Pseudotheorieën in ‘s werelds meest beluisterde podcast

Een omstreden viroloog zet miljoenen mensen op het verkeerde been
01-04-2022

-

door verscheen in :
12 minuten
Leestijd:
De omstreden viroloog Robert Malone zette Spotify op stelten door zijn uitspraken in the Joe Rogan Experience, de veelbesproken podcast van een stand-upcomedian. Zijn beweringen over de covidvaccinatie joegen niet alleen Neil Young en co in de gordijnen, maar draaiden ook veel luisteraars een rad voor ogen.

Uit protest tegen de verspreiding van desinformatie over covid door Spotify, liet de Canadese rocker Neil Young zijn muziek van de  populaire streamingdienst verwijderen. Young ergerde zich aan de podcast van Joe Rogan – the Joe Rogan Experience, die met naar schatting elf miljoen luisteraars per aflevering, de meest beluisterde podcast ter wereld is. Joe Rogan, zelf een stand-upcomedian, liet in zijn podcast de omstreden viroloog Robert Malone aan het woord. Het bleef niet bij Neil Young. Joni Mitchell, David Crosby en Stephen Stills traden hem om dezelfde reden bij.

Wie is Robert Malone?

Wie is die Robert Malone die iedereen op de kast jaagt en vooral, waarom doet hij die uitspraken over de coronapandemie? Malone (°1959) is een Amerikaanse arts die in 1991 afstudeerde en zich vervolgens specialiseerde in immunologie. Hij woont met zijn vrouw in Madison Virginia en runt er een manège. Tot 2020 was hij als ‘chief medical officer’ bij het farmaceutisch bedrijf Alchem Laboratories in Florida. In de beginjaren negentig, was Malone betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheid om mRNA-moleculen, verpakt in vetdruppeltjes, in het lichaam van proefmuizen te loodsen en daar de productie van eiwitten te stimuleren. Deze experimenten vormden een eerste stap in de ontwikkeling van de mRNA-technologie die bijdroegen aan de ontwikkeling van de eerste mRNA-vaccins, namelijk de covidvaccins van Pfizer en Moderna. De huidige literatuur over de mRNA-vaccins verwijst trouwens naar dat onderzoek van dertig jaar geleden. Tussen de eerste geslaagde muizenexperimenten, waarbij Robert Malone betrokken was, en de mRNA-covidvaccins moest de wetenschap echter nog veel obstakels overwinnen. Naast de groep rond Malone droegen nog tal van andere onderzoeksgroepen hun steentje bij in het verder verfijnen van deze mRNA-technologie. Toch waant Robert Malone zich dé uitvinder van de succesvolle mRNA-vaccins tegen covid, wat hij niet nalaat te vermelden op diverse sociale media, waaronder YouTube, LinkedIn en Twitter. Na luid protest heeft hij die bewering wat afgezwakt. Malone, die tot voor het uitbreken van de coronapandemie aanzien genoot als arts-onderzoeker en verbonden was aan diverse universiteiten als gastprofessor, ging de voorbije jaren waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van de mRNA-vaccins. Zo was hij spreker op diverse bijeenkomsten van antivaxers en ging dingen beweren over de covidvaccins die kant noch wal raken. Onder andere twitterde hij dat de covidvaccinatie per drie geredde levens, ook twee overlijdens veroorzaakt. Deze en andere zorgwekkende tweets maakten dat Malone gebannen werd van Twitter. Ook YouTube heeft interviews met Robert Malone van haar platform gehaald.

In the Joe Rogan Experience, de podcast die voor zoveel beroering zorgde, doet Robert Malone in een drie uur durend interview een aantal uitspraken die vaccinatiecampagne ondermijn(d)en. In een reactie op die uitspraken ondertekenden 270 wetenschappers een open brief waarin ze Spotify waarschuwen dat de aflevering van The Joe Rogan Experience-podcast misleidende en leugenachtige informatie bevat over de covidvaccins. Wetenschappers namen de uitspraken van Malone één voor één onder de loep. Een bloemlezing van de elf gefactcheckte beweringen.

 

In een reactie op die uitspraken ondertekenden 270 wetenschappers een open brief waarin ze Spotify waarschuwen dat de aflevering van The Joe Rogan Experience-podcast misleidende en leugenachtige informatie bevat over de covidvaccins. Wetenschappers namen de uitspraken van Malone één voor één onder de loep.

 

Bewering 1: Covid-19 vaccins zijn experimenteel, illegaal, niet in overeenstemming met de Neurenbergcode en in strijd met het Belmontrapport

De Neurenbergcode werd in het leven geroepen in 1947 in Duitsland tijdens een strafproces tegen nazi-dokters die tijdens de Holocaust in de concentratiekampen experimenten op krijgsgevangen verrichten. Deze code is enkel van toepassing op medische experimenten. De covid-vaccinatiecampagne is geen experiment en daarom is de code hier helemaal niet op haar plaats. De gebruikte coronavaccins werden goedgekeurd na degelijke veiligheidstests en klinische studies. Overigens is het moreel verwerpelijk om de vaccinatiecampagne te vergelijken met een van de donkerste episodes uit onze geschiedenis. 

Het Belmontrapport werd in 1974 in de Verenigde Staten gepubliceerd en schetst de ethische principes en richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Bij de ontwikkeling van de covidvaccins werden deze principes gerespecteerd.

Bewering 2: Als gevolg van het belemmeren van de toegang tot twee bestaande medicijnen door de Amerikaanse overheid, ivermectine en hydroxychloroquine, voor de behandeling van covid-19, zijn waarschijnlijk een half miljoen mensen overleden.

Volgens Robert Malone gebruikten landen als China, Japan en India met succes hydroxychloroquine, een antimalariamiddel, en ivermectine, een middel gebruikt bij worminfecties, voor het behandelen van covidpatiënten. Daarbij haalt hij als voorbeeld de Indische staat Uttar Pradesh aan, waar tijdens de tweede coronagolf in april 2021 een opvallende daling genoteerd werd in het aantal covidgevallen, die werd toegeschreven aan de aanbeveling van de overheid om ivermectine te gebruiken als behandeling voor milde covid-19. Het klopt dat in die periode in een aantal Indische regio’s, waaronder Uttar Pradesh, het met de coronabesmettingen de goede kant opging. Dat werd toegeschreven aan de immuniteit opgebouwd na infecties en vaccinatie en aan de coronamaatregelen. De Indische overheid heeft het gebruik van ivermectine overigens altijd afgeraden. 

Tijdens de pandemie zijn beide genoemde medicijnen inderdaad genoemd als mogelijke behandeling van covid. Na uitgebreid onderzoek bleek geen van beide nuttig bij covid.

Bewering 3: Er zijn meer dan 140 studies die aantonen dat natuurlijke immuniteit, na het doormaken van de infectie, beter is dan immuniteit opgebouwd na vaccinatie.

Als bewijs voor deze bewering haalt Malone een Israëlische studie aan die aantoont dat er 13 keer minder infecties en minder hospitalisaties zijn bij mensen die eerder covid doormaakten in vergelijking met volledig gevaccineerde personen. Die studie bestaat inderdaad, maar toen de cijfers gepubliceerd werden, waren ze nog niet nagekeken door onafhankelijke wetenschappers. Eens dat wel gebeurd was, bleken in de gevaccineerde groep veel meer mensen te zitten met een hoog risico op ernstige covid dan in de niet-gevaccineerde groep die de infectie had doorgemaakt. In de niet-gevaccineerde groep werden bovendien mensen die stierven aan covid-19 uitgesloten. Daardoor werd dit onderzoek later geklasseerd als niet betrouwbaar. En zo zijn er honderden studies gepubliceerd tijdens de pandemie, waarvan vele de toets van peer review niet doorstonden.

Dat neemt niet weg dat zowel de covidvaccinatie als een covidinfectie zorgen voor een goede bescherming tegen een herinfectie, hospitalisatie en overlijden. De bescherming is vergelijkbaar, maar het doormaken van de infectie is veel riskanter dan je laten vaccineren. Je kan immers ernstig ziek worden en overlijden.

Bewering 4: Personen die eerder een coronabesmetting doormaakten, lopen een veel groter risico op ernstige nevenwerkingen bij covidvaccinatie.

In het podcastinterview verwijst Robert Malone hiervoor naar het Amerikaans systeem waar iedereen mogelijke effecten die gelinkt zouden kunnen worden aan de vaccinatie kan melden (VAERS of Vaccine Adverse Reporting System). Op de website van dit systeem staat expliciet vermeld dat dit niet betekent dat gemelde ongewenste effecten echt door de vaccinatie worden veroorzaakt. Echter, wanneer meer mensen dezelfde ongewenste effecten melden, wordt dit steeds verder onderzocht. Indien nodig wordt dan de bijsluiter aangepast. Ook België heeft zo’n systeem waar mensen meldingen kunnen doen voor mogelijke ongewenste effecten (FAGG). 

Toch is deze bewering niet helemaal fout. In enkele studies kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat mensen die covid hebben doorgemaakt dubbel zoveel last hadden van nevenwerkingen van de covidvaccins. Het ging echter om milde en voorbijgaande klachten, en geen ernstige, zoals Malone vermeldt.

Bewering 5: Na vaccinatie kan je een hartspierontsteking oplopen waarvoor je naar het ziekenhuis moet. Dat komt voor bij één op 2.700 gevaccineerden.

Gedeeltelijk waar. Hartspierontsteking (myocarditis) is inderdaad een zeldzame nevenwerking van mRNA-covidvaccins. Ze treft vooral jonge mannen. De incidentie van één op 2.700 is evenmin uit de lucht gegrepen, maar afkomstig van onderzoek gedaan in Hong Kong. Dit cijfer gaat over één op 2.700 gevaccineerde adolescenten die hun tweede dosis krijgen. Op bevolkingsniveau bedraagt het risico op hartspierontsteking na vaccinatie één op 5.400 (of 18,5 per 100.000) gevaccineerde individuen. Deze nevenwerking is bijna steeds mild en geneest spontaan na enkele dagen, vaak zonder behandeling. Je moet er zelden voor naar het ziekenhuis. Wat Malone er niet bij vermeldt, is dat een hartspierontsteking vijf keer vaker voorkomt na het doormaken van covid-19 dan na covidvaccinatie.

Bewering 6: Meisjes worden geboren met een bepaalde hoeveelheid eicellen. Tijdens het leven komen er geen meer bij. De vetmoleculen uit de mRNA-vaccins dringen door tot in de eierstokken. Er zijn ook al menstruatiestoornissen gemeld na vaccinatie. Dus, denk twee keer na vooraleer je meisjes laat vaccineren.

Hier wekt Malone de indruk dat de covidvaccinatie de vruchtbaarheid in het gedrang zou kunnen brengen door een aantal vaststellingen met elkaar in verband te brengen. Het klopt dat de vetmoleculen in de mRNA-vaccins zich verdelen over het lichaam: het gros blijft wel in de buurt van de injectieplaats, maar een kleine fractie wordt meegevoerd door bloed en lymfe blijft en her en der in de organen hangen. In de eierstokken vindt men 0,095% terug van de vetmoleculen uit één vaccindosis. Dat blijkt uit onderzoek van Pfizer zelf. Hiervan is nooit enige impact aangetoond.

Daarnaast werden inderdaad veranderingen in het menstruatiepatroon vastgesteld na vaccinatie. Deze blijken zeer miniem en zonder betekenis. Er zijn geen vruchtbaarheidsproblemen in verband gebracht met de covidvaccinatie, noch bij vrouwen noch bij mannen. Integendeel, er werden meer kinderen geboren tijdens de pandemie.

Bewering 7: Vaccins die het spike-eiwit (uitsteekseltje) van het coronavirus presenteren, zijn toxisch.

Alle bestaande covidvaccins brengen op één of andere manier deeltjes (spike-eiwit) van de uitsteekseltjes van het coronavirus in het lichaam. Ons immuunsysteem maakt namelijk antistoffen aan die zich vasthechten aan deze spike-eiwitten. Als we dan echt besmet worden met het coronavirus, maken de antistoffen het virus onklaar door de uitsteekseltjes te bezetten. Deze spikes zwengelen de immuunreactie aan, zoals na covidvaccinatie als na infectie. Volgens Malone veroorzaken de spike-eiwitten bloedklonters, auto-immuunziekten en ontstekingsreacties in de hersenen. In werkelijkheid circuleren er veel meer spike-eiwitten in het lichaam tijdens het doormaken van covid, dat blijkt uit dieronderzoek. Na vaccinatie zijn de concentraties spike-eiwit veel lager. Er is nooit enig negatief effect aangetoond van de zeer lage concentratie spike-eiwit die ontstaat na vaccinatie.

Bewering 8: Gegevens uit Denemarken suggereren dat de omikronvariant een negatieve impact heeft op de vaccinatiestatus.

Een negatieve impact hebben op de vaccinatiestatus betekent letterlijk dat een gevaccineerde bij een omikronbesmetting zieker zou worden dan een niet-gevaccineerde. Dat was niet de conclusie van de Deense onderzoekers: zij gaven wel aan dat de mRNA-vaccins minder goed beschermen tegen de omikronvariant. De hoofdauteur van deze Deense studie reageerde zelf dat zijn data verkeerd werden voorgesteld door Malone. Dat er meer gevaccineerde mensen besmet werden met omikron, heeft te maken met het veel groter aantal gevaccineerden, hun gedrag (mogelijk iets minder voorzichtig na de vaccinatie) en hun bereidheid om zich regelmatig te testen. Overigens zorgt de mRNA-vaccinatie voor minder ernstige covid-19 en volstaat een boosterprik om de bescherming tegen de omikronvariant fors op te drijven.

Bewering 9: De hoge doses antigenen in de covidvaccins voor kinderen leiden ertoe dat het immuunsysteem niet meer goed reageert op lichaamsvreemde stoffen.

Wanneer lichaamsvreemde stoffen ons lichaam binnendringen, dan wordt het immuunsysteem gealarmeerd en schiet het in actie om deze stoffen op te ruimen. Antigenen zijn lichaamsvreemde stoffen, die een immuunreactie kunnen opwekken. Wanneer dezelfde antigenen regelmatig in hoge concentraties worden toegediend, dan treedt een zekere tolerantie op, waardoor het immuunsysteem niet langer adequaat reageert. Dit fenomeen wordt in vakjargon ‘high zone tolerance’ genoemd. Een kopstuk van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), Marco Calvalieri, die ongewenste effecten van de covidvaccinatie opvolgt, uitte hierover zijn bezorgdheid. Indien er te vaak boosterprikken van de covidvaccins zouden worden toegediend zou dit kunnen leiden tot een zekere tolerantie. Wetenschappers houden dit scherp in de gaten, maar tot nu toe is dit fenomeen niet opgetreden na de boosterdosis, ook niet bij kinderen. Integendeel. Cavalieri liet weten dat de boosterdosis het immuunsysteem lijkt te versterken in plaats van te verzwakken, zelfs beter dan aanvankelijk gehoopt. Dat betekent echter niet dat het immuunsysteem met iedere booster sterker zou worden. Dat is vandaag niet bekend en voorzichtigheid blijft geboden. Voor alle zekerheid zal men het interval tussen twee boosterprikken zo groot mogelijk houden. Stel dat corona jaarlijks zou terugkeren, zoals griep, en dat één prik om het jaar zou volstaan, dan vormt dit geen risico op een negatieve impact op het immuunsysteem. Het tijdsinterval is dan groot genoeg.

Bewering 10: Terwijl de bevolking in Israël grotendeels gevaccineerd werd, kregen inwoners van de Palestijnse gebieden amper toegang tot de vaccinatie. Toch is de sterfte door covid groter in Israël dan in de Palestijnse staten.

Deze bewering wekt de indruk dat de vaccinatie je niet beschermt tegen covid, integendeel. In Israël is ongeveer 65% van de bevolking volledig gevaccineerd tegenover 29,3% in Palestina. Uit de officiële cijfers blijkt dat de sterfte door covid hoger is in Palestina dan in Israël. Deze bewering is volledig onwaar.

Bewering 11: Omikron is een variant van het coronavirus die enkel milde klachten geeft en ontsnapt aan de vaccinatie. We zullen allemaal besmet geraken, of je nu een mondmasker draagt of afstand houdt.

De omikronvariant is inderdaad minder ziekmakend dan de deltavariant. Toch zijn er mensen die ernstig ziek worden en overlijden na een omikronbesmetting. Het klopt dat de vaccinatie minder effectief is tegen deze variant, die heel wat verschillen vertoont in vergelijking met de vorige varianten van het virus. Het is wel aangetoond dat je na vaccinatie, en vooral wanneer je ook geboosterd bent, veel beter beschermd ben tegen ernstige covid door omikron. Je loopt tot 90% minder kans om in het ziekenhuis te belanden.

 

Bronnen en referenties

zijn terug te vinden op deze site:
https://healthfeedback.org/claimreview/robert-malone-misleading-unsubsta...

Authors
Marleen Finoulst
Publicatiedatum
01-04-2022
Opgenomen in
Geneeskunde