Insights Discovery (R)

Wat is Insights Discovery?

Dit is een test ontwikkeld door Andi en Andy Lothian “na een periode van bezinning” (website type-association.org). De test is volgens de gebruikers ontwikkeld op basis van het werk van de Zwitserse psychiater (en niet psycholoog zoals verkeerdelijk vermeld door de website) Carl Gustav Jung, geboren in 1875 en gestorven in 1961. Jung introduceerde zijn persoonlijkheidstheorie in 1921.

De test kan alleen maar worden afgenomen mits je tegen betaling een ‘kwalificatie’ behaalt. Het testverslag geeft naar beweerd een inzicht in de “werkstijl” van de testpersoon. het rapport geeft een beschrijving van:

 

 • de persoonlijke stijl
 • de omgang met anderen (+ effectieve en ineffectieve communcatie)
 • de manier van besluitvorming
 • de belangrijkste sterke en zwakke punten
 • de waarde van de persoon voor ‘het’ (?) team
 • mogelijke blinde vlekken
 • het tegengestelde type volgens het Insightswiel ‘en hoe daar mee communiceren
 • hoe men moet leiding geven aan de persoon
 • hoe men de persoon moet ‘managen’
 • wat de verkoopsstijl van de verkoop is
 • time-management
 • persoonlijke creativiteit
 • leerstijlen
 • ook de obligate ‘Jungiaanse voorkeuren’ worden getoond: Introversie versus extraversie; denken versus voelen; gewaarwoorden (sensing) versus intuïtie

 

Wat geloven mensen?

 • Dat het om een deugdelijke theorie gaat, dat het nog actueel is, dat mensen daadwerkelijk in 8 (of 16) types te vatten zijn, dat je werkelijk je stijl aan iemand kan aanpassen.
 • Dat het een verklaring biedt voor wie je bent, jouw gedrag en dat van anderen. Dat het wederzijds begrip er kan door verbeterd worden.
 • Dat men werkelijk de Heilige Graal vindt, als men alle mogelijke analyses die het rapport kan maken (zie vorige rubriek) mag geloven.

 

Waarom geloven zoveel mensen dat dit een goede theorie en goed instrument is?

Daar zijn verschillende redenen voor:

 1. het sluit aan bij onze biologische neiging mensen, dieren en dingen onder te brengen in categorieën (categorisatie)
 2. het houdt de belofte in dat het een relatief eenvoudige verklaring biedt voor de complexiteit van onze persoonlijkheid en gedrag
 3. het houdt de belofte in dat je andere mensen beter zal kunnen inschatten en beter je communicatie op hen kan afstemmen (maar waarom moet je dan over jezelf dan een test afleggen, als het toch zo eenvoudig is iemand op basis van zijn/haar gedrag in te schatten? ;-D )
 4. men probeert zowel vermeende autoriteitsargumenten (‘gebaseerd op het werk van Jung’) als op het ‘sociaal bewijs’ of ‘bandwagon-effect’ beroep te doen: “als zoveel bedrijven en mensen het gebruiken kan dit toch niet goed zijn”.  De ironie wil dat het Jung zelf was die aangaf dat een “collectief onderbewustzijn kon leiden tot een vervorming van de werkelijkheid”…
 5. het model wordt uitgelegd in trainingen zonder enige verwijzing naar kritiek (bijvoorbeeld het feit dat dit niet meer wordt gebruikt in de huidige psychologische academische wereld door een overweldigende meerderheid) of zonder enige waarschuwing voor de problemen (bvb. het feit dat u veel kans heeft op een ander type na slechts… 4 tot 6 weken).
 6. als HRM het model opneemt in zijn trainingscataloog, dan denkt men dat men dit kan vertrouwen (autoriteitsargument: de mensen zullen hun vak wel kennen).
 7. niet iedereen (inclusief mensen uit HRM) is een opgeleide psycholoog. Zelfs dat zou geen garantie zijn, want zelfs mensen die tot psycholoog zijn opgeleid nemen vaak niet de moeite zelf iets op te zoeken, ze verlaten zich op vermeende interne of externe “experten” (autoriteitsargument).

 

Wat zijn de feiten en wat zegt de wetenschap?

 • Jung geldt in de hedendaagse wetenschappelijk georiënteerde psychologie of psychiatrie helemaal niet als een autoriteit. Jung was een notoir gelover in astrologie, spiritualisme, telepathie, telekinie, helderziendheid en extrasensorische waarneming . Ook zijn voorganger William James (1842-1910) zat in dezelfde hoek: hij was ondermeer een spokenjager en geloofde in communicatie met de geesten via mediums in seances. De typologieën werden nooit empirisch bewezen. (bron: Anders Leiden,  uitgegeven bij Academia Press).
 • Jung maakte ‘zijn’ persoonlijkheidsmodel bekend in 1921. Op dat ogenblik stond de psychologische wetenschap als wetenschappelijke discipline nog in haar kinderschoenen. Ook hoe de hersenen werken was toen nog raadselachtig voor iedereen. Het is pas vrij recent dat moderne beeldvormingstechnieken voorhanden zijn. Sinds de jaren ’80 groeide er bij wetenschappers dat het Five Factor Model van persoonlijkheid (zie elders in de trefwoorden) de meest accurate persoonlijkheidsbeschrijving is tot op heden.
 • In tegenstelling tot wat beweerd wordt, is persoonlijkheid slechts één variabele die ons gedrag vormt. De interactie met anderen en met diverse contexten en situaties (bvb. sterke versus zwakke situaties, waarbij sterke situaties quasie iedereen naar hetzelfde gedrag toe ‘dwingt’) zijn evenzeer bepalend voor ons gedrag.
 • Er wordt beweerd dat de “wetenschappelijke belangstelling voor Jung onverminderd groot” blijft (Voorbeeldrapport Frank Sample van 6/10/2005, blz. 5). Niets is echter minder waar: behalve in de tijdschriften die zelf gaan over Jungiaanse Typologie of theorie en psychoanalytische tijdschriften is er niets te vinden in de APA-database.
 • Er is totaal gebrek aan wetenschappelijk onderzoek:
  • er is geen enkele studie in de hele APA-database over de Insights Discovery test (APA = American Psychological Association)
  • er is geen enkel onderzoek bij de COTAN-documentatie (Documentatie van tests en testresearch in Nederland – NIP of Nederlands Instituut van Psychologen)
  • ook het Buros Institute deed geen review