De verontrustende opgang van MMS

30-12-2013

-

door verscheen in :
10 minuten
Leestijd:
In alternatieve kringen is sinds enkele jaren een nieuw wondermiddel zijn opgang aan het maken, luisterend naar de naam ‘Miracle Mineral Solution’. Het blijkt om behoorlijk gevaarlijk spul te gaan.

Drie jaar geleden kwam een leerling van het vijfde jaar secundair na een les rond alternatieve geneeskunde naar me toe en vroeg of ik ‘MMS’ kende. Even dacht ik aan de opvolger van de sms, waarmee je via je gsm foto’s kan doorsturen, maar daarover bleek het niet te gaan.

Hij vertelde me meer over dit zogenaamde mirakelwater. Mijn complete onwetendheid hieromtrent maakte me extra nieuwsgierig. De jongen bezat een grote drang om er over te praten, maar tegelijkertijd hing een zekere schuchterheid of voorzichtigheid over hem. Het betrof volgens zijn betoog een speciaal soort wondermiddeltje dat je bloed zou zuiveren. Elke dag enkele druppels innemen hielden je gezond, en het kon ook kanker genezen. Onlangs had zijn moeder zelfs bloed laten trekken en de dokter bemerkte dat hij nog nooit zo’n zuiver bloed had gezien. (Dat klonk in mijn oren wat vreemd, aangezien dokters de bloedstalen niet zelf onderzoeken, maar naar een labo opsturen. Daar onderzoekt men niet hoe ‘zuiver’ bloed is, maar tracht men bepaalde stoffen op te sporen die wijzen op een infectie, een tekort aan vitaminen, etc.)

Verder wist hij ook nog dat dit middeltje niet in de handel verkrijgbaar is, maar besteld moet worden bij een speciale dokter die het preparaat klaarmaakt. Volgens de jongen is dit Miraculeuze Water bovendien verboden in Amerika. Als men je ermee op straat betrapt, is dat strafbaar. (Aarzelend haalde hij zo’n typisch bruin flesje uit zijn zak.) De werking van het middeltje was zo bijzonder dat het de inkomsten van Big Pharma kon bedreigen, vervolgde hij. Het kwam er in feite op neer dat de medische industrie niet kon verdragen dat een dergelijk eenvoudig en goedkoop product hun miljardenindustrie dwarsboomde. Mocht MMS vrij verkrijgbaar zijn, zou men te veel verliezen lijden en zo’n verbod door de overheid kon dat voorkomen. Eventuele bijwerkingen? Kennelijk moet je wel opletten dat je er niet al te veel van inneemt, want dan veroorzaakt het lichte diarree.

Kwak-alarm

Er was die dag geen tijd om dieper op de zaak in te gaan, dus besloot ik er later wat opzoekwerk rond te verrichten. Dit verhaal klonk uiteraard veel te fantastisch en bevatte verdacht veel kenmerken van kwakzalverij: een middeltje dat niet te verkrijgen is in het officiële circuit, de heimelijke sfeer – met

Jim Humble leeft tegenwoordig ondergedoken in een Afrikaans land, alwaar hij zich – naar eigen zeggen – verschuilt voor de FBI

zelfs verbod in sommige landen –, een methode die het lichaam/bloed ontgift, een samenzwering van de overheid en de farmaceutische industrie ten einde hun handeltje te vrijwaren, de belofte van formidabele resultaten die je niet van gewone geneesmiddelen verwacht, etc... Kortom, het bleek een regelrecht wondermiddel, iets wat de titel ‘Miracle Water’ reeds zelf suggereert.

Mijn opzoekingen leverden de nodige verrassingen op. MMS blijkt een acroniem voor ‘Miracle Mineral Solution’ – elders spreekt men ook van ‘Miracle Mineral Supplement’ of ‘Master Mineral Solution’ – en zou ontwikkeld zijn door ene Jim Humble. Bepaalde bronnen1 2 , allemaal door Humble zelf beheerd of afgeleiden daarvan, vermelden dat de man aartsbisschop én ingenieur in de luchtvaartontwikkeling is. Hij zou naast schrijver van computerhandboeken schijnbaar ook de uitvinder van de elektrische garagedeuropener zijn, werkte mee aan de maanauto en stelde experimenten op voor atoombomexplosies. Wel opvallend: de grondige zoektocht naar andere bronnen om dat te staven leverde me slechts frustraties op, nergens vond ik enig bewijs voor die beweringen. Is het dan mogelijk dat iemand die zulke belangrijke bijdragen heeft geleverd tot diverse wetenschapstakken nergens anders een spoor nalaat? Iemand van dat kaliber verdient toch op zijn minst enige vermeldingen.

En het wordt nog vreemder. De term MMS werd gemunt in zijn boek “The Miracle Mineral Solution of the 21st Century” uit 2006, gepubliceerd door hemzelf, en dus niet door een wetenschappelijke uitgeverij – ook al staat het werk zogezegd vol details over zijn zogenaamd wetenschappelijke bevindingen. Gek genoeg heeft hij zijn ‘formule’ enkel op zichzelf getest, wat vanuit wetenschappelijk oogpunt allerminst voldoet. Ondertussen is het boek gemakkelijk op het internet terug te vinden en zijn bepaalde delen gratis te downloaden3 , zelfs in een Nederlandse vertaling4 . Voor de complete versie moet je betalen5 . Humble heeft daarnaast nog een eigen website6 , een nieuwssite7 omtrent MMS en een facebookpagina met enkele artikelen en video’s8 die nooit eerder zijn vrijgegeven.

Diarree is goed voor u

En wat zit er nu eigenlijk in, wat is de samenstelling? Het middel bestaat tot mijn schrik uit natriumchloriet en citroenzuur opgelost in gedestilleerd water, waardoor je chloordioxide krijgt. Dit is een gas dat gebruikt wordt om drinkwater te ontsmetten omdat het inwerkt op de groei van slijmvormende bacteriën zoals Legionella en Pseudomonas. Alle chloorverbindingen worden trouwens toegepast als bleek- of ontsmettingsmiddel, maar natuurlijk voor uitwendig gebruik en geenszins om bijvoorbeeld het vasculaire systeem of de interne organen van de mens te ontsmetten. Natriumchloriet reageert trouwens heftig met zuren, zelfs met kans op ontploffingsgevaar. Omwille van gezondheidsrisico’s waarschuwen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Gezondheid het publiek voor dit product9 10. Natriumchloriet kan nierfalen en hemolyse tot gevolg hebben. Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kan dit product leiden tot misselijkheid, overgeven, koorts, diarree, dehydratatie en/ of wijzigingen in het bloedbeeld. Het is een ronduit toxische stof die schadelijk is voor elk levend wezen. The Guardian beschreef MMS als “nasty stuff, and the medical advice given is that anyone who has this product should stop using it immediately and throw it away. In Canada it was banned [...]”.11 Hier en daar rapporteren kranten dat mensen eraan stierven of moesten worden gehospitaliseerd12. Nochtans adviseert Jim Humble om de diarree te negeren, aangezien het geen echte diarree is. Het lichaam is zich namelijk aan het reinigen. Dit verkaart mogelijk ook de populariteit van MMS. Juist omdat het mensen misselijk maakt en diarree veroorzaakt, wordt het als werkzaam beschouwd. Het bijgeloof ‘braken en diarree zijn goed voor u’ is één van de oeroude onderdelen van de natuurgeneeskunde.

Op zijn zachtst gezegd blijkt de naam bedrieglijk. Dit ‘Miracle Mineral Supplement’ is helemaal geen supplement, evenmin een minerale oplossing en nog minder een mirakel. Het is zowaar niets anders dan ordinair bleekmiddel dat gebruikt wordt om afvalwater te desinfecteren. Daarnaast is het ook uitermate geschikt om toiletten te reinigen of om schimmels te verwijderen. De idee dat dit enkel de schadelijke stoffen in ons lichaam elimineert zonder verdere schade toe te brengen aan de rest van ons lichaam zelf, is volstrekt foutief. En het is perfide om het tegendeel te beweren. Dat dit middeltje net erg populair is in alternatieve kringen, waar natuurlijke producten vaak goed in de markt liggen, valt op zijn minst ironisch te noemen. In tegenstelling tot pakweg homeopathie, waar eigenlijk niets inzit dat dus ook geen directe schade kan toebrengen, is dit wel heel ander spul: men krijgt hier misschien wel één van de meest ‘chemische’ mengsels binnen. Geen weldenkend mens haalt het in zijn hoofd om een jeneverglaasje bleekmiddel naar binnen te werken, maar Jim Humble verkoopt het als een heilzaam iets.

AIDS genezen in drie dagen

En daarin gaat hij wel erg ver. Al op de eerste bladzijden van zijn boek beweert de man dat hij een middel vond tegen malaria. Het zou deze veel voorkomende ziekte in de meeste gevallen in vier uur overwinnen. Zonder enige bronverwijzing suggereert hij dat klinische onderzoeken in Malawi (Oost-Afrika) aantonen dat het middel bij geen enkele patiënt faalde in het doden van de malariaparasiet. Het gevolg zou zijn dat daardoor reeds meer dan 75 000 malariaslachtoffers terug vrolijk aan het werk zijn13. Maar het wordt nog straffer. In de volgende alinea op deze allereerste pagina beweert Humble dat AIDSpatiënten door het innemen van het Miracle Mineral Supplement vaak in drie dagen van de ziekte zijn genezen. MMS geneest bij kanker en AIDS 98 tot 100% van de gevallen14.

MMS is niets anders dan ordinair bleekmiddel

Verder zijn ook astma, angina, alzheimer, diabetes, herpes, hepatitis, de ziekte van Lyme, Parkinson, multiple sclerose, osteoporose, psoriasis, zware metalen, en tuberculose15 geen enkele uitdaging voor dit wonderbaarlijke medicijn.

En mocht het middeltje nog niet fantastisch genoeg zijn, dan heeft Jim Humble nog wel wat extra in petto. Want indien je het op een correcte manier gebruikt, dan kan je immuniteitssysteem deze ‘killer’ gebruiken om enkel die ziektekiemen, bacteriën en virussen aan te vallen die schadelijk zijn voor het lichaam. Kennelijk is het zo geniaal dat het zich niet richt op ‘vriendelijke bacteriën’ in het lichaam noch op gezonde cellen. Dit lijkt wel het ultieme geneesmiddel! Wat opzoekwerk op Pubmed (een online databank met referenties naar bijna alle medische wetenschappelijke artikels) levert evenveel artikels op als over handoplegging: geen. Humble heeft blijkbaar ook zelf niets gepubliceerd. Wat het vermoeden sterkt dat men best bij de door de dokter voorgeschreven malariapillen blijft.

Schijnbaar moet ik me niet enkel zorgen maken over het welzijn van zijn klanten; Jim Humble lijkt zo te zien zelf te vrezen voor zijn leven. Hij moest wegvluchten uit Mexico en kreeg, naar eigen zeggen, via een hoogst betrouwbare bron te horen dat de FBI de opdracht had om hem uit te schakelen16 vanwege zijn vooruitstrevende werk. De man leeft ondergedoken in Afrika, waar hij ingaat op de talrijke uitnodigingen van Afrikaanse ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van zijn middeltje. In sommige landen moet hij zich zelfs vermommen in die mate dat hij zijn typische hoed niet meer draagt om zodoende onopvallend op straat te kunnen lopen17.

Populariteit

Hoe populair het middel is in alternatieve kringen valt moeilijk in te schatten, maar bijvoorbeeld de zoektermen ‘kanker’ en ‘MMS’ brengen je al gauw naar de blog18 van een vrouw die vertelt over haar strijd tegen kanker en hoe ze in zes stappen genezen is. Daaronder tel ik op zijn minst 500 reacties. Overwegend gaat het over mensen die hun ziekte uit de doeken doen of het bos niet meer door de bomen zien door het overaanbod aan middeltjes, en vragen om advies. Iedere maand komen er nieuwe websites bij over het onderwerp. Na wat rondvragen in andere klassen mocht ik vaststellen dat de jongen van drie jaar geleden geen geïsoleerd geval was. Het is beangstigend te merken hoeveel mensen hierin hun heil zoeken.

 

Voetnoten

 1. http://jhbooks.org/about-jim-humble

 2. http://unitynet.nl/gezondheid/MMS_Part_1-1. pdf

 3. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Zdravlje/the.miracle.mineral.suppl.... century.3rd.edition.part.1.and.part.2.pdf

 4. http://unitynet.nl/gezondheid/MMS_Part_1-1. pdf

 5. http://www.jhbooks.org/the-miracle-mineralsolution-of-the-21st-century/

 6. http://www.jimhumble.org/

 7. http://mmsnews.org/

 8. https://www.facebook.com/TheMiracleMineralSolutionOfThe21stCentury

 9. http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_mineral_miracle.jsp?referer=tcm:29...

 10. Eveneens in Amerika waarschuwde de FDA de bevolking, zie: http://www.fda.gov/Safety/ MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm220756.htm

 11. http://www.theguardian.com/science/2010/ sep/15/miracle-mineral-solutions-mms-bleach

 12. http://www.calgarysun.com/2012/02/15/ sketchy-supplements-on-calgary-website-prompthealth-canada-warning

 13. http://unitynet.nl/gezondheid/MMS_Part_1-1. pdf

 14. http://www.ziektevrij.nl/mms-kanker-hiv.html

 15. http://www.bol.com/nl/p/mms-miracle-mineral-supplement/1001004007449081/

 16.  http://drsircus.com/medicine/empathy-jimhumbles-fear

 17. http://www.ziektevrij.nl/mms-kanker-hiv.html

 18. http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/6-stappen-naar-genezing/

Authors
Brecht Decoene
Publicatiedatum
30-12-2013
Opgenomen in
Alternatieve Behandelingen