'Crimineel' Scientology vervolgd

05-07-2007

-

door
4 minuten
Leestijd:
België kan met zaak tegen omstreden religieuze organisatie voor wereldprimeur zorgen. Het federaal parket vervolgt twaalf personen en twee vzw's van de scientologybeweging. Na een grootschalig fraudeonderzoek valt er eerstdaags een dagvaarding in hun bus voor criminele feiten.

De tenlasteleggingen: lidmaatschap van een criminele organisatie, oplichting, afpersing, misbruik van vertrouwen, inbreuk op de privacywetgeving en onwettige uitoefening van geneeskunde. Scientology ontkent de aantijgingen in alle talen.

De beweging hekelt furieus de schending van het geheim van het onderzoek, van het vermoeden van onschuld en van de godsdienstvrijheid. Als de raadkamer de zaak naar de correctionele rechtbank doorverwijst, volgt er wellicht een procedureslag.

"De dagvaarding is gericht tegen twaalf natuurlijke personen en twee vzw's, met name Scientology België en het European Office for Public Affairs and Human Rights van Scientology Church International", verklaart parketwoordvoerster Lieve Pellens. "Er zijn Belgen bij, maar ook buitenlanders."

De in totaal veertien gedaagden worden vervolgd voor een resem inbreuken op de antifraudewetgeving. "De raadkamer beslist eind dit jaar over hun doorverwijzing naar de strafrechter, maar als de scientologybeweging beroep aantekent bij de Kamer van Inbeschuldiging kan het proces ten gronde nog een lange tijd op zich laten wachten", aldus Pellens.

Het onderzoek naar scientology begon in 1997 met een klacht van een ex-lid. Zij probeerde tevergeefs de 700.000 Belgische frank terug te vorderen die de organisatie haar had afgetroggeld voor zogeheten persoonlijkheidsopleidingen. In 1999 werd in Brussel een gerechtelijk onderzoek geopend. Speurders ontrafelden de structuur van de kerk en namen de boekhouding onder de loep. Na huiszoekingen in 25 panden van de beweging en haar leden werden tientallen documenten en computers in beslag genomen, evenals een slordige 6.000 dossiers met allerlei privégegevens over zakenlui en politici.

"Al die documenten werden minutieus onderzocht en ondertussen verhuisde het dossier van het Brussels naar het federaal parket", legt de parketwoordvoerster uit.  Scientology bleek talloze satellietbedrijfjes en mantelorganisaties te hebben die de managementconcepten van stichter L. Ron Hubbard commercialiseerden. Op die manier infiltreerde de beweging veelal heimelijk in verschillende sectoren zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid.

'Intolerantie en discriminatie' 

De beweging reageert verbolgen op de nakende dagvaarding. "De laatste tien jaar heeft de onderzoeksrechter de media voortdurend gebruikt om te pogen de reputatie van de scientologykerk te schaden", zegt woordvoerder Fabio Amicarelli. "Dat schiep een klimaat van intolerantie en discriminatie. We winnen momenteel juridisch advies in omdat hier op zijn minst sprake is van een schending van de geheimhouding van het onderzoek en van de veronderstelling van onschuld."

"Bovendien", gaat Amicarelli verder, "stelde het Europees Hof voor de Rechten van de mens op 5 april dat de godsdienstvrijheid van scientologen gegarandeerd moet worden in de 46 landen die lid zijn van de Raad van Europa. We zijn uitermate bezorgd te zien dat in België deze vrijheid niet wordt gerespecteerd."

Scientology pikt het niet dat ze continu als sekte wordt gecatalogiseerd. In 1997 stelde een parlementaire onderzoekscommissie een lijst op van 189 organisaties, waaronder scientology. Samen met drie andere organisaties trokken de volgelingen van Ron Hubbard naar de rechtbank om de opmaak van de lijst te bestrijden. Ze kregen gelijk, de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd veroordeeld.

"De lijst had helemaal niet de bedoeling organisaties als sekten te bestempelen", weet Henri de Cordes, voorzitter van het IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke en Sektarische Organisaties. "Er waren ook geen gevolgen voor organisaties die in de opsomming voorkwamen."

Wereldprimeur 

De rechtszaak gaat niet over het feit of scientology al dan niet een sekte is, het proces spitst zich toe op die frauduleuze praktijken. Volgens Lieve Pellens heeft het parket helemaal niet de bedoeling de beweging scientology te laten verbieden. "Dit is een zuiver correctionele zaak. We hebben ons enkel gebaseerd op de klachten van enkele personen."

Als het proces uitmondt in een veroordeling van de beweging, is dat een wereldprimeur. In Frankrijk en Italië heeft de beweging al enkele vonnissen op haar kerfstok, maar die gingen allemaal over mentale manipulatie bij het rekruteren, opleiden en aftroggelen van leden. De omvang van het Belgisch fraudedossier is ongezien, en dat tegen een beweging die in de Verenigde Staten en Australië officieel erkend wordt als religie.

Voorgeschiedenis

Voorjaar 1997

Een gewezen aanhangster van de scientologykerk dient klacht in tegen de beweging wegens oplichting. Nadat zij eruit was gestapt, probeerde ze tevergeefs een deel van het geld (700.000 Belgische frank) te recupereren dat ze in de beweging heeft gepompt. Rond diezelfde tijd presenteert de parlementaire sektecommissie haar eindverslag. Daarin worden kritische vragen gesteld bij de beweging.

Oktober 1999

De Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen beveelt een huiszoeking op 25 adressen en neemt een berg documenten in beslag. Ook een slordige 6.000 dossiers met privé-informatie van politici en zakenlui wordt meegenomen, evenals twee beruchte E-meters, een soort van leugendetectoren die elektrische spanningen meten.  Scientology spreekt van 'intimidatie en pure pesterijen'.

Maart 2000

Het Brusselse parket vindt 'bijzonder zware aanwijzingen' dat scientology de fiscus heeft opgelicht. Talloze nepfacturen duiden op een fraudecarrousel.

November 2001

Scientology probeert te infiltreren in de zachte sector. Een aantal Brusselse ziekenhuizen die ingaan op een aanlokkelijk aanbod om een informaticatrainer te laten komen, blijken opgezadeld te zitten met de (toenmalige) woordvoerder van Scientology België. De staatsveiligheid waarschuwt de overheid.

December 2001

De beweging dagvaardt de Belgische staat wegens 'de voortdurende discriminatie van scientology en haar leden'.

Eind 2002

Het Brusselse gerecht stelt acht leiders van Scientology België in beschuldiging voor bendevorming, oplichting, schending van de privacywetgeving en onwettige uitoefening van de geneeskunde en de artsenijkunde.

September 2003

In de Wetstraat, pal naast het CD&V-hoofdkwartier, opent de omstreden kerk haar nieuwe Europese zetel.

November 2006

De ruim 160 krakers van een majestueus pand aan de Brusselse Waterloolaan worden hardhandig aangepakt door een 'knokploeg' van scientology, de eigenaar van het gebouw. Uiteindelijk krijgen de bezetters meer tijd om een nieuwe woonst te zoeken.

Januari 2007

Scientology probeert zich wederom in te werken in scholen via antidrugsprojecten, opgestart door de vzw Narconon. Die vzw werd eind jaren tachtig al eens ontbonden nadat in Frankrijk een patiënt tijdens de behandeling was gestorven. Even later is de overheid aan de beurt, via de firma Ideas.

September 2007

Het fraudeonderzoek is afgerond. De dagvaarding wordt eerstdaags aan de beklaagden betekend. In de eindvordering wordt scientology bestempeld als een 'criminele organisatie'.

© 2007 De Persgroep Publishing

Publicatie: De Morgen
Publicatiedatum: 5 september 2007
Auteur: Marjan Justaert

Authors
Marjan Justaert
Publicatiedatum
05-07-2007
Opgenomen in
Sekten