Het vliegend spaghettimonster: veel intelligenter dan intelligent design

13-02-2006

-

door verscheen in :
3 minuten
Leestijd:
"Ik en vele anderen over de hele wereld geloven sterk dat het universum geschapen werd door een Vliegend Spaghettimonster. Het was Hij die alles wat we zien en voelen geschapen heeft. We zijn ervan overtuigd dat de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal voor evolutie niets meer dan toeval is, door Hem zo geregeld."

o luidt het in de brief die de bedenker van de parodie, de 24-jarige Bobby Henderson, in 2005 richtte aan de Kansas State Board of Education. Aanleiding was de beslissing van de onderwijsraad om Intelligent Design voortaan samen met de evolutietheorie te onderwijzen in wetenschapsklassen in de staat Kansas. Als dat kan, dan moet ook deze alternatieve theorie onderwezen worden, argumenteerde Henderson. Beide theorieën hebben immers een even sterke (lees: onbestaande) wetenschappelijke basis.

Intelligent Design (ID), een theorie die steeds meer terrein wint in de VS, houdt in dat bepaalde aspecten van het universum en van levende wezens, zoals het immuunsysteem en het flagellum (zweepdraad) van bacteriën,  te complex zijn om verklaard te kunnen worden door het ongerichte proces van evolutie door natuurlijke selectie. De aanhangers ervan poneren dat er dus een ‘intelligente ontwerper’ in het spel moet zijn. Ze zwijgen echter wijselijk over de identiteit van die veronderstelde ontwerper en vermijden in hun argumentatie alle religieuze termen. Ze willen ID immers aanvaard krijgen als een wetenschappelijke theorie, die bovendien minstens evenwaardig is aan de theorie van evolutie door natuurlijke selectie. Zo zouden ze kunnen ontsnappen aan het verbod om religieuze theorieën te onderwijzen in wetenschapsklassen. Ultiem doel: het doorduwen van een religieuze, conservatieve agenda in de Amerikaanse maatschappij. De leidende figuren van de ID-beweging, waaronder Michael Behe, zijn allemaal verbonden aan het Discovery Institute, een conservatieve christelijke denktank. Beweren dat ID een wetenschappelijke theorie is, is onzin: stellingen omtrent bovennatuurlijke interventies kunnen niet getest worden en geven geen aanleiding tot nieuwe voorspellingen of hypothesen. Bovendien hangt ID een misleidend beeld op van de huidige evolutionaire theorievorming. Het gaat hier om creationisme in een subtiel kleedje. De geloofsovertuigingen van het Spaghettimonsterisme (ook: het Pastafari-geloof) luiden onder meer dat het Vliegende Spaghettimonster de wereld geschapen heeft en hem zodanig ontwierp dat hij ouder lijkt dan hij is. Telkens wanneer een wetenschapper met de koolstof 14-methode een object probeert te dateren, komt Hij tussenbeide met zijn Noedelachtig Aanhangsel om de resultaten te beïnvloeden. Hij is onzichtbaar en kan door alle materie heen. Bovendien blijkt de opwarming van de aarde een direct effect te zijn van het afnemend aantal piraten sinds 1800: er bestaat een duidelijke negatieve correlatie tussen het gemiddelde aantal piraten en de gemiddelde globale temperatuur gedurende de afgelopen 200 jaar.

Het is dan ook een absolute vereiste om de leerstellingen van het Spaghettimonsterisme te verkondigen in volledige piratenoutfit, verklaart Henderson, zoniet wordt Hij boos.

De brief eindigt met de woorden: “Ik denk dat we allen reikhalzend mogen uitkijken naar het moment waarop aan deze drie theorieën evenveel tijd wordt gespendeerd in onze wetenschapsklassen over het hele land en uiteindelijk de hele wereld: een derde voor Intelligent Design, een derde voor Vliegend Spaghettimonsterisme, en een derde voor logische conclusies afgeleid uit overweldigend, observeerbaar bewijsmateriaal.” En Henderson voegt er nog een tekening aan toe waarop het Vliegend Spaghettimonster een berg, een boom en een dwerg schept. “Vergeet niet, we zijn allen Zijn schepsels”, klinkt het.

Op Hendersons website, www.venganza.org, is het leuk snuisteren. Je vindt er onder meer de originele brief, foto’s van waarnemingen van het Spaghettimonster, cartoons,  mediaberichten, een legoversie van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en een interview met Richard Dawkins (“De bewijslast ligt bij degenen die geloven in het Vliegend Spaghettimonster”). En ja, wie het beste bewijs van Zijn bestaan kan leveren, wint 1000 pakken spaghetti, uitgeloofd door het Enlightenment Institute (een parodie op het Discovery Institute). Er zijn wel al een aantal bewijzen. Snaartheorie, bijvoorbeeld: alle materie bestaat uit fijne spaghetti-achtige snaartjes. Toeval? En het flagellum van bacteriën: kan iets zo complex en spaghetti-achtigs per ongeluk ontstaan zijn?

Je treft op de website ook een heel aantal reacties aan, niet allemaal even beschaafd van toonzetting. “Degenen onder ons die de waarheid kennen, kunnen er alleen maar triest om zijn dat je Satans werk verricht”, schrijft iemand, met de belofte dat Henderson zal branden in de hel. “Zij die de lammeren doen dwalen, zullen gestraft worden met een dood nog gruwelijker dan in een zee van vuur geworpen worden.” Of volgend staaltje creatief vertoon: “Ik hoop dat je genitaliën afvallen en opgegeten worden door muizen met drie poten en een eekhoornstaart.”

Het Vliegend Spaghettimonster is een fenomeen geworden. Je kunt T-shirts, koffietassen, badges en andere parafernalia met daarop een afbeelding van Hem kopen, en een knuffelexemplaar (van pluche) ging op eBay van de hand voor maar liefst 510 dollar. Op 28 maart verscheen zijn woord in boekvorm: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. Voor het manuscript ontving Henderson naar verluidt een voorschot van 80.000 dollar. Hij zegt de opbrengst van het boek te zullen gebruiken voor de bouw van een piratenschip, waarmee hij de wereld zal afreizen om ongelovigen te bekeren tot het Pastafari-geloof.

www.venganza.org

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
13-02-2006
Opgenomen in
Creationisme