Misleidende oproep door “World Unity”

Kanker en Dichlooracetaat
23-09-2014

-

door
3 minuten
Leestijd:
De Nederlandse website “World Unity” roept online op : “Graag Delen: Wetenschappers genezen kanker, maar niemand heeft interesse!” Deze voortvarende oproep krijgt helaas veel blinde navolging via massale mailings en op Facebook. Ook elders circuleert het artikel in snel tempo.
Het succes van deze oproep is niet ver te zoeken. De site schrijft namelijk:
 

Canadese onderzoekers hebben een eenvoudige remedie gevonden voor kanker, maar grote farmaceutische bedrijven zijn niet geïnteresseerd (...) De methode maakt gebruik van dichlooracetaat, wat momenteel wordt gebruikt om metabole stoornissen te behandelen. Er is dus geen bezorgdheid voor bijwerkingen of over de lange termijn.

 
De werkelijkheid ligt echter anders. De werkzaamheid op mensen wordt nu onderzocht, maar is nog niet aangetoond. Het enige wat al wel zeker is, is dat dichlooracetaat tot ernstige vergiftiging kan leiden met aantasting van lever, zenuwen en hersenen. Het zou zelfs kankerverwekkend kunnen zijn [1].
 
Het middel DCA (Dichlooracetaat ook al eens dichloorazijnzuur genoemd) zou veelbelovend zijn. Het zou enkel de kankercellen vernietigen, en de gezonde cellen sparen. Dat dit eenmalig en enkel op cellen in een proefbuis gebeurde wordt niet altijd vermeld. Een betwistbare proef op muizen of ratten wordt ook als bewijs voor werking aangehaald. Er zouden ook enkele mensen genezen zijn van een bepaald soort hersentumor. Kortom, het werkt goed, is goedkoop en veilig, maar de gewone artsen houden het stil, want het bedreigt hun inkomen en natuurlijk is er ook een samenzwering door Big Pharma die het willen tegen houden.
 

Wat is ervan aan?

Een eerste goede analyse van de hype rond dit middel staat op Kennislink [2]
DCA is geen onbekende in de normale geneeskunde, het wordt al lang gebruikt als behandeling van melkzuur-acidose, een levensbedreigende complicatie die bij diabetes kan optreden. De mogelijke werkzaamheid van DCA op "levende mensen" met kanker werd nog niet bewezen en wordt nu voorzichtig onderzocht. 
Wat we wel al weten is dat het tot ernstige vergiftiging kan leiden met aantasting van de lever, zenuwen en hersenen.  Bij andere testen op cellen in een proefbuis bleek dat DCA op sommige soorten kankercellen helemaal geen effect heeft en soms deed het zelfs  kankercellen sneller groeien.  Het zou dus evengoed kanker kunnen bevorderen [1], [3].
 
We weten al lang dat er heel veel verschillende soorten kankers bestaan en dat het onverantwoord is  te beweren dat er één geneesmiddel is voor alle kankers. Het is niet onmogelijk dat zou blijken dat DCA misschien wel kan helpen bij sommige soorten, maar dat is nog niet bewezen. 
 
Er wordt nu eerst onderzocht naar een veilige manier van toedienen (dosis, duur) aan mensen, want de mogelijke bijwerkingen zijn niet mis. De ervaring die we nu al hebben gaat vooral over kortstondige behandelingen bij lactaatacidose, maar wat wordt het bij landurige behandelingen?  Die veilige dosis blijkt individueel sterk te verschillen en is dus niet eenvoudig te bepalen. [4]
Dan moet de kans op bijwerking afgewogen worden tegenover de kans dat het zou kunnen helpen tegen sommige soorten kanker, en die kennen we nog niet want er zijn heel veel verschillende soorten. 
Een slechte keuze van middel kan de laatste goede periode van een kankerpatiënt tot een hel maken.
Heel wat "veelbelovende" behandelingen worden bij nader onderzoek uiteindelijk onbruikbaar, waardeloos of zelfs gevaarlijk bevonden en verworpen, maar daar storen de internetverkopers en de alternativo's zich niet aan. Ze beginnen het direct aan te prijzen als wondermiddel en blijven dat doen terwijl het tegendeel al lang bewezen is. 
 

Conclusie

Ik zou het nu zeker nog niet aanraden. Het is begrijpelijk dat een wanhopige kankerpatiënt, die al dan niet terecht meent dat hij toch niets te verliezen heeft, dit middel toch wil proberen en het risico nemen. Doe het dan in overleg met een echte oncoloog, onder gecontroleerde omstandigheden en met een degelijke registratie, zodat de resultaten kunnen gebruikt worden om misschien later andere mensen te helpen, maar ook om hen zinloze miserie te besparen.
Koop het zeker niet via internet, want dan weet je niet wat er in zit. En begin zeker niet uw eigen DCA te maken, zoals sommige doe-het-zelf websites aanbevelen, tenzij je een gediplomeerd chemicus bent met een goed uitgerust laboratorium.
 
Prof. Dr. Willem Betz
 
 

Verdere lectuur:

 

Authors
Wim Betz
Publicatiedatum
23-09-2014