Prijs van het Vrije Denken voor SKEPP en Peter Piot

Peter Piot
20-10-2010

-

door verscheen in :
1 minuut
Leestijd:
SKEPP viert dit jaar niet alleen zijn twintigste verjaardag; we werden ook nog eens in de bloemetjes gezet door de Raymond Maeckelberghe Foundation. Die vereniging werd opgericht om, in navolging van de verlichtingsideeën, een nieuwe impuls te geven aan het Vrije Denken, “het denken zonder gebonden te zijn aan grenzen of beperkingen”. Daartoe reikt ze tweejaarlijks twee prijzen uit, genaamd ‘Prijs van het Vrije Denken’.

De prijs wordt toegekend aan “een persoon of een groep personen die in zijn wetenschappelijk werk waakt over de ethische implicaties bij wetenschappelijk onderzoek en/of bij technologische ontwikkeling en aan een persoon of een vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij het uitdragen van het vrijzinnig gedachtegoed.” Dit jaar ging die onderscheiding naar Peter Piot, voor zijn “ethische waakzaamheid en humane betrokkenheid bij het wetenschappelijk onderzoek in het kader van de bestrijding van Aids en de zorg voor de Wereldgezondheid”, en anderzijds naar SKEPP, voor zijn “twintig jaar lange strijd tegen het propageren van paranormale verschijnselen als waarheid”. De inspanningen van beide laureaten staan niet geheel los van elkaar: Piot wees in zijn dankrede op een zekere verwantschap tussen zijn werk en dat van SKEPP, waar het gaat om de “aidsontkenners”, vooral in Zuid-Afrika.

De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Brugge op 28 mei, in het foyer van de Stadsschouwburg.

Raymond Maeckelberghe (1922-2007) was een van de belangrijkste humanisten van Vlaanderen. Samen met bioloog Lucien De Coninck en de filosofen Jaap Kruithof en Leo Apostel was hij een van de toonzetters van het vrije denken in het naoorlogse Vlaanderen. Hij was onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond Gent. Opmerkelijk detail: Maeckelberghe was leraar wiskunde en aanvankelijk ook actief in de Vereniging Voor Sterrenkunde. Hij was de eerste redacteur van het ledenblad van de vereniging, dat de naam Heelal zou krijgen.

Later werd hij opgevolgd door Jean Meeus. Voor de invloed van Heelal op het ontstaan van SKEPP, zie het artikel van Tim Trachet in dit nummer.

http://www.maeckelberghefoundation.be

Authors
Griet Vandermassen
Publicatiedatum
20-10-2010
Opgenomen in
Skeptisch & kritisch denken