Lijkwade Turijn

Nieuwe beweringen
01-01-2001

-

door verscheen in :
3 minuten
Leestijd:
AMHERST, N.Y. - Nieuwe beweringen dat pollenkorrels op de Lijkwade van Turijn aantonen dat ze afkomstig is van het Jeruzalem van voor de achtste eeuw werden op 2 augustus geuit door onderzoekers op het Internationaal Botanisch Congres in St. Louis. In feite zijn deze beweringen gebaseerd op al eerdere, wetenschappelijk weerlegde gegevens. Hier volgt een kort overzicht van enkele van deze beweringen die nogal onkritisch door Associated Press en andere media werden overgenomen.

Nieuwe lijkwade-beweringen gebaseerd op eerdere,  wetenschappelijk weerlegde gegevens

POLLEN

Er werd gerapporteerd dat de pollen  op de lijkwade van Palestina afkomstig waren, maar de bron ervan was een  freelance criminoloog, Max Frei, die ooit de vervalste "Hitler Dagboeken” voor  echt verklaarde. Frei’s met plakband genomen staaltjes van de Lijkwade waren  al van bij het begin omstreden omdat gelijkaardige staaltjes, die genomen  waren tijdens het Turin Research Project in 1978, relatief  weinig pollenmateriaal hadden opgeleverd. Zoals bleek bevatten zijn bandjes  bij onderzoek na zijn dood in 1983 eveneens weinig pollen – behalve een enkel  dat bij het beginstuk van de band een verdacht groepje te zien gaf, in  tegenstelling met het gedeelte van de band dat in contact was geweest met de  wade. (Zie Skeptical Inquirer magazine, zomer 1994 pp.  379-385.)

AFBEELDINGEN VAN BLOEMEN

Vergezeld van het ondeugdelijke pollenbewijsmateriaal werd er beweerd dat vage  afbeeldingen van planten “voorlopig” waren geïdentificeerd op de wade. Deze  komen na voorafgaande “ontdekkingen” van “Romeinse munten” op de ogen en zelfs  van Latijnse en Griekse woorden, zoals “Jezus” en “Nazareth”, die sommige  onderzoekers op een Rorschachachtige manier in het vlekkenpatroon op de wade  meenden te zien. De bloembeelden werden gerapporteerd door een psychiater die  wat beeldanalyse had gestudeerd en nog andere gediscrediteerde beweringen over  het lijkwadebeeld had gegeven.


BLOED

Associated Press rapporteerde beweringen dat de wade  bloedvlekken van type AB vertoonde. Mogelijks heeft deze foute informatie zijn  oorsprong in het feit dat er nog andere namaak lijkwaden van Jezus bestaan.   De vlekken op de Lijkwade van Turijn zijn niet alleen verdacht rood  (anders dan echt bloed dat zwart wordt door de veroudering) maar ze  doorstonden ook een hele batterij testen door internationaal erkende  forensische experts niet. Het “bloed” is definitief geïdentificeerd als een  mengsel van rode oker en tempera verf.


HET DOEK VAN  OVIEDO

Onkritische berichtgeving suggereerde dat de  Lijkwade Van Turijn aan geloofwaardigheid won door een verband met een ander  beroemd doek, het Sudarium van Oviedo, waarvan sommigen geloofden dat het het  “doekje” was dat Jezus’ aangezicht bedekte. Ongelukkigerwijs is het  Oviedo-doek net zoals andere “relikwieën” van Jezus - een veertigtal   lijkwaden, flesjes met zijn bloed en tranen en nog meer producten van  middeleeuwse relikwiefabricage – van twijfelachtige oorsprong. Er bestaat geen  geschiedkundige vermelding van voor de achtste eeuw en het heeft, in  tegenstelling tot de lijkwade, ook geen afbeelding van het gezicht. Ook is de  veronderstelde overeenkomst tussen de bloedvlekken op de doeken van Turijn en  Oviedo maar weer eens een oefening in wensdenken. En wat de overeenkomst  tussen de pollenkorrels aangaat komt alle bewijsmateriaal van de kwestieuze  bandjes van Max Frei.

DATERING

De  verzekering dat de bloed-en-pollenovereenkomst bewijzen dat de Lijkwade van  Turijn tenminste van de achtste eeuw dateert is –  gebaseerd op het bewijsmateriaal – absurd. Het doek van de wade is met de  radiokoolstofmethode gedateerd op ca 1260-1390 door drie onafhankelijke  laboratoria. Die datum komt overeen met een rapport van een veertiende-eeuwse  bisschop aan paus Clemens VII dat een vroegere bisschop de vervalser had  ontdekt en dat deze de fraude bekend had.


BESLUIT

Zoals in het verleden zijn verklaringen dat het kleed van  Turijn authentiek zou zijn eenvoudigweg gebaseerd op “wade-wetenschap” – een methode die uitgaat  van het verlangde antwoord. In tegenstelling daarmee toont de echte wetenschap nadrukkelijk  aan dat het beeld op de wade het werk is van een middeleeuwse kunstenaar en  dat het kleed nooit een lichaam - laat staan dat  van Jezus – bedekte.

Samenvattende kritiek van Joe Nickell, Senior Research Fellow  with the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the  Paranormal (CSICOP) en auteur van Inquest on the Shroud of  Turin.

 

Authors
Joe Nickell
Publicatiedatum
01-01-2001