VLD-wetsvoorstel tegen mentale manipulatie door sekten

04-05-2005

-

door
2 minuten
Leestijd:
De VLD-senatoren Jeannine Leduc en Luc Willems hebben een wetsvoorstel klaar waarmee ze mentale manipulatie door sekten strafbaar willen stellen. Volgens de senatoren is dat een lacune in de wetgeving om te kunnen optreden tegen de kwalijke gevolgen van sekten "wanneer het nog niet te laat is", zeiden de senatoren woensdag op een persconferentie.

Willems was verslaggever van de parlementaire onderzoekscommissie Sekten (1995-1999). De meeste aanbevelingen die de commissie toen neerschreef in zijn rapport zijn intussen gerealiseerd, denken de VLD-senatoren. Ze verwijzen naar de oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties in de schoot van de federale overheidsdienst Justitie, de aanstelling van een referentiemagistraat die met dit onderwerp belast is en het onderzoek naar sekten door de Staatsveiligheid.

Eén aanbeveling van de onderzoekscommissie is tot op heden nog niet gerealiseerd: mentale manipulatie strafbaar stellen. Uit de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie bleek volgens Leduc en Willems dat de Belgische politiediensten en parketten niet over wetgeving beschikken waarmee ze dubieuze en laakbare praktijken van sekten kunnen bestrijden. Beide senatoren denken dat de tijd rijp is om dat te realiseren, nu sekten volgens hen opnieuw aan een opmars bezig zijn. Ze verwijzen naar de geloofsgemeente Alphamega in Lommel, Opus Dei, de Scientology-kerk, protestantse kerken van de baptisten en de evangelisten en de Vriendenkring van Bruno Gröning.

Leduc en Willems richten zich niet tegen sekten op zich, maar tegen de nefaste gevolgen ervan wanneer die zich voordoen. Ze geven toe dat de meeste daarvan reeds onder diverse rubrieken in de strafwet vallen, zoals schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen, afpersing, heling, diefstal of laster en eerroof. "Die laten het gerecht echter alleen toe in te grijpen en te bestraffen wanneer het eigenlijk al te laat is", zegt Luc Willems. Hij verwijst daarbij onder meer naar sekten die volgelingen aangezet hebben tot zelfdoding. "We stellen vaak vast dat sekten de scheiding van kerk en staat inroepen om onder de dekmantel van de geloofsovertuiging strafbare feiten te plegen. Er ontbreekt echter een wettelijk middel om tijdig in te grijpen", zegt hij, namelijk het strafbaar stellen van mentale destabilisatie en van het misbruik van personen in een verzwakte positie. Zo'n wetgeving bestaat vandaag reeds in Frankrijk en in Japan, volgens Leduc en Willems met gunstig effect.

Hun wetsvoorstel wil twee paragrafen toevoegen een artikel 442 van de strafwet. Personen die anderen overtuigen van "het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van het zich voordoen van niet-bestaande gebeurtenissen", waardoor de grondwettelijke rechten en de mensenrechten geschonden worden, zouden kunnen bestraft worden met vijftien dagen tot twee jaar cel en 250 tot 5.000 euro boete. Iemand aanzetten tot zelfdoding of op een andere manier de kwetsbare positie van iemand gebruiken om hem of haar aan te zetten tot bepaalde daden met ernstige gevolgen, zou kunnen bestraft worden met één maand tot vier jaar cel en 500 tot 10.000 euro boete.

Willems denkt dat er voor dit wetsvoorstel "voldoende draagvlak" bestaat om het goedgekeurd te krijgen in Kamer en Senaat. Leduc merkt op dat de commissie destijds een lijst opstelde met 189 sektarische organisaties, terwijl er vandaag tegen 553 sektarische verenigingen klacht werd ingediend. "Die organisaties veranderen dus snel van naam en vermenigvuldigen zich om hun activiteiten te kunnen voortzetten", waarschuwt de senator.

© 2005 Belga
Publicatiedatum: 4 mei 2005

overgenomen uit externe bron
Publicatiedatum
04-05-2005
Opgenomen in
Sekten