Reiki

Wat is Reiki?

 • Oorspronkelijk een Japanse genezingsvorm, die nu ook furore maakt in de HR-wereld.
 • In onze streken wordt de energie meestal doorgegeven via handoplegging.
 • Er zijn meer dan dertig Reiki stromingen!

 

Wat geloven mensen?

 • Reiki betekent letterlijk “levenskracht van de geest”
 • Wanneer je problemen hebt heeft dit te maken met een verstoring van je Reiki
 • Het heelal is gevuld met energie die niet door de wetenschap kan worden waargenomen of gemeten; je moet er een soort paranormale gave voor hebben
 • Je kan de ‘ki’ van het heelal naar jou manipuleren, waardoor je eigen energie stijgt

 

Waarom geloven mensen in Reiki?

 • Als mensen geld moeten betalen om Reiki-leraar (diverse niveaus) te worden, dan wordt het consistentieprincipe in werking gezet: mensen willen consistent zijn met hun eerdere keuzes, wat ze vooral doen als ze a) hun stelling publiek doen ; b) hun handtekening plaatsen en/of c) er (veel geld) voor betalen
 • Mensen doen vaak een omgekeerde redenering: als het bestaan niet kan worden aangetoond, bestaat het misschien juist wel?
 • Het lijkt aantrekkelijk dat we ons zouden kunnen “inpluggen” in het universum en daar energie van gebruiken
 • Mensen die erg hoog scoren op lichtgelovigheid, vallen voor dit soort esoterische of new-age achtige beweringen

 

Wat zijn de feiten?

 • Reiki werd door Mikao Usui geïntroduceerd of toch bekendgemaakt (1865 tot 1926)
 • Energie is een natuurkundig begrip en is meetbaar. Energie die niet meetbaar is, is dus geen energie naar natuurkundige begrippen
 • Dat er een soort van andere energie zou bestaan is nooit aangetoond
 • Einstein toonde al aan dat energie materie is en omgekeerd. Er is altijd behoud van materie (E=mc²)
 • Reiki kan net als elke andere vorm van aandacht een placeboeffect veroorzaken, wat dus nog niet betekent dat het werkt (maar eerder dat je denkt dat het werkt: zie elders voor het placeboeffect)
 • Er werd zelfs wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Reiki. Een systematische review (A systematic review of the therapeutic effects of Reiki. By vanderVaart, Sondra; Gijsen, Violette M. G. J.; de Wildt, Saskia N.; Koren, Gideon; The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol 15(11), Nov 2009, 1157-1169.) legde bloot dat er slechts 12 studies waren, maar dat die allen drie wezenlijke problemen vertoonde met de drie belangrijkste wetenschappelijke criteria: randomisatie, blindmaking en uitval. 11 van de 12 studies hadden een slechte Jadad-score (zie elders in de trefwoorden: Jadad). Hun conclusie was dat op basis van het huidige onderzoek geen conclusies over effectiviteit kunnen worden gemaakt. Er zijn minstens studies nodig waarbij wordt nagegaan of Reiki beter scoort dan een placebo.