Skeptische Put: de winnaars

skeptische put

De Skeptische Put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen.

Lees meer over de prijzen van SKEPP.

Wim Daems

 

Wim Daems schreef het boek Beeld van een meisje dat uitgegeven werd door het Davidsfonds maar na enige heisa uit de markt werd genomen. In dat boek ontmoet het meisje van de titel een Duitse neonazistische vrachtwagenbestuurder die negationistische verhalen ophangt, waardoor het meisje op een dwaalspoor wordt gebracht. De argumenten krijgen nergens echt weerwerk, en ook de jeugdige lezers zouden dus op hetzelfde spoor gezet kunnen worden. De paradox en de tragiek van dit boek, aldus Vermeersch, berust erin dat het de (jonge) lezers wil aanzetten tot kritisch denken, dat ze niet alles klakkeloos mogen aannemen, wat als ze verder aan hun lot worden overgelaten op dit glibberige terrein, averechts werkt.

Wim Daems, aanwezig wat door alle aanwezigen zeer gewaardeerd werd, opende dapper het gesprek met toe te geven dat hij zich vergist had. Hij schreef het boek omdat hij in de jaren '80 aan de lijve ondervond hoe jongeren door negationistische propaganda werden beïnvloed en geen ondersteuning vonden. "Ik wilde het failliet van de historici aangeven. Ik wist dat ik een risico liep, maar hoopte zo de discussie op gang te trekken. Maar daarin ben ik misbruikt geworden." De gevolgen waren ingrijpend. Daems leed heel wat schade, het boek werd afgevoerd en hij werd persoonlijk geterroriseerd.

Datum
1996
Laureaat
Wim Daems