious, Matter-of-Fact, Resolute, Demanding, Competitive, Pioneering, Control-Adapt, Affiliate-Detach. Het is eveneens een zelfscorend instrument.

Deze testen zijn vrij wijd verspreid in organisaties.

 

Wat geloven mensen?

Dat de test een degelijke test is en ons iets kan leren over verschillen tussen mensen en hoe er mee om te gaan. In de Engelse handleiding staan claims als zouden mensen hun communicatievaardigheden en conflicthantering kunnen verbeteren.

 

Waarom geloven mensen dit?

 • Wij zijn allen aangeboren lichtgelovig, dus als iemand zegt dat het om een degelijke test gaat, zijn we geneigd dit te geloven, vooral als het van een (zelfverklaarde) expert komt (autoriteitsargument) of wanneer veel mensen er blijken in te geloven (Bandwagon-effect).
 • De test wordt bovendien verspreid in de Human Resources middens, waarvan men dus vaak onterecht aanneemt dat deze met bewezen methodes of modellen werken.
 • In de handleiding van de DiSC Indra wordt beweerd dat de test een grote overeenstemming vertoont met het interpersoonlijk circumplex en de testen.

 

Wat zijn de feiten en wat zegt de wetenschap?

 • Los van het inhoudelijke is er de laatste tijd veel kritiek op zelfscorende instrumenten. Het probleem is dat heel wat onderzoek heeft uitgewezen dat een flink deel van de populatie zichzelf verkeerd inschat. Multirater beoordelingen leveren een accurater beeld op.
 • Van deze test valt in de hele APA (American Psychological Associaton) geen enkel onderzoeksartikel te bespeuren. Dit zou geen probleem zijn mocht het een test zijn die hetzelfde meet dan andere, bestaande tests die al goedbevonden zijn (tijdschriften houden zich niet bezig met de publicatie van elke nieuwe test waarvoor al één of meerdere goed bevonden tests bestaan). Probleem is dat de ontwerpers van DiSC beweren dat deze test iets uniek meet. Deze claim had men wel kunnen hard maken in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Het Buros Institute heeft de test wel onderzocht en negatief beoordeeld:
  • Alle reviewers (4) wijzen op de afwezigheid van enige peer-reviewed academische publicatie.
  • In de handleiding wordt beweerd dat de theoretische grondslag is gebaseerd op Marston’s model (1979), maar er is geen enkel onderzoek geciteerd noch te vinden dat aantoont dat de DiSC voorspellende kracht heeft voor de persoonlijkheidstrekken die dit model veronderstelt (!). Er is dus geen deugdelijke theoretische grondslag.
  • Het handboek bevat onvolledige cijfers met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit (psychometrische begrippen). Er werd bijvoorbeeld geen test-hertest onderzoek gerapporteerd.
  • Er zijn geen goodness-of-fit analyses uitgevoerd.
  • De test heeft het over 18 “classical profile patterns” terwijl het handboek zegt dat er ‘maar’ 15 clusters werden geïndentificeerd.
  • De informatie die de onderzoekers van Buros vonden, beantwoordde niet aan de criteria zoals bepaald in de “Standards for Educational and Psychological Testing” (AERA, APA & NCME, 1999).
  • De beweringen waarvoor deze test nuttig kan zijn, zijn niet gestaafd.
  • Voor de ontwikkeling van de DiSC Indra Profiles wordt geen enkel onderzoek aangehaald waaruit zou blijken dat deze test wel degelijk verbanden toont met persoonlijkheidstrekken.
  • Op basis van deze informatie zeggen de reviewers van Buros:
   •  “The use of the DiSC (Classic) is not recommended”. (COLLIE W. CONOLEY, Professor of Educational Psychology, and LINDA CASTILLO, Assistant Professor of Educational Psychology, Texas A&M University)
   • “Given these limitations, there is a need for more sophisticated and ongoing research on the DiSC Indra before its use can be recommended.” (GYPSY M. DENZINE, Associate Professor of Educational Psychology, Northern Arizona University)
   • Een tweede reviewer stelt: “Furthermore, there is no attempt to demonstrate that the DiSC Indra provides any incremental validity above and beyond what can be measured by the various instruments developed for Leary’s interpersonal circumplex. Hence, one is left with a very rich history for this instrument, but it does not provide any predictive validity data or any data suggesting how the DiSC Indra provides incremental validity or added usefulness above and beyond the measures of the interpersonal circumplex to which it is highly similar in theory and structure.” (FREDERICK T. L. LEONG, Professor of Psychology, University of Tennessee)

 

Bron: Buros Insititute: http://www.unl.edu/buros/bimm/index.html
Het aanschaffen van de twee rapporten kost telkens 15 USD.