Mehrabian 7/38/55

Wat geloven mensen?

Dat onze communicatie netjes ingedeeld kan worden in 3 kanalen die elk een specifiek aandeel in onze communicatie hebben.

In het hr-vakdomein hoort men vaak de populaire stelling dat onze communicatie zou bestaan uit volgende ‘verdeling’:

  • 7% woorden
  • 38% stemgebruik
  • 55% lichaamstaal en gelaatsexpressie.

Dit wordt vaak ook beweerd over presentaties.

 

Waarom geloven mensen dit?

Je zou voor minder, heel wat consulenten doen deze beweringen (in training, coaching enz.) . Het internet staat ook bol van zulke beweringen. We zijn allemaal lichtgelovig van aard en geloven ‘autoriteitsfiguren’ zoals consulenten en trainers. Dit laatste heeft te maken met onze ‘aangeboren luie’ natuur: het is gemakkelijk iets over te nemen van iemand anders, kritisch denken en zelf dingen uitzoeken is een inspanning die we ons niet van nature getroosten. Een interessant boek om dit te staven is het boek ‘Ons feilbare denken’ van psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman.

 

Wat is er van aan?

Niets. Het ging helemaal niet over een ‘verdeling’. Het ging hoogstens over een inschatting van de emotionele toestand van iemand bij het uitspreken van woorden.

Zelfs de bewering dat het aangeeft dat deze zaken altijd met elkaar moet in overeenstemming moeten zijn, werd maar in één specifieke context onderzocht, met emotioneel geladen of neutrale woorden. In zulk geval blijken mensen meer geloof te hechten aan gelaatsuitdrukkingen dan aan woorden.

(MEHRABIAN, A., & WIENER, M. (1967) Decoding of inconsistent communications. Journal of Personality and Social Psychology,  6(1), 108-114.) Hij stelde deze theorie overigens later nog bij,(bijvoorbeeld in hetzelfde tijdschrift in hetzelfde jaar, 7(3).

 

Wat zegt Albert Mehrabian er zelf over? 

Albert Mehrabian is erg gefrustreerd over deze verkeerde voorstelling van zijn onderzoek. Hij schrijft en zegt het volgende hierover:

“Please note that this and other equations regarding relative importance of verbal and nonverbal messages were derived from experiments dealing with communications of feelings and attitudes (i.e., like-dislike). Unless a communicator is talking about their feelings or attitudes, these equations are not applicable.”

Zie ook een animatiefilmpje over het onderwerp. En hier kan u de man zelf beluisteren.