Skeptische Put: de winnaars

skeptische put

De Skeptische Put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen.

Lees meer over de prijzen van SKEPP.

vzw Preventie Vaccinatieschade

 

Laudatio Skeptische Put 2009

Het afgelopen jaar was er veel heisa rond de Mexicaanse griep en het bijbehorende griepvaccin, dat door vele Westerse overheden massaal werd aangekocht. De discussie over de verantwoordheid van dit kostelijke vaccinatiebeleid en de waarde van het voorzorgsprincipe woedt nog steeds, en dat is maar goed ook. Gelet op de belangenvermenging van de farmaceutische industrie is een gezond en kritisch debat hierover zeker niet overbodig. Men moet niet overal en tegen alles vaccineren, en een wetenschappelijk verantwoorde afweging van kosten en baten is altijd nodig.

Los van deze legitieme discussie, waarbij ook leden van SKEPP zich niet onbetuigd lieten, is er een bepaalde strekking van mensen die fanatiek gekant zijn tegen elke vorm van vaccinatie, dikwijls vanuit een misplaatst natuursentimentalisme en doorgedreven alterneuterij. De complottheorieën over mondiale gezondheidsinstanties, de medische wereld, overheden en farmaceutische bedrijven vieren hoogtij, en er wordt onafgelaten onzin gespuid over de vermeende nevenwerkingen van vaccinatie. Daarbij keert men zich zonder onderscheid tegen elk vaccin, zelfs voor gevaarlijke infectieziekten als tetanus, difterie, kinkhoest en polio.

Onze laureaat van de Skeptische Put 2009 is, samen met zijn Belgische vzw 'Preventie Vaccinatieschade' , gepokt en gemazeld in de antivaxbeweging. Hij verzet zich ondermeer tegen de standaardprik bij kinderen voor bof, mazelen en rode hond, die in België niet verplicht is, maar sterk wordt aangeraden. De combinatieprik zou meningitis, doofheid, verlammingen, het syndroom van Guillain-Barré, ADHD en autisme veroorzaken, stuk voor stuk van de pot gerukte beweringen die, ondanks veelvuldig onderzoek, nooit op een wetenschappelijke wijze zijn aangetoond. Ook voor het tetanusvaccin en het vaccin tegen kinkhoest heeft hij geen goed woord over.

De link tussen de prik voor kinderziekten en autisme is een bijzonder hardnekkige kwakkel, die teruggaat op een weerlegde studie in het medische tijdschrift The Lancet, dat recent nog het artikel officieel terugtrok. De antivaxhysterie leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een scherpe daling van het aantal vaccinaties en een navenante opmars van mazelen en bof.

Mazelen zou een ‘onschuldige kinderziekte’ zijn, aldus de antivaxers. Per jaar sterven er nochtans ongeveer 350.000 kinderen aan deze gewone kinderziekte. Mazelen geeft een middenoorontsteking bij 1 op 10, longontsteking bij 1 op 20, hersenaantasting (encefalitis met doofheid, epilepsie of mentale retardatie) bij 1 op 1000. Eén op de 500 sterft eraan in het westen. In niet-gevaccineerde Afrikaanse dorpen kan een zware mazelenepidemie tot één derde van de jonge kinderen blind, gehandicapt of dood maken. Niet slecht voor een ‘onschuldige kinderziekte’.
Ouders desinformeren over onbestaande gevaren van vaccinatie is aanzetten tot een egoïstische daad. Mensen die niet gevaccineerd zijn, profiteren de facto van de prik van anderen, door de zogenaamde ‘kudde-immuniteit’. Hoe minder de mensen zich vaccineren, hoe beter het virus zich kan verspreiden en mensen dodelijk kan besmetten die vanwege hun zwakke gezondheid geen prik kunnen krijgen.

Antivaxers zoals onze Put-winnaar beelden zich in dat deze kinderziekten het immuunsysteem ten goede komen, terwijl het omgekeerde net waar is. Wie gezond is, heeft geen vaccin nodig, zeggen ze. Vaccinaties zouden ‘ingaan tegen de natuur’. Dat klopt: moedertje natuur doodt één kind op twee voor de volwassenheid, de natuurlijke levensverwachting is niet veel hoger dan 30 jaar. De menselijke rede wil deze ‘natuur’ net beheersen.

Op de koop toe is onze Put-winnaar ook een vurige verdediger van de homeopathie, met zelfs een eigen homeopathisch centrum in Maasmechelen. Deze alternatieve behandelvorm is al zo afdoende weerlegd dat we er hier geen verdere woorden willen aan verspillen. Vaccinatie tegen besmettelijke onzin is niet bij wet verplicht, maar wordt door SKEPP ten stelligste aangeraden.

Kortom, de Skeptische Put 2009 gaat naar Kris Gaublomme en zijn vzw Preventie Vaccinatieschade, voor hun radicale anti-vaccinatiehouding en het verspreiden van desinformatie ten gunste van onbewezen behandelingen.

 

 

Datum
2009
Laureaat
vzw Preventie Vaccinatieschade