Magnetische omkeringen en evolutionaire sprongen

De echte oorsprong der soorten
28-09-2013

-

door verscheen in :
4 minuten
Leestijd:
Vergeet de evolutietheorie van Darwin. De soorten zijn ontstaan in bruuske stappen waarbij plots hele soorten verdwenen en andere soorten in de plaats kwamen. Deze veranderingen waren het gevolg van omkeringen van het aardmagnetisch veld. Door die omkeringen wordt de aarde tijdelijk blootgesteld aan kosmische straling waardoor er heel veel mutaties op korte tijd ontstaan. Deze theorie wordt onderbouwd door het samenvallen van de historische magnetische omkeringen met de grote evolutionaire veranderingen, omdat er nooit fossielen gevonden worden van halve vleugels en halve ogen, en door uitspraken van onder andere Richard Goldschmidt en zelfs Stephen Jay Gould. Alleen hebben Goldschmidt en Gould nooit het mechanisme achter die evolutionaire sprongen uitgelegd. En dat is de revolutionaire ontdekking van dit boek.

Darwin had het mis

Robert W. Felix1 begint zijn boek door te stellen dat de geleidelijke evolutie niet bewezen is, omdat overgangsfossielen nooit gevonden zijn. Geleidelijke evolutie is nutteloos, want ‘wat is het nut van een halve vleugel of een half oog?’ Het ontgaat Felix blijkbaar dat Darwin in “over het ontstaan der soorten” al uitgebreid uitlegt hoe een oog zou kunnen evolueren. Dit verklaart waarom Felix schrijft dat er geen overgangsfossielen zijn. Halve vleugels en ogen hebben inderdaad nooit bestaan.

Verder merkt hij op dat onze vingers niet geëvolueerd zijn om gitaar te spelen. Hij vraagt de lezer waarom de emoe drie tenen ontwikkelde om sneller te lopen, en de struisvogel slechts twee. De onafhankelijke evoluties van hun loopgedrag leidden tot onafhankelijke variaties, die beiden succesvol bleken. Ook de klassieker dat haaien gedurende bijna 370 miljoen jaar niet evolueerden en daarom een groot probleem stellen voor ‘darwinisten’, passeert de revue.

Volgens Felix zou Goldschmidt in ‘The material basis of evolution’2 geschreven hebben: “Welk nut heeft een halve vleugel?” Volgens Goldschmidt is er ‘micro-evolutie’ binnen soorten en ‘macro-evolutie’ voor de soortvorming (een hoopvol monster). Goldschmidts theorieën horen echter niet bij de huidige wetenschappelijke consensus. De belangrijkste tegenwerping tegen Goldschmidts idee was de vraag hoe zo’n ‘hoopvol monster’ een partner kon vinden waarmee het vruchtbare nakomelingen kon krijgen.

Felix beweert dat soorten plots ontstaan en refereert daarvoor naar Stephen Jay Goulds theorie van ‘punctuated equilibrium’. Hij vergeet dat ‘plots’ bij Gould enkele tienduizenden jaren betekent. Ook de Cambrische explosie wordt vermeld, waar ‘plots’ uit het niets miljoenen soorten ontstaan. Dat die ‘explosie’ zo’n tien miljoen jaar duurde blijkt Felix niet te weten. Bij het begin van het Cambrium ontstonden er soorten met een skelet. Skeletten fossiliseren beter, zodat er ‘plots’ veel meer fossielen te vinden zijn, niet omdat daarvoor geen leven was.

Baker stelde dat de evolutie van dinosaurussen snel gegaan was, wat volgens Felix aantoont dat die niet via geleidelijke evolutie ontstonden, maar Baker wou daarmee argumenteren dat deze warmbloedig zijn, niet dat ze daar plots stonden.3 Felix beweert bovendien dat paarden, bevers, lemmings, vossen, mammoets etc. pas tijdens de laatste 2 miljoen jaar verschenen ‘zonder tijd om te evolueren’. De mens bestaat 200.000 jaar zonder enig bewijs van evolutie. Ook dit wordt met Gould beargumenteerd. De tegenargumenten kan je vinden op talkorigins.org.4 Op pagina 73 splitst de mens zich 5 miljoen jaar geleden plots toch af van de mensapen en heeft de homo habilis bestaan.

De juiste evolutietheorie

De ‘theorie’ die Felix daartegenover stelt is eigenlijk geen theorie. Op regelmatige tijden keren de magnetische polen van de aarde om waardoor het aards magnetisme gedurende een tijd uitvalt. Hierdoor krijgt de aarde een grote hoeveelheid radioactieve straling van de zon te verduren die zorgt voor een verhoogd aantal mutaties en extincties bij de levende organismen zodat plots totaal nieuwe soorten ontstaan.

Volg je nog? Volgens Felix zijn mutaties dus wel degelijk de motor van de evolutie van de diersoorten, waardoor nieuwe soorten evolueren uit vorige. Alleen zegt hij dat er een periode is waarin deze zich versneld voordoet. Hij legt niet uit waarom bepaalde mutaties overleven en andere niet (dat doet Darwin wel).

En hij kan zijn gelijk ‘bewijzen’. Zo is de verhoogde iridiumconcentratie in de KT-grens niet het gevolg van een meteorietinslag zoals Luis Alvarez zegt, maar het gevolg van… juist: een magnetische omkering. Tijdens zo’n omkering wordt de atmosfeer bestraald waardoor er allerlei nieuwe stoffen ontstaan. Het is bekend dat koolstof-14 op die manier ontstaat, wat juist is. Hij lijkt echter het verschil niet te kennen tussen kosmische straling en zonnewind. Evenmin als tussen radioactieve straling en elektromagnetische straling en hij vergeet dat de deeltjes in de zonnewind geïoniseerd zijn en niet noodzakelijk radioactief. Allemaal onbelangrijk om te bewijzen dat het K-T-iridium door kosmische straling in de atmosfeer ontstond tijdens een magnetische omkering. Alvarez zou zijn Nobelprijs aan Felix moeten afgeven. Ook de Tunguska-ontploffing uit 1908 was het gevolg van plotse lokale magnetische veranderingen en niet van een ontplofte meteoriet. Dat zorgde voor radioactief C14, dat een nucleaire explosie teweegbracht. Uranium dat in de buurt gevonden werd is daarvan het bewijs. Dat uranium een grondstof en geen residu van een nucleaire reactie is, is irrelevant.

Het wordt nog bonter. Dat kosmisch gevormde koolstof wordt aardolie en steenkool. Hij vergeet eventjes dat C14 opnieuw vervalt tot stikstof en dat olie en kolen vooral C12 bevatten. Sommige extincties zouden trouwens het gevolg zijn van olieoverstromingen en steenkoollawines. Immers, Charles Lyell maakte al gewag van rechtopstaande bomen in steenkoollagen.

De zon zorgt voor de magnetische omkeringen

Felix beweert dat de nucleaire activiteit van de zon het gevolg is van magnetisme. Fout. De zwaartekracht zorgt ervoor dat een fusiereactie in de kern van de zon op gang komt. De hitte van de zon zorgt ervoor dat atomen ioniseren. De thermische energie en de elektrische afstoting zorgen voor stormen in dit elektrisch geladen gas. En bewegende ladingen produceren magnetische velden.

Felix lijkt het verschil niet te kennen tussen ionisatie en kernsplijting, of tussen elektromagnetisme en radioactiviteit. Ook E=mc² staat altijd goed in een pseudowetenschappelijk boek.

Hij bewijst zijn gelijk door aan te tonen dat de historische polaire omkeringen precies overeenkomen met de paleontologische periodes, maar het aantal polaire omkeringen is zo groot dat je altijd wel een omkering in de buurt van zo’n paleontologische overgang vindt.5

Conclusie

Zoals de meeste pseudowetenschappelijke theorieën is dit een theorie van alles. Ze verklaart niet alleen hoe het leven echt evolueerde, ze legt ook uit dat we op weg zijn naar een ijstijd in plaats van een opwarming van de aarde, hoe uranium, iridium en strontium op de aarde ontstonden en dat petroleum en steenkool anorganische onuitputtelijke mineralen zijn. Ze is kortom, volkomen ongeloofwaardig.

 

Bronnen

  1. http://rationalwiki.org/wiki/Robert_W._Felix
  2. http://www.stephenjaygould.org/people/richard_goldschmidt.html
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_T._Bakker
  4. http://www.talkorigins.org/
  5. e-skeptic, Magnetic Myths. http://www.skeptic. com/eskeptic/13-02-13/#feature
Authors
Jozef Van Giel
Publicatiedatum
28-09-2013
Opgenomen in
Evolutiewetenschappen