De Zesde Vijs: de winnaars

zesde vijs

De Zesde Vijs wordt toegekend aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale.

Lees meer over de prijzen van SKEPP.

Rector De Leenheer van de Universiteit Gent

Rector De Leenheer haalde scherp uit naar het geloof in pseudo-wetenschappen bij het begin van het academiejaar. Daarom kent Skepp hem een prijs toe: De Zesde Vijs. De grote ziekenfondsen, die homeopathie voor een deel terugbetalen, krijgen ,,De Skepptische Put''. 

 
,,Van de hoogopgeleide Amerikanen gelooft zestig procent dat helderziendheid en telepathie echt bestaan. Bij ons bestaat er geen onderzoek over, maar het zet me wel aan het denken over het universitair onderwijs'', zegt de rector van de universiteit Gent in een gesprek naar aanleiding van de prijsuitreiking. 

,,Uit een rapport van de National Science Foundation waarin het onderzoek naar het geloof in pseudo-wetenschappen werd gepubliceerd blijkt dat vele wetenschappelijk opgeleide mensen in paranormale verschijnselen geloven. Je zou toch denken dat die het onderscheid kunnen maken tussen wat aantoonbaar is en wat betwijfelbaar is. Daarom moeten we onze studenten veel meer als kritische vragenstellers opleiden.'' 

Het blinde geloof in pseudo-wetenschappen is volgens hem des te merkwaardiger omdat in onze hoogtechnologische samenleving wetenschappelijke verklaringen en verbanden tussen oorzaak en gevolg in principe voortdurend voorhanden zijn. ,,Het is alsof veel mensen een tegengewicht nodig hebben en daardoor in sferen van bijgeloof terechtkomen. Het is verbijsterend wat mensen allemaal voor waar aannemen.'' 

Voor zijn standpunt krijgt hij De Zesde Vijs, een jaarlijkse prijs die Skepp toekent aan wie ernstige kanttekeningen plaatst bij pseudo-wetenschappen. Skepp is de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschappen en het Paranormale.

,,De erkenning doet me plezier. Ik sta voor tweehonderd procent achter het standpunt van Skepp dat bepaalde vormen van alternatieve geneeskunde gevaarlijk kunnen zijn. Wie ernstig ziek is, kan ze als een laatste strohalm aangrijpen en dat kan slecht aflopen. Mensen bedriegen zichzelf, of laten zich bedriegen met medeweten van hoogopgeleide mensen.'' 

,,Voor homeopathie is er geen enkel aantoonbaar en wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat het werkt. Sommige mensen voelen zich er goed bij, maar dat is iets anders. Ik heb dan ook de grootste twijfels bij het feit dat een aantal ziekenfondsen homeopathie terugbetaalt. Er zijn immers andere zaken die wel noodzakelijk zijn, maar waarvoor te weinig geld is.'' 

Prijsuitreiking op 26 maart 2004 om 19 uur (Blandijnberg, Gent), gevolgd door een debat.

 

Datum
2003
Laureaat
Rector De Leenheer van de Universiteit Gent