Edito NR.2, 2012

Het achtste Skeptisch Wereldcongres in Berlijn
07-10-2012

-

door verscheen in :
1 minuut
Leestijd:
In de voorbije maand mei vond in Berlijn het achtste Skeptisch Wereldcongres plaats, een evenement dat georganiseerd werd door de Amerikaanse skeptische organisatie CSI, de Duitse GWUP en de Europese Raad van Skeptische Organisaties (waar SKEPP deel van uitmaakt).

SKEPP was goed vertegenwoordigd op dit congres, dat hoe dan ook de moeite was. Niet alleen omdat wereldbekende skeptici als James Randi, James Alcock of Ray Hyman aanwezig waren, maar ook – en misschien nog meer – omdat er altijd nieuwe onderwerpen aan bod komen. Zo was er een uiterst skeptische lezing door de Duitser Holm Hümmler over hoe grote bedrijven, zoals ratingbureaus, risico’s analyseren. En zelfs voor wie, zoals ondergetekende, regelmatig dit soort bijeenkomsten bijwoont, is het altijd boeiend om te vernemen wat er in andere landen en culturen broeit aan onzin en pseudowetenschap. Ik beperk me tot twee voorbeelden die me bijgebleven zijn (u kunt alle lezingen bekijken op YouTube via de trefwoorden World Skeptics Congress 2012).

Gita Sahgal, een in Engeland wonende, uit India afkomstige schrijfster, bekend om haar kritiek op elke vorm van fundamentalisme, had het over politiek hindoefundamentalisme, dat de mythe verdedigt van een superieur Arisch ras, afgeleid uit hindoemythen. De toenemende invloed van het hindoenationalisme zorgt ervoor dat deze niet ongevaarlijke opvatting in India opnieuw op school wordt onderwezen.

Ook vanuit de Verenigde Staten kwam er pessimistisch stemmend nieuws. Chris Mooney, bekend om zijn boek The Republican War on Science, wist te vertellen dat conservatief Amerika steeds wantrouwender staat tegenover de wetenschap, en dit niet alleen om ideologische, maar ook om psychologische redenen. Omdat wetenschappers in de VS geacht worden eerder progressief te zijn, worden hun beweringen door steeds meer conservatieven a priori verworpen: wat ook de inhoud van de boodschap is, de boodschapper is slecht. Om die redenen verwerpen steeds meer rechtse Amerikanen de evolutietheorie, zelfs als ze er geen religieuze bezwaren tegen hebben. De politieke polarisatie in de VS zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de positie van de wetenschap, en niet alleen in de VS.

Ook SKEPP-leden bleven niet onopgemerkt op het congres. Johan Braeckman gaf een referaat over een tot nu toe verwaarloosd onderwerp: het creationisme in Europa. Het leverde hem een interview door Chris Mooney op. Wat onze voorzitter Wim Betz betrof, die mocht ter plekke een prijs in ontvangst nemen. Hij behoort tot de laureaten van de Outstanding Skeptic Award, die de ECSO dit jaar voor het eerst toekende. Wim Betz ontvangt hem ‘uit erkenning voor zijn toewijding en zijn buitengewone bijdragen aan het promoten van de wetenschap en een goede medische praktijk’. Met de oprechte felicitaties van allen. 

Authors
Tim Trachet
Publicatiedatum
07-10-2012