Waarschuwing voor Ayurvedische produkten vanwege Federale Overheid

30-05-2006

-

door
1 minuut
Leestijd:
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, 30 mei 2006

Geachte Collega,

Recent werd het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geïnformeerd over de intoxicatie van 2 personen. Op basis van de verzamelde gegevens hebben het FAVV en het Vlaams ministerie van welzijn en volksgezondheid de oorsprong van deze vergiftiging kunnen identificeren : het gemeenschappelijk element tussen deze 2 zieken was de consumptie van kruidencapsules als therapeutisch middel.

Deze kruidenbereidingen werden verdeeld door een Indische Antwerpse magiër ‚,Mr KUMAR SWAMI MAHARAJ, Eethuisstraat 42, 2170 Merksem, wiens firma de naam AYURVEDA RESEARCH „Surya Centrum” draagt. Het betreft in België niet geregistreerde en niet goedgekeurde producten. De analyse van deze producten toonde een zeer hoog gehalte van lood aan. De 2 personen zijn dus het slachtoffer geworden van acuut saturnisme.

Bij de huidige stand van het onderzoek is het onmogelijk om de verdeling van het product te achterhalen of om de klanten van de genezer‚ te identificeren.

Gebruik van deze producten  kan zeer ernstige buikkrampen, bloedarmoede, nierfalen en schade aan de zenuwen en bloedvaten veroorzaken. In ernstige gevallen kan dit coma of overlijden tot gevolg hebben.

Wereldwijd hebben zware metalen in traditionele kruidenpreparaten bij tientallen mensen gezondheidsklachten veroorzaakt. In Nederland werden er twee gevallen van ernstige loodvergiftiging ten gevolge van inname van dergelijke preparaten vastgesteld vorig jaar.

Bij controles in Nederland werden naast gevaarlijke hoeveelheden lood, ook gevaarlijke hoeveelheden kwik en arseen aangetroffen in dergelijke kruidenpreparaten. Deze schadelijke zware metalen worden bij veel ayurvedische kruidenpreparaten bewust toegevoegd als ingrediënt. Het betreft hier dus telkens gevallen van intoxicatie door zware metalen.

Wij zijn zo vrij u hiervan op de hoogte te brengen, zodat u desgevallend met deze informatie rekening zou kunnen houden bij de differentiaal diagnose van uw patiënten.

Voor meer informatie over loodvergiftig verwijzen we U naar de volgende website:
http://inchemsearch.ccohs.ca/inchem/jsp/search/search.jsp?Coll=inchemall&Sub

Met de meeste hoogachting

Dr. Daniel Reynders

Publicatiedatum
30-05-2006
Opgenomen in
Kruidengeneeskunde