Hexaco

Wat is de HEXACO?

De Hexaco-vragenlijst is een persoonlijkheidsvragenlijst, gebaseerd op de BIG FIVE onderzoekstraditie, maar met uitbreiding van één extra persoonlijkheidsdimensie, namelijk eerlijkheid.
De BIG FIVE onderzoekstraditie leverde heel sterke bewijzen op. Zie hiervoor Big Five in het trefwoordenregister.

 

Wat meet HEXACO bovenop de BIG FIVE?

Eerlijkheid of integriteit: “Integriteit heeft betrekking op de mate waarin personen oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn en hebzucht vermijden. Personen die hoog scoren op Integriteit zijn niet geneigd anderen te manipuleren voor persoonlijk gewin en regels te overtreden en zijn relatief ongeïnteresseerd in weelde, luxe, sociale status en privileges. Personen die laag op deze schaal scoren zetten zichzelf op de eerste plaats, zijn gehecht aan materiële zaken, kunnen de verleiding moeilijker weerstaan om regels te overtreden als ze er zelf beter van worden en zullen eerder vleien als dit helpt om persoonlijke doelen te realiseren.” (bron: De zes belangrijkste persoonlijkheidsdimensies en de HEXACO Persoonlijkheidsvragenlijst. Reinout E. de Vries, Michael C. Ashton en Kibeom Lee Gedrag & Organisatie 2009-22, nr. 3.)

U vindt meer informatie in dit Nederlandstalig artikel (met dank voor de toestemming aan Dr. De Vries) hierna. U vindt een literatuuroverzicht op http://www.hexaco.org/references.html  

De Vries 2009 GO HEXACO