Over het probleem van de intersectie tussen wetenschap en religie.

13-10-2007

-

door
1 minuut
Leestijd:
Dit speciale, uitgebreide nummer van Skeptical Inquirer is gewijd aan het probleem van de intersectie tussen wetenschap en religie en bevat vooreerst een verdediging van de wetenschappen en het secularisme door het Center for Inquiry in Washington, D.C.

Na een korte inleiding door de uitgever, Kendrick Frazier, brengt wetenschapsjournalist George Johnson een verslag van een geanimeerde conferentie in het Salk Institute, met als thema: Beyond Belief: Science, Religion, and Survival. Collega-wetenschappers worden aangemaand om een meer agressieve houding aan te nemen tegenover vrijblijvend religieus geloof, terwijl anderen aandringen op een krachtdadiger inspanning om het wetenschappelijk ‘scheppingsverhaal’ te promoten.

Frederick Crews, literatuurwetenschapper, ontleedt het episch conflict tussen wetenschappelijk empirisme en kennis die slechts op traditionele autoriteit berust.

Lee M. Silver, moleculair bioloog, plaatst de hedendaagse ontwikkelingen in de biotechnologie binnen de eeuwenlange geschiedenis van pogingen om een meer efficiënte voedselproductie te bewerkstelligen. Tegenstanders van genetische manipulatie van gewassen behoren volgens hem tot de categorie van gelovigen die vrezen voor de aantasting van een transcendente autoriteit.

De vermaarde filosoof Daniel C. Dennett werpt de vraag op hoe een atheïst reageert op een levensreddende medische operatie. Wie dankt hij en hoe reageert hij op hen die voor hem baden?

Wetenschapsfilosoof Michael Ruse stelt vast dat de geleerden die de wetenschap verdedigen en het creationisme bestrijden, verdeeld zijn ten overstaan van religieus gelovigen en dat ze zelfs collega’s persoonlijk aanvallen.

Een uittreksel uit een net gepubliceerde reeks lezingen door de overleden astronoom Carl Sagan tekent de onmetelijkheid van het universum. Religie is nooit bij machte geweest om het dramatische ervan zo sterk te belichamen als de wetenschap vermag.

De statisticus Peter Olofsson parodieert de onkundige aanval van Ann Coulter op de evolutieleer in haar boek Godless. Het is een vervalste kritiek die de zwakke kanten van de beweging van het Intelligent Design demonstreert.

Alan Mazur, socioloog, legt de vinger op de inconsistenties en fysische absurditeiten in het boek Genesis.

David C. Haas, professor emeritus in de neurologie, onderzoekt het gebed vanuit het perspectief van de hedendaagse hersenwetenschap en neurologie, en taalkundige Mark Newbrook neemt een verbazingwekkende litanie van nonstandard (= in een taal van niet ontwikkelden) aanspraken en onconventionele geleerdheid in de taalkunde onder de loep, in verband met de religieuze materie.

(vrij naar de ‘Editor’s Note’)

Hendrik Vanmassenhove

overgenomen uit externe bron
Publicatiedatum
13-10-2007
Opgenomen in
Creationisme