kloptdatwel

Subscribe to kloptdatwel feed
Updated: 1 hour 29 min ago

De linke weekendbijlage (37-2017)

Sat, 23/09/2017 - 09:36


Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

Koepel van Europese wetenschapsacademies spreekt duidelijke taal over homeopathie

Wed, 20/09/2017 - 19:48

De EASAC, European Academies' Science Advisory Council, heeft in een advies aan de Europese Commissie duidelijk afstand genomen van het gedoogbeleid voor homeopathische geneesmiddelen.

Die homeopathische korrels en druppels kunnen nu nog als geneesmiddel verkocht worden zonder dat de fabrikanten bewijs hebben geleverd dat ze ook werken. Als ze maar zover verdund zijn dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat er ook nog enige werking van uit gaat en ze dus als veilig voor consumptie kunnen worden beschouwd, mogen die onzinproducten als 'homeopathisch geneesmiddel' verkocht worden. In Nederland mag er dan sinds enige tijd echt niet meer op staan waarvoor dat spul dan geacht wordt te werken volgens de homeopathie-gelovigen, maar elders in Europa gelden nog soepelere regels.

De EASAC stelt niet eens zoveel schokkends voor, gewoon een einde maken aan die rare uitzonderingspositie voor homeopatische producten:

Our purpose is not to seek the prohibition of homeopathic products, and we recognise the fundamental importance of allowing and supporting consumer choice. Rather, we aim to explore the policy dimensions for ensuring informed patient choice with the emphasis on ‘appropriately informed’, and for achieving a standardised knowledge-based, robust regulatory framework and sound advertising practices across the EU, which can apply equitably to all medicinal products, whatever their origins and whatever their mechanisms.

Maar ja, die homeopathie-gelovigen snappen ook wel dat ze nooit bewijs voor werking zullen kunnen leveren als ze aan dezelfde spelregels moeten voldoen als reguliere medicijnen. EASAC vat de stand van zaken rondom homeopathie zo samen:

Het laatste puntje is ook wel interessant, omdat in de Europese regels voor de biologische veehouderij in feite wordt opgelegd dat boeren bij zieke dieren eerst aanrommelen met homeopathische (of kruiden-) middelen voordat ze mogen overschakelen op reguliere medicijnen. Dit is eigenlijk onverdragelijk uitstel van een echte behandeling en dus dierenmishandeling. Ik schreef daar toevallig mijn allereerste stuk op Kloptdatwel over.

Maar lees vooral zelf het hele advies (pdf, 12 pagina's). En ook de berichtgeving in de Volkskrant, waarin homeopathisch arts Frans Kusse van de AVIG mag klagen: " 'De EASAC denkt vanuit een puur scheikundig model: een middel kan alleen werken als er werkzame moleculen in zitten. Terwijl wij zeggen: veel belangrijker is dát het werkt, en het bewijs daarvoor is er.'"  Ja hoor, dat kulverhaal kennen we intussen wel. Het zit ze ook niet mee, die sprookjesdokters, na 1 januari zal hijs ook vast zijn artsentitel moeten inleveren. Arme Frans!

Promoveren op het Enneagram Model aan de Radboud Universiteit

Tue, 19/09/2017 - 06:00

Het is weer raak op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Was er vorig jaar ophef over een bedroevend slecht proefschrift over acupunctuur, dit jaar trakteert de universiteit ons op een promotie op andere pseudowetenschappelijk gebied, het Enneagram. Het Enneagram Model onderscheidt negen persoonlijkheidstypen en is  volgens sommige beoefenaars gebaseerd op eeuwenoude soefiwijsheid. In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland heeft het Enneagram inmiddels een plekje veroverd in het brede spectrum aan methodes voor persoonsontwikkeling, coaching en management. En dat terwijl er nauwelijks wetenschappelijk bewijs is voor de beweringen die eraan worden opgehangen.

Volgende week, op dinsdag 26 september, zal Claudia Hoekx aan de Radboud Universiteit (RU) promoveren op een proefschrift over de gebruikswaarde van het Enneagram. Wie verwacht dat haar onderzoek duidelijkheid verschaft over de (pseudo)wetenschappelijke status van het Enneagram, komt bedrogen uit,  zal ik maar vast verklappen. Voor een korte uitleg over wat het Enneagram Model (EM) inhoudt en wat de ontstaansgeschiedenis is, verwijs ik de lezer naar het artikel dat Rob Nanninga in 2000 in Skepter schreef: Occulte karaktertypen - De doodzonden van het enneagram  (Skepter 13.2, 2000)

Buitenpromovenda

Hoekx is aan haar onderzoek begonnen na een master Religiestudies aan de RU. Haar belangrijkste motivatie om iets met het EM  te doen, lijkt te schuilen in mogelijkheid er ook spirituele zaken aan op te hangen.

Haar promotietraject verliep niet bepaald vlekkeloos. In een artikel in het universiteitsmagazine VOX van april 2016 over buitenpromovendi, wordt ‘haar geval’ naar voren gebracht. In eerste instantie was hoogleraar Peter Nissen haar promotor, maar daar raakte ze mee in conflict over de te bewandelen weg in haar onderzoek. Peter van der Velde, net als Nissen hoogleraar aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de RU, werd haar nieuwe promotor, en aan Nyenrode Business University werd prof. dr. Rob Blomme gevonden als tweede promotor. Van der Velde gooide echter in september 2015 de handdoek in de ring, omdat hij niet zag hoe de insteek van Hoekx ooit tot een verdedigbaar proefschrift zou leiden. In ieder geval niet onder zijn begeleiding: “vastgelopen op de alom aanwezige normativiteit van de onderzoekster” en “nog steeds geen heldere kritisch-afstandelijke vraagstelling”.

Uiteindelijk is er, nu aan de Faculteit Managementwetenschappen, dan toch iemand gevonden die Hoekx naar de eindstreep heeft weten te begeleiden: prof. dr. Willem de Nijs, hoogleraar emeritus Strategisch Personeelsmanagement. Het traject resulteerde in een lijvig proefschrift van meer dan 400 pagina's met als titel “The usefulness of the Enneagram model in The Netherlands”.

Wetenschappelijk basis voor het Enneagram model?

In haar proefschrift inventariseert Hoekx eerst wat er al zoal aan onderzoek is verschenen op dit gebied en vindt onder andere de doctoraalscriptie van Martijn Cremers (Tilburg University, 2005). Cremers onderzocht of je het EM terug kunt vinden in een ander persoonlijkheidsmodel:

Het FFM - Five Factor Model - is een algemeen geaccepteerde indeling voor de persoonlijkheid. In essentie draait persoonlijkheid om stabiele eigenschappen aangeduid als de 'Big Five': Dominantie, Altruïsme, Consciëntieusheid, Neuroticisme en Openheid.

Cremers’ conclusie luidt:

De basis - negen types en drie emotiecentra - van het Enneagrammodel is niet als zodanig terug te vinden. Er zijn aanwijzingen dat er samenhang is tussen de Enneagramtypes en de bijbehorende emotiecentra. Tevens zijn er samenhangen tussen de Enneagramtypes en de FFM variabelen.

De afsluitende paragraaf van Cremers’ scriptie bevat een aangename verrassing:

In mijn voorwoord heb ik geschreven dat ik aan de ene kant de critici van het model meer helderheid en duidelijkheid over het Enneagram wil bieden en aan de andere kant het met ze eens ben dat er een wetenschappelijke basis nodig is. Ik wil me daarom tot besluit aansluiten bij de scepticus Nanninga (juni 2000, www.skepsis.nl)
“Bestudering van het Enneagram hoeft niet bij voorbaat nutteloos te zijn. Het kan ons bewust maken van bepaalde verschillen tussen mensen, het kan begrip kweken voor het gedrag van anderen, het kan een manier zijn om orde te scheppen in de chaos, of het kan ertoe bijdragen dat we beter naar onszelf gaan kijken en misschien pogingen ondernemen negatieve aspecten te veranderen. Het lijkt mij echter verstandig om zulke doelen met wat minder occulte en meer wetenschappelijke middelen na te streven.”

Hoekx negeert dit onderzoek net niet helemaal, maar wijst liever op oudere (Amerikaanse) studies die wel zouden laten zien het EM wel terug te vinden is in andere persoonlijkheidsmodellen. Ze vergeet op te merken dat de persoonlijkheidsmodellen die daarbij als referentie gebruikt werden (o.a. Myer-Briggs Type Indicator)) op zichzelf ook geen beste wetenschappelijke status hebben, in tegenstelling tot het FFM wat Cremers gebruikte.

Erg grondig blijkt Hoekx overigens niet te werk gegaan bij het opsporen van die andere proefschriften. Van de oudste studie (Wagner, 1981), die naar dit aspect van het EM kijkt merkt ze op: ”The preview could not make clear to the researcher whether this study was done qualitatively or quantitatively in 1981,[..]”. Bij haar literatuurverwijzing geeft ze een ellenlange link naar waar ze dit stuk vandaan heeft en daar staat inderdaad alleen een ‘preview’ van de eerste 24 pagina’s. Ik vond echter in drie muisklikken een pdf van de hele dissertatie. Snel doorscrollen laat zien dat Wagner het kwantitatief aanpakt, maar daarbij ook nauwelijks oog heeft voor het gevaar van meervoudig toetsen bij het aanwijzen van significante verbanden.

Al deze onderzoeken mogen dan, als we statistische onvolkomenheden even door de vingers zien, aantonen dat het EM intern consistent is, en betrouwbaar in de zin dat het EM type van personen nauwelijks verandert. Maar dat betekent nog niet dat het model ook een bruikbaar model is voor wat je er mee wilt doen. Volgens Nanninga in Skepter:

De waarde van zulke persoonlijkheidsprofielen is nogal beperkt omdat ze slechts in geringe mate correleren met het feitelijke gedrag. Dit gedrag is niet consistent en hangt in hoge mate af van de situatie. Als we weten dat iemand een ander heeft geholpen, kunnen we daaruit gewoonlijk niet afleiden dat hij onder andere omstandigheden eveneens hulp zal bieden.

Sociaal-constructivisme

Voor Hoekx lijkt de afwezigheid van zo’n wetenschappelijk fundament sowieso niet een heel belangrijke kwestie. Ze laat immers zien dat de onderzoeken die positief uitpakken voor het EM gebaseerd zijn op telkens andere invullingen van het EM, zodat het maar de vraag is of je kunt spreken van een groeiende verzameling aan bewijs dat steeds sterker wijst op de correctheid van het model. En de enige studie die in Nederlandse context is uitgevoerd, waarbij een wetenschappelijk geaccepteerd referentiemodel werd gebruikt, pakt negatief uit. En dan schrijft ze:

A topic that is raised by this, is: wat [sic] is the ground on which one decides that a model is a model in scientific research? In the discussed EM studies, this has been done mainly in a quantitative way. This method could be outdated. For example, the fact that people consider a model as a model is in socio-constructivist research sufficient to speak of a model as a model. From a social-constructivist point of view , the validity of a model is not something that is absolute, but something that users grant. However, the EM has not been investigated according to this paradigm.

Hoekx legitimeert haar onderzoek door te wijzen op het feit dat het EM in Nederland al veel wordt gebruikt, maar de vraag of dat gebruik zelf legitiem is op grond van het beschikbare wetenschappelijk bewijs voor het EM verwaarloost ze.
Over haar onderzoeksopzet:

The research design was based on social constructivism on methodological grounds because a realistic EM research design was not seen as the most realistic option. This implied that logically seen the attitude of the researcher was subjective, the epistemology relativistic, the methodology qualitative, and the research question was an open question.

Dit onderzoek bestaat naast het literatuuronderzoek wat ik kort besprak, uit het analyseren van interviews met coaches die jarenlange ervaring hebben in het gebruik van het EM, en managers die het EM toepassen in hun omgang met personeel.
Ondanks het beroerde Engels is het literatuuronderzoek nog best leesbaar. Deze status quaestionis is een cadeautje van Hoekx, en eigenlijk overbodig voor haar onderzoek. Ten eerste omdat er geen eerder EM onderzoek gedaan is in de Nederlandse context (hier negeert ze Cremers dus bewust, omdat dat geen dissertatie betreft, maar ‘slechts’ een doctoraalscriptie). En ten tweede omdat zoiets overbodig is in die sociaalconstructivistische opvatting van wetenschap bedrijven, waarin de onderzoeker vooral lekker blanco moet beginnen met zich onderdompelen in het onderzoek.

Wanneer Hoekx het heeft over de twee paradigma’s waarmee je volgens haar wetenschap kunt bedrijven, haak ik bijna voorgoed af. De ene, waar skeptici mee uit de voeten kunnen, gaat uit van een objectivistisch wereldbeeld, een realiteit die er ook is als we zelf niet kijken. In het sociaalconstructivistische paradigma komt kennis alleen tot stand middels interactie en is alles subjectief. Het levert proza als dit op:

The objective in social constructivist research is not to identify the absolute truth, but to identify a phenomenon in such a way that the layering of the meaning of a construct, like the EM usefulness, is mapped although it is on forehand space-time limited. ‘Facts’ in social-constructivist research only have meaning in a network of research values. Knowledge claims are by definition context dependent and cannot be generalized. An important criterion for this kind of research is not causality as in realistic research, but the viability of knowledge. Viability implies the value the research has for science and society, for example: in enlivening a public debate or for policy making.
In  other words, if the EM usefulness is examined in a social-constructivist paradigm, then research results can be seen as interpretation of interpretations that map the layering of the construct EM usefulness. The results have sense in a network of research values that are societally more or less viable.

Na het lezen van dergelijke teksten, vroeg ik me af waarom Hoekx eigenlijk zo graag wilde promoveren. Maar na even nadenken, begreep ik het wel: zo’n promotiebul kun je natuurlijk zien als een interpretatie van interpretaties die de gelaagdheid van het construct promotie aan Nederlandse universiteiten blootlegt en zo betekenis krijgt in een netwerk van onderzoekswaarden die min of meer levensvatbaar zijn gebleken in onze samenleving …

Kritiek op critici

Wat verderop in het proefschrift komen we nog een hoofdstukje ‘Criticism on the EM’ tegen waar Hoekx naast wat opmerkingen uit slechts één proefschrift (Alber, 2010) tot mijn verrassing ook nog Nanninga aanhaalt! Ik had dat eigenlijk niet meer verwacht, want een van de eerste dingen die ik deed toen ik het boekwerk in handen kreeg, was in de literatuurlijst opzoeken of zijn Skepter-artikel daar bij stond, wat niet het geval is.
Van de kritiek van Nanninga pikt ze alleen op dat de enneagramtypes “niet duidelijk [zijn] vastgelegd, zodat de auteurs niet allemaal dezelfde eigenschappen aan een type toeschrijven. Op grond van hun persoonlijke ervaringen leggen ze soms andere accenten of verbanden.” Volgens Hoekx is dat begrijpelijke kritiek, maar niet problematisch voor het EM of de toepassing ervan:

The critics formulated by Nanninga are understandable if one considers that the EM typology often is described in terms that refer to external visible behaviour while it is all about the inner drive, strategy, or worldview which underlie the outward behaviour. This inner strategy is difficult to catch directly in words, so, it has been described metaphorically. However, the metaphorical description can in various ways and that might explain the huge amount of different EM type descriptions. [...]
In other words, these critics stem from the fact that the EM is entrusted to paper. Who takes orally knowledge of the EM has the possibility to feel or experience directly what kind of inner strategy is most appropriate by directly recognizing the spoken energy.

Om met de grote filosoof JC (Johan Cruijf) te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Of deze opvattingen van Hoekx nog iets met zinnige wetenschapsbeoefening te maken hebben, waag ik te betwijfelen. In plaats van te verhelderen, maakt ze steeds meer een black box van het EM, waarvan de waarde alleen maar door de beoefenaars zelf ondervonden kan worden. De critici hebben zich volgens Hoekx ook alleen maar gericht op het EM als persoonlijkheidsmodel, maar niet op EM als spiritueel model. Dat laatste is dan misschien wat Hoekx er zelf zo interessant aan vindt, maar staat nogal ver af van hoe het EM in de praktijk wordt gebruikt.

En wat is het EM dan eigenlijk als spiritueel model? Hoekx beschrijft dat je aan de negen punten waarden kunt hangen, maar met de verbindingslijnen in het schema kun je volgens haar vervolgens niets, want dat zou een hiërarchie veronderstellen tussen die waarden. De meeste lezers zullen in zo’n spiritueel EM dan ook niet meer zien dan een lijstje woorden waarbij misschien gemediteerd kan worden, het plaatje van het Enneagram is compleet uit beeld verdwenen. Maar ja, zoals Hoekx eerder aangaf, het is voldoende als de gebruikers het zelf als model opvatten om het model als model te bestuderen …

Hoekx besteed ook nog wat pagina’s aan wiskundig gefröbel met de getallen en vormen in het Enneagram. Het paadje dat gevormd wordt door de getallen 1-4-2-8-5-7 spreekt tot de verbeelding, je kunt het terugzien in de decimale ontwikkeling van de breuk 1/7 = 0,142857142857… Als je dit vermenigvuldigt met 1, 2, 3, 4, 5 of 6 blijf je dezelfde getallenreeks tegenkomen. En dan komt een zinnetje waarbij ik zowat van de bank viel toen ik het las: “Furthermore these numbers are listed in the constant pi (π=3.142857).” Au.
Een pagina eerder poneert ze “The property of the recurring fracture occurs only in the decimal number system” wat onbegrijpelijk is (recurring fracture is geen wiskundige maar een medische term). Als er bedoeld is dat repeterende breuken alleen in het decimale systeem voorkomen is het onwaar. Voorts dateert ze de ontdekking van het decimale systeem in de 15de eeuw, waarmee ze er ongeveer een millenium naast zit. En de directe voorloper van de schrijfwijze met decimalen achter de komma zoals wij die nu gebruiken, is eind zestiende eeuw bedacht door Simon Stevin. Au, Au. Een pagina verderop blijkt ze ook al niet te weten dat het idee van een magisch vierkant is dat je het moet vullen met allemaal verschillende getallen. Driewerf au.

Nog even kort over die interviews die Hoekx afnam en analyseerde. Ze gebruikte daarvoor de Grounded Theory Approach, die als ik het goed begrijp neerkomt op het gaandeweg identificeren van begrippen en categorieën in de beschikbare kwalitatieve gegevens (zoals deze interviews) net zo lang tot je niets nieuws meer tegenkomt: er treedt saturatie op. Vervolgens kun je dan de onderlinge relaties van die gevonden begrippen verder analyseren.
Wat Hoekx opviel was dat die saturatie niet op leek te treden bij de interviews met de coaches met minstens 15 jaar ervaring. Zij besloot dat het na 12 gesprekken wel welletjes was, een tamelijk willekeurig punt om haar onderzoek af te kappen. Je zou je natuurlijk ook af kunnen vragen of het uitblijven van die saturatie niet een heel sterk signaal is dat je werkelijk alles wat je maar wil aan het EM kunt ophangen (en dat dat in de praktijk ook gebeurt), en dat daarmee het model zo ‘open’ is dat het volstrekt nietszeggend is.

Promotieplechtigheid

De promotiecommissie bestaat zoals gebruikelijk aan de RU uit de (co)promotoren en nog minstens vijf personen, waaronder de leden van de manuscriptcommissie. In dit geval zit er ook niemand anders in. Alle leden van de promotiecommisie hebben dus als promotor of als lid van de manuscriptcommissie eigenlijk al hun fiat aan dit proefschrift gegeven. Er zijn blijkbaar ook geen andere experts op dit vakgebied aangezocht voor de oppositie en niemand heeft zich daar zelf voor aangemeld. De promotieplechtigheid belooft dus een gezellig onderonsje te worden. We zullen zien of er nog wat spannends gebeurt en daarover later berichten.

Twee personen uit de manuscriptcommissie komen overigens ook voor in een ander artikel dat Rob Nanninga in Skepter schreef: Spiritualiteit voor managers - Go with the flow naar Nyenrode (Skepter 20.2, 2007), het gaat om de inmiddels 93 jarige ‘honorair’ hoogleraar Paul de Chavigny de Blot en Sharda Nandram, associate professor Entrepeneurship and Spirituality, beiden aan Nyenrode Business University.
Verder hebben we dan nog prof. dr. Hans Doorewaard (hoogleraar emeritus Organisatieontwikkeling aan de RU), prof. dr. Herman van den Bosch (hoogleraar Management Education aan de Open Universiteit) en  prof. dr. Teun Hardjono (hoogleraar emeritus Quality Management aan de Erasmus Universiteit). De betrokkenheid van Hardjono is enigszins opmerkelijk te noemen. Hij kwam een paar jaar terug in opspraak toen een promovendus van hem op plagiaat werd betrapt. Een van de maatregelen die de Erasmus Universiteit Hardjono oplegde, was dat hij aan die instelling geen promovendi meer mocht begeleiden en  ook geen lid meer mocht zijn van een promotiecommissie. Aan de Radboud Universiteit mag hij zo'n rol blijkbaar nog wel vervullen.

De linke weekendbijlage (36-2017)

Sat, 16/09/2017 - 06:00


Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

Genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs 2017

Fri, 15/09/2017 - 06:00

De Vereniging tegen de Kwakzalverij zal op zaterdag 7 oktober bekend maken wie dit jaar de Meester Kackadorisprijs binnensleept. De prijs is bedoeld voor die instelling, persoon of onderneming die afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland.

Dit jaar staan er maar liefst veertien genomineerden op de lijst die op 14 september bekend werd gemaakt! Is het dit jaar zoveel erger gesteld met kwakzalverliefhebbers of gebrek aan optreden tegen kwakzalverij? Volgens de VtdK was er een "ongemeen groot aantal meldingen". Een mooie selectie kandidaten of valt er wel wat op aan te merken? Wie mist er beslist op het lijstje en wie hoort er echt niet op thuis? Discussieer mee en geef uw keuze aan in de poll!

Bij de beoordeling van de lijst is het wel goed in het achterhoofd te houden wat de bedoeling van de prijs precies is. Die is niet in eerste instantie bedoeld om de ergste kwakzalver aan te wijzen. Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) staat het reglement. Uit de inleiding daarbij:

Hoewel daadwerkelijk actieve kwakzalvers niet worden uitgesloten, is nadrukkelijk ook gedacht aan personen/instellingen die via publiciteit, geldstromen, opleidingen, wet- of regelgeving, mantelorganisaties, rechtspraak of anderszins de kwakzalverij hebben bevorderd zonder daarbij zelf vuile handen te maken. Het kan zijn dat de bekroonde activiteiten willens en wetens zijn ondernomen, maar ook naïeve of bona fide inspanningen die wellicht onbedoeld de kwakzalverij hebben bevorderd, kunnen in aanmerking komen. Goed bedoeld is dus geen excuus!

De genomineerden
 1. BIT Magazine - dit magazine voor paardenliefhebbers besteed vaak kritiekloos aandacht aan allerhande kwakzalverij.
 2. B & W, Utrecht - het gemeentebestuur gaat in zekere zin mee met de angstverhalen over gezondheidseffecten van zendmasten.
 3. CIRAN - revalidatie-instelling die de unieke behandelmethode 'elementaire therapie' aanbiedt, waar een weekend in een Tibetaans instituut voor een ‘seminar levenskunst’ deel van uitmaakt.
 4. Deventer Ziekenhuis - gaat haar patiënten complementaire zorg aanbieden.
 5. Femme Amsterdam - verloskundigenpraktijk in Amsterdam Zuid, die tegen een fikse bijbetaling allerlei overbodige extra zorg aanbiedt, waaronder consulten bij de acupuncturist.
 6. Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV) - accrediteerde een homeopathie-opleiding van de Vereniging voor Verloskunde en Homeopathie in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie. Maar dit is al eerder weer ingetrokken.
 7. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) - een van de eisen van de periodieke herregistratie is dat een apotheker alternatieve geneesmiddelen als homeopathie en kruidengeneesmiddelen moet kunnen bereiden.
 8. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch - als eindverantwoordelijke voor de functie exorcist, die aan het bisdom door Frank As wordt vervuld.
 9. Merlijn Boekhandel in Haarlem - voor het aanbieden en aanprijzen van een berg aan gevaarlijke kwakzalversliteratuur.
 10. Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipodeem (NL-Net) - geeft in hun blad Lymfologica veel ruimte aan kwakdenkers.
 11. Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVvCC) - omdat bijvoorbeeld de "perfide kwakzalver Oliver Groh" gewoon op hun ledenlijst staat.
 12. Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) - vanwege de accreditatie van enkele HBO-master opleidingen in de ‘manuele therapie’.
 13. Pulse Media Group - produceert bijlagen vol dubieuze aanprijzingen van commerciële zorgverleners die worden meegestuurd met periodieken als Arts & Auto, De Volkskrant, Elsevier, Management Team en Trouw.
 14. VaccinatieRaad - Een zogenaamd goed doel met ANBI-status dat misleidende informatie over vaccinaties verspreid.

De redenen voor nominatie staan uitgebreider op de site van de VtdK. De 'gelukkige' winnaar wordt op 7 oktober bekend gemaakt, voorafgaand aan het jaarlijkse middagsymposium van de VtdK.

Poll

Wat denkt de lezer van Kloptdatwel ervan? Daar zijn we uiteraard benieuwd naar. Geef uw commentaar in de reactiemogelijkheid hieronder en vul de poll in. Meteen stemmen als u uw mening al klaar hebt, maar wachten met stemmen kan natuurlijk ook om de overwegingen van andere commentatoren uw eerste oordeel mogelijk te laten beïnvloeden. De jury van de Meester Kackadorisprijs gaf in 2015 de prijs nog aan de winnaar van onze poll, maar vorig jaar weken ze af. Wie weet beïnvloed uw stem dit jaar stiekem toch weer de keuze van de winnaar! Poll sluit op 5 oktober 2017.

#yop-poll-container-5_yp59bb5cf6a01c8 { width:200px; background:#fff; padding:10px; color:#555; overflow:hidden; font-size:12px; } #yop-poll-name-5_yp59bb5cf6a01c8 { font-size:14px; font-weight:bold; } #yop-poll-question-5_yp59bb5cf6a01c8 { font-size:14px; margin:5px 0px; } #yop-poll-answers-5_yp59bb5cf6a01c8 { } #yop-poll-answers-5_yp59bb5cf6a01c8 ul { list-style: none outside none; margin: 0; padding: 0; } #yop-poll-answers-5_yp59bb5cf6a01c8 ul li { font-style:normal; margin:0px 0px 10px 0px; padding:0px; font-size:12px; } #yop-poll-answers-5_yp59bb5cf6a01c8 ul li input { margin:0px; float:none; } #yop-poll-answers-5_yp59bb5cf6a01c8 ul li label { margin:0px; font-style:normal; font-weight:normal; font-size:12px; float:none; } .yop-poll-results-5_yp59bb5cf6a01c8 { font-size: 12px; font-style: italic; font-weight: normal; margin-left: 15px; } #yop-poll-custom-5_yp59bb5cf6a01c8 { } #yop-poll-custom-5_yp59bb5cf6a01c8 ul { list-style: none outside none; margin: 0; padding: 0; } #yop-poll-custom-5_yp59bb5cf6a01c8 ul li { padding:0px; margin:0px; font-size:14px; } #yop-poll-container-5_yp59bb5cf6a01c8 input[type='text'] { margin:0px 0px 5px 0px; padding:2%; width:96%; text-indent:2%; font-size:12px; } #yop-poll-captcha-input-div-5_yp59bb5cf6a01c8 { margin-top:5px; } #yop-poll-captcha-helpers-div-5_yp59bb5cf6a01c8 { width:30px; float:left; margin-left:5px; height:0px; } #yop-poll-captcha-helpers-div-5_yp59bb5cf6a01c8 img { margin-bottom:2px; } #yop-poll-captcha-image-div-5_yp59bb5cf6a01c8 { margin-bottom:5px; } #yop_poll_captcha_image_5_yp59bb5cf6a01c8 { float:left; } .yop_poll_clear { clear:both; } #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 { } .yop-poll-results-bar-5_yp59bb5cf6a01c8 { background:#f5f5f5; height:10px; } .yop-poll-results-bar-5_yp59bb5cf6a01c8 div { background:#555; height:10px; } #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 div#yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 button { float:left; } #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 div#yop-poll-results-5_yp59bb5cf6a01c8 { float: right; margin-bottom: 20px; margin-top: -20px; width: auto; } #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 div#yop-poll-results-5_yp59bb5cf6a01c8 a { color:#555; text-decoration:underline; font-size:12px;} #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 div#yop-poll-back-5_yp59bb5cf6a01c8 a { color:#555; text-decoration:underline; font-size:12px;} #yop-poll-vote-5_yp59bb5cf6a01c8 div { float:left; width:100%; } #yop-poll-container-error-5_yp59bb5cf6a01c8 { font-size:12px; font-style:italic; color:red; text-transform:lowercase; } #yop-poll-container-success-5_yp59bb5cf6a01c8 { font-size:12px; font-style:italic; color:green; } .yop-poll-forms-display{} Wie verdient de prijs het meest?
 • BIT Magazine
 • B & W, Utrecht
 • CIRAN
 • Deventer Ziekenhuis
 • Femme Amsterdam
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch
 • Merlijn Boekhandel in Haarlem
 • Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipodeem (NL-Net)
 • Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVvCC)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 • Pulse Media Group
 • VaccinatieRaad
  Vote View Results Total Answers 1 Total Votes 1

  Pas op voor satanische rozenkransen

  Tue, 12/09/2017 - 14:03

  De Illuminati zijn weer eens lekker bezig met hun verderfelijke praktijken. Nu op de Filipijnen, waar ze brave katholieken proberen te verleiden om te bidden met satanische rozenkransen die ze gratis verspreiden. Deze rozenkransen zijn gewijd door het kwade, en als je er per ongeluk mee aan de gang gaat, zul je gevolgd worden door kwade geesten. Althans, dat beweerde Father Ambrosio Nonato Legaspi, exorcist van het Diocees Novaliches, in een radiouitzending op 7 augustus jl.

  De waarschuwing van deze vrome heer kreeg meer aandacht toen de website van de Katholieke Bisschopsconferentie van de Filipijnen er op 4 september aandacht aan besteedde. Daarna ging het verhaal snel rond op het internet. Niet zo duidelijk uit alle berichten wordt wat er dan mis zou zijn met die rozenkransen en hoe je dat kunt zien.
  In de radiouitzending legde Legaspi echter uit dat het gaat om plastic rozenkransen die al minstens sinds 2004 wereldwijd opduiken en ook wel als 'New Age Rosary' worden aangeboden (zie bericht op de website van het Diocees nav de ophef). Het zijn gewoon goedkope prullen die in China gefabriceerd zijn.

  Dit filmpje van een paar jaar terug legt uit wat er allemaal voor verborgen symboliek op de kruisjes te vinden is:

  De geruchten over het satanische karakter ontstonden vermoedelijk in Medjugorje, een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. In de comments op het weblog van ene Joseph Sciambra vertelt een reaguurder dat deze rozenkransen oorspronkelijk gemaakt werden door een Italiaans familiebedrijfje en dat de gebruikte symbolen vrij standaard zijn in Italië. Door de valse geruchten ging het bedrijf echter over de kop. De mallen zullen wel opgekocht zijn door iemand die de rozenkransen tegenwoordig in China laat vervaardigen.

  De linke weekendbijlage (35-2017)

  Sat, 09/09/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

  Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

  Coen Vermeeren weg van TU Delft

  Wed, 06/09/2017 - 10:13

  Het universiteitsblad Delta meldt vanochtend dat Vermeeren ‘in onderling overleg’ met de universiteit heeft besloten op te stappen: 'Omstreden hoofd van Studium Generale opgestapt'. Vermeeren was als sinds 2003 hoofd van Studium Generale, maar kwam vanaf omstreeks 2010 steeds vaker in opspraak vanwege zijn programmering. En met zijn eigen uitgesproken opvattingen. Hij gaf ruim baan aan complotdenkers en pseudowetenschappers, zonder daarbij zorg te dragen voor gedegen kritiek.

  Stichting Skepsis volgde de capriolen van Vermeeren al jaren met verbazing. In 2010 schreef Martin Bier een stuk op het blog van Skepsis over de presentatie van de magneetmotor van de Turkse uitvinder Yildiz. Later schreef de hoofdredacteur van Skepter, Rob Nanninga, uitgebreid over de UFO-verhalen van Vermeeren zelf. Hij recenseerde fileerde o.a. diens boek Ufo's bestaan gewoon.
  De laatste jaren kwam Vermeeren ook in het nieuws met zijn geloof dat de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten heel anders in elkaar steken dan alle officiële rapporten hebben laten zien: hij kwam uit de kast als een echte 9/11 truther. De werkwijze van Vermeeren was telkens weinig wetenschappelijk te noemen. Die kwam neer op het copy-pasten van bekende complottheorieën en de reeds lang bekende weerleggingen daarvan gewoon straal te negeren.

  In 2010 sprak toenmalig voorzitter van Skepsis, Frans Sluijter, zijn zorgen uit over de gang van zaken bij  Studium Generale middels een brief (op persoonlijke titel) aan de rector van zijn alma mater. Van die brief zou Vermeeren later nog herhaaldelijk opmerken dat Skepsis daarin om zijn ontslag had gevraagd, maar dat is flauwekul, lees de brief er maar op na. Wel nam de universiteit toen maatregelen (Sluijter was ook niet de enige die met kritiek kwam) en werd Vermeeren min of meer onder curatele gesteld. Daarvan was echter na een paar jaar niet veel meer te merken.
  Wat nu de concrete aanleiding voor het opstappen van Vermeeren is, was Delta (nog) niet bekend, daar wilde de leidinggevende van de dienst waaronder Studium Generale organisatorisch is opgehangen niets over kwijt en Vermeeren was niet bereikbaar voor commentaar.

  Vermeeren was overigens afgelopen weekend nog wel te zien in Searching for Aliens, een afstudeerfilm van een student aan de filmacademie, die bij de NPO werd uitgezonden. Daarin zien we Vermeeren o.a. gezellig samen met rapper Lange Frans kijken naar een ufo-filmpje dat opgenomen is in Jerusalem 2011, en dat serieus bediscussiëren (vanaf 7:00) zonder blijkbaar op de hoogte te zijn dat dit indertijd al heel snel ontmaskerd is als een hoax.

  Duitse medische experts: schaf beroep Heilpraktiker af

  Wed, 06/09/2017 - 06:00

  Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

  Eindelijk is het zover: een groep van Duitse medische experts wil het beroep van alternatief genezer, in het Duits Heilpraktiker, afschaffen. In het Deutsche Ärztenblatt van 21 augustus 2017 deden zij daartoe twee voorstellen in hun Münsteraner Memorandum Heilpraktiker.

  Het beroep van staatlich anerkennte Heilpraktiker moet worden afgeschaft en kan worden vervangen door deelcertificaten in te stellen, die reguliere artsen kunnen behalen na cursussen op het gebied van de alternatieve geneeskunde. Het voorstel werd naar buiten gebracht door een groep van zeventien Duitse wetenschappers en medici, bijeengeroepen door initiatiefneemster Bettina Schöne-Seifert, die als hoogleraar medische ethiek verbonden is aan de universiteit van Münster.

  Het initiatief is opmerkelijk omdat er sinds de instelling van het beroep Heilpraktiker in 1938 van reguliere zijde nooit veel bezwaar tegen die rare beroepsgroep is vernomen. En dat terwijl de officiële erkenning bij veel patienten de indruk zal maken dat het om een met de artsenstudie vergelijkbare opleiding en examinering gaat. Niets is minder waar.

  De huidige opleidingen voor Heilpraktiker met zijn ‘Naturheilverfahren’ zijn volgens de experts vaak erg kort en ze zijn ongereguleerd. De toelatingseisen tot het beroep zijn bijna ridicuul: je moet ouder zijn dan 25 jaar, een middelbare schooldiploma hebben, je mag geen strafblad hebben en je moet geestelijk in orde zijn. Opleidingseisen zijn er niet, een schriftelijke cursus kan voldoende zijn. Het twee keer per jaar mogelijke examen (de Prüfung) bestaat uit een twee uur durende multiplechoice-toets en een gesprek met een GGD-arts.
  De Heilpraktiker moet vooral weten wat hij niet mag. Aldus moet worden vastgesteld of door het optreden van de behandelaar "de menselijke gezondheid niet in gevaar komt". Een Heilpraktiker mag namelijk alles doen wat hem niet expliciet verboden is. In twijfelgevallen beslist de lokale GGD of iets toelaatbaar is of niet.

  Duitsland telt plm. 42.000 Heilpraktikers, die uitsluitend alternatieve geneeswijzen toepassen. Ze mogen – anders en veel beter dan in ons land – niet zelf diagnosen stellen, de patiënt moet eerst bij een arts zijn geweest. Daarmee kan natuurlijk veel onheil worden voorkomen. Slechter dan in Nederland daarentegen is het feit dat Heilpraktikers injecties en zelfs infusen mogen geven, hetgeen in Nederland zogenaamde voorbehouden handelingen zijn. Vorig jaar raakte Heilpraktiker Klaus Ross in opspraak, omdat drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, overleden kort nadat hij ze in een infuus een ‘glucoseblokker’ had toegediend. Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak zal vermoedelijk dit najaar tot een einde komen. Dergelijke kwakzalverij (infusen met ongeregistreerde middelen) is in ons land bijvoorbeeld voorbehouden aan chelatie-artsen of BIG-geregistreerde charlatans als Wim Huppes, die – voordat hij uit het ambt werd gezet – infusen gaf met DCA.

  Afschaffen van het beroep van Heilpraktiker dat is natuurlijk een prima idee, maar met het tweede deel van het voorstel van de groep – handhaving van de alternatieve geneeskunde door die nog wel toe te staan aan ‘gespecialiseerde en gecertificeerde artsen’ – kunnen we minder ingenomen zijn. Iets dergelijks werd nog in 2007 ook door de toenmalige KNMG-voorzitter Holland voorgesteld, maar met de invoering van de KNMG-gedragsregel De arts en niet reguliere behandelmethoden in 2008 worden dergelijke geluiden in de KNMG gelukkig niet meer gehoord.

  Wat Holland destijds stelde en nu als mogelijkheid nog wordt geopperd door mevrouw Schöne-Seifert en haar groep komt neer op het met Beëlzebub uitdrijven van de duivel. Daarbij komt nog, zoals Van der Smagt ooit eens stelde, dat het bezit van een artsendiploma juist een groot nadeel als je met alternatieve geneeswijzen succes wil bereiken. Hun academische bagage moet onvermijdelijk wel enige latente twijfel aan de geliefde geneeswijze tot gevolg hebben en zal daarmee het eventuele placebo-effect alleen maar ondermijnen. Gelukkig stelde de medisch-ethische hoogleraar uit Münster wel dat ‘uit klinisch onderzoek gebleken is dat veel van de methodes die door de alternatieve behandelaars worden gebruikt nauwelijks effect hebben’. Dat ziet ze goed, maar het is daarbij wel te betreuren dat deze hoogleraar medische ethiek kennelijk niet ziet dat veel alternatief praktiserende artsen ernstige medisch-ethische defecten vertonen, een tweede argument om aan hun praktijken een einde te maken. Kortom, waarom zou je dan dergelijke in Duitsland nog welig tierende medische kwakzalverij blijven toestaan en zelfs van staatswege reguleren? Een Berufsverbot voor al die kwakzalvende artsen zou beslist meer op zijn plaats zijn.

  De linke weekendbijlage (35-2017)

  Sat, 02/09/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

  Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

  De Zware Beproevingen van Bart van H.

  Thu, 31/08/2017 - 09:29

  Deze zomer verscheen er op de website van Niburu een bizar verhaal gevolgd door een aantal aantijgingen jegens de Stichting SkepsisVooral de 13 minuten durende video aan het eind van het artikel is zeer onthullend.

  Het begon allemaal met een voorval dat plaatsgreep in de Schoorlse duinen op 24 oktober, 2002. Bart van H. zag daar tijdens een uitje met z’n gezin heuse UFO's. Onmiddellijk meldde hij dit via het noodnummer 112. De volgende dag al werd Bart op z’n geheime 06-nummer gebeld door Marcel Hulspas. De journalist Marcel Hulspas was in die dagen hoofdredacteur van Skepter en prominent medewerker van de Stichting Skepsis. Marcel meldde Bart dat er niets bijzonders aan de hand was en dat het waarschijnlijk gewoon ging om lichten die bij een discoshow hoorden. Wat Bart bij dit alles het meest in het verkeerde keelgat schoot was dat de overheidsdienst die de 112 beheert het geheime 06-nummer vanwaar Bart had gebeld blijkbaar onverwijld had doorgegeven aan de Stichting Skepsis.

  Uiteindelijk raakte zelfs de Nationale Ombudsman betrokken bij de nasleep van Barts UFO sighting in het Schoorls duingebied op 24 oktober, 2002.

  In de jaren nadien is Bart verhaal gaan halen. Onvermoeibaar schreef hij brieven aan Noord-Hollandse politiekorpsen en aan de Nationale Ombudsman. Hij belde met de militaire inlichtingendiensten en ook belde hij in 2004 persoonlijk met Marcel Hulspas. Steeds echter werd hij afgewimpeld of met een kluitje in het riet gestuurd. Dit verhaal stond overigens al sinds 2007 op de website Ufowijzer.nl (oorspronkelijk van Paul Harmans).

  Voor Niburu is dit het zoveelste bewijs van iets dat ze allang wisten. Met de Stichting Skepsis gaat het om een verlengstuk van een heel doortrapte overheid. Medewerkers van de Stichting Skepsis zijn agenten die betaald worden om te trollen op het internet, om het onderwijs te infiltreren en om via de media giftige leugens te verspreiden.  En de Stichting Skepsis ziet erop toe dat UFO-meldingen de doofpot ingaan.  Het doel van al deze welbewuste misleiding? Welnu, het volk moet op een dwaalspoor gehouden worden zodat de gevestigde orde aan de macht kan blijven.

  “Stichting Skepsis heeft wellicht meer banden met de overheid dan menigeen denkt en sommige medewerkers van Skepsis kunnen wel eens een goed verborgen nevenbaan hebben … Deze zogeheten trollen of ‘shills’ worden door de overheid en bepaalde multinationals ingehuurd om de publieke opinie te beïnvloeden,” zo wordt ons uitgelegd in de video bij het Niburu artikel.

  Ik heb vervolgens dus maar een mailtje naar Marcel Hulspas gestuurd. Hij kon zich het specifieke geval niet herinneren, maar vertelde me dat het in principe mogelijk was dat hij de jongeman had gebeld. De politie legt UFO-meldingen doorgaans met een zucht naast zich neer.  Maar niet altijd. Een vliegend voorwerp, of het nu buitenaards is of niet, kan een gevaar vormen voor de burgerluchtvaart en soms wordt zo’n melding dus doorgegeven aan Schiphol. En Schoorl is tenslotte maar enige tientallen kilometers verwijderd van Schiphol. Marcel had namens de Stichting Skepsis aangegeven geïnteresseerd te zijn in UFO-meldingen en zodoende werden die meldingen soms aan hem doorgegeven door iemand van de politie of door iemand op Schiphol. Dat Bart na z’n 112 telefoontje eventueel voor verdere informatie wordt teruggebeld op hetzelfde nummer als waarmee hij oorspronkelijk 112 belde, dat is dan toch eigenlijk helemaal niet verwonderlijk.

  Hoofdredacteur Hulspas had een heel integere en wetenschappelijke houding. Hij wilde d.m.v. systematisch onderzoek het ongeïdentificeerde identificeren. Het getuigt van hysterische vooringenomenheid en ziekelijke achterdocht van de kant van Niburu wanneer ze hier een grootschalige en kwaadaardige samenzwering ontwaren - een samenzwering tussen alarmcentrales, politiekorpsen, inlichtingendiensten en de Stichting Skepsis.

  Maar stel dat Niburu toch gelijk heeft. In dat geval moet er iets rechtgezet worden. Tientallen stukjes heb ik in de afgelopen jaren geschreven voor websites en publicaties van de Stichting Skepsis. Mede door mijn toedoen is de ontwikkeling van de Vrije Energie in Nederland minstens zo’n tien jaar teruggezet. Waar blijven toch al die cheques en bankoverschrijvingen van de Shell, van de Unilever, van de ministeries, van de Nuon, van de AIVD en van de MIVD?

  De linke weekendbijlage (34-2017)

  Sat, 26/08/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

  Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

  De linke weekendbijlage (33-2017)

  Sat, 19/08/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

  Ronald Bernard van De Blije B over kinderoffers en de Protocollen van de wijzen van Sion

  Fri, 18/08/2017 - 08:00

  Het huidige bankwezen kan niet iedereen bekoren. Regelmatig duiken daarom initiatieven op die beogen een alternatief te bieden, des te meer sinds de bankencrisis van 2008. De Blije B  is er zo een. Een “coöperatieve fairtrade pro-life bank” in oprichting sinds 2012. Grondlegger Ronald Bernard gaf onlangs een bizar interview. Daarin beweert hij dat hij als fondsbeheerder voor de machtigen der aarde, getuige was van hun satanistische missen en zelfs gevraagd werd deel te nemen aan kinderoffers. Ook moeten we allemaal de Protocollen van de wijzen van Sion lezen, de bekende antisemitische hoax!

  Bernard lijkt niet iemand met wie een weldenkend mens geassocieerd wil worden. Wat doen Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, en Marleen Janssen Groesbeek, lector aan de Avans Hogeschool, dan nog in zijn Raad van Aanbeveling

  Interview Ronald Bernard

  Bernard gaf dit interview aan Coöperatie De Vrije Media, een nog niet zo lang draaiende website vol complottheorieën van Ad Broere en Irma Schiffers. Het interview is in vijf delen geknipt, waarvan er nu twee online staan. Het is meteen in een aantal talen ondertiteld verspreid en de aluhoedjes op deze planeet smullen ervan.

  De bizarste uitspraken van Bernard zitten tot nu in deel 1. Kijk vanaf van 22:50 voor het krankzinnige verhaal over de Luciferianen met hun kinderoffers en vanaf 29:15 over de Protocollen.

  Iemand stelde Bernard op zijn Facebook-pagina de vraag waarom hij eigenlijk nog in leven is ondanks zijn uit de school klappen over de praktijken van deze machtige elite. Bernard heeft zelf het idee dat hij onder bescherming van Jehéuwah staat.

  Lezing op Earth & Beyond

  Afbeelding via Geheugen van Nederland

  Op zijn weblog KritischeMassa.be schreef Frank Verhoft een verslag van zijn bezoek op 17 juni dit jaar aan Earth & Beyond, een evenement in Houten waarop diverse complotdenkers een podium kregen. Bernard gaf er een lezing over De Blije B. En ook hier doken de Protocollen weer op. Bernard toonde bij zijn lezing een afbeelding van een Nederlandse vertaling, zonder erbij te vermelden dat die uitgegeven was in een serie van De Misthoorn, “wellicht het meest virulente antisemitische scheldperiodiek dat ooit in Nederland verscheen” volgens Wikipedia.

  Een lezing uit 2016 die nog maar net online staat, bevat ook al antisemitische elementen. Onder andere de ‘Waterloo legende’ rondom de bekende Joodse bankiersfamilie Rothschild. En op 29:35 komt een cartoon langs die uit extreemrechtse hoek afkomstig is. Het is een ietwat gekuiste versie van een overduidelijk antisemitische cartoon, waarover een paar jaar terug ophef over ontstond toen de leider van de Oostenrijkse FPÖ ‘m deelde.

  De lezing en het interview zitten vol complottheorieën en naïeve kritiek op het geldsysteem dat we kennen, maar expliciet antisemitisch taalgebruik kwam ik er niet in tegen. Maar om de Protocollen als leesvoer aan te raden zonder te wijzen op het antisemitische karakter daarvan is mijns inziens al behoorlijk laakbaar. En Bernard doet bijvoorbeeld op zijn Facebook-pagina ook niet echt zijn best om het stuk bijvoorbeeld alleen maar als een metafoor te duiden.

  Met Verhoft ben ik er verbaasd over dat Bernard niet kritischer bevraagd wordt over zijn denkbeelden, en over zijn geclaimde achtergrond in het financiële wereldje, waar online niets van terug te vinden is. In een interview in De Volkskrant met hem van januari dit jaar kwam helemaal niets van deze kwalijke zaken naar boven (grappig genoeg geeft complotdenkerssite Infowars dat artikel als argument om Bernard serieus te nemen). Goed, toen was het boven aangehaalde interview met De Vrije Media nog niet verschenen, maar een blik op de social media accounts van Ronald Bernard had ook wel kunnen leren dat deze meneer diep in het complotdenkerskamp verkeert. Hij is o.a. medeoprichter van de website Familieblij.nl en ook de site GozoGreenCoop staat op zijn naam (onder alias Ronald Blij). Op beide sites tieren antivaccinatiepraatjes en andere kwakzalverij welig.
  Of werp anders een blik op de mensen met wie hij De Blije B voor elkaar denkt te boksen.

  Het team van De Blije B

  Al sinds eind 2012 zoekt De Blije B, of B of Joy, zoals het vehikel internationaal genoemd wordt, deelnemers die zich willen verbinden aan het initiatief. Dat kan o.a. door voor honderd euro een certificaat te kopen. Als er 10.000 certificaathouders zijn, zou een bankvergunning aangevraagd kunnen worden, want daarvoor is iets van anderhalf miljoen euro nodig. Om dit project te runnen, heeft Bernard hulp van een aantal met name genoemde vrijwilligers die op de website worden voorgesteld.

  We komen er een ‘energetisch healer’ tegen, een meneer die ons liet weten de Protocollen niet als hoax te zien, omdat er al zoveel van is uitgekomen, een verdwaalde oud-CDA’er, en bijvoorbeeld Peter Toonen, bekend van allerhande astrologische onzin.
  In de Raad van Aanbeveling ook ene Alfred Gerits, die je kunt inhuren om te komen vertellen over “Bewustzijnsmanipulatie (Chemtrails, Codex Alimentarius, mindcontrol, HAARP)”. Anderen op het lijstje medewerkers delen op hun Facebook accounts wel erg gemakkelijk berichten van antivaccinatieclubjes en andere complotdenkers.

  Het zijn bijna zonder uitzondering zelfstandigen, waarvan iedereen hun expertise maar zelf moet beoordelen. Opvallende namen in de Raad van Aanbeveling zijn echter Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, en Marleen Jansen Groesbeek, lector Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool. Wat doen deze personen hiertussen? En wat vinden ze van dat bizarre verhaal van Bernard? Al een tijdje (sinds juni) hebben Frank Verhoft en ik via Twitter geprobeerd om een reactie aan hen te ontlokken. Erg communicatief waren ze niet via dat kanaal, maar ze hebben onze pogingen zeker wel opgemerkt.

  Voor het publiceren van dit artikel heb ik Rotmans en Janssen Groesbeek begin deze week nog per e-mail benaderd. Ik vroeg ze of ze het verhaal van Bernard, dat hij werkzaam was voor een geheime elite, die zich schuldig maakt aan kinderoffers, geloofwaardig vinden, en wat ze vinden van zijn advies om de Protocollen te lezen. Rotmans is nog tot volgende week op vakantie liet zijn personal assistant weten en van Janssen Groesbeek ontving ik een out-of-office reply die ook suggereert dat ze afwezig is (op Twitter was ze echter nog wel actief deze dagen). [zie update 20-8-2017]

  Rotmans reageerde echter woensdag alsnog. Hij legt in zijn e-mail uit dat hij begin dit jaar op verzoek van een ander lid tot de Raad van Aanbeveling is toegetreden, omdat hij zich kan vinden in de achterliggende principes van De Blije B: "een burgerinitiatief voor een cooperatieve bank, die streeft naar een duurzaam, integer financieel systeem". Bernard heeft hij alleen dit voorjaar kort gesproken, pas daarna vernam Rotmans dat hij "enkele controversiele uitspraken had gedaan, die ik [Rotmans] ook ongelukkig vind". Rotmans gaf aan persoonlijk een aversie voor dit soort complottheorieën te hebben en weigert om zich daarin te verdiepen, omdat hij het "groteske onzin" vindt. Maar het gaat Rotmans te ver om een initiatief als De Blije B nu al af te rekenen "op een paar ongelukkige uitspraken van de initiatiefnemer" en wil eerst een gesprek aangaan met Bernard alvorens conclusies te trekken. Overigens liet hij mij ook weten het maar zonde van de tijd te vinden dat ik deze ongelukkige, controversiële uitspraken serieus neem en daar zoveel energie en aandacht aan besteed. [zie update 21-8-2017]

  Tot slot

  Iedereen is wat mij betreft vrij om te kiezen voor welke geldbeheerder dan ook, als die zich maar aan de wettelijke regels houdt. En eenieder moet het volstrekt zelf weten of hij voor minstens 100 euro een ‘Eeuwig Ledencertificaat’ koopt, dat je niet kan terugverkopen aan United People Foundation (de stichting achter De Blije B) en waar je, als onverhoopt de gezochte bankvergunning niet wordt afgegeven, waarschijnlijk niets van terugziet.
  Ik hoop alleen dat niemand zich laat overhalen aan iets als De Blije B mee te doen, omdat het initiatief gesteund lijkt door mensen als Rotmans en Janssen Groesbeek. Die zouden er op grond van hun positie in de gevestigde wetenschappelijke wereld misschien verstand van kunnen hebben, maar wat stelt hun betrokkenheid eigenlijk voor? Bij een bank draait het voor een belangrijk deel om vertrouwen. Als de initiatiefnemer een volstrekt bizar en ongeloofwaardig verhaal vertelt, dat zonder enige distantie op de website van De Blije B onder de aandacht wordt gebracht, dan zou je mijns inziens toch een wat meer inhoudelijke reactie mogen verwachten van leden van de Raad van Aanbeveling. Het afdoen als 'enkele controversiële uitspraken van één persoon' is mij echt te gemakkelijk.

  Aan het eind van het tweede deel van het interview met Bernard zit al een voorproefje van wat we in deel 3 kunnen verwachten. Hij benadrukt nogmaals dat het allemaal waar is wat hij heeft verteld en dat hij dus een ‘topcrimineel’ is. Enig bewijs voor zijn beweringen ontbreekt vooralsnog. [update 22-8-2017]

  Update 20 augustus 2017
  Janssen Groesbeek reageerde ook op mijn mail. Ze had eerst bij Bernard om opheldering gevraagd en dat duurde blijkbaar even. Zij gelooft niet in de verhalen die hij vertelt in het interview en heeft hem dat ook laten weten. Bernard heeft haar verteld zeker geen anti-semiet te zijn en blijkbaar zal dat duidelijk worden als deel 3 van het interview naar buiten komt. Ondanks dit alles is volgens haar blijkbaar "het initiatief van een Blije B het waard om te volgen en waar nodig te ondersteunen met advies en inzicht."

  Update 21 augustus 2017
  Jan Rotmans liet via Twitter weten: "Journalisten hoeven mij niet meer te bellen.Heb mij terug getrokken uit de Adviesraad van de Blije B na alle controverse rond dit initiatief"

  Update 22 augustus 2017
  Deel 3 staat inmiddels online. Bernard gooit er nog een schepje bovenop, organenhandel, en iedereen die kritische vragen stelt over zijn ontbrekende cv is een 'hufter'.

  De linke weekendbijlage (32-2017)

  Sat, 12/08/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

  Gerechtshof bevestigt: 'chiropractor' is geen beschermde titel

  Fri, 11/08/2017 - 06:00

  Wat iedereen eigenlijk al wist, is nu in twee instanties door de rechter bevestigd: 'chiropractor' is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich dus zo noemen, ongeacht opleiding of het aantal uren training. De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, dat een vonnis van de rechtbank bekrachtigt, dateert al van eind januari van dit jaar. De uitspraak is echter pas half juli gepubliceerd.

  De rechtszaak was aangespannen door de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC), een praktijk uit Maasdijk en een chiropractor uit de Verenigde Staten. De praktijk wilde de Amerikaanse chiropractor in dienst nemen, maar kreeg daarvoor geen tewerkstellingsvergunning van het UWV. Het UWV liet namelijk weten dat de praktijk zich onvoldoende had ingespannen om de vacature te vervullen door 'prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt'. Anders gezegd, de praktijk moest eerst maar in Nederland of een ander Europees land naar een geschikte kandidaat zoeken. Bij het UWV was ook iemand als werkzoekende geregistreerd - 'geïntimeerde' in de uitspraak - die zichzelf als chiropractor (of 'chiropraktiker') aanbood. Deze persoon drijft een praktijk in de 'chiropraktie en natuurgeneeskunde' en heeft daarvoor in het verleden een opleiding in Duitsland gevolgd. Broodroof, oneerlijke handelspraktijken en titelmisbruik, aldus de Maasdijkse praktijk en de Amerikaanse kraker, die samen met de SNRC naar de rechter stapten.

  Aan de rechtszaak ging de nodige intimidatie vooraf, door de advocaat van de geïntimeerde aangeduid als 'juridische terreur'. Dat kwam hem op een tuchtklacht van een beruchte chiropractorsadvocaat te staan. Die klacht werd - zijnde tamelijk lachwekkend - uiteraard afgewezen. In juni 2015 wees vervolgens de rechtbank alle vorderingen van de SNRC c.s. af. En de stichting had nogal wat gevorderd. Geïntimeerde zou zich niet meer als werkzoekend chiropraktor (hier kennelijk met een 'k') mogen aanbieden of zich als 'chiropractor' (nu weer met een 'c') mogen aanduiden. Hij zou elke verwijzing naar de chiropractie in zijn inschrijving bij de KvK moeten verwijderen en de rechter zou bovendien voor recht moeten verklaren dat geïntimeerde aansprakelijk is voor de schade die de Maasdijkse praktijk en de Amerikaanse chiropractor zouden lijden doordat hij zich ten onrechte als werkzoekend chiropractor bij het UWV heeft ingeschreven. De verboden moesten natuurlijk vergezeld gaan van een dwangsom. De advocaat van de geïntimeerde zag het goed: dit heeft inderdaad veel weg van juridische terreur. In plaats van 'geïntimeerde' kunnen we rustig 'geïntimideerde' schrijven.

  Gelukkig zijn er nog onafhankelijke rechters. De rechtbank wees als gezegd alle vorderingen af en het gerechtshof maakte gehakt van de tien grieven (zeg maar argumenten in hoger beroep) die tegen het vonnis werden aangevoerd. 'Chiropractor' en 'chiropractie' zijn geen wettelijk beschermde titels, aldus het hof. Van een overtreding van de Wet BIG is dus geen sprake. De SNRC had ook aangevoerd dat de geïntimeerde de professionele standaard voor chiropractoren had geschonden, waarbij ze verwees naar een document dat ze zelf had geschreven. Daarover oordeelt het hof hard:

  "Het enkele feit dat een deel van in Nederland werkende chiropractoren zich bij SNRC heeft laten registreren en SNRC zelf normen heeft opgesteld, betekent niet dat sprake is van een professionele standaard. SNRC c.s. heeft ook niets gesteld over de wijze van totstandkoming van haar normen en evenmin is aangetoond dat deze normen breed gedragen worden door de beroepsgroep, die bovendien niet vastomlijnd is. Het is ook niet aan SNRC om te bepalen wie al dan niet als chiropractor kan worden aangemerkt. Het hof is dan ook met de rechtbank van oordeel dat niet is gebleken op welke wijze [geïntimeerde] gebonden is aan de door SNRC zelf opgestelde normen, laat staan dat SNRC c.s. de bevoegdheid toekomt om handhaving van haar normen jegens [geïntimeerde] af te dwingen."

  Daar is geen woord Chinees bij. Het hof meent verder dat geen sprake is van oneerlijke handelspraktijken, en dat geïntimeerde patiënten blootstelt aan gevaar of letsel - dit kennelijk in tegenstelling tot échte chiropractoren, die natuurlijk volkomen veilig werken - is helemaal niet aangetoond. De SNRC c.s. draaien op voor bijna 3.000 euro aan proceskosten. Of de verliezers nog in cassatie willen gaan, is niet bekend, maar ze zijn er evident fanatiek genoeg voor.

  Atheïsten zijn misschien beter in logische puzzels

  Wed, 09/08/2017 - 18:12

  Van iemand die ernstige misdrijven begaat, nemen mensen eerder aan dat het om een atheïst gaat dan om iemand met een religieus geloof. Dit gaat wereldwijd op, in landen met verschillende overheersende religies en ook in de meest seculiere samenlevingen. En opvallend is dat dit idee zelfs leeft bij mensen die zichzelf als atheïst bestempelen. Dit zou aangetoond zijn in een onderzoek dat gehouden is bij meer dan 3000 personen, verspreid over dertien landen, waaronder Nederland. 

  Het gaat om onderzoek van Will Gervais, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Kentucky, die samen met een berg co-authors in Nature Human Behaviour het artikel met de titel Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists schreef. Het onderzoek is lekker opgepikt door de media wat o.a. tot de volgende koppen leidde: "Atheists tend to be seen as immoral – even by other atheists: study" (The Guardian), "Rapport: mensen verwachten van atheïst eerder misdaad dan van gelovige" (Reformatorisch Dagblad), "Atheisten wird weniger Moral zugetraut" (Süddeutsche Zeitung), "Anti-Atheist Prejudice Is Entrenched Around The Globe, Even Among Atheists" (Huffington Post), "Selbst Atheisten halten Gläubige für bessere Menschen"(Welt) en "Zelfs atheïsten denken dat immorele mensen atheïst zijn"(Scientias). En zoals gebruikelijk geven niet al die stukken het onderzoek even goed weer.

  De onderzoekers legden de proefpersonen het volgende gruwelijke verhaaltje voor:

  Een man begon in zijn jeugd dieren te pijnigen. Eerst trok hij de vleugels van vliegen uit, maar geleidelijk ging hij over tot het martelen van katten en andere dieren in de omgeving

  Als volwassene kwam de man erachter dat hij niet veel genoegen meer beleefde aan het pijnigen van dieren, dus begon hij mensen te belagen. Hij heeft 5 daklozen vermoord, die hij ontvoerde uit arme wijken in zijn woonplaats. Hun uiteengereten lichamen liggen momenteel begraven in zijn kelder.

  Ze keken daarna of de proefpersonen het waarschijnlijker vonden dat de persoon in het verhaal atheïst of gelovige was, maar niet zo direct. Ze gebruikten daarvoor een trucje dat gebaseerd is op het werk van Amos Tversky en Daniel Kahneman, de Conjunction Fallacy.

  Aan één groep werd de volgende keuze voorgelegd:

  Wat is waarschijnlijker?

  1. De man is een leraar.
  2. De man is een leraar en gelooft niet in god.

  En de andere groep kreeg de volgende keuze:

  Wat is waarschijnlijker?

  1. De man is een leraar.
  2. De man is een leraar en is een gelovige.

  Iemand die oplet, zal opmerken dat in in beide gevallen optie 2 onlogisch is. De toevoeging over het al dan niet geloven beperkt de groep waaruit je kunt kiezen en dus is het minder waarschijnlijk dat de man uit het verhaaltje daar bij zit. Veel mensen zien dit echter niet en zouden door hun (onbewuste) vooroordelen de tweede optie waarschijnlijker vinden. Je zou op deze manier beter inzicht krijgen in wat mensen denken, dan door het ze gewoon te vragen.
  Wat de onderzoekers nu vonden is dat dat effect sterker is als die toevoeging inhoudt dat de man in het verhaal een atheïst is. En dat zou dan aantonen dat immorele daden eerder toegeschreven worden aan atheïsten dan aan gelovigen. Het effect is niet in elk land even sterk:

  Als het om de keuze gaat waarbij atheïsme als mogelijke eigenschap wordt geboden, trappen de proefpersonen in ongeveer 6 van de 10 gevallen in de logische valstrik, maar als het er om gaat of de man misschien een gelovige is, maar in 3 van de 10 gevallen. Of je daar meteen de conclusie uit kunt trekken dat atheïsten eerder als verdacht worden gezien dan gelovigen, vind ik niet helemaal vanzelfsprekend. Het is een beetje jammer dat er niet ook een groep meegenomen is die de volgende vraag zou hebben gekregen:

  Wat is het waarschijnlijkst?

  1. De man is een leraar.
  2. De man is een leraar en is een gelovige.
  3. De man is een leraar en gelooft niet in god

  Dan had je namelijk een veel directere vergelijking kunnen maken. De onderzoekers deden wel een paar andere kleine controle-experimenten achteraf (niet vooraf geregistreerd), waarbij ze o.a. naar verschillende verwoordingen van de vraagstelling keken en naar minder heftige misdaden. Dat maakte allemaal niet zoveel uit, het verschil in effect blijft dan overeind.

  De onderzoekers keken ook hoe het ligt als je alleen kijkt naar de proefpersonen die zichzelf als volstrekt niet gelovig zien:

  Furthermore, we examined posterior model predictions for atheists (those rating their belief in God at 0 out of 100). Among atheists, our model predicts an overall conjunction error rate probability of 0.52 for atheist targets (95% HPDI 0.40, 0.64), but only 0.28 (95% HPDI 0.22, 0.33) for religious targets; relative risk is 1.91 (95% HPDI 1.41, 2.48) (posterior probability > 0.999). Effects hold even in highly secular countries such as Australia, China, the Czech Republic, the Netherlands and the United Kingdom: even atheists are predicted to intuitively associate serial murder more with atheists than with believers in these countries (all posterior probabilities exceeding 0.98)

  Ofwel, ook atheïsten zien iemand die gruweldaden pleegt eerder als atheïst dan als gelovig. En dat is misschien wel het meest onverwachte resultaat van het onderzoek.

  Aan de andere kant zie je ook het volgende:

  Dus, hoe lager het zelfbenoemde geloof in hogere machten, des te kleiner lijkt de kans dat proefpersonen de logische valstrik niet doorhadden. Je zou kunnen zeggen dat de onderzoekers hebben laten zien dat atheïsten beter in logica zijn.

  We moeten natuurlijk wel beseffen dat de hier gevonden verschillen gemaakt worden door mensen die op logisch denken, in ieder geval tijdens dit onderzoek, een onvoldoende hebben gescoord. En wat weten we nu eigenlijk over de gedachten van de deelnemers die voor de logisch correcte optie 1 gingen? Dat is wel de meerderheid in de steekproef. Misschien kozen ze voor optie 1 omdat ze de logica begrepen, of omdat ze geen verschil zagen en die optie toevallig aankruisten. Of misschien kozen ze ervoor terwijl ze zich betrapten op de gedachte dat ze optie 2 wel waarschijnlijker vonden, maar dat niet politiek correct vonden.
  Ook is de representativiteit van de proefpersonen als zo vaak in psychologisch onderzoeken bedenkelijk, jonge vrouwen zijn zwaar oververtegenwoordigd en het merendeel studeert waarschijnlijk ook nog zelf psychologie.

  Lees tenslotte even de laatste zinnen van het abstract:

  Notably, anti-atheist prejudice was even evident among atheist participants around the world. The results contrast with recent polls that do not find self-reported moral prejudice against atheists in highly secular countries, and imply that the recent rise in secularism in Western countries has not overwritten intuitive anti-atheist prejudice. Entrenched moral suspicion of atheists suggests that religion’s powerful influence on moral judgements persists, even among non-believers in secular societies.

  Wat is het waarschijnlijkst?

  1. Dit is opgeschreven door psychologen.
  2. Dit is opgeschreven door psychologen die nogal graag verstrekkende conclusies trekken uit cijfermateriaal dat heel wat minder eenduidig te interpreteren valt dan ze doen voorkomen en daarmee lekker in de media scoren.
  3. Dit is opgeschreven door psychologen die zich terecht zorgen maken over de bejegening van atheïsten wereldwijd.

  De Reclame Code Commissie en gezondheidsclaims

  Wed, 09/08/2017 - 06:00

  Je gezondheid is je kostbaarste bezit. Producenten en behandelaars bieden van alles aan om gezondheidsklachten te verhelpen, te verlichten of te voorkomen. Er zit echter veel kaf tussen het koren, waardoor de argeloze consument of patiënt regelmatig op het verkeerde been wordt gezet en veel geld betaalt voor waardeloze of zelfs gevaarlijke rommel. Regelmatig moet de Reclame Code Commissie (RCC) oordelen over allerhande claims die aan bepaalde producten of behandelingen worden verbonden. Een overzicht van de uitspraken van de afgelopen maanden.

  Op 7 juni 2017 deed de RCC uitspraak over claims rondom de zogenaamde Oligoscan, een Raar Apparaat dat in de relevante Skepp-databank in de categorie ‘Harry Potter’ is ingedeeld. Uiteraard wordt er nogal wat beloofd: “OligoScan biedt u de mogelijkheid om met behulp van spectrofotometrie heel snel en eenvoudig de gehaltes te bepalen van mineralen, spoorelementen en toxische, zware metalen”. ‘Snel en eenvoudig’ betekent in dit geval dat het apparaat op vier plekken op de handpalm wordt gehouden. Binnen enkele minuten komen dan de meetresultaten binnen. Stichting Skepsis geloofde terecht niets van al deze beweringen, waarin ook kwistig werd gestrooid met termen als “uniek” en “waardevolle uitbreiding”. Hoewel de claims afkomstig waren van een BIG-geregistreerde arts, voerde deze nauwelijks verweer. Het verweer kwam erop neer dat de arts aangaf de apparaten zelf niet te verkopen of te ontwikkelen. Verder legde hij een certificaat over waaruit blijkt dat de Oligoscan een klasse IIa medisch hulpmiddel is. Dat zegt echter alleen iets over de veiligheid (IIa = laag risico), niets over de werking. Gelet op dit nauwelijks relevante verweer had de RCC weinig moeite de reclame als misleidend en daarmee oneerlijk aan de merken.

  Ook reclame voor een neefje van de Oligoscan, de Vitatec Global Diagnostics, werd als misleidend en oneerlijk aangemerkt. Dat behoeft nauwelijks verbazing te wekken, want reclames voor dit Rare Apparaat zijn al meerdere malen afgekeurd (zie hier en hier). Ook nu weer werd een “uniek meetsysteem” aangeprezen, dat “de energetische structuren van het lichaam op veilige en nauwkeurige wijze” zou kunnen meten. Het meest wezenlijke verschil met de Oligoscan lijkt te zijn dat de vermeende meting nu niet via de handpalm, maar via de enkels verloopt. Verder zijn beide apparaten in hun metingen net zo betrouwbaar als het opgooien van een muntje of het lezen van tarotkaarten. Het is jammer dat de RCC nog steeds geen reden ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over dit soort apparaten in te lichten. De ACM kan, in tegenstelling tot een zelfreguleringsorganisatie als de RCC, in principe sancties opleggen.

  Gevaarlijke kwakzalverij

  De RCC blijft gelukkig heel kritisch als het gaat om claims van homeopaten, CEASE-therapeuten en antivaccinatiegelovigen. Zie eerder hier, hier en hier. Eind mei van dit jaar deed de RCC uitspraak in twee zaken over claims van therapeuten die het alle drie zijn (hier en hier). De claims gingen vooral over homeopathische immunisatie als – zeer onverantwoord, want onwerkzaam – alternatief voor vaccinatie, over het ‘ondersteunen’ van reguliere vaccinatie met homeopathie en over allerhande verzonnen gevaren van vaccinatie, zoals de allang weerlegde link tussen vaccinatie en autisme. In het kader van de CEASE-therapie werd uiteraard weer beweerd dat autisme, veroorzaakt door vaccins, succesvol met deze therapie behandeld kan worden. De RCC liet er weinig van heel. Kort samengevat waren sommige uitlatingen – met name die voor de ‘homeopathische vaccins’ – in strijd met de Geneesmiddelenwet. Andere waren misleidend en oneerlijk. Ook constateert de RCC dat er op diverse plaatsen aan bangmakerij wordt gedaan en ook dat is volgens de Nederlandse Reclame Code niet toegestaan.

  Een klacht van een wetenschapper over reclame voor het boek KANKER: Oorzaak en Voorkoming werd echter afgewezen. Het boek (of boekje, het is maar 56 pagina’s) is blijkens de uitspraak geschreven door een aanhanger van onder meer de theorieën van Tullio Simoncini, een veroordeelde en uit zijn beroep gezette Italiaanse arts die gelooft dat kanker een schimmel is. De RCC vindt dat de reclame voor het boek door de beugel kan. “Dat klaagster kritische kanttekeningen heeft bij de inhoud van dit boek, betekent nog niet dat de bestreden uitingen in strijd met de NRC zijn”, aldus de Commissie.

  Andere gezondheidsmeuk

  Een kritische consument diende een klacht in over de website www.foreverliving.com, waarop reclame werd gemaakt voor Forever Aloe Vera Gel, Forever Gingko Plus, Forever Gin Chia en Forever Garcinia Plus. De Aloe Vera Gel zou de immuniteit verhogen, de spijsvertering stimuleren en voor een fitter gevoel zorgen. Bij gebrek aan onderbouwing zijn deze claims echter misleidend, aldus de RCC. Het laatstgenoemde product - Garcinia Plus – zou het hongergevoel remmen en zorgen voor verminderde opslag van vet in vetweefsel. Ook die claims zijn bij gebrek aan onderbouwing misleidend. Bij de Gingko Plus en Gin Chia gaat de RCC nog een stap verder. De bewering dat Gingko Plus het geheugen ondersteunt, is in strijd met de wet, want in strijd met EU-Claimsverordening. Ten slotte zou de Gin Chia ook allerhande gezondheidsvoordelen hebben: het product zou bijdragen aan de natuurlijke afweer en de goede werking van het immuunsysteem, geheugenprestaties ondersteunen en bijdragen aan behoud van een optimale conditie. Bij de RCC blijft er niets van deze claims over. Sommige zijn in strijd met de wet, andere misleidend en oneerlijk.

  En wat dacht u van 100% biologische Arganolie als “cosmetisch wondermiddel” tegen uw acne, eczeem, droge huid, striemen, rimpels en cellulitis? De RCC is streng voor de adverteerder, want zij kwalificeert deze beweringen deels als reclame voor een geneesmiddel, namelijk voor zover zij de aandoeningen acne en eczeem betreffen. Omdat voor de Arganolie uiteraard geen handelsvergunning ingevolge de Geneesmiddelenwet is verleend, is de reclame in zoverre in strijd met de wet. Dat betekent niet dat de claims met betrekking tot droge huid e.d. wel toelaatbaar zijn, want er is ook nog een Reclame Code Cosmetische Producten. Die eist dat beweringen over de heilzame werking van cosmetische producten voldoende onderbouwd worden. Daarvan is hier geen sprake, zodat ook het niet-medische deel van de reclame niet door de beugel kan.

  In de wat meer absurde sfeer komen we bij een reclame voor therapeutische compressiesokken. Die zouden “spataders, vervelende pijntjes, krampen, reisbenen en zwellingen” voorkomen en verminderen, en daarnaast blessures voorkomen en de bloedsomloop verbeteren. Verkrijgbaar in twee kleuren, want het oog wil ook wat. Klager (of klagers, want er zijn twee uitspraken) sprak gekscherend van reclame voor ‘kletskousen’. De absurditeit van deze zaak zit wellicht niet eens zozeer in de claims ten aanzien van de sokken als wel in het verweer van de adverteerder. Die verwees slechts naar de website van A. Vogel, waarop kennelijk een uitgebreid betoog over de gezondheidsvoordelen van de sokken staat, en naar een onderzoek dat men tegen betaling van 43 euro kan ontvangen. De RCC is onverbiddelijk: dit is geen serieus verweer, en bij het ontbreken van echte argumenten zijn de claims te absoluut, en daardoor misleidend en oneerlijk. Een reclame voor gelsokken “verrijkt met jojoba olie, olijfolie, vitamine E en lavendelolie” mocht daarentegen wel. De bewering dat die in 20 minuten een zacht babyhuidje opleveren acht de RCC een vorm van toegestane overdrijving.

  En dan is er nog een reclame voor een satijnen beauty skin care kussensloop. Het kussensloop zou onder meer de talgproductie reguleren en de strijd aangaan met acne en onzuiverheden. Het is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Dat zal meteen het grootste voordeel zijn, want aan degelijke onderbouwing kwam de adverteerder niet echt toe. Die lichtte slechts toe hoe hij zijn matrassen test. De (vermeende) werking van het wonderkussensloop is daarmee natuurlijk niet aannemelijk gemaakt, wat de reclame misleidend en daarmee oneerlijk maakt, aldus de uitspraak. Dezelfde adverteerder maakte, het zal geen verbazing wekken, ook reclame voor matrassen, meer in het bijzonder medisch traagschuim pocketvering matrassen met 7-comfortzones. Je zal er best goed op kunnen slapen, maar kreten als “Aangeraden door medisch experts” en ““Nooit meer last van een slechte nachtrust, transpiratie en eventuele rug- of gewrichtsklachten” gaan allemaal veel te ver, aldus de RCC. Omdat het om een nogal hardleerse adverteerder gaat (Koopjedeal.nl) knoopt de RCC er ook meteen maar een Alert aan vast.

  Ten slotte toont de RCC geen genade voor reclame voor chakra healing armbanden. De armbanden zouden helpen bij emotionele en lichamelijke klachten (niet nader gespecificeerd). Opvallend is dat de adverteerder geen zin had om inhoudelijk op de vermeende werking van de armbanden in te gaan. Dat zou immers betekenen dat “de zeven chakra’s gedetailleerd beschreven moeten worden, evenals de impact van  deze chakra’s op zowel mentale als lichamelijke functies”. Dat zou de gebruiksvriendelijkheid van de website niet ten goede komen. Klager moest de klantenservice maar bellen. Met zo’n verweer kom je echter niet weg bij de RCC, die de uitlatingen wegens gebrek aan onderbouwing als misleidend en oneerlijk wegzet.

  Kennismaken met Jeroen Geurts

  Mon, 07/08/2017 - 06:00

  Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

  Medisch Contact van 20 juli ruimde maar liefst 5 pagina’s, waaronder de coverfoto, in voor een ‘zomer-interview’ van Henk Maassen met Jeroen Geurts. Een snelle blik op het bijgeleverde CV maakt duidelijk dat het om een bijzonder persoon gaat: opgeleid als neurobioloog, nu MS-onderzoeker, lid van de KNAW, hoogleraar aan de VU, sinds 2016 columnist van NRC-wetenschap en sinds dit jaar bestuursvoorzitter van ZonMw. En nog maar 41 jaar oud. Zijn voorganger bij ZonMw was Pauline Meurs en deze had een uitgesproken pro-alternatief profiel met haar liefde voor pluriforme wetenschap en haar onwil om ook maar iets te ondernemen tegen de diverse ZonMw-signalementen over ‘complementaire geneeswijzen’, een onwil die haar de Meester Kackadorisprijs 2015 opleverde.

  Zou Geurts die koers voortzetten of slaagt hij erin die broeierige initiatieven de kop in te drukken? Op een beantwoording van die vraag zullen wij nog even moeten wachten: dat onderwerp komt in het interview niet aan de orde. Vanuit mijn eigen preoccupaties was ik verder benieuwd naar zijn opvattingen over alternatieve geneeswijzen, over modeziekten en over de invulling van zijn NRC-column.

  Over zijn uitverkiezing als NRC-columnist: zou hij als opvolger van Piet Borst, die die plek 20 jaar geleden van wijlen Dunning overnam, op die invloedrijke plek in de NRC wel een unverfroren regulier standpunt gaan innemen? Beide eminente voorgangers deden dat zeker wel. Ik werd bij het lezen van de inleidende woorden in het interview op dit punt enigszins gealarmeerd door de aankondiging dat hij ‘verklaard anti-reductionist’ is. Dat deugt natuurlijk niet, want wetenschap, zeker de medische wetenschap, is weinig anders dan reduceren. Van uiterlijke kenmerken naar DNA, van plantaardige stoffen tot een werkzaam molecule en van onduidelijke loopstoornis tot de diagnose MS: het is allemaal reductie! Later in het interview bleek Geurts hier vooral de psychiatrie en de overschatting van MRI-beeldvorming in die discipline op het oog te hebben. Op liefde voor die ‘holistische’ alternatieve geneeswijzen konden wij hem gelukkig niet betrappen.

  Wij lazen ook dat hij enkele jaren geleden nog krachtig stelling had genomen tegen alternatieve geneeswijzen, maar - daarover op de vingers getikt door een VU-filosofe - zich in de filosofie was gaan verdiepen. Hij noemt daarbij het begrip ‘paradigma-shift’ van Kuhn, in de beginjaren van de alternatieve geneeskunde steevast aangeroepen om het ontbreken van wetenschappelijk bewijs te disculperen, gelukkig nog net niet. Zijn afkeer van reductionisme in de psychiatrie is natuurlijk terecht, want ons geestelijk leven is veel te gecompliceerd om gereduceerd te kunnen worden tot stoornissen in de neurotransmitters. Ook geeft hij de overschatte Dick Swaab even een veeg uit de pan: ‘Wij zijn niet ons brein, wij hebben een brein’. Volkomen juist. Hij zorgde ervoor dat er aan de VU naast hem een hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen werd aangesteld. De confrontatie met de beperkingen van de neurowetenschap terzake van het stof-geest probleem maakt zo’n leerstoel natuurlijk opportuun, want dat probleem zal wetenschappelijk voorlopig nog niet worden opgelost. Hier past bescheidenheid en onderzoekers die zich op dat probleem stortten werden er in het lab van Watson en Crick zelfs van verdacht aan een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer te lijden. Het is meer voer voor filosofen.

  Een echt ernstige uitglijder maakt Geurts als hij stelt overeenkomsten te zien tussen MS en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). In beide gevallen zou er schade aan de grijze stof optreden, waarbij er bij MS een massale immunologische reactie volgt, terwijl die bij het CVS zou ontbreken. Hij mag CVS graag betitelen als ’MS-light’. Gelukkig wordt hem dat, zo zegt hij zelf, door zijn vakbroeders niet in dank afgenomen, want hij zou toch moeten weten dat de speurtocht naar een somatische afwijking bij die diagnose vruchteloos is gebleven en als afgesloten moet worden beschouwd. Het betreft een zogenaamd ‘functional somatic syndrome’ (Wessely) en Geurts’ suggestie dat er een organische afwijking in het spel is is zeer lichtvaardig en contra-therapeutisch. Deze patiëntencategorie wil niets liever dan hun kwaal als een lichamelijke afwijking erkend krijgen en de losse opmerking van Geurts zal zeker zijn weg vinden naar de CVS-lijders, die daardoor minder vatbaar worden voor de enige therapievorm, die enig succes bij deze aandoening kan claimen: cognitieve gedragstherapie. Als onze overijverige jonge professor daarvoor de tijd kan vinden zou hij zich toch eens wat nader in deze materie moeten verdiepen.

  De linke weekendbijlage (31-2017)

  Sat, 05/08/2017 - 06:00


  Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!