Maria Duval

(het vervolg)
24-03-2016

-

door verscheen in :
4 minuten
Leestijd:
Acht oktober 2016, 16.21u. Een nieuw bericht in mijn mailbox. Het mailadres van de afzender eindigt op @turner.com. Spam? Iets louche? Toch maar even openklikken. Of ik wil meewerken aan een onderzoek van CNN over Maria Duval. Een grap? Nee blijkt…

15 september 2007. 13.05 u Redactievergadering van Peeters & Pichal op Radio 1. Een redacteur legt een paginagrote advertentie op tafel en zegt: “Hier moeten we toch eens iets aan doen, dit kan toch niet, ken je dit?” Het is een advertentie uit een gratis zondagkrant van de zogenaamde Maria Duval, “een helderziende die u gratis helpt”. Al vlug rijpt het idee dat we dit soort onzin moeten ontmaskeren en haar aan de tand moeten voelen. Bestaat ze wel echt en zo ja, kunnen we haar strikken voor een interview?

2 maanden later zitten we samen met de collega’s van Koppen (Eén) in Parijs, oog in oog met Maria Duval. Het pseudoniem van Carolina Maria Gambia. Een wat oudere Italiaanse dame die in ZuidFrankrijk woont. We stellen schijnbaar onschuldige vragen, niet te scherp of te kritisch, want dan krijgen we toch geen antwoorden. Ja, zij is helderziend, nee ze spreekt geen Nederlands. Vreemd, want ze heeft heel wat ‘klanten’ in Vlaanderen en Nederland die ze in voortreff elijk Nederlands brieven schrijft. Ja, maar haar medewerkers in Nederland zijn goed opgeleid en ook een beetje helderziend…

Uit ons onderzoek blijkt dat ze al veel jaren bezig is met haar praktijken. Het systeem is : in de advertenties spreekt ze mensen aan die hulp zoeken en belooft ze gratis een oplossing. Wie het invulformulier invult en opstuurt naar een postbus in Essen, krijgt vlug een lange brief terug, met daarin een hele hoop lange volzinnen én de vraag om € 50 per post te sturen naar datzelfde adres in Essen.

Want ze heeft meer tijd nodig om een oplossing aan te reiken voor het probleem. Bij een volgend zending wordt gevraagd om nog eens € 50 te sturen om een talisman te krijgen. En na de talisman een boekje en na het boekje nog wat anders…

De lichtgelovige ‘klant’ zit in haar web en geraakt daar nog nauwelijks uit. We hebben mensen gesproken die in totaal € 2000 hadden betaald. Ouderen, lichtgelovigen, eenzamen,… Iemand zei ons achteraf: “Ze was een goeie vriendin geworden”.

Het merk Maria Duval bleek een goed geoliede machine te zijn, handig inspelend op de behoefte van de hulpzoekenden. Goed gevonden, handig uitgebuit, knap in elkaar gestoken. Het bedrijfj e in Roosendaal (een buurgemeente van Essen, maar dan aan de Nederlandse kant van de grens) dat voor Nederland en Vlaanderen werkte heette Prolights Concept. Nadien werd dat Intarno en voordien was het Bodywell. Schimmige postorderbedrijfj es die de post behandelden onder de naam van Maria Duval. Misschien betaalden ze een vergoeding aan Maria Duval om haar naam te mogen gebruiken, een offi ciële link tussen de bedrijfj es en Maria Duval scheen er niet te bestaan. Naast de rechtstreekse inkomsten van de argeloze ‘klanten’ verdienden de bedrijfj es ook fl ink aan de doorverkoop van al die adressen én probeerden ze dezelfde argeloze klant ook met andere middelen te bedriegen. Gevraagd naar hun activiteiten hadden ze het mooie excuus dat ze belastingen betaalden zoals elk ander bedrijf. Politie en gerecht waren niet naar hen op zoek, want niemand durfde, wilde of kon klacht indienen. En voor een moeilijk bewijsbare oplichting van € 50 komt de politie natuurlijk niet in actie.

Niet alleen in Nederland bestond Maria Duval, ook in Portugal, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en vele andere landen was ze actief . Een belangrijke rol was weggelegd voor de fi rma Priority Mail in Stratford-upon-Avon. Vandaar werden de advertenties in Vlaanderen besteld. En via de baas van dat bedrijfj e, de Fransman Gerard du Passage kwamen we in contact met de secretaris van Duval zelf. Jacques Mailland. Mailland zou gestorven zijn in een verkeersongeluk, du Passage woont nu in Thailand, genietend van zijn oude dag.

In 2008 kregen we van Skepp , onder impuls van de betreurde (pdw), de Zesde Vijs voor de ‘ontmaskering’ van Maria Duval.

De persaandacht deed ‘haar’ geen goed, ook in Nederland ging het bergaf. Kranten als De Telegraaf en de Leeuwarder Courant brachten ook de waarheid aan het licht. In de loop van de volgend jaren doofde de activiteit in Europa uit.

Dan wordt het stil rond Maria Duval, tot die bewuste mail van CNN Money. Duval werkt al die jaren met dezelfde methodes en met zeer groot succes verder in de USA. Tot het Amerikaans gerecht in 2014 dan toch in actie schiet in wat volgens CNN Money ‘een van de grootste oplichtingszaken in de wereld’ is. Wellicht een kleine overdrijving, zeker als je de omzet bekijkt, hoewel er sprake is van 200 miljoen dollar, maar misschien niet zo ver van de waarheid als je het aantal opgelichte mensen bekijkt. Letterlijk over de hele wereld was ze actief. Ooit had ze haar hoofdkwartier in Hong Kong. Sommige bronnen vermeldden een duistere zakenman uit Madrid als spin van het web.

CNN Money belooft ons in een wekelijkse afl evering op de site het hele verhaal uit de doeken te doen. Zie : http:// money.cnn.com/2016/02/24/news/ psychic-maria-duval-chapter-one/. Benieuwd of zij de hele hiërarchie én de structuur kunnen blootleggen, of het alleen houden bij wat wij indertijd deden: de oplichting ontmaskeren en eindigen met een interview met haar. Het enige wat we met zekerheid daarover weten is dat de CNN-journalisten onlangs twee dagen in Frankrijk zijn geweest…

Wie het Vlaamse luik van het onderzoek in 2007 nog eens wil herbeluisteren, kan hier terecht: http://www.radio1.be/ programmas/actueel/cnn-maakt-jachtop-helderziende-maria-duval-dankzijradio-1

Authors
Jan Vanlangendonck
Publicatiedatum
24-03-2016