Verbijsterend geheim rapport WHO : "homeopathie werkt"

25-01-2005

-

door
2 minuten
Leestijd:
Prof. Wim Betz: "Rapport zal prestige van WGO ernstige schade toebrengen"

De commissie ‘Traditionele Geneeswijzen’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werkt in alle stilte aan een verbijsterend rapport dat beweert dat de werkzaamheid van homeopathie bewezen is. Een eerste draft circuleert in heel beperkte kring. Professor Wim Betz (VUB), spreekt er schande over. "Als dit gepubliceerd wordt, mag de WGO een storm van protest verwachten van wetenschappers en universiteiten", schreef hij aan de WGO.

In zijn brief aan Dr. Xiaorui Zhang, coördinator van de commissie ‘Traditionele Geneeswijzen’ bij de WGO, haalt Wim Betz fel uit naar het ontwerp-rapport. "Dit een gebiased propagandapamflet voor een behandeling waarvan de werkzaamheid voor geen enkele ziekte of klacht duidelijk is aangetoond. De conclusies van dit rapport zijn fout en misleidend."

Regelrechte manipulatie

Betz neemt het niet dat de WGO-commissie volledig voorbijgaat aan de kritische overzichten van gezaghebbende auteurs en instanties die allen tot volledig negatieve conclusies komen over homeopathie. "Dit is regelrechte manipulatie", zegt hij.
Ook Artsenkrant kon het rapport ‘Homeopathy: review and analysis of reports on controlled clinical trials’ inkijken. Het telt 40 bladzijden en dateert van eind vorig jaar. Het rapport somt een aantal indicaties op waarvoor de werking van homeopathie bewezen zou zijn: tropische diarree bij kinderen, hooikoorts, beginnende griep, fybromyalgie, stomatitis bij chemotherapie enzovoort. Daarnaast bevat het ook verklaringen voor de werkzaamheid van submoleculair verdunde middelen. Het rapport verwijst zelfs naar onderzoek over de rol van het schudden tijdens de bereiding van homeopathische middelen.

"De wetenschappelijke referenties die het rapport aanvoert, zijn achterhaald of ingetrokken of kunnen nooit door onafhankelijk onderzoek herhaald worden", schrijft een verbolgen professor Betz aan Dr. Zhang.
"Publicatie van het rapport zou de geloofwaardigheid en het prestige van de WGO ernstige schade toebrengen", waarschuwt hij.

"Demotte moet klaarheid scheppen over wie ons land vertegenwoordigt in de WGO."

Geheugen van water

Zo verwijst het rapport van de WGO naar het vaak geciteerde onderzoek van Benveniste over het geheugen van water. "Die studie haalde inderdaad ‘Nature’. Maar met geen woord wordt er gerept over de latere schaamtevolle herroeping van dat artikel", zegt Betz. Het WGO-rapport herneemt ook klakkeloos de fout geciteerde conclusie van een onderzoek naar homeopathische placebo-effecten van de Duitse wetenschapper Klaus Linde, dat in 1997 in The Lancet verscheen. Linde kwam tot het besluit dat de klinische effecten van homeopathie niet volledig aan placebo kunnen toegeschreven worden. Maar hij voegde er ook aan toe geen enkel bewijs te hebben gevonden "dat homeopathie duidelijk werkt". En die laatste zin veegt het WGO-rapport onder de mat, evenals later onderzoek waarin Linde nog sterker op zijn aanvankelijke bevindingen terugkwam.

Professor Betz dringt erop aan dat Dr. Zhang het rapport laat reviseren door experts die onafhankelijk zijn van de homeopathie-industrie. "Ik wil de homeopathie niet afschaffen", zegt hij aan Artsenkrant. "Maar de homeopatenlobby streeft ernaar bij de reguliere geneeskunde te mogen horen. Dat kan niet, homeopathie voldoet niet aan de regels."

In een brief aan Rudy Demotte vraagt hij de minister "klaarheid te scheppen over wie ons land vertegenwoordigt in de WGO".  

Derdewereldlanden

De Nederlandse ‘Vereniging tegen de Kwakzalverij’ stuurde al een protestbrief naar minister van Volksgezondheid Hoogervorst. Die wordt aangemaand bij de WGO aan te dringen op het hanteren van "de hoogste wetenschappelijke maatstaven". Nu neemt de WGO beslissingen bij meerderheid van stemmen. Door hun numerieke meerderheid hebben de derdewereldlanden - met hun voorkeursbehandeling van de ‘traditionele geneeswijzen’ - een doorslaggevende stem in de WGO. Eerder bracht dezelfde WGO-commissie al een eenzijdig positief rapport uit over de werkzaamheid van acupunctuur.

Peter Backx, Artsenkrant.

 

overgenomen uit externe bron
Authors
Peter Backx
Publicatiedatum
25-01-2005
Opgenomen in
Homeopathie