Over SKEPP

Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale) beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. 

Er circuleren nogal wat rammelende theorieën in deze wereld. Lichtzinnig bijgeloof, ongetoetste hypothesen en irrationele napraterij zijn helaas meer regel dan uitzondering. Denk maar aan het florerende geloof in telepathie, astrologie, ufo’s, homeopathie, creationisme, kaartleggers, grafologie, perpetuum mobile, “wondermiddelen”, enzovoort. In de media krijgen deze zaken zoveel kritiekloze publiciteit dat veel mensen gaan geloven dat het om werkelijke feiten, werkzame middelen of erkende stromingen gaat.

Naast veel onschuldig bijgeloof zijn er steeds weer naïeve adepten of cynische slimmeriken die deze goedgelovigheid uitbuiten. SKEPP is van mening dat mensen recht hebben op correcte informatieverspreiding.

SKEPP vraagt harde bewijzen en/of logische verklaringen in plaats van vergezochte en ongecontroleerde verhaaltjes. Via een goed onderbouwd tijdschrift en deze website tracht SKEPP het grote publiek te informeren hoe de vork aan de steel zit. Tegelijk waarschuwt SKEPP voor gebakken lucht of regelrecht bedrog, dat zij door haar onderzoek maar al te vaak ontdekt.

Doelstellingen

Vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 8 juni 1990. De statuten verschenen in de Bijlage van het Belgisch staatsblad van 2 augustus 1990 (identificatienummer 11627/90).

  • Het verrichten van kritisch onderzoek naar beweringen die op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis hetzij uiterst onwaarschijnlijk zijn, hetzij met deze kennis in tegenspraak zijn. In het bijzonder richt SKEPP zich op als pseudo-wetenschappelijk te kwalificeren verklaringen en als paranormaal aangeduide verschijnselen.
  • Hierbij claims of theorieën niet a priori af te wijzen. Hun waarde wordt slechts bepaald na kritisch onderzoek en objectieve evaluatie van alle argumenten. Beide zijn vrij van filosofische, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen.
  • Het verzamelen en ontsluiten van literatuur, documenten en ander materiaal dat op deze bovenstaande beweringen betrekking heeft. Het onder het groot publiek bekendmaken van de resultaten van haar eigen en ander kritisch onderzoek door het uitgeven van een periodiek, het organiseren van lezingen en congressen, en het geven van voorlichting via media, scholen, etc.
  • Het onderhouden van contacten met organisaties die deze doelstellingen geheel of gedeeltelijk onderschrijven.

De geschiedenis van SKEPP

SKEPP heeft intussen zijn 10-jarig en 20-jarig jubileum gevierd. Evenementen naar aanleiding van 30 jaar SKEPP werden, door de SARS-CoV-2 pandemie, uitgesteld. Meer hierover kan u lezen in deze volgende:

Adresgegevens en contactformulier

Deze gegevens kan u terugvinden onder het menu contact.

Het team achter SKEPP

SKEPP bestaat uit een heel team vrijwilligers, hier komt u meer over ze te weten.

Sprekerslijst

Op zoek naar een interessante lezing of debatpartner voor uw evenement? Raadpleeg hier de sprekerslijst.

Veelgestelde vragen

In de FAQ vindt u misschien wel het antwoord op een vraag waar u al tijdje mee worstelt.